Rättsväsendet

Konstig hantering av en polisutredning...

2013-06-18 13:41 #0 av: Bakvänt

Jag har varit med om en konstig historia som sen kom att få ödestigra konsekvenser

Min första  fråga i den här historien är om en polisman som håller i utredning kan lämna över den kompletta utredningen till en av parterna  för att ta hem och läsa i lugn och ro

Innan han själv åker tillbaka till polisen för att komplettera sin redogörelse ? ?

Detta kom senare att få konsekvenser som målet ledde till… 

Anmäl
2013-06-18 14:40 #1 av: [Moa-]

Förhör med dig själv har du alltid rätt att läsa, för att komplettera vidare om något missats, i övrigt tror jag att det finns andra som kan ge bättre svar. 

Tomas Quick fick hela historier och beskrivanden av tillvägagångssätt vid brotten berättade för sig innan förhören med honom, vilket inte gav så goda resultat i efterhand. 

Anmäl
2013-06-18 16:46 #2 av: Bakvänt

#1 

Det här gick inte heller så bra. 

Nu blev en person till oskyldigt dömd ..... För något som bevisligt kunnat bevisas. Anmäl
2013-06-18 16:59 #3 av: Martin

Innan åtal väcks har gärningsmannen och dennes advokat rätt att ta del av hela förundersökningsprotokollet. De har även rätt att begära vidare utredningsåtgärder om de tycker att något saknas, men beroende på vad det är så är det inte alltid det beviljas. Det är förundersökningsledaren som avgör och är man oense så kan domstol prova frågan.

Polismannen som håller i utredningen gör det under ledning av en polisiär förundersökningsledare (man kan kalla det chef) som bestämmer vad som skall göras i ärendet om det inte är ett ärende som är åklagarlett. Då är det åklagaren som ger direktiven.

Nu är jag inte riktigt säker på i vilket skede (och vem) som fick utredningen du syftar på så svårt att säga om det är rätt eller fel.

Förstår inte heller din sista mening i #2. Någon är oskyldigt dömd för något som beviseligen kunde bevisas? Om du menar att det kunde bevisas att den dömde är oskyldig så verkar det ju konstigt att den dömdes. Kom det beviset (för att man var oskyldig) upp i rättegången? Hur resonerade rätten om det i domen?

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-06-18 22:07 #4 av: Bakvänt

#3

En av parterna i målet fick med sig den kompletta utredningen i samband med ett förhör han var misstänkt i. PÅ det det här stadiet hade inget åtal väckts och på så vis fanns ju inte hellre någon advokat inblandad. Eftersom jag själv också fick ta del av den här utredningen och tyckte mig se väldigt stora brister i bevisföringen. Så trodde jag i mitt stilla sinne att detta kan aldrig leda till åtal. 

Men se det blev det ju faktiskt, och inte nog med det 2 personer blev dömda och när den enade överklagade till hovrätten, fastställde Hovrätten Tingsrättens dom. 

Vad jag förstår så tog rättens ledamöten aldrig del av utredningen som enligt mitt sett att se hade så stora brister att jag inte kunde förstå hur åtal kunde väckas. Åklagaren valde själv ut bitar som ansågs lämpliga att ta upp och advokaterna gjorde inte särskilt mycket för att försvara sina klienter. 

Det som slog mig var att den käranden hade vid tre olika polisförhör lämnat uppgifter som till stora delar gick isär. Kärande hade bland annat vid andra polisförhöret blivit tillfrågad om hon hade några dagboksanteckningar. Vid tredje tillfället presenterade hon sådana. Dessa stämde över 4 månader och tog inte i en enda mening upp någonting som inte rörde fallet. En händelse som hon sidangav hade hon i sina anteckningar tidsangivit till 1 vecka innan händelsen i verkligheten inträffade. 

Målet handlade om ett påstådd misshandelsfall, kärande gjorde polisanmälning dagen efter och kunde då inte visa upp några märken överhuvudtaget. Några dagar senare hade kärande besökt en vårdcentral och fått med sig ett intyg som visade på ett par marginella 1-2 cm stora blåmärken. 

Detta skall ställas i relation till att hon påstått sig varit mer eller mindre kontinuerligt grovt misshandlad med sparkar, slag i ansiktet, fått så hårda slag i ansiktet att hon ska ha förlorat hörseln mm. under en period av 2-4,5 tim, beroende på vilket förhör man väljer att läsa. 

Mannen som hade fått utredningen var anmäld för andra brott och var som vitt man kan se upphovsman till historien i syfte att utöva påtryckning på den person som blev dömd, i syfte att få denna att dra tillbaka ett vittnesmål. 

