Rättsväsendet

Mindre effektiv polis förbättrar brottsstatistiken

2016-03-07 06:50 #0 av: [Carpinus]

"Domstolarnas arbetsbörda minskade i fjol. Framförallt blev brottmålen för enklare brott färre. Orsaken är att polisen på grund av sin omorganisation nedprioriterar vardagsbrott."---

"Minskningen gäller flertalet måltyper men framförallt lindrigare brott där böter är den strängaste påföljden. Till exempel olaga intrång, enklare stölder, trafikbrott.
Det redovisar Domstolsverket i sitt senaste budgetunderlag.

Dessa bötesmål har minskat under en längre tid, med hela 61 procent de senaste fem åren. Men polisens omorganisation, som sjösattes i fjol, har lyft arbetsbördan från framförallt tingsrätterna i snabbare takt än väntat.
Även de mer komplicerade målen där tiden för huvudförhandling överstiger 100 timmar blev i fjol 30 procent färre.

Polisens presstalesperson bekräftar bilden och medger att omorganisationen gjorde polisens brottsbekämpning mindre effektiv i fjol.
Polisen tvingades också rikta resurserna till migrantmottagande och ökat terrorhot vilket gjorde att vardagsbrotten fick komma i andra hand."---

SR


Anmäl
2016-03-07 06:53 #1 av: Inkanyezi

Det finns tre sorters lögn...
https://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6gn,_f%C3%B6rbannad_l%C3%B6gn_och_statistik

Anmäl
2016-03-07 08:13 #2 av: [Carpinus]

 "Antalet upptäckta narkotikabrott minskade i fjol kraftigt i Helsingborg. Men det betyder inte att färre använder droger. Istället är polisens prioritering den främsta förklaringen. 

"Mängden anmälda narkotikabrott påverkas i första hand av antalet kontroller polisen gör.
– Antalet brott är i första hand ett kvitto på den prioritering polisen gör och de resurser vi har, säger Jonas Berg, ställföreträdande lokalpolisområdeschef i Helsingborg.
Mellan 2014 och 2015 minskade antalet anmälningar om narkotikabrott med över 500 i kommunen. Från 1653 till 1133. Det är en kraftig minskning."---

"Men under förra året tog polisen få av dem som livnär sig på narkotikalangning. Totalt rapporterades bara 26 fall av överlåtelse av narkotika. Det var färre än på fjorton år. "---

HD


Anmäl
2016-03-09 07:12 #3 av: [Carpinus]

"En av de allvarligaste effekterna som poliser från flera av de stora polisområdena i Sverige larmar om är att de måste prioritera bort brott som inte anses tillräckligt allvarliga.
Poliser berättar om hur knivar slängs och narkotika hälls ut i brunnar.
– Det händer dagligen att vi inte rapporterar olovliga körningar, brott mot knivlagen eller får strunta i att rapportera drograttfyllor. Vi vet att de på sin höjd får böter samtidigt som det innebär flera timmars jobb för oss, säger Stockholmspolisen Leif, som egentligen heter något annat.
Polisen i Sverige har den senaste tiden omfördelat resurser för att kunna hantera de stängda gränser som regeringen tagit beslut om. Tillsammans med antiterror-insatsen Argus och bevakningsuppdrag har det inneburit att mycket av polisens normala arbete har åsidosatts eller nedprioriterats. Det vittnar flera poliser om för Aftonbladet.
– Läget inom polisen är otroligt ansträngt för tillfället, säger ”Leif”."---

"En man som jobbat som polis i södra Sverige i många år säger:
– Rättssäkerheten är satt ur spel, folk ringer om pågående brott men vi kan inte komma.
– Om många vardagsbrott nedprioriteras? Pröva alla så är det närmre sanningen. Frustration och känslan av otillräcklighet är påtaglig, vi vill hjälpa, rädda och ställa till rätta men får inte rätt verktyg som det är i den nya organisationen.
En annan polis med många års erfarenhet menar:
– Hela systemet läcker som ett såll på väg till domstol. Är det inte vi som lägger ner så är det åklagarna."---

Aftonbladet

Nog bara vissa kriminologer, politiker och vänsterkolumnister som älskar läget - staplarna  i brottsstatistiken över begångna brott minskar ju...


