Etikettanhörig
Läst 2509 ggr
Anonym
Anonym 
2013-08-15, 16:04

Underlåta brott

Hej!

Jag tycks gå vilse på internet, så därför tänkte jag be er om hjälp. 

Min bror (18 år) har blivit dömd till 135 timmars samhällstjänst för att han underlåtit att avslöja en mordbrand. Skadan som brottet åsamkade uppgick till 13.000 kronor, byggnaden är dock värderad till 30 miljoner kr. Eftersom att han upplevde ett hot så vågade han inte ringa varken brandkår eller polis. Det fanns heller ingen risk för personskada i branden. 

Och det är därför jag vänder mig hit. Jag har försökt hitta liknande domar, men går som sagt vilse. Av ett egenintresse för juridik (som dock legat på is ett par år) så är jag väldigt nyfiken på hur andra domar blivit. Så om någon som är bättre på att söka än mig skulle kunna länka mig ett par, eller åtminstone en databas, så vore jag väldigt tacksam.

[Moa-]
2013-08-15, 20:04
#1

Är det skyddande av brottsling (BrB 17 kap 11§) som din bror dömts för? Att länka till en databas är troligen inte hjälpsamt då du behöver ett konto för tillgång till informationen i den. 

Gäller det bedömningen av hot så är det snarare nödvärnsrätten och hur denna bedöms som du bör undersöka.

Att personskada inte föreligger är inget som gör en handling mer eller mindre brottslig då många av de brott vi har i Sverige är rena förmögenhetsbrott. 

NJA 1990 s. 175

RH 1999:86

Det översta är det enda jag hittar som innehåller både skyddande av brottsling och nödvärn, i allmänhet är det svårt att finna något som är direkt jämförbart det det scenario som du beskriver…

Anonym
Anonym 
2013-08-15, 20:23
#2

Nej, han har dömts för "underlåtenhet att avslöja grov mordbrand". Skyddande av brottsling har aldrig varit på tal faktiskt. 

Och givetvis gör det inte handlingen mindre brottslig, men mordbrand är en sådan bred term som inkluderar så mycket olika sorters bränder, så jag ville ge lite klarhet. 

Tack så mycket för din hjälp i alla fall, jag vet att detta är ovanligt så det är svårt att hitta ett mycket likt fall. Målet är en del av en nästan unik rättegång i Sverige (Pyromanligan i Södertälje).

[Moa-]
2013-08-15, 21:01
#3

Okej, dock så skall vissa risker föreligga för att det skall bedömas som mordbrand, så helt riskfritt är det ej. Även om jag givetvis förstår att det känns viktigt att framförhålla att ingen personskada förelegat.

Okej, misstänkte det redan när jag läste början på ditt svar, det är ganska mycket som överaskar när man läser tidningar utan direkt sammanhang i den domen. Misstänker dock starkt att det inte är det slutliga domen som kommit, har inte hunnit läsa den än, men det känns absolut som något som kommer att ifrågasättas på många punkter.

Jag har sökt lite igen, och jag hittar faktiskt inga fall som påvisar praxis på området, utan den praxis jag finner hänvisar till försökspunkten och dylikt. Så hur det hela skall tolkas låter det nästan som om man får läsa förarbetet för att se. Här finns ett examensarbete inom området.

Anonym
Anonym 
2013-08-15, 21:32
#4

Jag har inte heller hunnit läsa domen än faktiskt, jag har bara den informationen som advokaten gav oss. Men jag har ju läst förundersökningarna till de delar min bror är involverad i, samt varit med på delar av rättegången. Det är ett mycket omfattande mål och straffen blev förhållandevis höga, så det är mycket troligt att det inte är den slutgiltiga domen. 

Jag tackar än en gång för din hjälp, jag ska sätta mig och läsa igenom examensarbetet imorgon.

[Moa-]
2013-08-15, 22:02
#5

Inte så mycket jag kunde hjälpa till med tyvärr, hoppas att du hittar det du söker i alla fall!