Polismannen som gav denna man utredningen var väl bekant med mannen sen ungdomsåren och kände till den övriga brottslighet som mannen i fråga blivit anklagad för...


Anmäl
2013-06-18 22:17 #5 av: Martin

#4 Det finns en del felaktigheter i ditt inlägg (även om jag inte betvivlar att det du skriver är sant).

Som misstänkt har man rätt till advokat vid förhör. Alltså redan vid första förhöret som misstänkt. Det är långt innan åtal väcks. Kanske var inte advokater inkopplade i just detta ärendet eftersom det inte är krav på att advokat närvarande - men det kan alltså finnas advokater inkopplade långt innan åtal.

Om det är den misstänkte som fått med sig utredningen hem antar jag att det är för slutdelgivning. Det är då förundersökningsprotokollet och inte hela utredningen som han får med sig.

Generellt sett blir det såklart mer blåmärken än marginella av en så lång misshandel, förutsatt att man slår på ställen där det blir synliga blåmärken och att man slår så hårt att det börjar blöda invärtes. Generellt sett syns blåmärken bättre efter 2-3 dagar än efter 1.

Men det verkar utöver ovanstående finnas en del saker som jag i vart fall tycker är anmärkningsvärda och konstiga, så förstår att du är frågande.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-06-18 22:26 #6 av: [Moa-]

Åklagaren presenterar ju sin version av vad som framkommit, de åtalade och deras ev. försvarare har tillgång till hela förundersökningen med alla sidor och omständigheter presenterade, så jag ser inte riktigt problemet i det? Är det stora brister så lyft dem vid rättegången? 

Åklagaren skall vara objektiv fram till rättegång när vederbörande bildat en uppfattning och åtalat, då blir åtalet utgångspunkten, varför skulle du åklagaren lyfta fram andra omständigheter, det skulle ju bli helrörigt?

Alla skador ger inte märken, du kan dömas för grov misshandel utan att offret kan uppvisa ett enda märke på kroppen. Att ett offer från en misshandel inte har full koll på tidsbegreppet är också logiskt och fullt förståeligt. Hur ofta har du koll på de exakta tidsbegreppen, även för ej stressande händelser?

"Mannen som hade fått utredningen var anmäld för andra brott och var som vitt man kan se upphovsman till historien i syfte att utöva påtryckning på den person som blev dömd, i syfte att få denna att dra ett vittnesmål. Polismannen som gav honom utredningen var väl bekant med honom och kände till den övriga brottslighet som mannen i fråga blivit anklagad för..." Här hänger jag inte med alls, nyss ansåg du att de var oskyldigt dömda? Nu är någon anmäld (misstänkt?) för andra brott?

Anmäl
2013-06-18 23:21 #7 av: Bakvänt

# 5 

Nej inga advokater har funnits med i några förhör alls !!

De misstänkta har förhörts helt utan advokater ... men i det stadiet var ju inte de misstänkta klara över ens vad det handlade om. 

De svarade på frågorna och mer var det inte med det !!

Advokaterna kom först in i bild då åtal var väckt och skulle upp i Tingsrätten. 


Anmäl
2013-06-18 23:30 #8 av: [Moa-]

Bakvänt; det finns ingen absolut rätt till offentlig försvarare, en egen anlitad kan du alltid ringa efter. 

Vad var misstanken/åtalet och vad blev påföljden?

Anmäl
2013-06-19 00:27 #9 av: Bakvänt

# 8

Grov misshandel, påföljd blev samhällstjänst samt höga böter mer än vad en blåskagen kvinna brukar få. 

Jag kan säga att jag själv är en kvinna som har gått igenom misshandel. En stor smäll av handflata har givit ansiktet rodnad som sen dagen efter blivit svälld, och blånader har visats tydligt. Jag är en liten kvinna, men stryktålig av bara den. . Har betydligt mer styrka på skinnet än den här kvinnan.

Den här kvinnan det handlar om är liten och skör som porslin. Hon kan inte komma i närheten av ett bordskant utan ett märke som sätter sig på henne. Hon är insulinberoende och bär även en insulinpåse på magen. Vilket inte togs upp alls i rätten. Det ville man inte skulle komma fram, för då hade man kunnat ifrågasätta hur i himmelens namn kom den att klara sig genom allt hon sagt varit utsatt för.  Och insulinberoende har betydligt lättare att få märken än oss vanliga. 


 


Anmäl
2013-06-19 08:43 #10 av: [Moa-]

Det lät som en ovanligt låg påföljd för grov misshandel där straffskalan börjar på ett års fängelse, och detta i sig är presumtivt för frihetsberövande påföljd. Hur motiverades denna låga påföljd för grov misshandel? Har du undersökt praxis för grov misshandel om du anser att vederbörande fick en hård påföljd?  

