2015-03-25 08:45 #0 av: [Carpinus]

"Framtidens poliser ska bli akademiker. Senast i april nästa år ska regeringens utredare presentera ett förslag på det som utlovades i regeringsförklaringen i höstas: polisutbildningen som högskoleutbildning."

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.2666543-nya-poliser-ska-bli-akademiker

"Polisyrket ställer höga krav på förmågan att ta till sig kunskap, kritiskt granska och analysera information, identifiera problem och hitta lösningar. För att stärka polisens förmåga att bekämpa en brottslighet som i takt med samhällets utveckling ständigt finner nya former, krävs en polisutbildning med tydlig förankring i vetenskap och beprövad erfarenhet".

Källa: Justitiedepartementet