2015-07-12 09:23 #0 av: [Carpinus]

"18 personer mördade inom loppet av ett halvår. Det är vad polisen i den nya Region Väst har haft att handskas med.

För 2014 redovisade Västra Götaland, enligt Brottsförebyggande rådet, 13 fall av konstaterat dödligt våld och Halland hade faktiskt bara ett enda.

Vid årsskiftet slogs de två länens polismyndigheter samman. Och redan nu har fjolårets notering, i och med summan 18, överträffats med råge.

Kriminalpolisen i Västsverige arbetar med – eller slutför – i dagsläget (följande) 14 ärenden, varav ett trippelmord och två dubbelmord."---

GP