Överlag anser jag dock inte att det är upprörande hårda straff, 65 kor förlorade livet, detta till höga kostnader, både känslomässigt och ekonomiskt för offren. Det skall enligt de rapporter jag hört även rört sig om andra brott, så som misshandel och rån/stöld. När det rör sig om det stora antalet fall av mordbränder så visar detta också på en likgiltighet och bristande insikt och ånger i sitt handlande. Däremot "pappan" som enligt egen utsago skall ha haft kännedom om brotten får en ovanligt hård påföljd, dock är det en fråga hur hans övriga åtalspunkter påverkat detta. Sammanfattningsvis så går det inte att säga så mycket utan att läsa domen…

Anonym
Anonym 
2013-08-15, 22:38
#6

Nej, jag tycker inte att de är oskäligt höga egentligen. Det är trots allt 10 mål, och utöver rån och misshandel så har innehav av sprängmedel förekommit. Jag har ju inte varit med på de delar av rättegången min bror inte varit delaktig i, och inte heller läst förundersökningarna, men av den information jag fått så tycker jag att straffen är bra. 

Med tanke på gärningsmännens ålder och andra omständigheter så skulle dock en överklagan inte komma som en överraskning, som sagt.

Martin
2013-08-16, 12:07
#7

Innehav av sprängämne är ett märkligt brott; I de flestas ögon och öron är det allvarligt och borde rendera höga straff, men oftast döms faktiskt för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor där straffet är böter eller fängelse. Nu hittar jag inte domen men personer med kopplingar till MC-gäng hade för 5-6 år sedan 70 kg dynamit i ett förvaringsskåp på centralen i Malmö och en av dem dömdes om jag minns rätt till ca ett halvårs fängelse, eller om det var kortare rent av. Hittar som sagt inte domen så låt det vara osagt men det är inte speciellt hårda straff för att hantera dynamit/sprängämnen om man inte samtidigt kan binda det till andra brott (förberedelse terrorbrott, mord, mordbrand osv för då hittar vi andra straffskalor i de brotten).

Av nyfikenhet. Den dömd; Har han vetet om vem som begått brotten eller har han varit med men passiv? På vilka grunder är han dömd?

Det är ganska ovanligt att man döms för underlåtenhet att avslöja brott (det är väl bara en handfull brott det rör dessutom) och det var längesedan jag läste om det, så jag har det inte färskt. Men man skall väl såvitt jag minns bara kunna dömas om det kan göras utan risk för egen person eller anhöriga. Har hotbilden mot honom kommit fram i rättegången? Hur har den bedömts?

Har inte letat nu men det enda ärende där jag kan erinra mig om att jag hört att man dömts för underlåtenhet att avslöja brott är väl vid Kodemordet där en person dömdes för underlåtenhet att avslöja grov misshandel. Har dock ingen uppfattning alls om vad straffet blev.

Det borde dock finnas fler domar angående underlåtenhet att avslöja brott, så om man inte bara låser sig vid mordbrand kanske man kan hitta några domar och se hur de resonerat även om man kanske inte kan utgå från någon form av praxis vad gäller straffet.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anonym
Anonym 
2013-08-16, 12:23
#8

Han var på plats vid tillfället han är dömd för, men hade ingen aktiv roll överhuvudtaget. Jag är faktiskt osäker på exakt vilka grunder han är dömd. Eftersom att jag inte längre bor kvar i staden och hör allt i andra person via telefon så blir det en del missar i informationen. Men nästa vecka ska vi hälsa på mina föräldrar, och jag kan återkomma då.

Hotbilden kom fram i rättegången eftersom att han redan i polisförhören talade om den, men den har inte bedömts som allvarlig. De han upplevt sig vara hotad av påstår också att de inte ens kände varandra vid tidpunkten.

Jag ska leta vidare, och får nog som sagt vidga sökfältet till andra sorters brott också.

Martin
2013-08-16, 12:28
#9

#8 Då är det nog förklaringen till varför han blev dömd, även om han har upplevt ett hot så har man bedömt det som att det inte är så allvarligt att det skulle spela in. Rätt eller fel kan jag inte uttala mig om, jag har inte koll alls på de härvan men det rätade i alla fall ut ett frågetecken.

