2015-07-09 09:31 #0 av: [Carpinus]

Det är tråkigt att se hur media utnyttjar polisens klyschliknande utredningstekniska benämningar till att skapa rubriker. De flesta borde ju veta vid det här laget att när polisen säger att "brott inte kan uteslutas" så har man helt enkelt inte utrett ärendet, eller att alla bränder utreds som mordbrand, även om brandorsaken tycks given. Ändå så läser man gång på gång rubriker om att "polisen utesluter inte brott" eller "polisen misstänker mordbrand" i samband med händelser som senare visar sig ha berott på naturliga orsaker. 

Polisen själva är tydliga med innebörden i sina rubriceringar. Så här skriver t.ex. Örebropolisen på sin hemsida: "I fall där inte polisen kan utesluta brott börjar man alltid med åtgärder som om att ett brott kan ha inträffat. Syftet med det är att inte tappa tid. Alla brottsutredningar gynnas av så snabba åtgärder som möjligt när det gäller att säkra eventuella spår, höra vittnen etc. Om det visar sig att det inte ligger ett brott bakom dödsfallet trappas insatsen ned och avbryts."

Likaså förklarar räddningstjänsten polisens roll efter en brand så här: "När polisen inte kan utesluta brott kan de behöva göra en teknisk undersökning av brandplatsen för att utreda vad som orsakat branden. Polisens uppgift är att utreda om någon kan ställas till ansvar för branden, om det är en teknisk orsak, om den är anlagd eller orsakad av vårdslöshet."

Detta vet givetvis journalisterna, ändå fortsätter de att överdramatisera även de mest uppenbara händelser genom att låna polisens formuleringar och slå upp dem i rubrikform. Lite återhållsamhet kanske inte skulle skada?