2015-05-04 09:55 #0 av: [Carpinus]

Handlarna i Örebro känner maktlöshet över det tilltagande snatteriet. De upplever att snatteriet allt oftare är organiserat och utförs på ett närmast professionellt vis. Bland annat bränns stöldskydd bort eller avmagnetiseras. Nerikes Allehanda skriver bl.a: "Många handlare i centrala Örebro upplever att stölderna och snatterierna i butikerna har ökat. På ett möte med City Örebros medlemmar summerade en av handlarna hur han upplevde situationen i butiken i dag. En beskrivning som de flesta handlare verkade skriva under på var den här:
– Vi blir väktare i stället för säljare. Problemen ökar så mycket. Vi måste göra något för att få hejd på det här!"---

"Handlarna drar sig för att anmäla, då det ofta dröjer så länge tills polisen kommer. Det var en åsikt som kom upp. Och i de flesta fallen avskrivs ärendena efter en tid, konstaterade man krasst. Flera andra vittnade om ett ökande problem med att personalen blivit rädd för att ingripa, av rädsla för gärningsmän som är påverkade och beväpnade."