Vad dömdes gärningsmännen till?

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anonym
Anonym 
2013-08-16, 12:43
#10

Ja, förmodligen är det så. Och jag tycker att det är bra att han blivit dömd, även fast jag kan tycka att 135 timmar är mycket. Han har trots allt gjort fel, det är det ingen fråga om.

21-åringen fick 10 år, 19-åringen fick 6.5 och pappan i 50-årsåldern fick 5 år. Den andra 18-åringen (som alltså inte är min bror) fick rättpsykiatrisk vård. 

Här är en artikel om domen:
http://lt.se/nyheter/nyheter/1.2175620-tio-ars-fangelse-for-nibblebranden

Observera dock att det står fel i början, det är endast tre av dem som är dömda för branden på Nibble gård.

Martin
2013-08-16, 12:44
#11

Tack. Var mest nyfiken på skillnaden i straffet för gärningsmän kontra den som underlät avslöja.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

[Moa-]
2013-08-16, 13:41
#12

Dock anser jag att det var ett milt straff för att vara på plats utan att agera eller ens i efterhand tala om vad som skett. Vilken/vilka av bränderna har han varit med vid? 

Jag anser dock att även kännedom i efterhand och underlåtenhet att avslöja detta bör vara straffbart, vilket det är. Framförallt som i det aktuella fallet då det handlar om upprepad brottslighet av allvarlig art.

Martin
2013-08-16, 13:50
#13

Huruvida det är ett milt straff beror ju som sagt helt på vid vilken eller vilka händelser han varit med. Det bör ju inte vara den stora branden i alla fall (då det enligt länkad artikel gick upp värden för 45 miljoner i rök och i inledande inlägg så skrevs det om en byggnad värderad till 30 miljoner men med endast små skador; 13.000 kr).

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anonym
Anonym 
2013-08-16, 13:54
#14

Branden han varit med i har det inte stått någonting om i media. Det är en mycket liten brand i en papperskorg som spred sig till väggen bakom, men skadan uppgick som sagt bara till 13.000.

Det är fortfarande fel givetvis, men det hade ju varit betydligt värre om det var Nibble gård, gymnasiet eller bygdegården i Katrineholm som brann ner.

[Moa-]
2013-08-16, 14:12
#15

Ja, dock lät det på den rapport jag hörde på radion som om det var lika mycket ren tur att inte även den branden spred sig och orsakade större skador. Värt att notera i det sammanhanget är då även att mordbrand är ett så kallat farebrott, om det föreligger risk för spridning så brottet redan där fullbordat…

Anonym
Anonym 
2013-08-16, 15:29
#16

Ja, de såg ju människor i närheten (området är väldigt öppet och beläget på en höjd), men det hade utan tvekat kunnat bli betydligt större skador. 

Jag är som sagt glad åt att han blev straffad, och jag försöker inte medvetet få det att låta mindre allvarligt än det är, utan bara ge lite klarhet. 

Min personliga åsikt är inte heller viktig, eftersom att jag inte är 100% opartisk. Även om jag ser att straffet är lagom, så tycker jag att det är för mycket som anhörig, vilket ju är en helt annan sak.

Anonym
Anonym 
2013-08-16, 15:29
#17

Inlägget är borttaget

Martin
2013-08-16, 15:43
#18

Eftersom att det är bedömt som mordbrand (och det är i regel varken polis, åklagare eller domstol som avgör det… eller jo, det är domstol utifrån expertisutlåtande så i praktiken blir det ju räddningstjänsten som avgör) så är det ett allvarligt brott; Oavsett vilken skada det blev så har det förelegat risk för spridning som skulle förstöra för stort värde eller riskera människors liv och hälsa.

