Etik och moral

Vad avgör vem som bedöms som mest trovärdig?

2013-04-05 16:21 #0 av: [sandz]

När ord står mot ord, vad är det som avgör vem som är mest trovärdig?


Såg att den andras advokat hade tredubbelt så mycket i arvode, kan det spela roll?

Anmäl
2013-04-05 16:47 #1 av: [Moa-]

Det beror på vad det gäller och vilken instans som dömer. Det går inte att svara generellt på den frågan.

Är det ett brott som utreds så är det åklagaren som skall bevisa att den åtalade är skyldig.

Anmäl
2013-04-05 18:18 #2 av: [sandz]

Våldtäkt.

Skedde natten mellan lördagen och söndagen, bevis i form av hår o sperma o hud under naglarna fanns samt fingeravtryck. Även rivmärken.

De grep han på Sönd förmiddag o förhörde mig på nytt o på tisdag släpptes han UTAN min vetskap o på Torsdagen lades det ner... o då hade jag varit o fotat alla 17 blåmärken o åklagaren kolla inte ens på bilderna eller läkarutlåtandet utan la bara ner.

Anmäl
2013-04-05 18:37 #3 av: [Moa-]

sandz; anhölls personen först och sedan lades förundersökningen ned trots fysiska bevis? Hur motiverades då nedläggningen?

Vid beslut om åtal så spelar advokater i stort sett ingen roll, de fungerar som stöd under förundersökning och gör sedan en stor del av det "synliga" arbetet vid rättegången.

Anmäl
2013-04-05 18:55 #4 av: [sandz]

Ord mot ord.

Anmäl
2013-04-05 18:56 #5 av: [sandz]

Hon kolla ju inte påå de viktigaste bevisen.

Anmäl
2013-04-05 18:59 #6 av: [Moa-]

Det är inte ovanligt att våldtäktsanklagelser går upp i rätten även i fall när ord står mot ord. (På gott och ont.)

Befinner ni er i ett förhållande eller hur gick argumentationen?

Anmäl
2013-04-05 19:05 #7 av: [sandz]

Är ju överprövat så väntar....


Nej var... En grannes son som även e gammal skolkamrat

Anmäl
2013-04-05 19:22 #8 av: [Moa-]

Då låter det märkligt att det lades ned så pass snabbt, kan givetvis finnas särskilda omständigheter som talade för en nedläggning, det är svårt att säga utan att veta fullständiga omständigheter.

Hoppas att det ordnar sig i alla fall!

Anmäl
2013-04-05 19:52 #9 av: [sandz]

Kan säga hans pappa e politiker o rik

Anmäl
2013-04-05 20:04 #10 av: [Moa-]

Det tror jag faktiskt inte spelar in ett dyft.

Däremot kan det vara faktorer så som att du har förändrat din berättelse under tiden, att det finns logiska brister, tidigare falska anmälningar (skall dock fortfarande utredas) eller dylika faktorer. Men som sagt, inget som går att säga säkert utan full information.

Anmäl
2013-04-05 20:15 #11 av: Martin

#1 Jag tycker att man visst kan svara på den frågan (andra delen i vart fall, vet inte om du bara avsåg första). Advokaters arvode har överhuvudtaget inget med trovärdighet att göra. Möjligen har en bättre advokat ett högre arvode, och kanske kan en bättre advokat göra sig och sin klients sak mer trovärdig. Men det finns som sagt ingen koppling till att advokat A tar betalt x pengar och B tar betalt xx pengar så då tror vi på B.

Och den som säger att det finns en sådan koppling får gärna länka till trovärdig källa.

#4 "Ord mot ord" är inte en nerläggningsgrund. När du får beslutet så står det en anledning, det kan t.ex. vara "gärning ej brott" eller "brott kan ej styrkas" eller "spaningsresultat saknas". Du får gärna lägga in den beskrivningen som står på beslutet.

Jag tycker också att det verkar konstigt att det är nedlagt så snabbt.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-04-05 20:50 #12 av: [sandz]

Brott kan ej styrkas står det. Kan de papperna utantill nu.


Vi var alla hundra på att det skulle gå till rätten så hade tät kontakt med BOJ.

Det dom frågade i förhör 2 dagen efter var:

  1. Varför skrek du inte?
  2. Varför flydde du inte
  3. Gav du han inviter på något sätt?
  4. Hur visste han att du hade matolja hemma (han ville ha analsex)

Svar:

  1. Grannen vägg i vägg var på krogen o andra sidan är nästan döv.
  2. För dörren var låst, porten likaså, februarinatt naken o inget folk ute o han större o starkare än jag. Försökte slingra mig loss vilket styrks av blåmärken
  3. Ja jag sa att han såg bra ut när vi PRATADE INNAN våldtäkten
  4. Inte en aning, de flesta har väl det?

