2013-09-28 10:02 #0 av: fatcat

En liten etisk undersökning om vårt rättsväsende, vad anser ni om straffen i Sverige? Är dem tillräckligt bra idag eller behöver vi hårdare straff i avskräckande syfte?