Anmäl
2016-03-13 08:38 #4 av: Martin

Att antalet ärende i domstol sjunker innebär ju inte att brottsstatistiken förbättras, den brukar tas från antalet anmälda brott. Däremot så skulle man kunna tänka sig att uppklarade brott sjunker, men det är en helt annan sak.

Såklart så har ett antal brott gått ned i olika grad efter att polisen har fått prioritera annat. Man kan bara jobba 100%, och man kan inte springa på alla bollar för att prata fotbollsspråk.

Utan att ha grävt ner mig i siffrorna tror jag så här:

- Vissa brott som t.ex. trafikbrott, narkotikabrott och andra brott där det ofta inte finns en målsägare som gör anmälan, och där det ofta är polisinitierade ärende har troligen minskat (inte brotten, utan antalet anmälningar). Dina länkar tyder på det också vad gäller t.ex. narkotikabrotten.

- Andra brott, de med målsägare (t.ex. misshandel, bostadsinbrott, bilinbrott osv) har möjligen minskat, det vet jag inte. Men i så fall, inte på grund av att polisen prioriterar annat (finns ingen logik i att brottslingar slutar begå brott när polisen försvinner från marknaden och prioriterar annat). Har de däremot ökat, så skulle det kunna vara för att polisen prioriterat annat och inte kunnat jobba förebyggande eller mot vane-/återfallsförbrytare som de ofta har rätt bra koll på.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2016-03-13 08:55 #5 av: [Carpinus]

#4 Såvitt jag förstår innebär ett minskat antal anmälda brott och ökat antal direktnedlagda anmälningar att det ger återverkningar i statistiken i form av lägre antal registrerade brott.

Nej, "det finns ingen logik i att brottslingar slutar begå brott när polisen försvinner från marknaden och prioriterar annat". Snarare tvärtom! Men om det t.ex. visar sig att statistiken visar ett minskat antal dömda för villainbrott, färre rattfyllerister eller mindre langning så kan det dras felaktiga slutsatser i det lokala polisarbetet.

Flera poliser har vittnat om att det bara "jagas poäng" lokalt, det vill säga ta sådant som kan redovisas som framgångsrika insatser, t.ex. kontroll av bilbältesanvändning, medan "hopplösa" ärenden som villainbrott prioriteras ner, eftersom det kräver mer resurser och ger få lösta fall.


Anmäl
2016-03-13 09:03 #6 av: [Carpinus]

"Oavsett detta så har bostadsinbrotten och återfallsförbrytarna varit ett stort problem under många år. Allt färre har dömts till fängelse för mängdbrott och avdelning efter avdelning på kriminalvårdsanstalterna har fått stängas.

Inför omorganisationen slaktade man väl fungerande verksamheter, framför allt aktionsgrupper mot bostadsinbrott och utförsel av stöldgods ur landet. Man centraliserade in absurdum och satsade på teamverksamhet och chefsstrukturer. Hela den brottsbekämpande verksamheten hamnade i ett vakum.

Nu då ett år har gått visar det sig att de kriminella flyttat fram sina positioner på snart sagt alla områden. Skjutningarna, morden och kriminaliteten i de utsatta områdena har ökat  dramatiskt medan vår äldre kriminologtrojka skyller på miljö och pekar på att brottsligheten i stort inte ökar."---

"Jag är starkt kritisk till att våra högsta polischefer inte med ett ord berört att åklagare och domstolar fullständigt saboterar polisernas kamp mot brottsligheten. Det skulle vara en oerhörd uppmuntran för de, ganska många poliser, som fortfarande kämpar förtvivlat.

Det måste vara frustrerande för dem att höra och se hur cheferna istället flyttar fokus och  pratar om behovet av att skydda sig själv med lås, teknik, DNA och grannsamverkan. De högsta cheferna verkar vara de enda som inte märkt att detta bara flyttar på brottsligheten."