Det som gjorde att de la ner tror jag var för att efter att kämpat emot insåg jag att han blev mer o mer tänd så gick in i nått läge där jag bara gjorde som han sa o samlade in bevis så det skulle vara över. Annars har jag hållit samma historia hela tiden

Anmäl
2013-04-05 20:52 #13 av: [sandz]

Ja o att jag frivilligt släppte in honom men var ju nån jag kände o dessutom var jag påverkad av mina mediciner o tänkte inte klart

Anmäl
2013-04-06 00:57 #14 av: [Moa-]

Martin; nej, givetvis inte skulle svarat tydligare där, men sekunderar ditt svar. Däremot kan erfarenhet och kunskap vissa gånger resultera i högre arvoden och därmed en advokat som har en starkare argumentationsgrund. Gällande om åtal väcks har dock som jag skrev advokater en mycket låg inblandning, detta beslut tas av åklagare. (Vilket jag skrev i stycke två.)

Stycket ett är ett svar på TS stycke ett, så den delen saknade viss information, brottsmål bedöms på ett sätt, civilrättsliga på ett annat, vilket bland annat var vad jag syftade på med det svaret. Vittnen, målsägande och åtalad kan också värderas och bedömas på olika vis i olika situationer.

Anmäl
2013-04-06 01:04 #15 av: [Moa-]

sandz; det låter som en bedömningsfråga, uppfyller händelsen kriterierna för våldtäkt i brottsbalken?

Skedde handlingen med tvång? Visade du på något sätt tydligt att du inte ville? Gjorde du något motstånd? Befann du dig i ett hjälplöst tillstånd?

Hur påverkar dina mediciner dig? Tar du dessa regelbundet? Kände personen i fråga till dessa?

Citerar lagtexten nedan:

BrB 6 kap 1 §: "Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år.

Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en sexuell handling som enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i ett hjälplöst tillstånd.

Är ett brott som avses i första eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna vid brottet att anse som mindre grovt, döms för våldtäkt till fängelse i högst fyra år.

Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grov våldtäkt till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas, om våldet eller hotet varit av särskilt allvarlig art eller om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Lag (2005:90)."

Anmäl
2013-04-06 04:34 #16 av: [sandz]

Oj nu blir man frågad om det uppfyller. Jag trodde inte det var våldtäkt först då jag var med på det från början... Till han mitt i allt nämde att han hade flickvän o då ställde jag mig upp o sa att jag ligger inte med andras killar.

Då ändra han sig o sa att de gjorde slut dagen innan o jag satte mig på sängen.


Man drog mig o tvingade mig till oralsex. o sen var det ömsom "sex" ömsom "oralsex" o vad han trodde ömsom anal"sex"


Jag sa tydligt Nej flera gånger. Jag bet han under oral"sex" o skulle hela tiden skatta på en skala tex (varning för fula ord) Hur mycket vill du ha min kuk i din fitta/ Hur mycket vill du suga min kuk/Hur skön är min kuk.

Svarade 000000000000000 först men då blev han mer agressiv. Försökte resa mig upp men han drog i mina ben så jag föll bakåt o lämna blåmärken. hade blåmärken överallt...


Tror det var 17 st totalt varav ena på axelns ovansida.


Medicinerna tar jag dagligen o de gör en dimmig i huvuvdet o ja grötig, därför tar jag den på kvällen. Nej jag springer inte runt o visar min medicinlista.


Så här i efterhand vet jag att jag aldrig borde släppt in honom, aldrig borde pratat med han osv osv så du behöver inte gnugga det i facet på mig

Anmäl
2013-04-06 08:23 #17 av: Martin

Visst är det så att erfarenhet och skicklighet kan innebära högre arvoden - men det är helt egalt i sammanhanget och trovärdigheten har inte med arvodet att göra (som du också håller med om), utan i så fall istället förmågan att få det trovärdigt genom erfarenhet och skicklighet.
Viktigt att skilja på det, många vill ju ha det till att om man bara tar något dyrt så blir det bra - så är det såklart inte heller. Olika advokater har ofta olika specialområden och det gäller såklart att ta någon som är bra på just det ens egen sak gäller.

Och som du säger - eftersom att ärendet inte gått till åtal ens har inte advokaten speciellt mycket med det hela att göra, och absolut inte med att ärendet är nerlagt. Det är åklagaren som är ensamt ansvarig för det. Sen kan såklart polisens utredare/utredning och i viss mån vad en advokat fått ett eller flera förhör att leda till spela roll, men ansvarig är åklagaren.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-04-06 10:41 #18 av: [Moa-]

sandz; allt som människor påstår är våldtäkt, är inte det per lagdefinition hur lagen ser ut idag. Det finns en fallbeskrivning på sajten där det diskuteras om det är våldtäkt eller inte, vilket jag i det aktuella fallet är övertygad om att det inte är. Det uppmärksammades stort ett fall för inte så länge sedan ett fall där ena parten sagt "nej" flera gånger, men inte gjort motstånd eller varit utsatt för hot, vilket inte heller uppfyller brottskriterierna.