Ditt nästa stycke låter mycket fördomsfullt och märkligt, vet inte ens hur detta skall gå att kommentera.

Insulinberoende är vi alla, utan insulin fungerar inte kroppen. Att diabetiker skulle ha lättare att få blåmärken har jag aldrig hört och är mycket skeptisk till den uppgiften. Med insulinpåse är det en insulinpump du syftar på då? (Sedan förstår jag som sagt inte relevansen för detta.)

Anmäl
2013-06-19 10:24 #11 av: Martin

#7 Jag tror faktiskt inte att du har all fakta i detta målet. Det skulle vara intressant att ta del av domen, om du vill dela med dig av den.

Att någon hörs utan att vara delgiven misstanke är väldigt allvarligt, om personen är misstänkt. Jag tror inte att det har gått till som du skriver i #7: "De misstänkta har förhörts helt utan advokater ... men i det stadiet var ju inte de misstänkta klara över ens vad det handlade om. "

Som moa skriver finns det ingen absolut rätt till en offentlig försvarare men det finns rätt till en försvarare. Det finns en absolut rätt till offentlig försvarare om man är anhållen eller häktad samt om man begär det och är misstänkt för ett brott med minimum 6 månaders fängelse i straffskalan, därmed har man rätt till det vid misstanke om grov misshandel. Men det finns inget krav på att man har det. Så om man i detta fallet inte har haft det så har de misstänkta antingen inte begärt det (vilket verkar konstigt) eller så har hela rättskedjan mörkat deras rätt till det och det har jag svårt att tänka mig...

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-06-19 11:51 #12 av: Bakvänt

#11

Så här började historien. 2 polisbilar kom hem till gården, där de båda åtalade bodde. Det påstod först att kvinnan i sammanhanget skulle först häktas. Poliserna hade häktningsorder med sig till denna kvinna. Nu blev det dock tydligen inget med detta, utan den ena polisbilen åkta ganska snart, och de båda konstaplarna i den andra tog med paret in i bostadshuset för att förhöra dem var för sig, på var sin våning i huset.

Beträffande kvinnans förhör som jag kan mest om så blev hon förhörd på övervåningen av en polis som i och för sig började tala om vad det gällde, vilket blev en stor överraskning, eftersom det gällde någonting som aldrig hade skett. Hon trodde ursprungligen att det uppstått något bråk om en förymnd hund tidigare under veckan. Så var det dock inte, utan istället dukades den här misshandelshistorien upp. Något erbjudande om någon försvarare nämndes aldrig. Och kvinnan i fråga tänkte väl inte på det heller, såg det som någonting som snart borde gå att reda ut, och svarade på frågorna så gott det gick, och upplevde väl hela ärendet lite som konstigt som lite komist.

Förhöret avslutades när polismannen inte hade något mer att fråga om. 

Den påstådda misshandeln ska förövrigt ha ägt rum på dagen 4 månader tidigare. 

Beakta dock att kvinnan polisanmält händelsen redan dagen efter den påstådda händelsen. Den anklagade och förhörda kvinnan hade ingen som helst aning om historiens existens förens vid detta tillfälle. 

Mannen som förhördes samtidigt på undervåningen hade avgivit en någorlunda samstämmiga svar, det vill säga förnekande av de påstådda gärningarna. 


Anmäl
2013-06-19 12:09 #13 av: Martin

#12 Jag är ledsen, men jag tror inte på denna versionen. För det första brukar poliser inte ha häktningsorder med sig, det har man i en del andra länder men inte i Sverige. För det andra: Skulle kvinnan häktas kan inte poliserna besluta om att inte ta med henne - det skulle bedömas som ett tjänstefel (vilket förvisso även poliser kan begå så visst kan de ha låtit bli att ta med henne men att då hålla förhör med henne och få dokumenterat att de träffat henne och genom att inte ta med henne göra sig skyldig till tjänstefel låter helt osannolikt).

För det andra: Är kvinnan häktad i sin frånvaro (vilket hon rimligen lär vara enligt detta) så skall hon på något sätt anses vara misstänkt i en utredning och ha undanhållit sig polisen alternativt av annan anledning inte kunnat medverka vid häktningsförhandling. Vilket det inte heller verka vara fallet här.

Jag är ledsen, men jag tror du saknar en del information i ärendet och att det mest sannolikt är därför det ser konstigt ut.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-06-19 12:32 #14 av: Bakvänt

# 13

Detta är sant !

Kopia på häktningsorden har jag med egna ögon sett. Den fanns med som bilaga i den utredning jag tidigare talade om. Händelseförloppet i övrigt gick till som jag beskrev. 

