2016-09-04 18:48 #0 av: [helga21]

"Domarnämnden är en okänd myndighet för de flesta men kanske den viktigaste för oss medborgare. Det är domarnämnden som rangordnar alla de jurister som söker domartjänster. Domare har avgörande inverkan på hur lagar tolkas och vilka straff som mäts ut. Domarnämnden utgör i praktiken ryggraden i statens våldsmonopol vars beslut inte påverkar oss bara idag. I många fall i decennier framöver. Men vilka ligger bakom domarnämnden och utvecklingen av vårt rättssystem? Många märkligheter får sin förklaring när vi vänder på några stenar."

http://ledarsidorna.se/2016/09/hilda-ruben-sant/