Anders Bergstedt, pensionerad kriminalpolis, i Dagens Juridik


Anmäl
2016-03-13 09:34 #7 av: Martin

#5 För att kunna lägga ner ett brott/anmälan måste den vara upprättad. Är den upprättad räknas den oavsett status.

De nationella trafikmålen ("poängjakten") finns inte längre sedan drygt ett år tillbaka. Trafikarbetet får stå tillbaka, vilket i sig är olyckligt då det är en effektiv åtgärd i det förebyggande arbetet i att nå (den i mina ögon hopplösa) nollvisionen.

I en bra värld hade polisen både kunnat ägna sig åt trafiksäkerhetsarbete och att jaga andra typer av brottslingar, och inte minst; Jobba förebyggande.

Vi vet att vi varje år har en del ligor som begår främst inbrott och stölder i vårt land och tar med sig dyra bilar och annat till länder främst i öst men även baltländerna. Jag hittar det inte nu, men jag läste för ett tag sedan en statistik som förvisso inte var statistiskt säkerställd för att tiden för var för kort men att den typen av brottslighet visade tendenser till kraftig minskning i samband med att Sverige har infört gränskontroller. Så om det visar sig att det är så kan man ju säga att andra prioriteringar (gränsarbete) har visat sig vara effektivt brottsförebyggande.

Samtidigt kan man ju konstatera att gränsarbete till trots så begås det fortfarande brott mellan länderna, i går morse tog tullen en lastbil med uppemot 100 kg cannabis som rullade in i Sverige. Så gränskontrollerna har ju inte varit förebyggande i alla avseenden - vilket i och för sig inte har varit mening med dem heller. (http://www.sydsvenskan.se/sverige/flera-gripna-i-narkotikatillslag/)

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2016-03-13 10:02 #8 av: [Carpinus]

Aftonbladet 10 mars 2016, rubrik "Rapport från en polis: ”Vi jagar snabba, enkla pinnar”.

"Det som nu sker är att man aktivt letar efter nedläggningsskäl i alla anmälningar för att man ska kunna visa för polisledningen att balansen inte ökar.
I en utredning/anmälan med tio stycken bra, viktiga och enkla bevis så letar man efter minsta lilla skäl att lägga ner. Hittar man det så bortser man från de tio enkla arbetsbara bevisen och hänvisar till den lilla lilla faktorn som gör att man kan lägga ner och man är supernöjd över det. Allt läggs ner med motiveringarna: Brott kan ej styrkas, gärningsman misstänks ha lämnat landet och bevisproblem.
Allt detta är lögn.
Det man i såna fall skulle använda som nedläggningsgrund vore: finns ej handläggare/polis att utreda."---

"Krisen inom Polisen" i Aftonbladet


Anmäl
2016-03-13 10:03 #9 av: [Carpinus]

#7 Upprättade men ej lagförda anmälningar syns väl inte i statistiken från domstolarna?


Anmäl
2016-03-13 13:31 #10 av: Martin

#9

Uppfattade inte att du syftade på "lagförda anmälningar" (menar du antal domar?)

"Såvitt jag förstår innebär ett minskat antal anmälda brott och ökat antal direktnedlagda anmälningar att det ger återverkningar i statistiken i form av lägre antal registrerade brott."

Jag tolkar det som att du menar antal anmälningar (registrerade brott), menar du antal brott i domstol (antal brott som går till åtal) så är det en helt annan sak.

Ett minskat antal anmälda brott bör rendera färre brott till åtal, men det är inte självklart. Det kan också innebära att utredare får mer tid på sig att jobba med färska ärenden och det i sin tur kan leda till fler brott till åtal. En åklagare skall bara väcka åtal om han tror på fällande dom.

Det är ju inte mycket att diskutera egentligen (vilket du kanske inte ville heller), fakta finns i första inlägget (ang antalet brott som går till åtal).

Det jag vände mig mot var beskrivningen, för rubriken till den här tråden är missvisande. Brottsstatistik har inget med antal åtal eller rättegångar att göra.