Kvinnan i fråga har funnits på gården med känd adress, med andra ord under 4 månaders tid sedan anmälningtillfället. 

Det här är bara början på historien.. Anmäl
2013-06-19 12:57 #15 av: Bakvänt

# 10

Jag skrev böter men menade skadestånd !!


Anmäl
2013-06-19 20:27 #16 av: Martin

Det skulle vara intressant om du kunde återge häktningsordern någorlunda... eftersom att det inte finns något som kallas häktningsorder i Sverige.

Vad exakt menar du egentligen med en häktningsorder?

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-06-19 20:50 #17 av: [Moa-]

Bakvänt; va? Det låter ännu mer långsökt, skadestånd är ej en straffrättslig påföljd, utan en civilrättslig fråga.

Samhällstjänst som påföljd för grov misshandel låter väldigt osannolikt enligt mig, vilka omständigheter skulle ha resulterat i detta?

Anmäl
2013-06-19 20:55 #18 av: Martin

Moa: Dubblerade nog något ord i #17 men jag tror vi alla förstår vad du menar ;)

Det kan ju dock bli utdömt skadestånd även i brottmål, det är inte helt ovanligt.

Däremot håller jag helt med dig i övrigt (ang samhällstjänstsbiten).

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-06-19 21:05 #19 av: [Moa-]

Tack Martin, vet inte varför de små orden blir fel ibland... =P Fixade det nu i alla fall.

Ja, men skadeståndet är alltid civilrättsligt, även när grunden är straffrättslig, det är ej en påföljd/straff utan en "extern" fråga som regleras samtidigt.

Anmäl
2013-06-19 21:18 #20 av: Martin

Jo, men då den skrivs ut i domen tror jag inte gemene man är medveten om det utan ser den som ett straff. Framförallt som åklagaren ibland för skadeståndstalan, då kan det nog för många vara svårt att hålla isär vad åklagaren yrkar på för straff respektive skadeståndsbiten.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-06-19 21:24 #21 av: [Moa-]

Ytterligare en anledning att framförhålla den biten, eftersom många blandar ihop detta. På samma sätt som du framförhåller att polisen ej beslutar om återkallandet av körkort. =P

Sedan är inte alla domar straffrättsliga, även civilrättsliga domslut kan formuleras, viktigt att veta.

Anmäl
2013-06-19 21:35 #22 av: Martin

Ja, och framförallt är ju många domar blandade, där man i de straffrättsliga skriver ut skadestånden.

Ja, många tror ju att polisen är ansvarig för körkort och att indragna körkort är en bestraffning, och det är det ju viss mån. Det finns också många som tror att sålänge man kör under 30km/t för fort kan körkort aldrig dras in. Men det kan de alltså (men inte av polisen).

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-06-20 22:59 #23 av: Bakvänt

# 6

De personer som blev dömda blev som jag försökt förklara dömda för en misshandel samt medhjälp till den samma på en uppdiktad historia.

(misshandeln hade aldrig ägt rum) att den ena av dem gjort sig skyldig till annan brottsligverksamhet är dock en helt annan sak och dom brotten har vederbörande hittill dax åtalad för. Men han upplevde naturligtvis ett hot om detta i den tid som det här utspelar sig. 

 


Anmäl
2013-06-20 23:03 #24 av: Bakvänt

# 8

Jag ifrågasätter inte det du säger om rätt till avdokat. Saken är väl den att poliserna som skötte förhören nämnde aldrig något om detta och de misstänkta, jag talar i huvudsakligen för kvinnan vars situation jag känner bäst så hade hon vid första förhöret aldrig någon tanke på någon advokat eftersom hon visste att situationen som beskrevs och tog väl för givet att det skulle rinna ut i sanden. Hon saknade dessutom erfarenhet av sådan här situationer. Hon åkte dessutom in på ytterligare kompliterande förhör utan att reflektera över att hon skulle behöva en advokat, kan kanske tyckas naivt för en utomstående betraktare, men jag försäkrar att hon vet bättre idag. 


Anmäl
2013-06-20 23:18 #25 av: Bakvänt

# 11

Den polisman som förhörde kvinnan nämnde i vart fall aldrig någonting om att hon borde ha en advokat ,och kvinnan själv hade inga tankar åt det hållet heller. Detta trotts att man ville måla upp den påstådda händelsen som grov. 

När kvinnan kallades till förhör andra gången nämnde polismannen vid flera tillfällen att " Du ligger illa till, det här kan ge dig flera år " eller någonting i den stilen. 

