Lagar

Rättigheter för tiggare som blir kvar mer än 3 mån

2015-05-17 13:57 #0 av: [Carpinus]

EU-migranter som stannar i Sverige mer än tre månader är att betrakta som  bosatta papperslösa. (Idag finns det ingen myndighet som kontrollerar att utresa verkligen sker inom de stipulerade tre månaderna.) EU-medborgare som vistas i Sverige utan stöd av myndighetsbeslut eller författning – det vill säga papperslösa – har rätt till utbildning i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola. Om de påbörjar utbildningen innan de har fyllt 18 år får de även gå i gymnasieskola och gymnasiesärskola. (Källa DN).

Vidare gäller följande enligt lag. ”Papperslösa” personer som inte fyllt 18 år ges rätt till fullständig vård,regelbunden fullständig tandvård och läkemedel.

 ”Gömda” och ”papperslösa” vuxna ges rätt till subventionerad vård som inte kan anstå samt mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning och vård vid abort, hälsoundersökning, tandvård som inte kan anstå, läkemedel som receptförskrivs i samband med sådan hälso- och sjukvård som nämns i första punkten samt kostnadsfri vård enligt smittoskyddslagen.

Därutöver tillkommer, enligt Jaan Paju, redaktör för Europarättslig Tidskrift, barnbidrag, föräldrapenning och äldreförsörjningsstöd. Han skriver i SvD: "Utöver socialtjänstlagen kan, vilket inte uppmärksammats i debatten, även den svenska socialförsäkringen i kombination med EU-lagstiftningen på socialförsäkringens område stötta en fortsatt bosättning för icke-ekonomiskt aktiva EU-migranter. Det faktum att EU-förordning 883/2004 pekar ut vistelsestaten som behörig, vid konstaterad bosättning vad gäller icke-ekonomiskt aktiva EU-migranter, leder till att välfärdsmodeller som utgår från en bosättning riskerar att öppnas upp. Den svenska socialförsäkringsbalken baseras, till stora delar, på bosättning. Barnbidrag men även exempelvis föräldrapenning på lägstanivån, bostadsbidrag och äldreförsörjningsstöd kan därför betalas ut vid konstaterad bosättning. Den svenska modellen står här inför stora utmaningar."


Anmäl
2015-05-17 14:06 #1 av: [Carpinus]

Paju skriver även: "EU-domstolen har i och med rättsfallet ”Dano” senhösten 2014 markerat att en vistelsestat faktiskt kan ställa krav på icke-ekonomiskt aktiva EU-migranter: sociala förmåner kan villkoras av att de icke-ekonomiskt aktiva EU-migranterna inte ”får ligga vistelsestaten till last”. Slut citat.

För att Sverige skall kunna tillämpa den rättsbedömningen måste det dock ske ändringar i socialtjänstlagen. Paju påpekar att ingen sådan ändring skett, "utan socialtjänstlagens konstruktion om vistelsekommunens yttersta ansvar ställer fortsatt krav på landets socialtjänster att sörja även för de icke-ekonomiskt aktiva EU-migranterna" (som framgår i #0).


Anmäl
2015-05-17 14:12 #2 av: [Carpinus]

"Men tiggeriet ställer oss även inför andra svåra vägval såsom välfärdsstatens gränser och likabehandlingsprincipen. Ska EU-migranter erbjudas gratis vård, även om de saknar ett europeiskt sjukförsäkringskort? Ska deras barn få gå i svensk skola? Vilka former av tillfälliga boenden är förenliga med kommunallagen?

 Sådana frågor brottas lokalpolitiker med över hela landet numera. Det handlar inte bara om att tolka oklara rättslägen, utan om ett djupare ideologiskt ställningstagande: var ska vi dra gränsen för solidariteten med andra länders medborgare?"

Anna Dahlberg i ledare i Expressen.


Anmäl
2015-05-20 14:16 #3 av: [Carpinus]

"I höstas ansökte föräldrar till fem barn om att dessa skulle få rätt att gå i grundskolan i Motala kommun. Av ansökningarna framkom att familjemedlemmarna befunnit sig i Sverige längre än tre månader och saknade registrerad uppehållsrätt hos Migrationsverket. Som sysselsättning uppgav de att de tiggde.
Motala kommun fattade beslut om att barnen inte hade rätt till skolgång enligt skollagen. Motiveringen var att barnen inte kunde betraktas som bosatta i landet och därför saknade rätt att gå i skola i Sverige."---

"Skolinspektionen har nu öppnat ett ärende om rätten till utbildning för EU-migranters barn. Bland annat vill man veta om bildningsnämnden står bakom uppgifterna från förvaltningen."

Corren


Anmäl
2015-05-23 22:06 #4 av: [Carpinus]

"Migrationsminister Morgan Johansson (S) får nu massiv kritik för sitt uttalande om att EU-migranters barn inte ska få gå i svensk skola. Barnkonventionen är solklar - barn som vistas här har rätt till skolgång, hävdar kritikerna bestämt."---
"– Alla ungar har rätt till skolgång, det är ett principiellt ställningstagande enligt FN:s barnkonvention. Alla som vistas här en längre tid ska få gå i skola, säger Christina Höj Larsen, migrationspolitisk talesperson för Vänsterpartiet. Vad som är "en längre tid" måste dock utredas, förklarar hon.
– Där förväntar vi oss att regeringen tar fram riktlinjer, noggrant och eftertänksamt. Den debatt som förs nu är allt annat än det. Vi måste påminna Socialdemokraterna om vilka de är, säger hon."

TT


Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.