Lagar

Vad är en våldtäkt?

2013-04-29 11:57 #0 av: [Moa-]

Det har diskuterats i omgångar på flera sajter här på ifokus, även på denna, vad är en våldtäkt?

Hur lagen ser ut idag vet vissa men långt ifrån alla. Snart kommer troligen en lagändring som sänker rekvisiten som krävs något, men det är inga enorma förändringar.

Vad beaktar ni idag som en våldtäkt? Stämmer detta med lagens syn?
Hur anser ni att lagen för utformas/förändras kring dessa brott?

Anmäl
2013-04-29 12:41 #1 av: Hera


Vet inte hur lagen ser ut. Men våldtäkt för mig är att någon har sex med en person som antingen är medvetslös eller som sagt/visat att denne inte vill ha sex. Barn är aldrig OK, precis som det kan vara våldtäkt om man har sex med någon som har lägre IQ och kanske inte förstår att man kan eller bör säga nej.

Anmäl
2013-04-29 15:21 #2 av: [Moa-]

Hera; jag håller över lag med dig, men personer med lägre IQ, hur tänker du där? Jag misstänker att du i första hand tänkte på personer med psykiska funktionshinder, men skall dessa aldrig få ha sex utan att någon begår en våldtäkt då? Eller hur skall gränsen där dras?

Anmäl
2013-04-29 15:25 #3 av: Hera

#2 Svår fråga.
Vet inte riktigt hur jag tänker där. Självklart ska ju de också kunna ha sex frivilligt.

Anmäl
2013-04-29 15:30 #4 av: [Moa-]

Hera; som det finns idag finns en regel om att personer ej får utnyttja personer i beroendeställning, så som personliga assistenter, vårdare på boenden och liknande får ej ha sexuella relationer med sina klienter, är det i de banorna som du tänker? =) (Dock fordrar den paragrafen en viss påtryckning från den utnyttjande partens håll, är det fullt konsensuellt så bör det ej dömas i enlighet med dagens regler.)

Anmäl
2013-04-29 15:42 #5 av: Hera

Jomen precis :)

Anmäl
2013-04-29 16:24 #6 av: Martin

Min uppfattning är ganska likvärdig med vad lagen idag säger även om jag personligen kan tycka att en del som inte är våldtäkt i lagens mening skulle dömas som det. Men - då kommer vi in på svåra saker som vad kan en gärningsman tänkas förstå/förutsätta.

Min uppfattning är penetrerande sex under hot, hot om våld eller våld eller annan gärning som är detsamma som penetrerande sex (dvs det måste inte vara man/kvinna och behöver inte vara mannen som penetrerar, det kan lika gärna vara att man penetrerar med föremål).

Samma som ovanstående där man inte använder hot eller våld men utnyttjar en persons utsatthet (utslagen pga sömn, droger, alkohol eller "försvarslös" på annat sätt, t.ex. genom sjukdom).

Det finns en mängd faktorer uppräknade i lagtexten och jag kan faktiskt inte alla utantill, och sedan får man titta lite i förarbetena för att få tolkningar av dessa.

Något som varit på tapeten på sistone är ju "våldtäkter" där målsägaren inte gjort fysiskt motstånd, det inte förekommer något uttalat hot eller våld och kvinnan inte tydligt har sagt nej. I en del fall motiveras det med att kvinnan känt fruktan för mannen och inte vågat göra motstånd eller säga något. I lagens mening är det ju inte en våldtäkt. Jag själv tycker att det kan vara det - det beror på olika saker som kroppsspråk, hur väl de två känner varandra och en del annat. Men - jag är inte övertygad själv heller utan likväl som jag tycker att en del sådana fall bör vara våldtäkt tycker jag inte att alla är det - hårfina gränser.

En sak jag inte är säker på är oralsex utfört på n tjej. Det bör bedömas som våldtäkt anser jag (givet att de andra rekvisiten är uppfyllda), även om det inte är någon penetration. 