Statistik är svårt som det är och om man som vi nu gjorde pratar om olika saker (jag antalet anmälda brott, du antalet brott som man väckt åtal i) så blir det tokigt :)

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2016-03-13 13:35 #11 av: Martin

Och ett tillägg: Och att som i artikeln i första inlägget bara skylla på terror och flyktingströmmar funkar inte heller. Såklart tog det och tar fortfarande polisresurser som skulle kunna jobba med vardagsbrotten.

Men länken i första artikeln står också att antalet brott till domstol minskat kontinuerligt under 5 år, och så länge har vi inte haft den omfattningen på flyktingströmmar eller höjda terrorhot att all minskning går att skylla på polisens omorganisation, terror och flyktingar.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2016-03-13 17:00 #12 av: [Carpinus]

#10 Första meningen i TS tror jag säger vad jag avsåg: "Domstolarnas arbetsbörda minskade i fjol. Framförallt blev brottmålen för enklare brott färre. Orsaken är att polisen på grund av sin omorganisation nedprioriterar vardagsbrott."--

Sedan är det väl som Inkanyezi konstaterade på ett tidigt stadium konstaterade, att "det finns tre sorters lögn..."

Min reflektion är att man kan producera den statistik man vill ha, och man kan läsa statistik som man vill. Det är väl därför kriminologerna mutar in sina revir - en läser som den vill, en annan hittar någon annan tolkning, och sällan råkar de i luven på varandra.

Det är ju lite symptomatiskt att medan generaldirektören för domstolsverket säger i länken i TS att  "Vi har sett en vikande trend av inkomna brottmål. Det beror i sin tur på att polisen levererar färre ärenden till åklagaren och åklagaren i sin tur till oss" så säger den pensionerade kriminalpolisen (#6) att "Jag är starkt kritisk till att våra högsta polischefer inte med ett ord berört att åklagare och domstolar fullständigt saboterar polisernas kamp mot brottsligheten."

Så - "vem i hela världen kan man lita på?", som Hoola sjöng...


Anmäl
2016-03-13 19:48 #13 av: [helga21]

De flesta anmälningar som polisen får in och som oftast läggs ned med en gång är försäkringsbrott. Dvs du måste polisanmäla för att få ut på försäkringen.

Anmäl
2016-03-13 21:45 #14 av: Martin

#12 Svårt att veta vad du själv menar när du bara citerar någon annans text, och när du sedan börjar skriva själv använder du ord som betyder något annat för de flesta (tror jag i alla fall).

Såklart vill var och en muta in sitt eget revir. Nu framgår det inte hur längesedan den pensionerade polisen gick i pension, det kan ju såklart ha hänt saker sedan dess om det är längesedan. Jag tror som vanligt, det är aldrig ens fel att två träter. För det första kan man såklart inte ta alla poliser/domare/åklagare över en kam, och sen är det säkert ibland så att det är mest den ena som "inte producerar" och i andra fall inte den andra som producerar.

Sen undrar man såklart vad han menar med saboterar. Sabotage för mig är något som är brottsligt och något som någon gör i syfte att skada. Jag är inte säker på att det är alltid är syftet med åklagare och domstolars åtgärder även om följden kan bli densamma.

Sen är ju rättsväsendet vad det är. När det skiljer så otroligt mycket i en del domar mellan t.ex. tingsrätt och hovrätt, och för all del högsta domstol så är det såklart ibland så att det handlar om vilken försvarsadvokat man har haft, eller vilken åklagare som har lett målet. Och om målsägaren/åklagaren har orkat överklaga eller inte som avgör hur det blir i slutänden. Hade domar ändrats ibland, hade det väl varit en sak. Men när det händer så ofta som det gör, så blir man ju lite lätt uppgiven. Eller, man blir inte det. Jag blir det.

Vi har också som jag ser det stora brister i lagstiftningen gällande en hel del av brotten, och stora brister i hur man dömer efter dem i andra. Men det är en annan femma...

