2015-07-17 20:29 #0 av: [Carpinus]

"I Sverige kan den som avtjänat två tredjedelar av sitt fängelsestraff bli villkorligt frigiven om inte synnerliga skäl talar emot. Efter frigivningen följer en prövotid som motsvarar det som återstår av det aktuella straffet, dock minst ett år. Undantag kan göras, exempelvis om domstolen utdömt en kombination av fängelsestraff och skyddstillsyn. Den 28 juli kommer en av Sveriges grövsta våldtäktsmän, också kallad för Hagamannen, att friges."---

 "Synen på grova våldsbrott är emellanåt förbryllande, liksom det faktum att frågor av detta slag alltför sällan lyfts i den politiska debatten. För hur nära ligger systemet om tvåtredjedelsfrigivning det allmänna rättsmedvetandet? Borde inte den som döms till 14 års fängelse också sitta i just 14 år? Bör inte möjligheten till villkorlig frigivning i förtid vara ett undantag, förbehållet den som kan uppvisa ett klanderfritt uppträdande under fängelsetiden?

En grundläggande princip är att också den som begått ett brutalt brott ska kunna sona sitt brott. Det är en princip värd att värna. Men den villkorliga frigivningen av Hagamannen ställer principen på sin spets och aktualiserar frågan om det inte borde finnas en säkerhetsventil som innebär att personer som riskerar att återfalla i grov brottslighet kan hållas inlåsta längre."---

Alice Teodorescu, GP, ledarkrönika