En intressant fråga du tar upp här Moa-. Känner att jag får kolla upp en del saker, nu blev jag lite nyfiken på vad lagen egentligen säger om vissa saker och om det finns praxis på dem.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-04-29 17:27 #7 av: [Moa-]

"Något som varit på tapeten på sistone är ju "våldtäkter" där målsägaren inte gjort fysiskt motstånd, det inte förekommer något uttalat hot eller våld och kvinnan inte tydligt har sagt nej. I en del fall motiveras det med att kvinnan känt fruktan för mannen och inte vågat göra motstånd eller säga något. I lagens mening är det ju inte en våldtäkt." Här finns faktiskt i förarbetena vissa fall som motstånd en fordras och det trots detta beaktas som våldtäkt, det är precis som du skriver när offret känt stor fruktan och detta anses berättigat. Det är det relativt extrema fall som exemplifieras, som när en gärningsman genom ett fönster tar sig in till en sovande persons och våldför sig på vederbörande. Jag kan tänka mig att ett fall i ett parförhållande där ena parten relativt grovt misshandlat sin partner tidigare och sedan har samlag med vederbörande utan att denne gör motstånd, men utan egentligt hot eller våld vid det exakta tillfället täcks in, men det blir givetvis en bedömningsfråga...

"En sak jag inte är säker på är oralsex utfört på n tjej. Det bör bedömas som våldtäkt anser jag (givet att de andra rekvisiten är uppfyllda), även om det inte är någon penetration." Utfört på en man då? Där hängde jag inte riktigt med på skillnaden...

Många frågor som är svåra, dock håller jag med dig om att lagen idag faktiskt är fullt rimlig, det blir tyvärr inte rättssäkert att döma från fall till fall, utan vi måste ha lagarna som talar om vad som är straffbart och ej. Grunden måste alltid vara hellre fria skyldiga än fälla oskyldiga...

Anmäl
2013-04-29 21:03 #8 av: Freke

Om man nu skippar i vad lagen säger och ser till vad en våldtäkt är i mina ögon...

Så när en person inte kan säga ifrån eller om en person säger ifrån men det inte tas hänsyn till det.
Eller om en person med våld tas eller utsätts för handling som denne inte accepterat till att medverka i samt att om personen är i försatt i ett sådant stadie att denne inte kan säga eller motsäga sitt deltagande.

Så anser jag att det är våldtäkt.. samt att jag tycker att all form av sexuellhandling bör aldrig kunna komma till ett ofredande.
 

Hälsn. Freke

Medarbetare på Beroenden.ifokus & Brott.ifokus

Anmäl
2013-04-29 21:49 #9 av: [Moa-]

Freke; så länge man särhåller begreppen så går det ju utmärkt att argumentera utifrån bägge utgångspunkterna samtidigt. =)

Jag vet inte riktigt hur jag skall tolka ditt inlägg, är det ett samtyckeskrav du helst vill se, eller anser du att dagens regler i grunden är bra, men att du önskar att ett nej skall räcka för att uppfylla rekvisiten utan att våld eller hot förekommer?

"...samt att jag tycker att all form av sexuellhandling bör aldrig kunna komma till ett ofredande." Här hänger jag inte med på hur du avser?

Anmäl
2013-04-30 12:22 #10 av: Freke

Samtyckes krav är ett måste i alla lägen kan jag anse..

Men dagens regler fungerar hjälpligt, men det finns lite för mycke tolkningsfrihet samtidigt som den utsatte mistros och anklagas.


Idagsläget så kan en person trots handling nedskrivas till ofredande trots att det är en fullt begången handling, något jag anser är och ska vara helt omöjligt, men likväl så kan en slipad advokat få en fullbordad våldtäkt till endast ett ofredande just pga att offret pressas så hårt negativt att denne inte orkar stå emot förnderingen som sker under rättegången.

Hälsn. Freke

Medarbetare på Beroenden.ifokus & Brott.ifokus

Anmäl
2013-04-30 21:19 #11 av: [Moa-]

Jag å min sida är helt emot ett samtyckes-krav och anser att det skulle leda till stor rättsosäkerhet. Vidare anser inte jag att säga nej och försöka gå sin väg eller avbryta det som pågår är höga krav. Att först säga nej och sedan besvara en kyss, skall detta kunna bedömas som våldtäkt? Enligt mig är det inte rimligt. 

