Övrigt

Rattfylla med minderårig i bilen

2013-09-28 16:10 #0 av: [RedHood]

Jag tar det ganska kort.

För 6 år sedan (jag var 12 år) så körde min far påverkad med mig i bilen från Kungsbacka till Göteborg och blev stoppad av vanlig nykterhetskoll i centrala Göteborg. Bilen vinglade något så fruktansvärt och vi var nära på att köra in i bilarna i filen bredvid.
Jag minns inte exakt hur mycket promille han hade men har för mig att det var mellan 0,3 och 0,5. Hans straff blev att han blev av med körkortet i ett år samt samhällstjänst i något år.
Sedan dess så har jag ingen kontakt med honom så jag vet inte hur det gick men vet bara att han överklagade 2 gånger.

Jag vet inte om det är bara för att jag var med men jag tycker straffet var för lite. Jag har heller aldrig fått svar på om det är ett "normalt" straff för rattfylleri med minderårig i bilen men hoppas att någon här kan ge mig lite svar.

Tack på förhand.

(Jag visste inte vilken grupp jag skulle lägga detta i)

Anmäl
2013-09-28 16:41 #1 av: [Moa-]

Att du har minderåriga i bilen spelar som regel inte in, det skulle vara om det anses som att barnet bidrar till att det uppfyller kravet på påtaglig fara för trafiksäkerheten. Det är trots allt relativt låga nivåer som det talas om, så jag skulle säga att samhällstjänst är ett relativt hårt straff i det aktuella fallet om inte andra förutsättningar föreligger.

Dock skall det även påtalas att han inte döms till indraget körkort, utan detta är en administrativ åtgärd som trafikverket beslutat om.

Trafikbrottslagen:

"4 § Den som för ett motordrivet fordon eller en spårvagn efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i så stor mängd att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgår till minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften döms för rattfylleri till böter eller fängelse i högst sex månader.
   För rattfylleri enligt första stycket döms också den som för ett motordrivet fordon eller en spårvagn efter att ha intagit narkotika som avses i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64) i så stor mängd att det under eller efter färden finns något narkotiskt ämne kvar i blodet. Detta gäller dock inte om narkotikan intagits i enlighet med läkares eller annan behörig receptutfärdares ordination.
   För rattfylleri enligt första stycket döms också den som för ett motordrivet fordon eller en spårvagn och då är så påverkad av alkoholhaltiga drycker att det kan antas att han eller hon inte kan framföra fordonet på ett betryggande sätt. Detsamma gäller om föraren är lika påverkad av något annat medel.
   Första och andra styckena gäller inte förare av motordrivet fordon, som är avsett att föras av gående.
   Första, andra och tredje styckena gäller inte om förandet av fordonet ingår som ett led i en vetenskaplig eller därmed jämförlig undersökning till vilken tillstånd har lämnats av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1999:217).
4 a § Är ett brott som avses i 4 § första, andra eller tredje stycket att anse som grovt, skall föraren dömas för grovt rattfylleri till fängelse i högst två år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om
1. föraren har haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 1,0 promille i blodet eller 0,50 milligram per liter i utandningsluften,
2. föraren annars har varit avsevärt påverkad av alkohol eller något annat medel, eller
3. framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten.
Lag (1999:217)
."

Anmäl
2013-09-28 16:48 #2 av: [Moa-]

Glömde tillägga det att dagsböter är den vanligaste påföljden för rattfylleri av normalgraden.

Anmäl
2013-09-29 21:56 #3 av: [RedHood]

#1 Okej tack!

Anmäl
2013-09-30 00:03 #4 av: [Mustangcab]

Visste inte att det fanns en normalgrad av rattfylleriSkrattar

Medarbetare på Britter i fokus, Dokumentärer i fokus, Neurologiska sjukdomar i fokus

 

Anmäl
2013-09-30 07:05 #5 av: Martin

Har aldrig varit med om att man tar hänsyn till risken för passagere vid bedömandet av rattfylleri, däremot kan det leda till följdbrott (framkallande av fara för annan, vårdslöshet i trafik mm) som gör att straffen kan bli högre men då är det också för att man begått fler brott.

Men det skulle i och för sig inte vara osannolikt att det finns sådant fall och att man bedömt det som sista punkten, att det påverkar trafiksäkerheten.

Att han skulle dömts till "något års samhällstjänst" tror jag dock inte.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-09-30 07:48 #6 av: [Moa-]

Mustangcab; till skillnad från grovt brott, så anser att ett förtydligande kan vara passande. Det står ju inte uttryckligen i lagtexten misshandel av "normalgraden" heller, dock kan det nyttjas som förtydligande och skiljande från ringa och grovt. 

Dock nyttjar även Trafikverket samma terminologi.

"Alkolås efter rattfylleri

Den som är misstänkt för eller har gjort sig skyldig till rattfylleri under påverkan av alkohol kan ansöka om körkort med villkor om alkolås. Villkorstiden är minst ett år för rattfylleri och minst två år för grovt rattfylleri, upprepade rattfyllerier eller rattfylleri av normalgraden i kombination med diagnosen missbruk/beroende av alkohol." Citat

Anmäl
2013-09-30 19:50 #7 av: [Mustangcab]

Själv trodde jag att  normalfallet var att man var nykter när man ska köra bilSkrattar

Medarbetare på Britter i fokus, Dokumentärer i fokus, Neurologiska sjukdomar i fokus

 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.