Etikettbrottsoffer
Läst 963 ggr
[helga21]
2016-11-02, 13:23

SVT får betala Ekeroth kostnader

"SVT ska till Kent Ekeroth betala tillbaka rättegångskostnader på 80 000 kronor. Detta enligt en dom i hovrätten."

  http://www.journalisten.se/nyheter/svt-ska-ersatta-ekeroth-rattegangskostnader

RobinEH
2016-11-02, 13:31
#1

"…Tingsrätten beslutade att inte ta upp Kent Ekeroths ärende till prövning och beslutade att Kent Ekeroth skulle ersätta SVT för rättegångskostnader med 80 000 kronor…"

"…Kent Ekeroth överklagade till Patent- och marknadsöverdomstolen vid Svea Hovrätt som upphäver tingsrättens beslut och återförvisar målet till tingsrätten. SVT ska därför betala tillbaka Ekeroths rättegångskostnader…"

Jag tolkar det som att Ekeroth fick betala för SVT, något som nu upphävts och SVT får således betala tillbaka dessa. +/- 0

Jag tror, jag tror på vintertid och ishalka.
Sajtvärd på Träning och Hälsa

[helga21]
2016-11-02, 19:50
#2

# 1 Just precis nämligen rättegångskostnaderna för honom.

RobinEH
2016-11-02, 22:24
#3

#2 Jag tror att jag missförstår ditt ordval. Så jag vill bara förtydliga, SVTs rättegångskostnader uppgick till 80'000 SEK. Ekeroth dömdes att stå för denna kostnad, vilket nu upphävs. 

Så SVT får nu stå för sina egna rättegångskostnader i fallet mot Ekeroth.

Jag tror, jag tror på vintertid och ishalka.
Sajtvärd på Träning och Hälsa

[helga21]
2016-11-02, 23:04
#4

# 3 Om du läser i länken så ser du att det står där.

RobinEH
2016-11-02, 23:57
#5

Att SVT skall betala för sina egna rättegångskostnader ja

Jag tror, jag tror på vintertid och ishalka.
Sajtvärd på Träning och Hälsa

[helga21]
2016-11-03, 07:24
#6

# 5 Yes!

Martin
2016-11-03, 15:03
#7

#6 Dvs din rubrik är lite missvisande. :) Det är inte Ekeroths kostnader utan sina egna. 

Fast artikeln är inte heller helt klart i sina ordval. Inte svårt att missförstå om man ger sig in på att bokstavstolka :)

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

[helga21]
2016-11-03, 19:12
#8

Det är inte min egen rubrik utan den som står i tidningen journalisten med undantag av att jag säger får och de säger ska.

Martin
2016-11-03, 20:11
#9

Det är ju inte heller ett citat (inga citationstecken) och du skriver om kostnader och tidningen om rättegångskostnader… så ja, skall man bara förmedla vidare andras ord utan att lägga egen värdering i det får man nog skriva av mer noggrant, annars blir det dina egna ord :)

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

[helga21]
2016-11-04, 10:09
#10

# 9 Ber om ursäkt. Du har inget annat att klaga på? Det står både i texten och i länken!

Martin
2016-11-04, 12:31
#11

Jodå, du kan tro. Svält, krig, fattigdom, att man inte kan bota cancer. En massa andra saker också, men nöjer mig med att börja där.

Du behöver inte be om ursäkt, du får (precis som jag) göra nästan precis som du vill. Fördelen med att bo i det är landet. 

Men jag tycker att det är bra med tydlighet och om man sätter en rubrik som inte matchar rubriken på artikeln och inte skriver något alls så är det svårt att veta vad du vill förmedla. 

Vidare tycker jag att artikeln är felaktig också, eller i alla fall konstigt formulerad.

Det står i rubriken att SVT skall ersätta Ekeroth för rättegångskonstnader när det i själva verket (som det framstår i artikeln, jag har inte läst domen så jag kanske är ute och snurrar men försöker bara få rätsida på vad artikeln egentligen innebär) att han får tillbaka de rättegångskostnader han betalade åt SVT i Tingsrätten. 

Mest intressant i artikeln tycker jag annars är att Hovrätten finner att Tingsrätten gjort fel och att prövningen ska göras om i Tingsrätten. Och i och med det och att rättegången skall tas om kan man ju på ganska goda grunder (anser jag) anta att det är därför han får tillbaka rättegångskostnaderna han betalt åt SVT.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

[helga21]
2016-11-05, 00:06
#12

Själv finner jag det intressant att det står i en dom i hovrätten när denna har återvisat den till tingsrätten.