Faktum är att ett så enkelt busstreck (som görs ganska ofta) som att lägga lite tidningspapper eller en mängd näsdukar innanför de lysrörsarmaturer som är vanliga i många bostadshus-trapphus utgör även i en stentrappa utan spridningsrisk ofta mordbrand. Dels för att det finns en "teoretisk men i praktiken obefintligl" (enligt en ingenjör på räddningstjänsten jag pratat med) risk att själva sladdarna ut i lysrörsarmaturen skulle börja brinna så att branden spred sig i elledningar, men framförallt för att det blir en stor rökutveckling i trappan och det är mycket sällan folk bränns ihjäl vid bränder, de dör oftast av röken. Rökfyllda trapphus är potentiella dödsfällor dels för att inte alla vet hur man skall bete sig (stanna kvar i lägenheten, håll dörren stängd) och dels för att man ibland trots att man vet hur man skall agera inte agerar därefter (svårt att agera rationellt om man får panik).

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

[Moa-]
2013-08-16, 18:49
#19

Martin; dock är det åklagaren som beslutar om åtalspunkter, att vederbörande anlitar expertis i utredningen för att besluta detta ändrar inte på detta.

Ja, många gånger kan "bus" gå överstyr och bedömas onödigt hårt (subjektivt sett), den risker ser jag dock inte i det aktuella fallet då det handlar om det stora antalet fall.

Anonym; självfallet, det är därför jag är så tacksam att anhöriga vare sig till gärningsman eller offer kan påverka utgången i rättegångar. Det bör avgöras så objektivt som möjligt utifrån gällande rätt, av helt utomstående personer. Personligen skulle jag reagera precis som du och majoriteten av befolkningen önska ett annat utfall om jag stod nära antingen gärningsman eller brottsoffer…

Martin
2013-08-16, 20:37
#20

#19 Bra förtydligande Moa. Det jag menade var att de oftast anlitar expertisen för utlåtande som ligger till grund för beslutet. De flesta åklagare (eller brottsutredare) skulle förmodligen bli ganska enkla byten för en försvarsadvokat om hur farlig branden egentligen var. Kanske dumt av mig att blanda in saker som egentligen inte har med det hela att göra; för det är ju så i de flesta utredingar att man använder specialister för att tolka eller bedöma saker (tekniker för olika saker som t.ex. att förklara fingeravtryck, dna, verktygsspår, vapen mm mm).

Läser man anmälningar om mordbrand står det oftast redan i anmälan att någon från räddningstjänsten har uttalat sig och bedömt spridningsrisk eller fara som stor. Läser man skadegörelseanmälningar genom brand står det oftast (om det står något alls) att räddningstjänsten bedömt faran eller spridningsrisken som liten.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

[Moa-]
2013-08-18, 12:18
#21

Sekunderar fullt Martins inlägg ovan.

Har nu skummat domen, dock absolut ej läst den i sin helhet ännu, dock slås jag direkt av att personen som dömts för underlåtenhet att avslöja grov mordbrand även dömts för försök till rån, något som även det är ett mycket grovt brott. Påföljden är därmed i mina ögon att beakta som låg, i förhållande till att personen fällts för två fall av grov brottslighet.

Anonym
Anonym 
2013-08-18, 13:18
#22

#21 Ja, men han har bara stått bakom/bredvid en dörr, medans två andra utfört rånförsöket. Jag blev väldigt förvånad över att han dömdes till rånförsök faktiskt, men jag antar att det bland annat beror på att han bar kniv (vilken han fick från en av dem andra). Det var också många oklara uppgifter i den här delen av rättegången. De dömdes också till 10.000 i skadestånd för rånförsöket, dvs 2000 var.

Men, eftersom att han defacto blev dömd till det, så är inte straffet oskäligt. Som jag sa innan, som anhörig så slits jag mellan min sakliga åsikt, och den känslomässiga. På sätt och vis är det ju faktiskt bra att han fick ett högre straff än vad åklagaren yrkade på, när vi ändå "bara" talar om samhällstjänst. Han behöver känna att det han gjort var fel även efter rättegången.

