Lagar

Desperat! Behöver hjälp, NU!

2013-05-04 00:01 #0 av: Bunn

Jag är i desperat behov av hjälp och vet inte var jag ska vända mig, så jag hoppas innerligt att det finns någon vänlig själ här som kan ge tips, råd, komma med tankar, förslag och idéer. Jag behöver få svar, snabbt....

Det är nämligen så att jag har, via blocket, köpt en moped av en person som bor på ett gruppboende och har godman. 
I annonsen står följande Oregistrerad moped 2007 års modellEndast sommarkörd xxx mil. Batteriet bytt 2012, sprickor i kåpor. Ring tel. xxxxx för mer info. 

Jag ringer numret i annonsen, som går till boendet, och jag kommer överens med personalen om lämplig dag och tid att komma och titta på den. Väl där får jag veta att den inte går att starta, då den behöver startgas så jag ringer min pappa (som kan betydligt mer om mopeder än vad jag kan) för rådfrågning och han säger att problemet är enkelt att åtgärda. Jag frågar både ägaren till mopeden och personalen om det är något mer fel som jag bör känna till och det säger de att det inte är. Jag åker hem och ringer tillbaka några dagar senare och vi kommer överens om en dag och tid då jag kan komma och hämta mopeden. Väl hemma upptäcker min pappa det ena felet efter det andra.

Jag har ringt till boendet, men den i personalen som jag pratade med säger att de inte har något som helst med köpet att göra, hänvisar till godman och slänger sedan på luren. Jag ringer godman, förklarar läget och säger att jag vill häva köpet, vilket jag har rätt att göra enligt Köplagen (1930:931), som jag också upplyser godmannen om, men h*n går inte med på detta. Jag föreslår istället ett prisavdrag (vilket jag också har rätt att kräva, enligt köplagen), godman går inte med på detta heller. Efter en massa tjafs om att varan köptes i befintligt skick hänvisar jag till köplagen
19 § Även om varan har sålts i "befintligt skick" eller med ett liknande allmänt förbehåll skall den anses felaktig, om 

1. varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet,
2. säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller
3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.

När en begagnad vara har sålts på auktion, anses den såld "i befintligt skick". Vid tillämpning av första stycket 3 skall hänsyn i så fall tas till utropspriset.

Godman fortsätter tjafsa och menar att jag inte har rätt att häva köpet. Jag säger åter igen till godman att som jag ser det så finns det tre alternativ
1. Köpet hävs
2. Vi kommer överens om prisavdrag
3. Jag kontaktar polis/advokat

När jag delger godmannen mitt 3.e alternativ säger h*n att h*n i så fall också ska kontakta SIN advokat.
Jag har, via min hemförsäkring, fått juridisk rådgivning och rådgivaren har sagt till mig att jag har rätt att kräva ett förordnande av godman, vilket godman nekar till och vägrar gå med på. 
Den juridiska rådgivaren säger också att eftersom ägaren till mopeden har godman så har denne ingen rättshandlingsförmåga och därför kan köpet ogiltigförklaras. Godman nekar och vägrar fortfarande gå med på att häva köpet. Enligt godman så har ägaren till mopeden beslutsförmåga och jag säger att då borde ju denne kunna besluta själv om köpet ska hävas eller inte, men godman menar på att personen inte är kapabel att fatta ett sådant beslut. 

Till de myndigheter och liknande som jag har varit i kontakt med så har jag rätt att häva köpet, men godman vägrar så jag undrar:

Vad ska jag göra, hur ska jag bära mig åt och var ska jag vända mig?
Tack för snabbt svar!

Anmäl
2013-05-04 11:47 #1 av: [Moa-]

Jag är tveksam till den rättsliga aspekten i det hela, du köper något som du vet inte går att starta, därmed är det svårt att påstå att det skall fungera felfritt, det faller på sin egen rimlighet. Att personal på ett boende inte kan hållas ansvarig eller krävas insatt i funktionen i något som en boende säljer jag inte heller anses rimligt och det fråntar därmed ej din undersökningsplikt som köpare.

Att någon har godman fråntar ej personen dess egen rättsliga handlingsförmåga, vilket gör mig tveksamt till att du kan vinna genom att bråka med en godman som inte ens var med när köpet skedde?

Den faktiska ägaren, vad säger vederbörande, var vederbörande inblandad  i försäljningen? 

Köper du något som inte går att starta så är det nog så att du får räkna med vissa fel, kännedom om dessa behöver ej ha funnits eftersom de inte upptäckts före det inledande felet åtgärdats...