Om du inte tydligt är påverkad av dina mediciner och en eventuell gärningsman ej känner till dessa så är detta en stark grund för friande eller straffrihet, troligen det första då uppsåt saknas.

"Jag sa tydligt Nej flera gånger. Jag bet han under oral"sex" o skulle hela tiden skatta på en skala tex (varning för fula ord) Hur mycket vill du ha min kuk i din fitta/ Hur mycket vill du suga min kuk/Hur skön är min kuk.

Svarade 000000000000000 först men då blev han mer agressiv. Försökte resa mig upp men han drog i mina ben så jag föll bakåt o lämna blåmärken. hade blåmärken överallt..." Vad svarade du sedan? Om du biter och gör motstånd så ja, då talar det för att det är våldtäkt, men det är mycket som skall vägas samman, ensamt att du biter honom ger inte våldtäkt, det i sig gör att du uppfyller kriterierna för misshandel (vilket jag inte tror det är fråga om här).  Men du skriver tvång, hur utformades detta tvång? 

Blåmärken i sig är inte fullt ut bevis på vad som hänt, vissa åsamkar sig dessa med samtyckte idag, knappast majoriteten, men det förekommer. 

Jag säger på intet sätt att du ljuger eller att det du säger inte stämmer eller inte är våldtäkt. Däremot har en åklagare med juridisk utbildning har tagit ett beslut, du undrade varför, vilket är svårt att ens se om det är möjligt att förklara utan att veta de faktiska omständigheterna.

Anmäl
2013-04-06 15:06 #19 av: Martin

Sen är det tyvärr så idag också, att en del brott som faktiskt är brott och som åklagare och polis också anser är brott ändå läggs ner, för att man anser att det saknas tillräckliga bevis eller för att man inte tror att man kan få en fällande dom. En åklagare skall inte väcka åtal om han eller hon inte tror det blir en fällande dom.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-04-06 15:20 #20 av: [Moa-]

Så är det absolut som Martin på ett enkelt sätt sammanfattar, brister bevisen så saknas grund för åtal.

Anmäl
2013-04-06 19:05 #21 av: [sandz]

Men könshår, sperma, hudflagnor, blåmärken?! är inte det bevis? o att man såg att jag hade haft ett våldsamt samlag?

Anmäl
2013-04-06 19:27 #22 av: [Moa-]

sandz; du säger ju själv att du från början frivilligt deltog i sexakten, då är ju inte sperma, könshår eller hudflagor i sig bevis som stödjer att en våldtäkt skall ha ägt rum. 

Blåmärken kan ha uppkommit på flera sätt, de skador du beskriver ovan låter inte heller som de "klassiska" försvarsskadorna vilket tyvärr gör att dessa skador självständigt inte heller bevisar att någon våldtäkt faktiskt ägt rum. Sedan kan vissa blåmärken uppkomma även vid utövande av BDSM exempelvis, vilket försvårar bevisläget, tyvärr.   

Vad du avser med våldsamt samlag och hur detta konstaterades vet jag inte? Är det invärtes skador så borde de tala för din sak, men inte heller detta är bevis som säkert håller i rätten, även dessa kan uppkomma på flera sätt och liknande skador kan uppkomma även vid konsensuellt samlag där ena parten har för bråttom. 

Hur motiverades nedläggningen?

Du har inte svarat på frågorna ovan vilket gör att det är svårt att ge ett säkert svar.

Dock vidhåller jag att det var en snabb nedläggning, särskilt om de på söndagen ansåg att det fanns grund för ett anhållande. Jag finner båda dessa något tveksamma och något bör under denna tid ha framkommit som ledde till detta beslut.

Anmäl
2013-04-07 01:05 #23 av: Martin

Överlag är åklagare rätt snabba med att anhålla vid sexualbrott vilket i grunden är bra i mitt tycke, men också lite farligt om man skall titta på rättssäkerhet och att folk inte skall drabbas av frihetsberövanden oskyldigt.Att folk blir oskyldigt frihetsberövade kommer man dock aldrig komma ifrån - det är nog helt omöjligt.

Nu känns det dessutom som att man kanske inte jobbat så mycket med det under helgerna utan först när det blev vardag, och då släppt direkt. Lite ovanligt är det nog att man lagt ner utredningen så pass snabbt, men det kan också vara så att åklagaren som fått det på tisdagen när vardagen är åter efter påskhelgen funnit att han inte kan styrka brott för att kunna driva det hela och då har han efter förnyade förhör ansett att det inte går att driva ärendet vidare, tidigare i tråden stod det att "brott kan ej styrkas" var nedläggningsgrunden.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-04-07 01:24 #24 av: [Moa-]

Martin; "brott kan ej styrkas" absolut, men bör det inte finnas någon vidare motivering till detta? 