Jag håller med om att kvinnan naturligtvis borde reagerat på ett annat sätt än hon gjorde, men hon saknade erfarenhet av sådan här händelser, och var väl helt enkelt naiv nog att tro att man i en rättstat inte kunde åka fast för ett brott som aldrig har hänt, det här måste naturligtvis fixas sig. 

Idag vet hon bättre och förtroendet för rättsystemet har hamnat långt under noll. 


Anmäl
2013-06-21 06:32 #26 av: Bakvänt

# 23  Rättelse i ovan text, 2 ord har hoppat bort. 

(misshandeln hade aldrig ägt rum) att den ena av dem gjort sig skyldig till annan brottsligverksamhet är dock en helt annan sak och dom brotten har vederbörande hittill dax åtalad för. Men han upplevde naturligtvis ett hot om detta i den tid som det här utspelar sig. 

Det ska stå; brotten har vederbörande hittill dax inte blivit åtala för. 

Anmäl
2013-06-22 13:41 #27 av: [Moa-]

Alltså jag händer inte alls med, du rättar text i ditt sista inlägg, men den nya meningen är tyvärr inte tydligare utan jag kan inte riktigt utläsa den...

I övrigt låter det mesta rörigt och jag hänger inte med på vad du egentligen anser är fel och på vilka grunder.

Vem har gjort vad, åtalats för vad och vem har dömts för vad och vad i detta är fel?

Anmäl
2013-06-27 10:20 #28 av: Bakvänt

# 27

Kort och konsist !

En person som var misstänkt medskyldig till en misshandel fick av en polisman ut hela kompletta utredningen, med det menat inkl med alla vittnesförhören, för att ta med hem och sätta sig med i lugn och ro, för att sen komma tillbaka veckan efter till polisen och lämna ett nytt vittnesmål. 

Med andra ord inte bara hans eget tidigare förshörsprotokoll eller vad det nu heter, utan även allt annat rörande fallet. 

I den här tiden var det inte väckt till åtal. Det pågick fortfarande en utredning. 

Mannen som fick med sig hela kompletta bunten var en man som senare kom att ändra sin första version, när han ca 3 veckor senare kom att bli häktad för ett annat misstänkt brott, i det fallet då för Grov kvinnofridskränkning på sin sambo. Till lika medåtalad i det förstnämnda fallet. 

Han ändrade då ett vittnesmål vid det första fallet från total förnekelse av händelsens existens, till att för kärandes räkning bekräfta kärandes version. 

Sannolikgt var tanken med detta att skaffa en hållhake på sin sambo vad det gällde det andra målet. 

Dock fick han aldrig någon möjlighet att utöva någon påtryckning på sin sambo eftersom han kom att sitta häktad ända fram till första rättegång. 

Detta ledde ju dock för hans egen del att han kom att dömas för medhjälp vid det första målet. Lite pinsamt kanske, men han tyckte väl knappast han kunde ändra versionen en gång till. 

Anmäl
2013-06-27 10:37 #29 av: [Moa-]

Ja, det måste jag säga att det låter märkligt att vederbörande har fått hem samtliga vittnesprotokoll under pågående förundersökning? Är du helt säker på detta och att det inte är någon missuppfattning på vägen? Förundersökningen brukar till viss del vara sekretessbelagd fram tills nedläggning eller åtal.

Som sagt att han efter åtal fått ut det hela och ändrat sin berättelse till domstolsförhandlingen hade däremot varit helt okej, och det är då den utsago som ges i rätten som är gällande.

Anmäl
2013-06-27 11:10 #30 av: Bakvänt

# 29 

Ja jag är helt säker eftersom det är jag som är hans åtalade sambo till lika kärande i det andra målet, där han själv blev åtalad senare för  kvinnofridskränkning. 

Helt säker är jag, dels beroende på att han visade mig själv utredningen när han kom hem med den, dels beroende på att den låg kvar i hans bil, tillsammans med en kopia som han själv har gjort. När han sen blev häktad ca 3 veckor senare.

Då tog jag tillsammans med en vän helt enkelt med mig originalutredningen och lät kopian ligga kvar. Jag har den fortfarande kvar i min ägo. 

Jag kom att försöka ta upp denna sak i Tingsrätten, men blev nedtystad. Nämndeman/Domare sa att jag ljög, detta trotts att jag hade utredningen liggandes i bilen utanför Tingsrätten och hade kunnat hämtat den inom loppet av några min, men jag vägrades det också. 

Det kan även nämnas att polismannen som lämnde ut utredningen är en ungdomskamrat till mannen som fick den. 

Det fanns en anledning till att så skedde, men så långt förstod jag inte då. 