[Moa-]
2013-08-18, 14:46
#23

Anonym; beväpnad med kniv, väl medveten om vad som skulle ske i övrigt, jag som offer skulle troligen tolka även den personen som ett stort hot. Vederbörande var minst sagt aktiv och bör kunna anses som en nyckelperson vid genomförandet då ha aktivt ringer på för att vilseleda offret, allt samtidigt som han är beväpnad. Givetvis blir en situation mer hotfull och svåröverblickad för ett offer med fler gärningsmän och människor att försöka få en överblick på. Av vittnesmålen och tingsrättens bedömning ser jag inga som helst tveksamheter i att han fälls på åtalspunkten.

Sedan förstår jag absolut att anhöriga gärna ser en annan bedömning, som sagt hade jag personligen reagerat likadant…

Martin
2013-08-20, 10:38
#24

Nu har jag ingen annan info än inlägg tidigare i den här tråden, men att han bedöms som gärningsman tycker jag inte på något sätt är konstigt.

Vad gäller skadeståndet de dömdes till så är frågan; Dömdes de solidariskt till 10.000 kronor så behöver det inte alls betyda vars 2.000 kronor. Kan någon inte betala men någon annan kan, så får den som kan betala en större del.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

[Moa-]
2013-08-20, 10:50
#25

Martin; dock har den som betalar mer regressrätt gentemot de övriga som för tillfället inte har medel att betala.

Dock låter det som ett lågt skadestånd för ett rån enligt mig…

Anonym
Anonym 
2013-08-20, 11:03
#26

Nej, hade målsägaren uppfattat att han var där, så hade det varit självklart. Han är dock inte säker på att han gjorde det, och om han såg någon så såg han en man på 175 cm och medelvikt, medans min bror är över 190 lång och väger 55-60 kilo. Hotbilden kan således inte vara särskilt påverkad av att han var där tycker jag, eftersom att målsägaren inte vet om han har sett honom. Brottet var inte heller planerat när de kom till platsen, mer än att min bror och den andra 18-åringen skulle ringa på dörren. De andra tre gärningsmännen ska bara ha sagt att de skulle hälsa på och prata med målsägaren, vilket alla fem intygar.

Ingen av gärningsmännen har arbete, och de har alla fem ungefär samma inkomst. Ingen av dem har heller något sparande. Så utgångspunkten är 2000 vardera, men det kan såklart ske en viss förändring med tiden.

Martin
2013-08-20, 11:23
#27

#25 Absolut är det så, men fortfarande kan det innebära att man måste betala mer än 2.000 av skadeståndet (även om man eventuellt får tillbaka överskjutande del av de andra den dagen de kan betala).

Angående skadeståndet kan jag egentligen inte uttala mig eftersom att jag inte vet vad det är för typ av rån, men är det personrån eller motsvarande med endast hot och inget fysiskt våld så är det ändå i den högre sfären av skalan (sen kan man tycka att skadeståndsbeloppen generellt är för låga, men det är en annan sak). Man kan alltid kräva i princip hur mycket man vill men precis som med straffskalor finns det praxis att tillgå för skadeståndsbitarna och brottsoffermyndigheten har på sin sida några exempel där de för mindre misshandel och rån utan fysiskt våld föreslår 5.000-10.000 kr. (Källa)

Nu brukar förvisso brottsoffermyndigheten utdöma lägre skadestånd än domstol.

Jag vet inte hur rånet ovan gick till, men läser man t.ex. Brottsoffermyndighetens referatsamling från 2012 så framgår att personrån med pistolhot där man gjort mantelrörelse (dömt som försök till grovt rån) utdömdes 10.000 kr av tingsrätt vilket även gavs av brottsoffermyndigheten (fall 274). Tre personer som står runt en målsägare med vars en kniv och tilltvingar sig saker 12.000 kr (av brottsoffermyndighet, gärningsmännen okända så ingen dom i domstol (fall 275). Två män med kniv tränger sig in i lägenhet hos ensam åldring, en trycker kniven mot hans mage och den andra letar genom lägenheten. Okända gärningsmän så ingen dom men 20.000 kronor genom brottsoffermyndigheten (fall 278).