Anhållanden under utredning kan absolut vara bra, däremot sänder det vissa signaler om att den gripne misstänkts på faktiska grunder, vilket kan leda till att allmänhetens uppfattning är att vederbörande är skyldig även om det ej leder till åtal, något jag finner mycket riskabelt. 

Ja, jag missade att tänka in att det var påsk i helgen, om händelsen nu inträffat föregående helg... Dock bör det finnas bemanning så att brott med frihetsberövade misstänkta kan utredas skyndsamt, oavsett veckodag.

Anmäl
2013-04-07 01:45 #25 av: Martin

Nu var det längesedan jag var målsägare och fick besked om att ärendet lades ner, men jag är rätt säker på att det bara står ett par korta rader och inte någon vidare motivering. Dock tror jag det skrivs i åklagarnas eget system så det går säkert att få ut om man begär det.

Håller helt med ditt andra stycke, det jag syftade på när jag skrev att det var farligt för rättssäkerheten.

Det finns helt säkert bemanning även under helgen, men den är säkert på de flesta orter låg och det finns kanske många frihetsberövade som det skall jobbas med, och jag tror inte det är helt ovanligt att man helt enkelt använder "tiden" som man har tillgodo i form av anhållande.

På en del håll i landet är jouråklagare inte heller alltid de åklagare som normalt sysslar med brottmål utan kan vara t.ex. ekoåklagare osv.

Det kan också vara så att den anhållne haft önskemål och fått beviljat om viss försvarare som inte kunnat förrän närvara vid förhör förrän i slutet av helgen vilket också kan förklara att man suttit hela tiden - det behöver inte bara bero på åklagare/polis.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-04-07 11:03 #26 av: [Moa-]

Martin; nej, du menar så, givetvis står endast en kort mening på beskedet som du som anmälare får. Jag tolkade det som att TS haft kontakt med åklagaren som tog beslutet, men det kan jag ha missuppfattat. (Svårt att överklaga ett beslut om man ej vet vilken grund man skall bestrida.)

Absolut skall tiden du har för anhållandet nyttjas, men inte genom att skjuta upp förhör med målsägande och misstänkt gärningsman, dessa bör ske skyndsamt och beslut om vidare utredning tas. Sedan går inte detta alltid, men det skall vara målet.

Anmäl
2013-04-07 13:16 #27 av: Martin

Håller helt med dig angående skyndsamheten, men vet av erfarenhet att det inte alltid blir så. Framförallt inte under helger eller på jourtid.

En del jouråklagare vill inte heller ta för många beslut i ärendet utan brukar nöja sig med inledande förhör och bevisinsamlingar och sedan får ärendet ligga tills ordinarie åklagare får det.

Jag har en del bekanta i vårdsektorn och det fungerar i princip likadant där. Blir man sjuk skall man helst bli det en måndag eller tisdag eller i vart fall i början av veckan. Precis innan helgen är det det större risk att man får lite tabletter med sig med kommentaren "kom tillbaka nästa vecka om du inte är bra" än om man kommer i början av veckan.

Jag själv har efter en operation för många år sedan ett fult ärr kvar, och läkarna har själv sagt att till skillnad från första operationen där ärret knappt syns så gjordes det första på eftermiddagen när läkarna hade gott om tid och hade ätit osv, medan det första gjordes på förmiddagen med både middag och fler operationer efter för läkarna. Känns ju sådär kan jag tycka, när läkarna själv erkänner att tidspressen avgör hur snygga ärren blir efter operationer...

Tror det fungerar likadant i många verksamheter. Prova att få tag på "kontorsnissar" en fredageftermiddag även om det är akuta grejor... fungerar oftast inte.

Sen är det såklart inte mer rätt för att fler gör fel. Tvärtom - det är kass.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-04-07 13:34 #28 av: [Moa-]

Allt är en avvägning, föredrar man typ 1 fel eller typ 2 fel... Tyvärr.

Hur personer blir stressade och prioriterar upp/ned baserat på tidpunkt tror jag kan skilja. Kan även vara så att saker tas i tur med under senare delen av veckan för att undvika och avlasta jouren... (Andra gången, inom socialtjänsten exempelvis så har jouren större befogenheter och vissa ärenden hänvisas därför dit. Ett lite märkligt system...)

Gällande "kontorsnissar" tror jag dock att du många gånger har fel, i alla fall inom universitetsvärlden, jag har lyckats ändra kurser jag skall läsa fredag eftermiddag efter klockan 17:00 när kursen i fråga startar på måndag, och då fått tag på både administratör och studievägledare. Fick svar på mail från en professor på annandag jul, när jag skulle boka en resa som jag fått i julklapp... =P Så det beror nog mycket på vem och var...

Anmäl
2013-04-07 14:14 #29 av: Martin

Så är det såklart överallt, vem och var. Jag har haft chefer som svarade på mailet mer eller mindre 24/7 och det är ju kanske inte bra det heller.

