2013-10-07 12:28 #0 av: fatcat

Runt i världen pågår en livlig debatt huruvida länder ska tillåta kloning av stamceller från mänskligt embryon. 

Tekniken gör det möjligt att klona människor genom borttagning av odlade cellers arvsmassa (DNA) och ersätta den med en nyare cellkärna med helt nytt DNA. På så vis kan forskare tillverka genetiskt perfekta människor utan några medfödda sjukdomar som tex diabetes eller astma! Denna metod är idag olaglig i många länder av etniska skäl.

"I Sverige förbjuder lagen om genetisk integritet från år 2005 entydigt kloning av hela människor (reproduktiv kloning). Det lagen förbjuder är att man i en kvinna för in ett embryo eller ägg, som varit med om kärnöverföring. Däremot är det under vissa omständigheter tillåtet att skapa klonade mänskliga embryon, som man sedan använder för att utvinna embryonala stamceller. Liknande lagar finns hösten 2012 i Storbritannien, Finland, Australien och tre delstater i USA."
(Forskning.se)

Vad anser ni? Ska vi i framtiden odla fram människor i labb?