Etikettanhörig
Läst 2228 ggr
Anonym
Anonym 
2013-12-07, 01:41

4 månaders fängelse

Vet någon om det är vanligt med 4 månaders fängelse när någon dömts för 4 olaga hot?

[Moa-]
2013-12-07, 10:20
#1

Det beror helt och fullt på omständigheter, typ av hot, tidigare brottslighet, den dömdes ålder vid utförandet av brotten. 

Fyra månaders fängelse är rent generellt sätt ett högt straff för olaga hot av normalgraden. Upprepade hot mot samma person kan resultera även i att åtal med andra rubriceringar än olaga hot.

Martin
2013-12-07, 13:16
#2

Maxstraffet för olaga hot är 1 års fängelse.

Påföljden avgörs som Moa säger utifrån ett antal faktorer, hur allvarligt hotet har varit, gärningsmannens ålder (kan innebära strafflindring) osv. 4 månader är alltså nästan hälften av maxstraffet vilket gör att det är ett ganska högt straff.

År 2000 var det mindre än 10% av fallen med gärningsman över 18 år som dömdes till fängelse för enstaka fall av olaga hot. 2005 var siffran uppe i precis över 11% fängelsedomar (totalt fällande domar år 2000: 458 (varav 6,6% kvinnor och ingen av dem dömdes till fängelse), år 2005 var det 491 (varav drygt 9% kvinnor, en dömdes till fängelse). År 2000 var längsta påföljden 5 månader, år 2005 var den 4 månader. Genomsnittspåföljden (fängelse) 2000 var 1,8 månader och år 2005 var den 1,5 månader. Rapporten är gedigen och det finns statistik på mycket, bland annat tidigare domar. Cirka 60% av de dömda (både 2000 och 2005) hade inga fällande domar mot sig de tidigare 5 åren.

År 2000 fick 2 stycken 4-5 månaders fängelse, båda hade minst 2 fällande domar mot sig de tidigare 5 åren. År 2005 var det också 2 st som fick minst 4 månaders fängelse, den ena hade ingen dom de tidigare 5 åren medan den andra hade minst 2 fällande domar mot sig tidigare 5 år.

Dessa siffror i sig ger inga svar eller sanningar, men en i alla fall en fingervisning.

(Källa: "Domstolarnas påföljdspraxis vid vissa våldsbrott", en rapport från Åklagarmyndigheten 2007).

Nu vet jag inte vad man i rapporten menar med "enstaka", om 4 fall kan anses vara enstaka eller om det är mer. Men det ger ju en fingervisning i alla fall. Om du har tillgång till domen kan du läsa i den, ofta står det en motivering till varför man dömts som man gjort.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anonym
Anonym 
2013-12-08, 00:21
#3

Tack för svar och det var intressant att läsa, ska kolla länken med!

Upp till toppen