Jag generaliserade rätt grovt med kontorsvärlden, är rätt medveten om det. Var väl kanske fel att säga kontorsvärlden, var snarare vissa arbetsgrupper jag syftade till och det finns såklart långt fler kontorsarbeten än bara de arbetena.

Och visst beror saker och ting mycket på hur personer är, det finns säkert åklagare som inte hade anhållit från början också utan låtit det vänta till veckan efter för att låta "rätt folk" ta det från början. Med de risker det då skulle innebära att avvakta med anhållandet.

Sexualbrott är ett av de värsta brotten man kan begå i mitt tycke, så jag tycker överlag att det är bättre att man gör vad man kan för att säkerställa att inte bevis undanröjs osv, å andra sidan i och med att jag anser det vara ett av de värsta brotten så är det såklart också ett av de värsta att vara oskyldigt misstänkt för, som sagt även om man släpps är man ofta skyldig i allmänhetens ögon tills någon annan fällts i vart fall.

Även om det bara sker ett par falska anmälningar om våldtäkt per månad så är det ett par för många, ingreppen som i princip alltid görs på de utpekade gärningsmännen är stora och kan påverka familje- och yrkesliv mycket.

Jag är inte avundsjuk på de som behöver ta beslut i ett tidigt skede på vem som skall få vara fri eller vem som skall få vara frihetsberövad under flera dagar eller veckor - i vissa fall månader, vems telefon och sms/bilder/samtalslistor man skall granska och vems man skall låta bli osv osv. Fast för de längre frihetsberövningarna är det ju inte det tidiga beslutet som gäller utan det är ju omprövningar och då har man ju mer att gå på vilket såklart underlättar beslutet oavsett i vilken riktning det går.


mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-04-07 15:45 #30 av: [Moa-]

Absolut, sexbrott är tragiska på så många nivåer. Sedan kan jag tycka att den svenska lagstiftningen på området är något otydlig och framför allt dåligt spridd, detta är något jag skulle önska togs upp tydligare i skola så att de som diskuterar vet vad du faktiskt talar om. 

"Även om det bara sker ett par falska anmälningar om våldtäkt per månad så är det ett par för många,..." Det är ju svårt att kvantifiera vad som är falskt och hur många fall det rör sig om. Problemet gäller inte endast det som faktiskt är direkt falska anmälningar, som tyvärr förekommer, utan även anmälningar där brottsrekvisiten inte är uppfyllda. På samma sätt så finns det flera egentliga våldtäktsfall där det ej går att bevisa vad som hänt när ord står mot ord, samt de fall som inte leder fram till anmälan (främst fall inom förhållandet).

Anmäl
2013-04-07 16:05 #31 av: Martin

Vet inte om siffran är aktuell, men för två år sedan intervjuade jag en ledande förhörsledare på en sexualbrottsrotel och på den roteln kunde de i genomsnitt per månad avslöja ett par anmälningar som falska, ett par av dem hade lett till att tjejen som anmäldes senare dömdes för falsk tillvitelse. Några andra blev frågetecknen stora redan från början och man ansåg inte att det gott så långt att man skulle göra anmälan om det. Skulle kanske varit tydligare med vad jag avsåg som falskt när jag skrev så. I deras mening var det oftast otrohetsaffärer som avslöjats av äkta mannen och då sade tjejerna att de inte hade velat ha sex och mannen uppmuntrade då att anmäla den som "våldfört" sig på kvinnan, och för att rädda förhållandet så anmälde tjejerna. Förhörsledaren ansåg också att det återkommande (inte vanligt, men några gånger om året) gjordes anmälningar om våldtäkt som försäkringsbedrägeri eftersom att det inte behövs en fällande dom för att få ut försäkringspengar, och grundbeloppen är relativt höga. Det var de två problematiska scenarior hon tog upp.

Så de jag skrev om ovan, var alltså konstaterade avslöjade falska anmälningar.

Har man gjort en anmälan och en polis har rubricerat det som t.ex. våldtäkt utan att brottsrekvisiten är uppfyllda är det ju ett dåligt arbete, självklart händer det också.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-04-07 16:57 #32 av: [sandz]

Det skedde i februari och mej veterligen så får man inte sperma första minutrarna? Blåmärken på axeln och som läkaren skrev: Blåmärke på benet i form av tumme, värjningsskada.

Anmäl
2013-04-07 17:18 #33 av: [Moa-]

sandz; sperma kan förekomma vid flera tillfällen, "avbrutet samlag" är dels av denna orsak ej att beakta som tillförlitligt preventivmedel/preventivmetod. Sedan har du ju medvetet sagt att du frivilligt deltog i ett samlag, att sperma då förekommer är inget bevis på en våldtäkt, utan på att ett samlag ägt rum.