"Men dagens regler fungerar hjälpligt, men det finns lite för mycke tolkningsfrihet samtidigt som den utsatte mistros och anklagas." Hur anser du att det finns stor tolkningsfrihet idag? Det är inte något som jag upplever...

Jag kommer aldrig att vara emot den fria rättegången, det måste alltid vara så att hellre en skyldig frias än att en oskyldig döms, det är min absoluta åsikt.

Anmäl
2013-05-16 08:16 #12 av: Gronstedt

Ni som anser att samtycke inte behövs, hur ställer ni er till det faktum att många kvinnor är rädda för män? Alltså att en mans blotta närvaro upplevs som ett hot och att det händer att kvinnor inför en mans närmanden - även om mannen inte använder hot eller våld - känner sig så trängda och rädda att de inte vågar protestera aktivt utan bara törs spjärna emot på ett passivt sätt? Att en ensam kvinna känner sig hotad av blotta närvaron av tre män är knappast ovanligt.

Kvinnan som penetrerades med en flaska mot sin vilja - är det OK att fortsätta trots att man uppfattat en "inledande tveksamhet" hos den man ämnar utföra sexuella handlingar mot? Hur stor "inledande tveksamhet" är det tillåtet att handgripligen sätta sig över innan det ska anses som våldtäkt?

Dagens lagstiftning är extremt rättsosäker, eftersom varje domstol i dessa fall dömer helt och hållet utifrån sin egen tolkning och tro rörande den föregivna förövarens uppfattning. Visserligen är lagens skrivning densamma rörande övergrepp utförda av män mot kvinnor, kvinnor mot män, kvinnor mot kvinnor eller män mot män, men i praktiken bedöms de inte på samma sätt. Övergrepp utförda av kvinnor mot män ses som en kul grej och en man som klagar över sådant är en fjant, övergrepp utförda av kvinnor mot kvinnor beaktas inte alls och övergrepp utförda av män mot män kan aldrig vara något annat är våldtäkt, för där ses det som självklart att offret omöjligt kan ha velat. I fråga om mäns övergrepp mot kvinnor handlar allt om ifall det rätten tror att mannen/männen kan ha trott att kvinnan ville. Där vilar bedömningarna på kvinnans klädsel, mannens porrfilmsvanor med mera, inte på de inblandades faktiska handlingar.

Att några fällande domar ändå förekommer vid mäns övergrepp mot kvinnor beror inte på lagens skrivning, utan på att det finns vissa fall där de individer som ingår i dömande instans gör den personliga bedömningen att det är osannolikt att förövaren inte förstått att offret inte gillade det som hände.

Om någon ger en annan person ett par örfilar och knuffar omkull hen är det misshandel eller ringa misshandel och ingen domstol skulle anse annat. Om någon ger en annan person ett par örfilar, knuffar omkull hen och för in sin penis i någon av personens kroppsöppningar kan domstolen välja att betrakta det som våldtäkt eller välja att betrakta det som en helt lagenlig gärning, beroende på sin tolkning av vad förövaren kan ha trott. Var finns rättssäkerheten i det?

Anmäl
2013-05-16 09:20 #13 av: Hera

12 men hur kan det bli våldtäckt om man inte sagt eller visat att man inte vill? Att vara passiv säger inte "jag vill inte ha sex" ska då mannen som haft sex i tron om att allt var ok bli dömd fast han inte gjort fel? För att kvinnan inte klarade av att säga nej?

Då får man nog jobba med att lära ut hur man säger nej!
Något ansvar får väl den som inte vill ha.

Anmäl
2013-05-16 09:59 #15 av: [Moa-]

"Ni som anser att samtycke inte behövs, hur ställer ni er till det faktum att många kvinnor är rädda för män? Alltså att en mans blotta närvaro upplevs som ett hot och att det händer att kvinnor inför en mans närmanden - även om mannen inte använder hot eller våld - känner sig så trängda och rädda att de inte vågar protestera aktivt utan bara törs spjärna emot på ett passivt sätt? Att en ensam kvinna känner sig hotad av blotta närvaron av tre män är knappast ovanligt."
Så då menar du att dessa män utan ont uppsåt skall dömas för våldtäkt? Är du seriös? Vart är rättssäkerheten i detta?