Anmäl
2013-06-27 11:38 #31 av: [Moa-]

Bakvänt; men då tog även du del av utredningen, är inte det ett lika stort fel då?  (Och nej, två fel ger inte ett rätt.)

Det är inte en fråga som är för tingsrätten i det aktuella fallet, utan snarare en utredning som bör ske beträffande tjänstefel hos den aktuella polismannen (?) som gav ut utredningen. Du är inte bunden av uttalanden före rätten, därmed går det inte att ogöra handlingen att vederbörande eventuellt fått ta del av dessa uppgifter, som sagt skulle vederbörande haft rätt till uppgifterna före rättegången oavsett och då kunnat ändra sin utsago till den gällande. (Därmed inte sagt att du får begå falsk angivelse/falsk tillvitelse.)

Anmäl
2013-06-27 12:19 #32 av: Bakvänt

# 31

Ja, de må ju kanske vara, jag fick ju den mygserverad av mannen som fått den. Att jag sen tog med den må väl kanske heller inte vara riktigt rätt, men det gjorde jag i huvudsakligen för att ha bevis på vad som skett. 

Du skriver polismannen med tillägget ett ? Om du undrar vad polismannen heter så ja, jag vet vem han är, kan tilläggaockså  att jag vet på dagen när den utredningen gavs i min sambos hand.

Anmäl
2013-06-27 12:24 #33 av: [Moa-]

Bakvänt; ja, men så fick ju även din man? Han stal den inte? Din man har inte gjort något fel i detta, utan det är polismannen som begått tjänstefel om det gått till så som du skriver. Som sagt har jag dock svårt att se hur det påverkar utfallet på rättsfallet.

Ja, jag vet inte om det var polismannen, kunde varit en administratör eller en åklagare som gav ut den, vet inte om du skrivit det, jag mindes inte vilket oavsett.

Anmäl
2013-06-27 12:39 #34 av: Bakvänt

#31

Tjänstefel hos den aktuella polismannen. Ja, det har jag aldrig ifrågasatt, frågan är väl om det går att göra något åt det idag ?


Anmäl
2013-06-27 12:42 #35 av: [Moa-]

Bakvänt; du kan anmäla polismannen för tjänstefel?

Men som sagt tror jag inte att det påverkade rättsfallets utgång och det kommer inte att upphäva den domen.

Anmäl
2013-06-27 13:21 #36 av: Bakvänt

# 35

Jag förstår att det inte automatiskt upphäver domen, men saken är nog den att det har påverkat utgången av densamma.

Angående att anmäla polisen för tjänstefel tycker jag väl låter närmast ironiskt. Det torde väl knappast leda någon vart. .... Om jag skulle vilja prova den varianten vart vänder jag mig då ?

Anmäl
2013-06-27 13:41 #37 av: [Moa-]

Bakvänt; nej, jag tror inte att det skulle påverkat utgången av rättsfallet, på vilket sätt menar du att det skulle ha påverkat?

Varför skulle inte anmälan om tjänstefel leda någonstans? Det är den delen jag ser som relevant i detta fall, snarare för risken för övergrepp i rättssak och dylikt... En anmälan sker alltid till polisen, sedan utreder en särskild avdelning brotten. Det är även möjligt att göra en JO-anmälan.

Anmäl
2013-06-27 14:29 #38 av: Bakvänt

# 37

Tack för tipset om JO, tål att tänka på. 

Om jag istället funderar på att vända mig till polisen kan jag isåfall vända mig till den särskilda avdelningen som du skriver om direkt ? och vart vänder jag mig isåfall då ?

Jag skulle för övrigt vilja fråga dig om du känner till någon journalist som kunde tänkas vara intresserad av att rota i en mindre rättsskandal ? 

Jag är inte den som är rädd att lämna ut mig och mitt ärende, och jag tvekar inte att göra detta om ett bra tillfälle uppstår.  Anmäl
2013-06-27 14:41 #39 av: [Moa-]

Bakvänt; nej, du vänder dig till vanliga polisen med anmälan, du kan exempelvis ringa dem på 114 14 så tilldelar de sedan utredningen till en internutredningsavdelning. 

Jag har inga kontakter med journalister och är inte lika säker som dig på att det är en rättsskandal. Vederbörande hade som sagt haft rätt till uppgifterna före denne gick upp i rätten och hade då kunnat ändra sitt uttalande, det är som sagt uttalandet i rätten som är det gällande. Däremot är som sagt min uppfattning att polisen har begått tjänstefel, din make/ fd. make kan jag däremot inte se ha begått något egentligt brott...

Anmäl
2013-06-27 16:28 #40 av: Bakvänt

#39

Ja då är vi tillbaka till moment 22. Alla ärenden jag hört talas om och dem är mååånga, där någon försökt anmäla en polis, har det gått åt helvete. 