Det är svårt att bedöma blåmärken och skador utan att se dem och ha djupare kunskap om dem. Däremot så tyvärr är det inte lätt att utesluta att de uppkommit även på andra sätt, framför allt om du var "dimmig" av dina tabletter och kan ha gått in i saker. Jämför att de flesta upptäcker något blåmärke om de varit ute och "druckit för mycket". Jag har ett blåmärke just nu på låret som skulle kunna beskrivas som en "tumme" (ovalt) detta har tillkommit utan att jag noterat detta i nyktert tillstånd. Många klassiska värjningsskador är armar eller blånader runt handled exempelvis, dock på intet sätt uteslutande.

Om det skedde i februari utan långhelg så vidhåller jag att det var en märklig händelsekedja. Svårt att säga något utan att veta exakta motiveringen.

Du har inte heller nämnt vilken typ av tvång det är som förekommit, är det hot/våld eller något annat? Samt antydde du ovan att du svarade på personens "bekräftelsefrågor", det är sådant som vägs in. I Sverige kan du mycket sällan dömas för brott du som du saknar uppsåt att begå.

Anmäl
2013-04-07 17:23 #34 av: [Moa-]

Martin; okej, då vet jag utgångspunkten, sedan bör det finnas ett mörkertal som ej uppdagas tyvärr, samt de fallen där ena parten (ofta kvinnan) ångrar sig morgonen efter, vilket också är svårt att bevisa vad som faktiskt skett... Sedan är hänvisningen till berusning/hjälplöst tillstånd lite märklig enligt mig och olagliggör många gånger "kvart-i-tre-ragget" exempelvis... 

"Har man gjort en anmälan och en polis har rubricerat det som t.ex. våldtäkt utan att brottsrekvisiten är uppfyllda är det ju ett dåligt arbete, självklart händer det också." Det behöver ju inte vara dåligt arbete utan kan vara en inledande rubricering som korrigeras/läggs ned efter hand.

Anmäl
2013-04-07 18:05 #35 av: [sandz]

Men asså ni får det att låta som jag får skylla mig själv. Mår redan jättedåligt o en enkel fråga har gjort att botten e nära

Anmäl
2013-04-07 18:39 #36 av: [Moa-]

sandz; du frågar om hur det bedöms och hur de resonerat vid ett nedläggande, vilket jag så gott som möjligt försöker se och förklara, men för att göra detta fordras omständigheterna.

Det hade varit väldigt konstigt att utan grund säga att de som är sakkunniga inom ämnet har gjort fel och säga att det är något som det kanske inte är. Den vardagliga definitionen är inte samma som den juridiska som är den som gäller i rätten. Därmed inte sagt att det alltid blir korrekta beslut.

Diskussionen som jag och Martin just nu för är inte kopplad till ditt specifika fall och det är olyckligt att den hamnade i denna tråd. Antingen så avslutar vi den nu, eller så flyttar vi den till en separat tråd. Hoppas att detta är okej med dig också Martin.

Som jag skrivit på flera ställen så finns det vissa frågetecken i händelsekedjan, däremot så är det så att dessa eventuellt har en naturlig förklaring, exempelvis någon av de som Martin har lyft i inläggen ovan.

Jag beklagar verkligen det som hände dig, och inser att det var en obehaglig upplevelse oavsett den juridiska definitionen och/eller vad som är möjligt att bevisa.

Däremot undrar jag varför du skrev tråden och vad syftet var om du inte ville ha en diskussion utifrån den juridiska klassificeringen?

Anmäl
2013-04-07 23:19 #37 av: [sandz]

Vi hade samlag då jag var med på det i 3 minuter.

Sperman var inte inuti mig utan jag fick välja var jag ville ha den o valde munnen o stod på knä o låtsades ramla bakåt för att få det på huden.

Den tabletten tar jag o har tagit varje kväll i 1,5 år o jag sa att man blir dimmig i huvudet inte att man ragglar runt.

Blåmärken var placerade på sådant ställe att LAKAREN bedömde att det var avvärjningsskador.

Jag sa flera gånger att jag vill inte, men han höll ner mitt huvud vid oralsex och försökte jag resa mig under vanligt så drog han i mina ben så jag trilla bakåt.

De kan förhöra alla mina ex o veta att jag inte gillar våld.

Tillslut inser man att det är kört, man kommer inte undan o då gör man som de vill så det går snabbt över.


Hur de kunde se våldsamt samlag var sår inne i vaginan samt rodnad.


Har jag glömt någon fråga?

Jo jag ville veta om det var något specifikt som gjorde att nån blev mer pålitlig. Jag mår ju psykiskt dåligt, kan de ha spelat in?


Går inte en sekund utan att jag ser hans mörka jävla ögon.

Går inte en dag utan att jag känner mig smutsig äcklig o förstörd.

Går inte en millisekund utan att jag anklagar mig själv.

Anmäl
2013-04-07 23:40 #38 av: [Moa-]

"Jo jag ville veta om det var något specifikt som gjorde att nån blev mer pålitlig. Jag mår ju psykiskt dåligt, kan de ha spelat in?"

