2015-05-20 23:21 #0 av: [Carpinus]

Ann-Charlotte Marteus på Expressens ledarsida sätter sökarljuset på uppgifter om inställda rättegångar på grund av att tilltalade uteblir, på dömda som håller sig undan frihetsstraff och på fångar som bedöms som återfallsrisker men som ända släpps med rabatt på strafflängden.

Hon skriver bl.a:  "Allmänheten i stort, och brottsoffer i synnerhet, måste kunna lita på att straff är på allvar och verkligen verkställs. Vittnen måste kunna känna sig övertygade om att vittnesmålet faktiskt kan göra skillnad. Varför ska man annars offra ens ett uns av sin säkerhet eller bekvämlighet?
Brottets bana får inte framstå som ett attraktivt och lukrativt yrkesval för unga män med svaga resurser. Det kräver att rättsväsendet syns och sätter krokben för den kriminella livsstilen så tidigt och så ofta som möjligt.
Och även om drakoniska straff inte är någon mirakelmedicin måste straffen ändå stå i någorlunda paritet med det allmänna rättsmedvetandet."---