Lagar

Vad gäller vid publicering av offentliga handlingar?

2015-03-20 09:47 #0 av: StuteriQveiar

Som sagt var. Vad gäller?

Anmäl
2015-03-20 09:56 #1 av: sanna70

"Ibland publiceras personuppgifter på internet på ett sätt som är kränkande utan att publiceringen står i strid med personuppgiftslagens bestämmelser. Det beror bland annat på att det i personuppgiftslagen finns ett undantag för journalistiska ändamål. Detta undantag gäller inte bara etablerade medier som tidningar och radio utan även privatpersoner som vill informera, utöva kritik och väcka debatt i samhällsfrågor av betydelse för allmänheten. Att informera och debattera om personal som missköter sitt arbete och om situationen vid ett vårdboende kan vara tillåtet med stöd av detta undantag trots att det kan finnas information som kan uppfattas som kränkande för personalen."

http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/publicering-pa-internet/

Anmäl
2015-03-20 10:09 #2 av: StuteriQveiar

Ok.
Gäller detta även om man muntligt varnar andra i ärende som har med djurskydd att göra, och som man har anknytning till som uppfödare/tidigare ägare etc?

Anmäl
2015-03-20 10:23 #3 av: StuteriQveiar

Ta bort frågan kära moderator om den kan anses utpekande.
Vill hålla mig till vad som gäller. Svårt att ställa frågan utan att nämna något om vad det handlar om.
Tack! 😊

Anmäl
2015-03-20 15:55 #4 av: StuteriQveiar

Får jag prata om vad jag själv såg och upplevde utan att bryta mot någon lag?
Mvh

Anmäl
2015-03-20 22:53 #5 av: sanna70

Jag är tyvärr inte så insatt i det med reglerna , förhoppningsvis finns det någon som kan hjälpa dig med dina svar. Jag tror att det borde vara ok att tala om sina upplevelser om man inte hänger ut namn på personer.

Anmäl
2015-03-20 23:04 #6 av: StuteriQveiar

#5
Tack! 😊
Det borde ju vara så.
Jag vill inte hamna i klammeri med rättvisan.

Anmäl