Begångna eller misstänkta brott

Lagar kring sex med underårig?

2013-06-08 16:11 #0 av: Hera

Om en person som är myndig har sex med någon som inte är myndig, är detta lagligt eller olagligt? Gäller byxmyndigåldern här? eller är det 18?

Handlar om en man på över 50 år som har sex med en 16 åring. Inte nog med det utan hon tjänar saker på det.

Så vad säger lagen? Får en myndig ha sex med minderårig?

Anmäl
2013-06-08 16:20 #1 av: Zepp

Näe.. i det fallet är det straffbart, då det handlar om utnyttjande av minderårig!

Speciellt om hon skulle tjäna något på det hela!

Vad man med hela lagstiftningen vill komma åt är just äldres utnyttjande av yngre för egen njutning.. så att de yngre själva kan utveckla sin egen hälsosamma sexualitet/känslor och relationer.. som i sig är den främsta grunden för att bilda familj och få egna barn!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2013-06-08 17:44 #2 av: [Moa-]

Zepp; nja, utnyttjande av minderårig har jag mycket svårt att se att det faller under. Du får gärna motivera hur du kom fram till den slutsatsen. Sexuellt utnyttjande av underårig är en "mildare" variant av våldtäkt mot barn och fordrar att offret är under 15 år alternativt under 18 år och avkomling, eller under vårdnad av den äldre personen.

Hera; är du över 15 år kan du fritt välja vem du har frivilligt sex med, så tillvida du inte befinner dig i en särskild beroendeställning.

Är det den tråd jag har läst så kan det möjligen röra sig om brott mot sexköpslagen då köp av sexuell tjänst är olagligt i Sverige. Däremot är den sexuella handlingen som sådan fullt tillåten mellan en 16-åring och en 50-åring så tillvida de ej har ett beroendeförhållande sinsemellan, det sker med tvång eller mot ersättning.

Anmäl
2013-06-08 18:04 #3 av: Zepp

Mnja.. det kanske inte skrivs utnytjande av mindreårig.. men hur som helst så handlar det om ett utnyttjande av någon i beroendeställning.. om den vinner något på det hela.. och inte är gifta/sambo/lever i äktenskapligt förhållande!

Sex mellan personer.. oavsett ålderskillnad utan någon som helst vinst för någondera är en helt annan sak.. mer då upp till föräldrar/den minderårige att anföra sakframställan mot!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2013-06-08 18:40 #4 av: [Moa-]

Zepp; men vad har du för lagstöd för det eller hittar du på helt hur huvudet? Jag kan inte tänka mig något som ens ligger i närheten.

Sakframställan gällande vad? Som sagt, brott mot sexköpslagen, är den enda möjligheten jag kan se, och då skall ändå väldigt mycket till. Det skall vara att du får detta för att vi har sex, inte du får detta och vi har sex... I övrigt kan en man/kvinna mellan 15 år och 18 år fritt bestämma över sin egen sexualitet. 

Det finns ett uppmärksammat mål som dock främst behandlar BDSM-frågan när en 16-åring har sex och misshandlas (enligt åklagaren) grovt av en 32-åring, detta prövas överhuvudtaget inte för annat än grovmisshandel, vilket 32-åringen frias för både i tingsrätt och hovrätt då det hela skett på frivilliga grunder.

Jag anser att det är viktigt att man inte sprider felaktig information som fakta inom detta område, det finns tyvärr redan allt för stora brister i kunskapen och missförstånd. Exempelvis anser och säger många att det är våldtäkt att ha sex om ena partens säger nej eller till och med är tyst men inte vill, vilket det inte är.

Anmäl
2013-06-08 19:53 #5 av: Zepp

10 § Den som genom att utlova eller ge ersättning skaffar eller söker skaffa sig tillfälligt sexuellt umgänge med någon som är under arton år, döms för förförelse av ungdom till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1984:399). 

11 § Till ansvar som i detta kapitel är föreskrivet för en 
gärning som begås mot någon under en viss ålder skall dömas 
även den som inte insåg men hade skälig anledning anta att den 
andra personen inte uppnått sådan ålder. Lag (1998:393). 


Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2013-06-08 22:21 #6 av: [Moa-]

Zepp; du hänvisar för det första till en lag och en paragraf som inte längre är giltig utan har avskaffats. Förförelse av ungdom är inte längre en rubricering i svensk rätt. Numera finns istället köp av sexuell handling av barn och köp av sexuell tjänst, skillnaden på dessa brott förutom "offrens" ålder är maxstraffet, fängelse i ett år eller fängelse i två år. (Hur stor skillnaden är skulle dock vara intressant att studera då hitintills ingen (0) har dömts till frihetsberövande påföljd för köp av sexuell tjänst.)

Det kräver ju fortfarande sex i utbyte mot ersättning, den sexuella handlingen som sådan är ej olaglig. Vilket är det jag försöker framförhålla.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.