Martin
2016-11-05, 14:11
#13

#12 Har du läst domen? Eller på vilket sätt tycker du att det är intressant?

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

[helga21]
2016-11-05, 15:50
#14

# 13 Nej men det står så i tidningen Journalisten.

Martin
2016-11-05, 20:50
#15

#14 Jag vet faktiskt inte hur det funkar, om det blir en dom eller bara ett beslut. Oavsett gör man ju någon form av prövning, om än kanske inte av sakfrågan.

Att en tidning skriver dom kan ju faktiskt vara att det antingen är en dom eller så är det något helt annat. Ungefär med samma skicklighet de hanterar begreppen gripna, omhändertagna osv.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Martin
2016-11-07, 09:25
#16

Hovrätten har inte återvisat målet till tingsrätten utan till Patent- och marknadsdomstolen.

Det är protokollerat som ett beslut. 

Hovrätten har också tagit beslut om att utöver att pröva rätten till filmen och spridningen så skall Patent- och marknadsdomstolen ta beslut i frågan om rättegångskostnaderna. SVT yrkade på att Ekeroth skulle betala 135.000 kr för rättegångskostnaderna och Ekeroth bestred men var - vid visst utfall - beredd att betala 30.000 kr av rättegångskostnaderna. Detta enligt beslutet i hovrätten.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

[helga21]
2016-11-08, 19:26
#17

# 16 Ja domstolsbeslut heter domar, dessa kan var friande eller fällande så det skulle förvånat mig om det hette något annat men det var skönt att få klarhet i det i alla fall 😃.

Martin
2016-11-08, 19:51
#18

Du läste men förstod inte. Eller så svarade du på något annat. Det är alltså inte en dom, och målet är inte prövat därför varken friat eller fällt.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

[helga21]
2016-11-08, 22:41
#19

Jo en domstols beslut heter DOM!

Martin
2016-11-09, 11:27
#20

Även om de inte prövar sakfrågan? Avkunnar de verkligen en dom då? Jag kan ha fel men den är formulerad och rubriksatt på ett annat sätt än andra hovrättsdomar jag läst, därför som jag tänkte att det är ett beslut om var frågan skall prövas och inte en dom i frågan.

Men du har säkert rätt (och förutsätter att du har läst domen så att du vet vad du pratar om, du hade det inte senast men du kan ju ha hunnit göra det nu).

En domstol kan ju t.ex. välja att inte ta upp ett fall till prövning (HD t.ex:) och det lär ju inte vara en dom att de inte prövar det. Men vad vet jag, det är det kanske…

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

[helga21]
2016-11-09, 14:54
#21

# 20 Nej har inte läst domen. Jag utgick ifrån att det var en dom.

[helga21]
2016-11-09, 17:29
#22

Här står följande

"Inledning Patent- och marknadsöverdomstolen upplyser om följande. Den 1 september 2016 inrättades en ny domstol, Patent- och marknadsöverdomstolen, som en del av Svea hovrätt (se lagen [2016:188] om patent- och marknadsdomstolar)"

Jag har dock ännu inte funnit domen isig med det är uppenbarligen Svea Hovrätt. Om jag hittar denne hör jag av mig. Har dock haft upp fullt upp med USA presidentval.

https://minfil.org/e3J0p3b4b2/Svea_HR_PM__1785-16_Slutligt_beslut__ej_s_rskilt_uppsatt__2016-10-31.pdf

Martin
2016-11-09, 20:55
#23

Det du länkar är det journalisten.se (länken du först postade) kallar dom.

Sidan 4:

"Efter föredragning fattar Patent- och marknadsöverdomstolen följande 

BESLUT (att meddelas 2016-10-31) 

1. Patent- och marknadsöverdomstolen undanröjer tingsrättens beslut och visar målet åter till Patent- och marknadsdomstolen för fortsatt behandling (punkten 1). 2. Patent- och marknadsöverdomstolen upphäver tingsrättens beslut avseende rättegångskostnader (punkten 2). "

Därefter har såvitt jag vet (det är bara drygt en vecka ju) Patent- och marknadsdomstolen inte prövat ärendet än, och därför finns det (i min värld) ingen dom.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Upp till toppen