2015-05-26 09:43 #0 av: [Carpinus]

"Allt färre får gå direkt i fängelse — utan att passera gå. Aldrig tidigare i modern tid har nyintagna på svenska fängelser varit så få, visar statistik från Kriminalvården. Sedan 1989 har antalet nyintagna minskat med 42 procent. Då var antalet nyintagna över 15 000. Förra året var motsvarande siffra 8 943. En förklaring är att strafftiderna för narkotikabrott, som är ett av de vanligaste brotten, minskat."---

TT