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2016-03-13 22:52 #15 av: [helga21]

# 14 Vad menar du med att domar ändras ofta? 8 av 10 domar får samma utfall i Hovrätt som Tingsrätt dvs man finner personen/personerna skyldiga eller inte skyldiga vilket det nu var i Tingsrätt. Sen kan straffet skilja på några månader. I ett av de andra fallen så finner Hovrätt att den åtalade är skyldig och skärper straffet ordentligt i det andra fallet så finner de att den åtalade inte är skyldig eller mildrar straffet väsentligt.  Hovrätt får lyssna på Tingsrätts inspelningar med vitten de får inte kalla dem igen såvida det inte tillkommit något nytt. Nya vittne får kallas om någon part begär detta.

När det gäller HD så är det enbart fall som är prejudicerande som prövningstillstånd ges. Jag vill minnas att Leif GW Person sa att det rör sig runt 500 fall årligen och att det är cirka 20.000 som ansöker om det.  Jag är inte helt hundra på de siffrorna. Sen finns det de som begär resning men det är en helt annan historia. Tomas Quick är ett känt exempel.

Det är svårt att uttala sig om ett fall utifrån det man läser i media. Man måste läsa domen för att förstå hur rätten har resonerat. Och framför allt ha alla fakta som domstolen har eller inte har. Man ska alltid hellre fria än fälla och det ska vara styrkt bortom rimligt tvivel att åklagaren har bevisat att den åtalade gjort sig skyldig till det denne är åtalad för.

Att det ibland ändras är inte konstigt för bägge instanserna består av människor som ska döma och ett mål är inte det andra likt även om man alltid kollar efter prejudikat eller får dem av försvarare och/eller målsägarbiträden.

Anmäl
2016-03-13 23:11 #16 av: Martin

Att 1 av 5 (överklagade) domar ändras tycker jag är ofta. Kanske skulle varit tydligare med att det bara gällde de överklagade, men det är ju indirekt givet för överklagas de inte så kan de ju inte ändras.

Missförstå mig rätt, jag tycker att det är bra att man har möjlighet att överklaga och få både friande och fällande domar prövade i högre instans med bättre juridisk kompetens.

Visst skall man alltid hellre fria än fälla, en ibland blir det faktiskt in absurdum. Men, och det står jag för. Hellre det än att vi har folk felaktigt dömda (vilket vi ändå har). Men kanske inte i samma utsträckning som vi hade haft annars.

Visst är det människor som dömer och det är ju bra att det inte är robotar eller djur. Men, visst är det olyckligt att ens straff faktiskt kan avgöras av vem som för dagen sitter i just den rättssalen (för det är ju det som blir kontentan).

Jag uttalar mig i princip aldrig om fall enbart på medias uppgifter. Begär och läser ofta domar i intressanta (för mig) ärenden. Det är bra för allmänbildningen om inte annat. :o)

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2016-03-14 07:24 #17 av: [Carpinus]

#14 Att utgå från citerad text är mitt sätt att väcka diskussion - jag är intresserad av att höra andras tolkning av en text utan att jag omedelbart "skriver någon på näsan" vad jag själv tycker. Ibland kan det hända att jag delvis eller helt inte alls tycker det samma som uttrycks i den citerade texten, men just i det här fallet ser jag ingen anledning att ifrågasätta den.

Ibland stöter man på människor som är mer insatta än en själv som ger mothugg, och alltid lär man sig något av det.  Andra gånger är det någon annan som på djupaste allvar penetrerar innehållet ner på bokstavsnivå, och då slutar det istället med en gäspning från min sida.

Det är möjligt att det finns en distinktion i benämningarna brottsstatistik och kriminalstatistik, kanske skulle jag ha använt benämningen "färre brottmål" istället för "förbättrad brottsstatistik" i ingressen (den egentliga rubriken var "Färre vardagsbrott går till domstol" med underrubriken "Domstolsverkets chef levererar färre ärenden till oss").

Nej, vi vet ju inte vem som har rätt av domstolsverkets chef och den pensionerade kriminalpolisen - det kan ju vara så att sanningen ligger någonstans där emellan och att det visar på spännvidden i åsiktsfältet. När kriminalpolisen gick i pension kanske spelar mindre roll - den som gått i pension har ofta kvar sina kontakter på det gamla jobbet och kan ha mer tid att reflektera över förhållanden på jobbet som man inte såg så tydligt när man var mitt uppe i det. Kanske är det delvis därför pensionerade tjänstemän ofta utnyttjas till att göra utredningar till exempel?

