2015-04-10 07:50 #0 av: [Carpinus]

Erik Erfors på Expressens ledarsida tycker att det är hög tid att befria Polisen från ett flertal sysslor som närmast slentrianmässigt hängde med i den nya organisationen som t.ex. handhavande av upphittat gods och stängsling av gruvhål. Erfors skriver bl.a.:

"Vid årsskiftet genomgick polisen en organisatorisk revolution och blev en enda myndighet.Det anmärkningsvärda är att när riksdagen beslutade om denna gigantiska reform missade politikerna den centrala frågan: Vilka uppgifter ska anses vara rent polisiära och vilka kan andra sköta? En förklaring till missen är den spridda uppfattningen bland politiker att polisen borde prioritera i stort sett allt."
---
"Det är lätt att kritisera polisen för att den inte sköter sina uppgifter. I bland är också Kling- och Klang-uppträdandet påtagligt. Men alla dessa ansvariga rättspolitiker till vänster och höger som tycker polisen prioriterar fel har själva misslyckats med att definiera vad som inte är en polisiär kärnuppgift."