2016-08-21 09:30 #0 av: [Nomen Nescio]

"Den organiserade brottsligheten handlar allt oftare om bedrägerier och bidragsbrott. Det har ersatt 1990- och 2000-talens bank- och värdetransportrån. I stället är det myndigheter som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som luras på pengar.
– Tittar man på brott mot välfärdssystemet och bedrägerier så har det ökat. Den organiserade brottsligheten riktar sig mot bedrägerier och välfärdssystemet eftersom vi har brister i kontrollen, säger Gunnar Appelgren, kriminalkommissarie och samordnare på regionkansliet i region Stockholm, till P1-programmet I lagens namn."---

"De senaste tio åren har också antalet anmälda bedrägeribrott ökat från 50 000 år 2005 till drygt 180 000 förra året.
Ett exempel är härvan om assistansersättning i Södertälje där ett 30-tal personer dömdes för att ha lurat till sig nästan 28 miljoner kronor."---

SR