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

[Moa-]
2013-08-20, 11:40
#28

Anonym; nu vet jag inte inte riktigt hur du får ihop det? Enligt domen så var det din bror och en av hans kompisar som aktivt ringde på dörren samtidigt som de andra höll sig utom synhåll för att vilseleda offret att öppna med en falsk trygghet… Ingen kan säkert säga vad som sedan skall ske eftersom de inte vet hur offret i fråga reagerar. Däremot uttalar sig din bror i domen att planen var att ta sig in i någons hus och sedan improvisera, allt i syfte att få pengar, omedveten om vad som skulle ske har jag därmed svårt att se att han skulle vara…

När ett skadestånd skall betalas solidariskt så är ingen skuldfri fören skadeståndet som helhet har betalats, eftersom de övriga skall betala flera skadestånd, flera på betydligt högre summor, så riskerar din bror att få betala hela det aktuella skadeståndet, eller i alla fall en större del av det.

[Moa-]
2013-08-20, 11:48
#29

Martin; vi är helt överens i inledande stycket.

Gällande andra stycket så är det i det aktuella fallet 5000 kr var till far och son i hemmet där rånet skedde. Beväpnade män (pojkar?) tog sig in i bostaden och slog sönder inredning. Sakskadan ersätts ej i detta fall eftersom målsägaren ej kunnat påvisa omfånget av skadan. Risken för personskada bör anses hög, detta få offret värjde sig mot ett slag med basebollträet som siktade mot huvudet med armen och då fick sitt armbandsur krossat. Jag anser att ersättningen för fadern i familjen är i absolut lägsta laget.

Anonym
Anonym 
2013-08-20, 12:10
#30

#28 Ja, de skulle hämta pengar, men det lades fram på ett helt annat sätt innan brottet. Det lades fram som att de enbart skulle prata med målsägaren, och få pengarna på det viset. Min bror och en av hans kompisar skulle ringa på för att målsägaren inte skulle känna igen dem. Det bedömdes att det fanns en risk att målsägaren inte skulle öppna, eftersom att han visste att 50-åringen ansåg att han hade en skuld till honom och vara ovillig att betala, och därmed öppna dörren. (50-åringen har också ringt till målsägaren en gång innan (genom en tolk) och velat ha sina pengar.) Sedan skulle det improviseras. 

Men samtidigt så hade 19-åringen ett slagträ med sig, något som samtliga såg, och min bror fick en kniv precis innan de gick fram till dörren. Helt omedveten om att våld skulle vara en möjlig utgång var han såklart inte, men min bror är en mycket naiv person.

Och visst kan det bli så, men samtidigt så har min bror endast 1050 från CSN varje månad, så det kommer ta tid att betala skadeståndet. Således kan det ju ske både en och två förändringar under tiden. Men risken för att han ändå får betala en stor summa av det är, som du säger, stor.

Anonym
Anonym 
2013-08-20, 12:14
#31

Och #29, det var enbart 19-åringen som kom innanför tröskeln, och slog sönder inredning. Han hotade även sonen. Att skadeståndet är i lägsta laget är vi dock överens om.

Martin
2013-08-20, 12:16
#32

Som jag sade; Svårt (omöjligt) att ha en uppfattning när man inte vet vad rånet har varit/gått ut på. Med infon i #29 tycker jag också det låter lågt. Men är inte överraskad. Har sett många liknande låga belopp. 12.000 kr för att få en pistol riktad mot sig och där man gör mantelrörelsen (mitt förra inlägg) är inte mycket att hänga i julgranen tycker jag.

Samtidigt är det generellt relativt låga skadestånd för misshandel (om man nu bortser från rånet och ser våldet som en misshandel).

Enligt samma referatsamling som ovan (fall 135); Slag med fjäderbatong i huvudet (träff altlså) och sedan slag mot baksidan av benen (två gärningsmän mot en målsägare) 10.000 kr. Flera sparkar och slag mot liggande målsägares huvud vilket renderat i hjärnskakning , näsfraktur och tandskada 15.000 kr i kränkning (fall 145).

En spark i ryggen vilket renderat i att målsägaren föll till marken och bland annat bröt armen, 5.000 kr (fall 131) (enbart brottsoffermyndighet, ingen domstolsdom).