Att du mår psykiskt dåligt bör ej spela in i bedömningen av tillförlitlighet, om det ej är så att du genom dessa problem får vanföreställningar. Däremot om du blir dimmig i huvudet av medicinen och om han var nykter och därmed har klarare minnesbilder av vad som hänt och kan ge en detaljerad förklaring så kan detta spela in. 

Trovärdigheten ligger i att kunna sakligt berätta samma version, ändras historien konstant så framstår det ej som trovärdigt. "Problemen men lögner är att de är svåra att komma ihåg."

Som Martin skrivit ovan en åklagare skall ej åtala om vederbörande ej tror på en fällande dom. 

Om du personligen anser att bevisen är tillräckliga för en fällande dom kan du väcka enskilt åtal. Istället för att skriva ett långt inlägg om detta så citeras delar av en redan skriven text.

"Vad som gäller för enskilt åtal beror först och främst på vilket brott det är fråga om. Är det ett s.k. målsägandebrott, t.ex. förolämpning kan målsäganden välja att väcka enskilt åtal direkt. Är brottet preskriberat föreligger däremot hinder för åtal. Faller i stället brottet under allmänt åtal, vilket är fallet med de flesta brott, så måste man som målsägande först ange brottet till åtal och åklagaren välja att inte inleda förundersökning eller väcka åtal, jfr. 20 kap. 8 § RB. Den som därefter vill väcka enskilt åtal måste tillsammans med stämningsansökan bifoga ett intyg från åklagaren att så är fallet. Det ska också noteras att ange brottet till åtal inte är detsamma som att göra en polisanmälan. Anmäla ett brott till polisen kan vem som helst göra men ange brottet till åtal, d.v.s. en uttrycklig begäran om att man vill att åtal ska väckas, kan endast göras av målsäganden.
[...]
Åklagaren har ingen skyldighet att medverka vid enskilt åtal. Vidare bör det noteras att enskilt åtal när det gäller rättegångskostnaderna likställs med ett vanligt civilmål. Det kan med andra ord vara förenat med betydande kostnader att inleda ett enskilt åtal om man inte är relativt säker på att vinna."
Källa

Anmäl
2013-04-08 00:41 #39 av: Martin

Helt ok för mig att fortsätta i annan tråd, är inte på något sätt ute efter att TS skall må sämre. Jag har som jag skrivit i denna tråden åsikten att sexualbrott är bland det värsta man kan utsätta en annan människa för, och jag menar inte på något sätt att det inte har hänt i det här fallet eller att TS skall skylla sig själv - har du TS tolkat det så ber jag givetvis om ursäkt. Jag har försökt svara på dina frågor generellt samt haft en generell diskussion med Moa- (vilket kanske är dumt i en tråd om ett specifikt ärende).

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-04-08 01:58 #40 av: [sandz]

Jag var smådimmig precis som nu, ska gå o lägga mig. Han var påverkad av alkohol.


Nej inga vanföreställlningar utan annat. PTSD bland annat

Anmäl
2013-04-08 09:35 #41 av: [Moa-]

sandz; det är något som tyvärr till viss del kan spela in, går det inte att tydligt utröna vem som gör/säger vad samt kartlägga på ett trovärdigt sätt vad som faktiskt hörts och vad den andre parten tolkar ut genom detta så är det svårt att bevisa ett brott. (Personen i fråga måste som regel inse att han begår en handling som föreskrivs som olaglig (däremot inget krav på att vederbörande skall känna till att handlingen var olaglig)).

Som sagt ovan så låter det som något som i "vanliga" (det finns inget sådant, men närmast möjliga) borde ha prövats i en domstol, som sagt svårt på ovanstående att säga varför det inte blev så och om det var rätt eller fel. Det är även svårt att avgöra utan att höra motpartens argumentation. Dock finns som ovan möjligheten till enskilt åtal, dock måste du då kalkylera in att du tar ekonomisk risk om du skulle förlora i rätten.

Anmäl
2013-04-08 10:32 #42 av: [sandz]

Säger man nej jag vill inte ( Då satt jag på sängkanten o han drog mig till mig kön o höll ner mitt huvud så jag var tvungen att ge oralsex, försökte bita men det gav motsatt effekt.

Säger man nej flera gånger så borde väl vilken dum jävel som helst fatta att man inte vill? Att man får säga vad hon ska göra är väl ett tecken på att det stämmer inte?
Fast ja enkel logik...Skickar med bild med ungefär där jag hade blåmärken

Anmäl
2013-04-08 15:11 #43 av: [Moa-]

"Säger man nej flera gånger så borde väl vilken dum jävel som helst fatta att man inte vill? Att man får säga vad hon ska göra är väl ett tecken på att det stämmer inte?
Fast ja enkel logik...
"

Jag är ledsen, och jag inser att detta inte är vad du vill höra, men om du överväger ett enskilt åtal så är det viktigt att du hör detta. Som jag skrev ovan så innebär inte att ena parten säger nej att det juridiskt är att klassa som våldtäkt. Att säga vad man vill att någon gör under en sexakt är inte ett tecken på våldtäkt, genomför  personen "frivilligt" handlingarna kan det tyda på att det inte är en våldtäkt. 