Anmäl
2013-05-04 12:57 #2 av: Bunn

Tack för svar! :)
Enligt den juridiska rådgivaren jag varit i kontakt med så har säljaren ingen rättshandlings förmåga och därför kan köpet ogiltig förklaras.
Vederbörande var med när jag var och tittade på mopeden och både h*n och h*n i personalen påstod att det inte fanns några mer fel än att det var sprickor i kåporna samt att mopeden behövde startgas för att kunna startas. Några fler fel fanns inte, enligt dessa två personer, men så var inte fallet. Det finns många fler fel än bara de som jag nämnt här.
Ägaren till mopeden har jag inte varit i kontakt med efter det att jag var där och tittade på den. Godman var inte med under varken visningen eller när mopeden hämtades.

Det som gör mig förbannad är att ingen vill ta ansvar för detta, jag blir hela tiden hänvisad till någon annan, och att godman nekar till sådant som jag har rätt att kräva.

Anmäl
2013-05-04 13:07 #3 av: [Moa-]

Bunn; en person fråntas ej den rättsliga handlingsförmågan förens en person står under förmyndare? 

"Rättslig handlingsförmåga

Den person som har fått en god man – huvudmannen - har kvar sin rättsliga handlingsförmåga. Huvudmannen kan själv förfoga över samtliga sina tillgångar, ingå avtal m.m." Citat

Jag ser inte den godemannen som en aktör i detta eftersom detta skett helt bortom dennes kontroll och personen som utfört handlingen har sin rättsliga handlingsförmåga.

Det kan prövas i en domstol och det skulle troligen vinna/falla på huruvida du som köpare utfört din undersökningsplikt på ett tillfredsställande sätt.

Avtalade ni på något sätt att detta var det enda felet och att de skulle stå för övriga fel? När hade ägaren senast kört mopeden?

Anmäl
2013-05-04 13:51 #4 av: Bunn

Förstår inte riktigt vad du menar med din fråga..

Något skriftligt avtal/kvitto finns inte, jag har bara personalens/säljarens ord på att det inte skulle vara något annat som var fel och som köpare tar jag förgivet att de uppgifter säljaren ger mig är korrekta. I Blockets policy står även att säljaren ansvarar för att obektet i annonsen är korrekt, vilket det inte var.

Jag har för mig (men kan ha fel) att det sas att mopeden senast var i bruk för 1-2 år sedan, enligt godman var den körd senast i höstas

Anmäl
2013-05-04 15:05 #5 av: [Moa-]

Vilken fråga syftar du på?

Jag tror att du har låga chanser att få rätt om mopeden inte nyttjats på 1- 2 år, hur skall vederbörande då veta att fler fel uppkommit? 

Jag parkerade min bil i ett garage på hösten, på våren när den skulle fram så var den obrukbar, det var en total överraskning för mig, exakta fel utom det uppenbara att handbromsen fastnat kunde jag inte förutspå. Den fungerade ju faktiskt när jag parkerade den.

Godeman anser jag inte har med denna tvist att göra. 

"[...], jag har bara personalens/säljarens ord på att det inte skulle vara något annat som var fel och som köpare tar jag förgivet att de uppgifter säljaren ger mig är korrekta. [...]" Du har ingen laglig rätt att bara ta saker förgivna, du som köpare har en undersökningsplikt, och säljaren har inget lagligt krav om att upplysa dig om saker som du bör ha upptäckt vid utförandet av denna undersökningsplikt.

I just detta fall så låter det i mina öron som att att säljaren var i god tro och upplyst dig om det som kan krävas, att fel kan uppstå när något som kräver regelbunden service står still i två år, det får anses naturligt och ingå i köparens risk. Tyvärr. tror jag inte att du har någon juridisk möjlighet att få rätt i detta fall. Sedan är det givetvis tråkigt att det du köpte inte fungerade på det sätt du önskat.

Anmäl
2013-05-04 21:02 #6 av: Martin

Är för dåligt insatt i lagar och regler gällande god man så uttalar mig inte om den aspekten, dock brukar även de som har en god man få lov att handla och sälja saker utan att god man är med såvitt jag vet från de jag varit i kontakt med som haft det. Men som sagt, uttalar mig inte säkert då jag kan det för dåligt.

Jag anser inte heller att personalen vid gruppboendet har med det hela att göra. Om jag skulle köpa en bil av person X som bor med person Y så skulle jag möjligen fråga Y om jag fick möjlighet vad Y visste om bilen, men jag skulle lita mer på det X sade då det är X bil. Vad tror du att personalen vet om den boendes moped? Jag hade inte litat på deras ord.

Skulle vara intressant att veta vilka övriga fel som är upptäckta. Har de att göra med att mopeden inte går att starta, eller startar den om den får startgas (men att det finns andra fel)?

Du har en långtgående undersökningsplikt men det ger inte säljaren rätt att ljuga hur som helst. Vissa saker som är väsentliga och som kan antas påverka ditt val att köpa får han/hon inte utelämna om han/hon kan antas känna till dem. Görs det ligger ansvaret för felen hos säljaren.

