Etikettanhörig
Läst 2760 ggr
[Ebidda98]
2013-02-10, 20:15

Försvara vid misshandel

Hej! Jag undrar hur långt man kan gå i självförsvar? Vart sätter man gränsen? Jag undrar också om min syster (tex) blir slagen eller påhoppad, kan jag då slå eller skada gärningsmannen i hennes försvar? Så att det blir 2 mot en? Och gills det jag gör som misshandel ifall den man försvarat kan göra det själv? Hoppas ni förstår min lite konstiga fråga ;) (Vet inte riktigt vilken katergori)

[Moa-]
2013-02-10, 20:37
#1

Oj, blir min spontana kommentar, och svaret blir det beror på…

Ditt användarnamn antyder att du är född 98, stämmer det?

Det korta svaret är att du får nyttja det våld som krävs för att avvärja ett pågående övergreppet eller påfallande hot om brott mot person. Detta innebär att du även får skydda andra. Dock skall det vara tydligt att en person angripit offret, att gå in i ett bråk där två slåss på "lika villkor" kan resultera i att det bedöms som misshandel.

Det finns även viss rätt till "nödvärnsexcess" vilket innebär att du kan få nyttja mer våld än vad som fordras eftersom du har svårt att besinna dig.

Brottsbalken 24 kap 1§:

"En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig.

Rätt till nödvärn föreligger mot

  • 1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom,
  • 2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning,
  • 3. den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg, eller
  • 4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse. Lag (1994:458)

Brottsbalken 24 kap 6§:

"Om någon i fall där 1--5 §§ detta kapitel eller 10 § polislagen (1984:387) är tillämplig har gjort mer än vad som är medgivet, skall han ändå vara fri från ansvar, om omständigheterna var sådana att han svårligen kunde besinna sig. Lag (1994:458)."

Jag hoppas att det blev lite tydligare, annars får du fråga igen så kall jag försöka förklara på ett annat sätt… =)

[Ebidda98]
2013-02-10, 20:39
#2

Det var det bästa svaret jag kunnat tänka mig! Tack! :) (Detta har inte hänt mig alltså!)

[Moa-]
2013-02-10, 20:42
#3

Vad bra! =)

Teoretiska frågor kan vara nog så intressanta, du får fråga på om det är annat du funderar över… =)

[Ebidda98]
2013-02-10, 21:27
#4

Jadå! Tack! :)

Upp till toppen