Du fundera på vad den f.d. polismannen menar med  ordet "sabotage" i sammanhanget. Som jag tolkar det genom att klicka på länken och läsa texten så är han kritisk mot att "domstolarna inte utnyttjar straffskärpningsbestämmelsen för återfall" och att  "åklagare och domstolar inte använder straffskalan och utnyttjar de brottspåföljder som politikerna har beslutat om för att skydda samhälle och enskilda". Jag utgår från att han baserar detta på inhämtade fakta - vem vet - han kanske i likhet med dig är så intresserad att han begär ut domar?


Anmäl
2016-03-14 10:32 #18 av: [helga21]

# 16 8 av 10 domar ändras skrev jag inte 1 av 5. Naturligtvis så ska man kunna överklaga en dom ifall man anser att den var fel men numera har även Hovrätt prövningstillstånd därför att så många överklagade och det ledde inte till någon annat resultat än det Tingsrätt kommit fram till.

Det är så att åklagaren ska bevisa bortom rimligt tvivel att den åtalade är skyldig till vad som läggs denne till last. Gör åklagaren en halvdålig utredning och inte har bevis så kan man inte fälla någon. Är det något som det undras över så går man igenom de domar som finns. Det finns gott om böcker med dessa och det ska ordföranden i rätten ha tittat i innan målet kommer upp i rätten.

Ja dessvärre så finns det folk som blir dömda felaktigt inte minst under 1980 och 1990-talet i sexbrott då de använde expertvittnen som uttalade sig om saker de aldrig varit med om eller kunde.

Anmäl
2016-03-14 10:52 #19 av: [helga21]

# 17 För att kunna döma till ett visst straff krävs att det finns ett prejudikat att rätta sig efter. Finns inte detta så måste det skapas ett. Domstolarna ska göra detta och prejudikaten skapas i i högsta instans sedan får de lägre instanserna hålla sig till den rättskipningen som högsta instans har sagt de ska göra.

Skulle någon lägre instans ändra på högsta instans prejudicerande dom så kommer med omedelbar verkan någon av parterna att överklaga. Sen kan inte heller rätten oavsett om det är Tingsrätt eller Hovrätt döma till et strängare straff än vad åklagaren yrkar på de kan inte heller ändra på brottsrubriceringen. Däremot så kan åklagaren yrka på 10 månader till 2 år och så kan de ha två brottsrubriceringar så det blir upp till rätten att bedöma.

Anmäl
2016-03-14 10:57 #20 av: [Carpinus]

#19 Ser inget i detta som motsäger det polisen uttrycker.


Anmäl
2016-03-14 11:41 #21 av: [helga21]

# 20 "åklagare och domstolar inte använder straffskalan och utnyttjar de brottspåföljder som politikerna har beslutat om för att skydda samhälle och enskilda". 

Jo domstolen kan inte döma strängare än vad åklagaren yrkar och de har prejudicerande domar att rätta sig efter. Tänk om de dömer till det strängaste straffet för ett brott och så dyker något ännu värre upp hur dömer man då?

Om du inte har varit på någon rättegång så kika gärna in på Göteborgs tingsrätt och se vilka mål de har och välj något som är lämpligt. De allra flesta mål är offentliga i sin helhet. Mål där minderåriga  är inblandade är oftast delvis sekretessbelagda liksom vårdnadsmål. 

Anmäl
2016-03-14 11:56 #22 av: [Carpinus]

Ang. "domstolen kan inte döma strängare än vad åklagaren yrkar"- så här skriver Lawline: "Rätten är enligt gällande rätt inte bunden av åklagarens påföljdsyrkande och kan därför utdöma antingen strängare eller lindrigare påföljd än vad åklagaren yrkat. Inte heller är rätten bunden av åklagarens uppfattning om brottsrubriceringen (ex. misshandel kontra grov misshandel), vilket framgår av rättegångsbalken (1942:740) 30 kap. 3 §."---

Sedan kan ju polisen mena att åklagarna ligger i underkant med sina yrkanden.

