2017-02-17 22:51 #0 av: RobinEH

Så, efter att ha skickat in en begäran om uppsägning av radio- och TV-avgiften så har jag lite mer färskt vad gäller just denna avgift. Detta får mig att undra, varför är radio gratis? 

Så frågan grundar sig i SFS 1989:41, eller lagen om finansiering av radio och TV i allmänhetenstjänst. Där anges följande:

"Avgiftsskyldighet

2 a § Den som innehar en TV-mottagare ska betala radio- och TV-avgift till Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag (RIKAB). Lag (2009:1235).

2 b § Har upphävts genom lag (2009:1235).

3 § En enda radio- och TV-avgift betalas för samtliga TV- mottagare

1. som är avsedda att användas i innehavarens hushåll,

2. som en statlig myndighet eller en avgiftsskyldig innehar, eller

3. som finns hos en vårdgivare och som är avsedda att användas av dem som får vård på vårdgivarens sjukhus, vårdanstalt eller inrättning av liknande slag. Lag (2009:1235)."

Det är vad gäller avgiftsskyldighet. "Den som har TV-mottagare ska betala..." men den som har radiomottagare då? Varför skall du beta avgift för både radio och TV om du har TV mottagare, men ingenting om du har radiomottagare? 

Notera! Frågan handlar om varför radio ej avgiftsbeläggs, inte radio- och TV-avgiftens vara eller icke vara. Tack!