Begångna eller misstänkta brott

Fri lejd för kriminella på svenska Europavägar

2018-02-13 09:06 #0 av: [Carpinus]1

De två före detta polischeferna Sven Ahlbin och P-O Nilsson vill se mer polisiär och myndighetsrelaterad övervakning på våra stora trafikleder, där den organiserade kriminaliteten rör sig.

"Europol konstaterar i sin hotbild avseende grov organiserad brottslighet 2017 att i Europa härjar mer än 5 000 mobila kriminella gäng. 70 procent av dessa arbetar gränsöverskridande i mer än tre länder. Gängen är ofta multikriminella, det vill säga arbetar inom mer än ett kriminellt område. Men frekventa brottsområden är naturligtvis drogsmuggling och egendomsstölder, även smuggling av de illegala vapen som används i alla gängkonflikterna."---

"Det stora problemet är att alldeles för få, eller i dag i stort sett inga poliser, trafikinspektörer, tullare eller andra myndighetsrepresentanter finns på vägarna för att störa all den kriminalitet som frodas här. Själv färdas jag frekvent på E6 mellan framförallt Göteborg och Båstad och jag vågar nog påstå att jag åtminstone under de tre år jag varit pensionär inte sett en enda poliskontroll på den sträckan och jag vet att det ser likadant ut på resten av våra stora trafikleder."---

"Under min tid vid Länskriminalpolisen i Västra Götaland hade jag och några andra en idé om att skapa en grupp bestående av trafik- och narkotikautbildade poliser som skulle ha till uppgift att arbeta underrättelseinriktat på huvudlederna i Västra Götaland och Halland."---

"Genom att manna upp grupper med personal från olika myndigheter skapar man möjligheter att få ut fler kontrollgrupper på vägarna. I grupperna ska förslagsvis finnas kompetens från polis, tull, kustbevakning, trafikverket, skatteverk och kronofogde med möjlighet att beivra och ingripa mot de brott man stöter på i sin verksamhet."---

http://www.gp.se/nyheter/debatt/så-kan-grova-brott-längs-våra-vägar-bekämpas-1.5168993

Törs man hoppas slippa den sedvanliga konspirationsteorin från visst håll om "Bilderberggruppens" inblandning?

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2018-02-13 09:14 #1 av: Huygens

Vad ska man säga?

Bilderbergruppen hårdsatser på sin agenda att sänka Sverige.

Troligen har även Vita Husets administration gett Löfvenregeringen en reprimand för att Sverige inte har 8-faldigat sin kriminalitet till samma nivå som Nordamerika.


Sabotaget av svensk polis är planerat, organiserat och systematiserat.


Anmäl
2018-02-13 09:17 #2 av: [Carpinus]1

#1 Där kom den tvångsmässiga reflexen som ett brev på posten. Övriga kommentarer överflödiga...Vilar huvudet i handen

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2018-02-13 09:26 #3 av: Huygens

#2 Socialdemokratin och Moderaterna finansieras, manipuleras och kontrolleras av makthavare utanför Sverige, det är därför polisen gjorts så dysfunktionell.

Och det rör sej om makthavare som ser sej tjäna på att skada Sverige. Vad är din förklaring till att ett rikt land som Sverige har en dysfunktionell polis som mer och mer aktivt kollapsas av regeringsbeslut och av Dan Eliassons riktade sabotage?

Vad är din förklaring?


Anmäl
2018-02-13 09:43 #4 av: [Carpinus]1

#3 Rymdödlor och illuminatis?

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2018-02-13 09:54 #5 av: Huygens

tack för svaret


Anmäl
2018-02-13 11:02 #6 av: [Carpinus]1

#5 Finns inga förutsättningar för en konstruktiv debatt när du drar Bilderberggruppskortet direkt. Jag vet inte hur många trådar du saboterat med den "teorin".

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl