2014-05-22 22:29 #0 av: [Didnovarre]

I Halmstad sitter en man och en kvinna anhållna för misstänkt fall av människohandel. M.ä. är ett flertal personer från Balkan, som kan ha tvingats till att tigga på gatorna i Halmstad men även på andra orter. Utredningen, som omges av sträng sekretess, utreds av internationella åklagarkammaren i Göteborg och uppges vara inne i ett "känsligt skede".

http://www.gp.se/nyheter/vastsverige/halland/1.2379162-tva-anhallna-for-manniskohandel