Rättskandal eller inte, jag blev i vart fall dömd till fängelse på en uppdiktad historia som aldrig ägt rum. För mig är det åtminstånde skandal, och om du tycker att rättsystemet skall fungera så, så har vi olika uppfattningar. 

Beträffande min före detta sambos roll i sammanhanget så begick han i vart fall mened när han ändrade sin version i rättssalen. 

Man måste också fråga sig varför inte min advokat fått tillgång till den fullständiga utredningen, som alla vi övriga, som inte borde ha den, satt på ?Anmäl
2013-06-27 16:45 #41 av: [Moa-]

Bakvänt; säger inget om utfallet i det aktuella fallet. Det jag säger är att jag tror inte att utlämnande påverkade utfallet, eftersom din make/fd. make haft tillgång till samtliga uppgifter före förhandlingen i rätten oavsett. Jag säger alltid hellre fria skyldiga än fäll oskyldiga. Om du nu argumenterar att din make/fd. hade agg gentemot dig, hur motiverar du att offret pekade ut dig?

Ärenden det finns grund för utreds och det finns många fall där personer fällts. Jag vet inte riktigt vilka alternativ du ser? 

Den som är åtalad i en rättegång kan ej dömas för mened då vederbörande ej är under laga ed.

"Man måste också fråga sig varför inte min advokat fått tillgång till den fullständiga utredningen, som alla vi övriga, som inte borde ha den, satt på ?" Ja, för det första hade du den ju redan? För det andra så är förundersökningen något du begär inte något som fördelas ut om jag minns rätt. Vidare som sagt efter inlämnat åtal så är förundersökningen offentlig, "som alla vi övriga, som inte borde ha den, satt på ?" så den delen är ej gällande.

Anmäl
2013-06-27 18:46 #42 av: Bakvänt

#41

Jag har i och för sig inte givit dig bakgrundsfaktan för målet och då kan du naturligtvis inte heller dra några slutsattser om utgången. Jag ställde egentligen en konkret fråga, och den har du besvarat på. 

Jag följer intensivt de fall som rör kvinnovåld så väl som mord på kvinnor i relationer eller utförda av sina fd´ingar.  Jag har utifrån det kunnat se att dessa kvinnor har haft väldigt svårt att få hjälp från samhället, och väldigt svårt att klara sig i en rättsprocess. 

Jag är själv en av dessa kvinnor, med den skillnaden att jag genom ett under lyckades rädda mig från att bli dödad av min sambo. Han skulle nämligen döda mig med kökskniven i vår dusch, för att sen ta min kropp upp till mitt tidigare ex och lägga den i mitt gamla stall för att därefter sätta eld på det, i syfte att kasta misstankarna emot min förra man.  

Nu misslyckades han, jag flydde, han hamnade i häktet. Där han fick sitta fram till Tingsrättsförhandling, där den underbara Svenska rättvisan friade honom. Åklagaren överklagade dock och han fälldes i Hovrätten, dock inte för mordförsök, men ändå för några enstaka misshandlar. Trotts att jag hade foton som visade på klockrena blåklockor, som strypgrepp runt halsen, vänner och bekanta som stallde upp och vittnade, så valde man att tro att det var uppkommet av närkamp med mina hästar, vilket hans advokat hävdade. 

Givetvis, bättre fria än fälla tycker du säkert, men i det andra målet, mot mig, kunde man ju faktiskt fälla utan några hållbara bevis alls. 

Den dag han fick utredningen av sin kamrat polisen, kände både han och polisen till att han riskerade att bli anmäld för både våldtäkt och misshandel av mig. Samt att bekanta till mig hade gjort anmälningar mot honom för annan kriminell verksamhet. 

Alltså mål nr 2 mot mig var enlig all rimlig bedömning ett sätt att försöka skaffa hållhake på mig, och förmå mig att ta tillbaka några anmälningar. 

Han lyckades så till vida att han fick mig att ta tillbaka en anmälan om våldtäkt, men de övriga åtalspunkterna kom liksom automatiskt upp när han ca 3 veckor senare gjorde ett misslyckat mordförsök på mig. 

Hoppas detta ger dig lite mer kött på benen. Självklart finns det mycket mera historik i detta. 

Anmäl
2013-06-27 19:44 #43 av: [Moa-]

Jag beklagar det som hänt dig, även om jag inte riktigt vet vad det är med grund i att det som beskrivs ovan bevisligen inte ägt rum. Däremot är våld aldrig lösningen och sällan försvarbart.