Jo, jag har varit på rättegång, såväl som vittne som personligt stöd för några brottsoffer.

(Edit.)


Anmäl
2016-03-14 12:01 #23 av: [helga21]

# 22 Åklagaren har också de prejudicerade domarna att hålla sig till (såvida de inte vill begå självmord och få sluta med åklagandet Skrattar) och frågan kvarstår vad dömer man till ifall man redan dömt ut det strängaste straffet och något ännu värre inträffar? Detta håller naturligtvis både försvarsadvokater och målsägarbiträden reda på.

Anmäl
2016-03-14 12:13 #24 av: [Carpinus]

Jag tycker att Bergstedt resonerar vettigt. Om sedan felet ligger hos lagstiftare, åklagare, domare eller rätten får vara osagt. Om maxstraffet är sex år och man inte kommer upp i hälften trots återfallsförseelse i nedanstående fall borde det kunna vara möjligt att gå högre upp på straffskalan utan att göra intrång på det utrymme som är reserverat för de värsta tjuvarna. Citat debattinlägget i Dagens Juridik:

"Hur skall då återfallsförbrytarna stoppas? Då det gäller unga brottslingar har de fått hålla på i flera år innan något påtagligt straff drabbar dem. De har inte platsat i vårt hårda samhälle utan har istället valt att bli yrkeskriminella.

Där måste man genast slå till med fängelse sex månader för grov stöld. Andra gången eller upprepade brott skall ge fängelse ett år och tredje gången fängelse två år.

De kriminella ligorna med öststatare som skickas hit för att begå brott skall första gången dömas till ett års fängelse och utvisning. Litauiska och Georgiska ligor har varit ett jätteproblem under flera år och just nu sitter fem personer häktade för många bostadsinbrott i Stockholm och kranskommunerna. Där måste tre års fängelse vara riktmärket. Det är rimligt med tanke på maximum sex år. Det finns också en straffskärpningsbestämmelse just för återfall-  men den fungerar inte.

Haken är alltså att åklagare och domstolar måste använda straffskalan så att man verkligen utnyttjar de brottspåföljder som politikerna har beslutat om för att skydda samhälle och enskilda."


Anmäl
2016-03-14 12:40 #25 av: [helga21]

# 24 När det gäller unga förbrytare så får de straffrabatt pga sin ålder.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Straffrabatt

Även äldre förbrytare som gjort många brott som behandlas vid samma tillfälle får straffrabatt.

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/brottochstraff/article12408742.ab

Men det finns motioner om att slopa denna rabatt

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Straffrabatt-vid-upprepade-bro_GY02Ju240/?text=true

Och alliansregering ville ha bort  rabatten för upprepade brott men åklagarna klarar inte arbetsbelastningen.

http://www.metro.se/nyheter/regeringen-vill-ta-bort-straffrabatt/EVHnih!8MJeCiIlIzG8Q/

Jag vet inte vad straffen ligger på dessa stölder men jag betvivlar att det ligger på 1 år vid första gången och 3 år för bostadsinbrott. Det bästa vore om de kunde avtjäna straffen i sina hemländer även om Sverige får betala för det. Det är inte lika bekvämt i deras fängelser som i våra. Och naturligtvis så ska de utvisas.

Men personligen så tror jag att en översyn av straffen är på plats så att de kan dömas till hårdare och längre straff och ta bort den 1/3 som är villkorlig då de släppts ut efter 2/3 av strafftiden. Men då måste vi bygga flera fängelser också.

Anmäl
2016-03-15 07:30 #26 av: Martin

#18 helga21  Nej, det gjorde du inte alls. Läs om igen, eller var det tryckfelsnisse?

"8 av 10 domar får samma utfall i Hovrätt som Tingsrätt dvs man finner personen/personerna skyldiga eller inte skyldiga vilket det nu var i Tingsrätt."

Om 8 av 10 domar (80%) får samma utfall i skyldighetsfrågan så innebär det att 20% ändras i samma fråga. 1 av 5 = 20%.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.