Vidare undrar jag lite om med vem du har ingått avtalet?

Du har inte haft kontakt med säljaren efter att du var och tittade på mopeden (och det verkar ju som att du köpt den några dagar senare). Vem har fått pengarna? Vem lämnade över mopeden?

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-05-04 21:04 #7 av: Bunn

"Bunn; en person fråntas ej den rättsliga handlingsförmågan förens en person står under förmyndare?"

Hur vederbörande ska kunna kännas vid de fel som jag inte har blivit upplyst om vet jag inte riktigt, men att h*n borde ha känt till dem är uppenbart... sådan fel kan inte bara uppstå av sig själv oavsett under hur långt tid den står still och dessutom säger godman att den har servats regelbundet av fackman. Att den stått stilla under så pass länge som 1-2 år, är jag heller inte helt säker på, jag har för mig att det var sagt så, men jag kan minnas fel. 

Köplagen (1930:931) säger 
17 § Varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet.
   Om inte annat följer av avtalet, skall varan 
1. vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används,
2. vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket varan var avsedd att användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen har haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning,
3. ha egenskaper som säljaren har hänvisat till genom att lägga fram prov eller modell, och
4. vara förpackad på vanligt eller annars försvarligt sätt, om förpackning behövs för att bevara eller skydda varan.

Om varan avviker från vad som föreskrivs i första eller andra stycket eller i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, är varan att anse som felaktig.

18 § Fel föreligger även om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet.
Varan skall vidare anses felaktig, om den inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som någon annan än säljaren, i tidigare säljled eller för säljarens räkning, före köpet har lämnat vid marknadsföringen av varan och som kan antas ha inverkat på köpet. Varan skall dock inte anses felaktig, om säljaren varken kände till eller borde ha känt till uppgifterna.
Första och andra styckena gäller inte, om uppgifterna har rättats i tid på ett tydligt sätt.

Anmäl
2013-05-04 21:19 #8 av: [Moa-]

Brunn; skulle troligen tagit bort frågetecknet, det var en retorisk fråga där jag själv sedan presenterade en källa på hur det faktiskt ligger till. Att någon som sysslar med juridisk rådgivning missar så grovt är enligt mig upprörande.

"Hur vederbörande ska kunna kännas vid de fel som jag inte har blivit upplyst om vet jag inte riktigt, men att h*n borde ha känt till dem är uppenbart..." Här säger du ju emot dig själv? Att det uppstår fel på en vara som står i flera år bör alla kunna misstänka, du köper något i begagnat skick som inte startats på flera år, det ligger i din risk enligt mig. Du påstår något i en civilrättslig tvist, därmed bär du bevisbördan för att säljaren kände till detta vid försäljningstillfället.

"...sådan fel kan inte bara uppstå av sig själv oavsett under hur långt tid den står still och dessutom säger godman att den har servats regelbundet av fackman. Att den stått stilla under så pass länge som 1-2 år, är jag heller inte helt säker på, jag har för mig att det var sagt så, men jag kan minnas fel." Vad godman säger tror jag att du kan frånse, han är ingen part i tvisten. Hur vet du att felen inte kan uppstå av sig själv? Hur har då felen uppstått?

Säljaren får i funktion av säljare dra lite i sanningen, "världens bästa bil", "mindre skönhetsfel" och dylikt, detta anses du som köpare inse och förstå, detta eftersom ni har skilda intressen vid tecknandet av avtalet. Vilka direkta lögner har enligt dig uttalats och av vem?

Rent objektivt så ser jag inte att du har några stora chanser att få rätt i detta om ni inte avtalat om att säljaren skall bära viss risk. Du köper något i begagnat- (befintligt-) skick som du vet inte går att starta, och väljer själv att inte undersöka detta vidare, det bör falla på din undersökningsplikt.

Anmäl
2013-05-05 20:51 #9 av: Imasy

En fundering jag har är hur pass insatt en god man är i lagar och regler? Som jag har förstått det som så kan "vem som helst" bli god man bara man uppfyller de kravs som ställs.

Jag hade nog tagit kontakt med både konsumentvägledaren i kommunen men också ringt till överförmyndaren (heter det så, gode männens chef?) för att höra hur man ska gå tillväga.


// Jennie - Sajtvärd för Katter, Hamster, Dvärghamster, Brott och Litteratur. 

~Välkommen!~

Anmäl
2013-05-05 21:15 #10 av: Martin

Jag förstår inte vad den gode mannen har med detta och göra, och än mindre vad hans eller hennes chef har med det att göra?

Jag undrar fortfarande vad det är för fel som säljaren hållit inne med.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.