2015-08-28 05:45 #0 av: [Carpinus]

Göteborgs stadsledningskontor har lagt fram en riskanalys om vilka hot och risker staden står inför, och där får infrastrukturella påfrestningar och extremväderchocker stå tillbaka för hotbilden från kriminalitet, terroristorganisering och gängrelaterat våld. GP skriver:

"Analysen konstaterar bland annat att en traditionell riskbild som hotad infrastruktur och extremt väder under senare år kommit allt mer i skuggan av ett nytt slags hot som man kallar sociala händelser och risker, det vill säga de pågående gängrelaterade brotten, rekryteringen av unga människor till terroristorganisationer och ett ökande antal bilbränder. Man lyfter fram ett antal åtgärder i förebyggande syfte, till exempel utökad kontakt med Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet."---