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

[Moa-]
2013-08-20, 12:19
#33

Anonym; 50 åringen är ju dock den som det i domen diskuteras faktiskt var ovetande om vad som skulle ske, och dennes son och vederbörande hade aldrig diskuterat saken, utan informationen om skulden uppgavs komma från frun/mamman i familjen. Att medvetet vilseleda någon och att veta att man är ett stort övernummer är ej att ha gott uppsåt enligt mig.

Ja, dock finns möjlighet att skaffa sig ett extraarbete och på så sätt tjäna pengar och betala av snabbare. Du kan påverka din egen inkomst många gånger…

[Moa-]
2013-08-20, 12:23
#34

Martin; la du till källorna i efterhand eller läste jag väldigt snabbt?

Ja, vi kan väl alla vara överens om att skadestånden överlag är låga, sedan söker jag definitivt inte USAs nivå eller dylikt, utan vill ha en sansad nivå. Jag anser inte att pengar kan fungera fullt reparativt, men en översyn av detta kan anses rimligt enligt mig.

Anonym
Anonym 
2013-08-20, 12:36
#35

#33 Ja, 50-åringen var omedveten, men det visste ju inte målsägaren. Och som sagt så hade 50-åringen ringt målsägaren innan (långt innan, ska väl kanske sägas, jag tror det rörde sig om 6 månader). 50-åringen visste också att de skulle dit, det var ju han som körde. Men han var omedveten om vad de skulle göra. 

Och givetvis är det inte ett gott uppsåt när man medvetet vilseleder någon i den här situationen.

Södertälje är ju tyvärr en sådan kommun som präglas av hög arbetslöshet, så det kan ta väldigt lång tid att få ett extraarbete också. Men jag hoppas att han har tur och hittar ett snart, både för att kunna betala skadeståndet och för hans egen skull, jag tror att ett arbete skulle göra honom gott så att han inte bara sitter hemma eller är ute efter skolan.

[Moa-]
2013-08-20, 14:29
#36

anonym; det är ofta svårt att få extra arbete som ung, däremot så finns det arbeten om du är villig att anstränga dig både för att få dem och behålla dem. Leta arbeten inom lokalvård, snabbmat och innesälj så finns det alltid behov av arbetskraft då det är en hög personalomsättning…

Anonym
Anonym 
2013-08-20, 15:27
#37

#36 Precis, men trycket efter dessa jobb är ganska höga eftersom att det finns så många som är utan fast arbete. Det är också väldigt många som hoppar av skolan i staden. Men, ger man sig inte så kommer man komma in någonstans tillslut. Och det kommer han nog göra, han är egentligen en mycket social person, och när han jobbat ideellt på arenor där hans favoritlag i hockey spelat så har han varit en av de mest effektiva säljarna på plats, så det är ju ett yrke som passar honom i alla fall.

Martin
2013-08-20, 19:38
#38

#34 Moa. De källor jag hänvisat till har jag haft med hela tiden, inget inlägg är ändrat eller redigerat. Dock ser jag nu att jag missade länka när jag skrev "enligt samma referatsamling som ovan", och den skall jag strax länga så man slipper scrolla upp för att se vilken jag menar.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Martin
2013-08-20, 19:39
#39

#38 Man kan visst inte redigera sina egna inlägg allt för lång stund efter att man skrivit, så jag kan inte göra länkningen som jag skrev i #38.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

[Moa-]
2013-08-20, 19:55
#40

Martin; okej, jag som läste snabbt helt enkelt. =) Jag anser dock att det är väldigt tydligt som det är nu. Är det något som du gärna vill ändra så får du säga till så fixar jag det. =)

Martin
2013-08-20, 20:13
#41

#40 Nejdå, det är ju tydligt utan var mest en "förenkling" som jag hade tänkt göra men missat i det andra inlägget (länken till referatsamlingen).

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

[Moa-]
2013-08-20, 20:18
#42

Okej, ja, jag förstod inte ens att det skulle vara en länk, utan tyckte att det var fullt ut tydligt oavsett. =P

Upp till toppen