"Den dag han fick utredningen av sin kamrat polisen, kände både han och polisen till att han riskerade att bli anmäld för både våldtäkt och misshandel av mig." Hur kan polisen känna till detta? 

"Alltså mål nr 2 mot mig var enlig all rimlig bedömning ett sätt att försöka skaffa hållhake på mig, och förmå mig att ta tillbaka några anmälningar." Men det är ju inte han som står för anmälan och den utsago som åtalet grundar sig på?

Sedan vidhåller jag, finns inga bevis så skall du fria före fälla, i alla fall. Och återigen, två fel ger aldrig ett rätt.

Anmäl
2013-06-28 03:05 #44 av: Bakvänt

# 43

Jag förstår inte alls riktigt vart du vill landa på ?

Att polisen känner till en polisanmälan upplever jag inte som särskilt konstigt. I det här fallet så hade den här polismannen fått mottagit anmälan mot min sambo, om annan brottslighet. Vilket jag inte ursprungligen kände till, men kändes till av min sambo. 

För övrigt kanske det är svårt att bena ut problematiken här. Jag har ju i och för sig inte släppt all fakta. Det som komplicerar det hela är ju att det är ju två mål som behandlades i omedelbar följd som ansågs ha med varandra att göra. Det mål i vilket jag blev dömd var en en uppdiktad historia som inte hade med verkligheten att göra. 

Det andra målet rubricerades som Grov kvinnofridskränkning, där jag själv var kärande. 

Den man som var svarande i det senare målet var medåtalad i det första målet. Hänger du med ? . .

Jag ser själv en svårighet att beskriva detta på ett övergripande och på ett tydligt sätt.  

Jag lyckades bli fälld utan rimliga hållbara bevis. 

Och mina bevis mot min sambo var enligt advokaten och åklagaren ovanligt goda för att gälla för ett sådant här mål. 
Anmäl
2013-06-28 07:58 #45 av: [Moa-]

Bakvänt; "Den dag han fick utredningen av sin kamrat polisen, kände både han och polisen till att han riskerade att bli anmäld för både våldtäkt och misshandel av mig." Jag vidhåller, hur kan polisen känna till att någon riskerar att anmälas?

Ja, men den första misstanken där även du var misstänkt förelåg ju redan innan du anmälde din sambo? Så den första anmälan kommer från en extern part innan du anmält din sambo, så hur kan denna genom din anmälan mot din sambo bli ogiltig? Någon grund för att någon anmäler sig, utan föregående händelser måste ju föreligga?

Jag anser inte att två mål kan vägas mot varandra utan varje mål måste bedömas individuellt.

Anmäl
2013-06-28 10:57 #46 av: Bakvänt

# 45

Han var redan anmäld hos polisen ! 

En anmälan från en extern part fanns som du mycket riktigt påpekar sedan ca 6 månader tidigare.

Själv hade jag bara känt till dess existen i ca 1 mån då jag själv kom att bli förhörd för första gången, delgavs jag misstanke om ett brott vars existens jag överhuvudtaget inte kände till. (Det existerade ju heller inte). 

Jag har nu i efterhand en känsla av att den externa partnen initialt hade lite svårt att bli trodd och komma någon vart med sin anmälan. Jag känner mig övertygad om att anledningen till att det här åter tog fart på senhösten/vintern beror på dom skäl som jag nämnde. 

Dömmas individuellt må vara, men både åklagare och advokat förklarade åtminstånde för mig att det var viktigt att de behandlades i omedelbar följd, vilket också skedde, eftersom de var så inflätade i varandra. 

Det förföll som att rätten ville ha fakta i båda målen innan dom förkunnades. Dom förkunnades också samtidigt. 


Anmäl
2013-06-28 11:28 #47 av: [Moa-]

"Han var redan anmäld men polisen !" Va? Jag förstår inte vad du menar...

"Ja, men att du inte känner till en anmälan innan du förhörs/delgivs misstanke är väl inget konstigt? Hur menar du att det annars skulle gå till? Tidigare har de troligen utrett samt inväntat lediga resurser." Men du förhördes och misstänktes ínnan du lämnade in någon anmälan mot din sambo? Jag får verkligen inte ihop din logik här.

Jag ser inte kopplingen mellan fallen? Ja, de inblandade parterna, men med olika målsägande, och olika händelser. Enda anledningen att sambehandla dem vore om din sambo skulle få en gemensam påföljd för bägge brotten. Huruvida du misshandlat någon sex månader tidigare påverkar inte huruvida du blivit misshandlar/mordhotad nu... Med två skilda målsäganden ser jag inte kopplingen. Du säger din sambo ändrat sin version, men anmälan från målsägaren kom ju in långt tidigare och du blev misstänkt innan någon ändring skedde.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.