"Kvinnan som penetrerades med en flaska mot sin vilja - är det OK att fortsätta trots att man uppfattat en "inledande tveksamhet" hos den man ämnar utföra sexuella handlingar mot? Hur stor "inledande tveksamhet" är det tillåtet att handgripligen sätta sig över innan det ska anses som våldtäkt?"
Detta diskuteras i denna tråd på sajten. Jag är efter att ha läst domen fullt övertygad om att det var en korrekt dom. En tveksamhet är alltid tillåtet att fortsätta trots, säg nej, svårare är det inte. Samtliga inblandade var förhållandevis nyktra, hur skall folk då veta vart gränserna går när flickan inleder med att vara mycket sexuellt lössläppt? Skall flaskpenetrering enligt dig vara olagligt även under samtycke?

"Dagens lagstiftning är extremt rättsosäker, eftersom varje domstol i dessa fall dömer helt och hållet utifrån sin egen tolkning och tro rörande den föregivna förövarens uppfattning."
Har du läst många domar och har grundläggande juridisk kunskap? Alla avväganden som står i en dom källhänvisas och beläggs med rättskälla... Exakt hur en åtalad har tänkt är dock omöjligt att svara på, för alla, därför ändrades för några år sedan reglerna om uppsåt till att i vissa fall inte strikt utgå från gärningsmannen, exempelvis vid culpa. 

I övrigt har jag en delad syn, självfallet skulle vissa mer enhetliga bedömningar göras i dagens rättssystem. Däremot anser jag att män är diskriminerade i långt högre utsträckning än kvinnor. Du talar ofta om hur farligt det är för kvinnor att gå hem från krogen, trots att män i långt större utsträckning utsätts för oprovocerat våld i dylika situationer... Hur är detta rimligt?

Hera; jag sekunderar helt ditt inlägg. (Dock blev det dubbelpost, så tar bort det ena.)

Anmäl
2013-05-19 15:26 #16 av: Martin

Att prata om diskriminering är inte enkelt, för det är ett brett och stort område. Jag vill påstå att alla diskrimineras, någon gång och någon stans. Ibland är det en man, ibland en kvinna, ibland en rakad och ibland en krullig eller kanske rent av långhårig (kanske inte så ofta man diskrimineras pga frisyrer men det händer). 

Jag tror att man måste titta på olika typer av diskriminering för att kunna avgöra vad/vem/vilka som diskrimineras.

Att en kategori av människor (t.ex. unga män) oftare utsätts för visst våld har jag svårt att få till diskriminering. Lika svårt har jag att få det till att kvinnor som våldtas utsätts för diskriminering (genom brottet).

I en svensk storstad har man satsat väldigt mycket på brott mot kvinnor (framförallt i relation och sexbrott). Man har inrättat poliser på ett externt ställe så att kvinnorna som är utsatta och skall på förhör kan komma till det stället där även personal från sjukvård och skyddsboenden mm kan komma dit och sjukvårdspersonalen har egna rum för att kunna göra undersökningar. Allt för att kvinnan inte skall behöva åka runt till en massa ställen - allt finns på samma ställe. Halva stället är för kvinnliga målsägare samt barn som är målsägare. Det är utformat som förhörsrum med lugnande inredning med teknik väldigt väl dold (men man informerar såklart om att man spelar in) så att målsägaren i den mån hon drar tillbaka ändå har sin utsaga inspelad så att man kan spela upp den i rätten. Allt är väldigt väl anpassat och jag tycker att det borde finnas i alla städer.

Problemet är ju, att eftersom att man är livrädda att kvinnorna tror att män är förövare så får inga män (utöver poliser, sjukvårdspersonal osv) vara på det stället.

Så manliga sexualbrottsoffer är hänvisade till samma kalla, opersonliga förhörsrum som man numera inte förhör kvinnor i, för att man vill att kvinnorna skall våga berätta.

