Etikettlagar
Läst 1204 ggr
Mia-45
2018-07-22, 13:25

Bokföringsbrott?

Hej

Har en hyresvärd som bråkar med mej. 
Påstår att jag har hyresskuld och vill ha ut mej för det. 
2011 fick jag en Exel-fil av honom med mina hyresinbetalningar. 
I veckan fick jag nu en annan lista och uppställning på mina inbetalningar (jag har anmält honom inför Hyresnämnden för annat) och dessa två olika listor stämmer inte överens med varandra. Finns inte en siffra som är lika. 
Nu går mamma i genom mina kontoutdrag sen 2009-2018. 
Och hon har hittat att hyresvärden inte fört in 1000 kr som jag har betalat. (tror sedan 2011). 
Dessutom verkar han ha förhalat mina inbetalningar då det nu visar sej att jag betalat för samma månad som jag bott. Inte i förskott då. 
JAG har betalat i förskott men han har "bokfört" det som samma månad. 
Eftersom han inte fört in dessa pengar och att siffrorna inte stämmer överens…är då detta ett bokföringsbrott?
Han har fifflat med detta så då är det uppsåtligt och med vilje. 
Vill poängtera med att jag INTE har några skulder.

Huygens
2018-07-22, 13:52
#1

Värt att kolla upp är att om inga betalningskrav kommit på 3 år för en konsumentkostnad, kan skulden inte krävas in (om inte lagen ändrats nyligen). Jag vet inte vilken lag som gäller, men om jag förstått det rätt och om hyresvärden inte krävt betalning på tre år, kan skulden inte krävas in. Krav på betalning måste resas inom 3 år.

Skatteverket undersöker i allmänhet inte skattebrott (bokföringsbrott?) som är äldre än 5 år då rättsprocesserna är så långa att dom ofta tar slut först efter preskribtionstiden som är 10 år.

Men jag antar att man kan prata med Skatteverket och fråga.

Mia-45
2018-07-22, 13:59
#2

Tack för svar Huygens

Mamma kollar allt nu och vi misstänker att han nyligen ändrat i sin "bokföring". Inte bara för 2011 utan hela tiden framåt till dagens datum. 
Så att det ska se ut som att jag har en skuld. 
Inga betalningskrav eller ett enda knyst om att jag skulle ligga efter med något under minst 4 års tid.

Stallmima
2018-07-22, 14:35
#3

Om din hyresvärd inte har kontaktat kronofogden för det "han" påstår du är skyldig så kan inget hända. Bra du har kontakt med hyresnämnden etc  Hur betalar du din hyra?  Får du avi eller sätter du bara in på konto?

Mia-45
2018-07-22, 14:35
#4

Huygens

Vad är det för lag som du nämner i stycke ett? Om betalningskrav?

Mia-45
2018-07-22, 14:38
#5

#3

Nä i nuläget har han inte kontaktat Kronofogden och gör han detta ska jag bestrida det. 
Men som Huygens skrev så har han inte påtalat att jag har skuld på 3 år så kan det inte krävas in.  Men jag har ingen skuld. Det är ju det han myglar med siffrorna om nu så att det ska se ut som det. Alltså bokföringsbrott?
Jag sätter bara in på hans konto. 
Har frågat Swedbank om de kan fixa så att jag kan få specifikt vad som är insatt på hans från mitt. Inväntar svar på det från de.

Mia-45
2018-07-22, 14:50
#7

Ahh tack…TROR jag förstår. 
Skulle han skicka ett krav eller skickar det till KFM och jag godkänner det så bryts denna preskipitionstid. (??) Men den bryts inte om jag bestrider det? 

EDIT: Fick förklaring på en annan som jag me förstod: 
https://www.lawline.se/answers/preskriptionstid-for-faktura-1

Martin
2018-07-23, 08:07
#8

Jag kan bokföringsregler för dåligt för att uttala mig om huruvida det är ett brott, men tror man att det är ett brott kan man ju alltid anmäla det. 

Om två filer som skall vara samma sak inte innehåller samma sak så är det ju uppenbart något som inte stämmer. Men det kan ju vara så att man vid en revision eller genomgång hittat fel i t.ex. den första som sedan ändrats och därför stämmer inte siffrorna i första överens med andra. 

Det finns väl ett avtal mellan er någonstans om vad hyran skall vara, när den skall betalas och för vilken månad (förskott brukar ju vara det normala). Och det är bra att du satt in pengarna på hans konto direkt och inte gett kontanter i handen osv, för då är det ju lätt att spåra och se vad och när saker och ting har betalats in.

Bokföringsbrott finns i BrB 11 kap 5§ (se nedan): Det är alltså rekvisiten för brottet. I Bokföringslagen finns sättet att bokföra reglerat och går man in där ser man vad som gäller för bokföringen (och det är om man bryter mot det, som man gör sig skyldig till bokföringsbrott). Tänk också på att Excelfilen inte nödvändigtvis är hans bokföring, utan det kan ju vara så att han från bokföringen gjort ett utdrag till dig och där inte korrigerat fel han upptäckt men att det är korrigerat i bokföringsprogrammet. 

"5 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen (1999:1078) genom att underlåta att bokföra affärshändelser eller bevara räkenskapsinformation eller genom att lämna oriktiga uppgifter i bokföringen eller på annat sätt, döms, om rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning till följd härav inte kan i huvudsak bedömas med ledning av bokföringen, för bokföringsbrott till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

Om brottet är grovt, döms för grovt bokföringsbrott till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om åsidosättandet avsett mycket betydande belopp eller om gärningsmannen använt falsk handling eller om gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller om gärningen annars varit av särskilt farlig art."

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Mia-45
2018-07-24, 06:21
#9

#8 Tack för ditt svar. 
Han första exel-fil stämde inte från början heller. Jag låg på minus jämt då han bokförde min nästkommande inb. som en skuld. 
Och de nya papprena fortsatte likadant men med andra siffror. 
Han är dömd för bokföringsbrott och till försvårande av skattekontroll. Så denne man gör saker medvetet och tydligen så fortsätter han för att få ut folk som vågar säga ifrån, på detta viset. 
Ja vi har ett avtal och jag har följt detta hela tiden. 
Och i Tingsrätten i februari så satt han och sa att jag INTE hade skulder. (då vart det uppe där för att han skulle höja hyran olagligt och drog det sen efter 9 månader som en skuld).
Han förde vid tidigare dom, just bokföring i Exel. Och tror han gör detta med nu. 
De papper han nu skickat till Hyresnämnden tror jag inte de godtar då det säkerligen måste vara utdrag direkt från hans bokföring. 
Men men….vi får se vad som händer. 
Jag har iallafall gjort rätt för mej.

Mia-45
2018-08-18, 12:48
#10

Har visat sej nu efter noggrann granskning av både mina kontoutdrag och från hans sk bokföring….att han inte bokfört över 7.800 kr sedan år 2009. 😮😮

Jag har betalat in hyra som han inte tagit upp. Plus att han inte bokför garageintäkterna.

Upp till toppen