2015-07-17 20:44 #0 av: [Carpinus]

"Zozan Inci, ordförande i riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige, uppger att få anmäler tvångsäktenskap eftersom det kan innebära fara för livet.  
– Viljan att anmäla är inte så stor. Det är många kvinnor som inte vågar eftersom det oftast handlar om familj. Många kanske känner att lagen inte är tillräckligt stark för att ge skydd. De kan riskera att hamna i en situation där de kan gå miste om sitt liv, säger Zozan Inci."---

SR P4 Malmöhus

"Under det senaste året har 93 orosanmälningarna om tvångsäktenskap kommit in till den nationella stödtelefon som upprättats, och Juno Blom vill nu att man ser över varför ingen åtalats. Hon säger att det i elva av orosanmälningarna är belagt att berörda gifts bort mot sin vilja."

SR

"Lagen mot tvångsäktenskap bör bli vassare, anser justitieminister Morgan Johansson (S) som vill kriminalisera medhjälp till äktenskapstvång. Hittills har ingen anmälning om barn- och tvångsäktenskap lett till åtal.
Som Ekot berättade i går har hittills ingen av de 23 anmälningarna om barn- och tvångsäktenskap lett till åtal sedan lagen genomfördes förra året."---

SR Ekot