Nu hårddrar jag det lite för att efter att det hände en man som våldtagits så blev det såklart ett ramaskri och krav på att han skulle bemötas som alla andra målsägare. Då det dock inte händer så ofta och jag inte har insyn där så vet jag inte hur det är idag. Har man tur, så diskrimineras inte våldtagna män - utan de får samma möjligheter till att våga öppna upp och berätta om det personliga och svåra som hänt dem. Det är nog inte lättare för en man att göra det, än en kvinna. Men, det är ju bara vad jag tror.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-05-20 23:31 #17 av: Anonym

Jag hade sex med min bästa vän. Det var helt frivilligt. Han ville testa en hel del saker som jag gick med på även fast jag varken ville eller var redo, men gjorde det för hans skull. Sen när han skaffade tjej och bara lämnade mig, kände jag mig utnyttjad. Pratade med några tjejkompisar om det och de tyckte att jag skulle anmäla honom för våldtäkt. Sjukt tycker jag, då jag faktiskt sa till honom att det var okej. Hade jag sagt nej så hade han accepterat det. Kanske tjatat lite, men han hade aldrig gjort nått om han inte trodde att jag var med på det.

Anmäl
2013-05-21 11:05 #18 av: [Moa-]

Martin; rent juridiskt så är kön en diskrimineringsgrund, vilket hår ej är.

Det jag angrepp genom unga mäns ökade risk är att det ofta framförhålls att kvinnor skall skyddas och akta sig, vilket rent statistiskt är felaktigt, så män oftare drabbas av brott, framför allt utomhus i stadsmiljö.

Manliga sexualbrottsoffer ser jag i regel som mer utsatta än motsvarande kvinnor, detta då allt som du säger anpassas efter kvinnan och det förutsätts att ett sexualbrottsoffer är en kvinna. Män respekteras inte samma utsträckning och får ej samma respekt för den kränkning vederbörande utsatts för. 

"Det är nog inte lättare för en man att göra det, än en kvinna." Jag skulle säga att det är långt svårare för en vuxen man då det inte är inbyggt i samhället på samma sätt att det är okej att bli utsatt och det alltid för förövarens fel, utan det man hör i dagligt tal är att män skall uppskatta samtliga sexuella handlingar, framför allt om det är en kvinna som utför dem. (Utifrån heteronormen och ett heterosexuellt offer.)

Anonym; bra gjort! Det är starkt att stå för sina egna val även när man anser sig ha blivit sviken. Att någon gör ett fel ger ingen rätt att överlägga även annat på vederbörande...

Anmäl
2013-05-21 18:32 #19 av: Martin

Moa: Jag vet att hår inte är en diskrimineringsgrund, och om en man inte får behålla ett jobb för att han är långhårig är det ju könsdiskriminering. Det jag tog upp är ju egentligen särbehandling och inte diskriminering, kanske skulle varit tydligare med vad jag menade och inte använt ordet diskriminering. Men då vi pratade män som misshandlas och lever farligare än kvinnor på väg hem från krogen så trodde jag vi hade en vidare tolkning av diskriminering än den rent juridiska.

Jag förstår vad du menar med manliga sexualbrottsoffer men det är också svårt att säga något generellt. Jag tror inte att det i grunden har att göra med vad det finns för norm i samhället eller vilket kön man har om man tycker det är "lätt eller svårt" att berätta/göra anmälan om sådant här, utan jag tror det beror mycket på vad man själv är för människa och i vilken miljö man umgås och har sin familj och sina vänner (så viss form av norm blir det ju). Skulle jag generalisera, så är jag beredd att hålla med dig, men jag tycker det är dumt då man förringar många andra som också tycker det är svårt och tillhör andra kategorier.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-05-21 18:42 #20 av: [Moa-]

Martin; ja, dock anser jag att det är skillnad på frågor kön och frisyr, det ena är relativt enkelt att ändra...

Jag talar i den frågan utifrån strikt statistiska grunder, vilka ofta förträngs och glöms bort. På samma sätt som man vid diskussion om prostitution ofta talar om kvinnors utsatthet och hur dessa blir utnyttjade, vilket är lite märkligt då statistik från något år sedan påvisade att fler män än kvinnor säljer sex.

Mitt syfte har aldrig varit att ringakta någons utsatthet, alla som drabbas av dylika brott lider djupt, ingen tvekan. Däremot så har samhället en helt annan uppbackning i vissa av fallen, och allmänheten har en annan insikt och förståelse.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.