Inte sagt något om hur ditt fall bör klassificeras, men tar du beslutet att gå vidare måste du känna till detta. 

Lider med dig, det vill jag att du vet. Ovanstående diskussion är juridiskt ej känslomässigt grundat.

Anmäl
2013-04-09 12:17 #44 av: [sandz]

Går inte vidare utan överprövar då åklagaren inte kollade på fotona.


Han höll i mig, man ser tydligen form av hand.

och jo Nej e nej

Anmäl
2013-04-09 18:05 #45 av: [Moa-]

sandz; jag vet inte vad du svarar på med "och jo Nej e nej"?

Sedan så säger jag inte något om hur fallet bör bedömas, däremot kan det bedömas i båda riktningarna. Hur skall det bevisas att den misstänkte gärningsmannen orsakade dessa skador? Som sagt så kan det hela gå i båda riktningar vid en domstolsprövning, samt vid en överprövning något som du bör vara beredd på. Sedan spelar det som sagt även in vilken utsago den misstänkte gärningsmannen ger, det är ej en bedömning på ensidig grund. Det finns vissa märkliga omständigheter, vad dessa grundar sig på är i stort omöjligt att säga.

Anmäl
2013-04-09 19:33 #46 av: [sandz]

Jag menar att ett NEJ är ALLTID ett NEJ.


Jag skiter i hur det går, just nu vill jag inte ens överleva kvällen så jävla förstört har mitt liv blivit o det var ett jävla misstag att ens fråga här, tack!

Anmäl
2013-04-09 19:50 #47 av: [Moa-]

sandsz; ett nej är alltid ett nej, ja, jag håller med. Däremot är det inte alltid juridiskt att klassificera som våldtäkt, finns som länkat ovan prejudikat på detta (det lever ej upp till brottsrekvisiten).

Jag beklagar att du upplever att du fått fel svar på forumet, jag vet däremot inte vilka svar du skulle vilja ha. Du inleder med att ställa en faktabaseradfråga och utvecklar sedan den aktuella händelsen, hur den beslutande åklagaren motiverar sitt beslut är inget vi säkert vet, mer än att vederbörande tog det beslutet, hur funderingarna kring detta kan ha gått.

Att händelsen överhuvudtaget inträffade beklagar jag djupt och jag hoppas att du kan ta dig vidare, men eller utan en domstolsprövning av händelsen.

Anmäl
2013-04-09 20:19 #48 av: [sandz]

Blev bara så paff att allt gick så fort... o att de viktigaste bevisen kollade hon inte på o det erkände hon till mitt målsägarbiträde.

Det står brott kan ej styrkas men enligt målsägaren så var det ord mot ord...

Anmäl
2013-04-09 20:25 #49 av: [Moa-]

sandz; "Det står brott kan ej styrkas men enligt målsägaren så var det ord mot ord... "  Nu hänger jag inte riktigt med, du är ju den som hade ansetts som målsägande vid ett åtal...

Har polisen dokumenterat eller deltagit i dokumentationen av skadorna?

Anmäl
2013-04-09 20:50 #50 av: [sandz]

Målsägarbiträdet mena jag, förlåt ångesten är ja hos grannen över.Nej det har dom inte, de bad mig gå till en viss vårdcentral så en läkare kunde dokumentera o mäta o fotografera varje blåmärke o sen skulle jag ringa polisen igen o säga när det var gjort vilket jag gjorde några dagar innan hon la ner det.

Men mitt målsägarbiträde tror att det blir återupptaget.


Men en sak var riktigt sjuk...
Personen har en släkting i väldigt nära.... Bad om kontaktförbud då han sa han skulle komma tillbaka o då säger polisen att Nä han har minsann rätt att besöka personen o hur vågade jag ens be om det... Så frågade jag om mina rättigheter att känna mig trygg o säker... Äh säger som det är: En av föräldrarna bor i samma trappuppgång.

Ska jag behöva vara rädd varje gång jag går ut o röker o hör fotsteg? Ska jag hoppa till av rädsla varje gång porten öppnas? För o inte snacka om det ringer på dörren... Hennes svar: Rök under fläkten o lugna ner dig lite.....


Mmmmmm jävligt lätt sagt...

Anmäl
2013-04-10 14:24 #51 av: [Moa-]

Hur vet du då att åklagaren ej tagit del av (undersökningen och) fotona? 

Jag ser inga juridiska grunder för ett kontaktförbud, det är relativt höga krav för att bevilja detta idag. Många gånger fordras upprepad brottslighet och en omfattande risk för upprepade brott.  I ert fall skulle ett kontaktförbud troligen anses som en ingripande åtgärd då det skulle hindra personen att besöka nära anhöriga.
Föreligger risk för brott, har personen antytt något hot eller dylikt?

Jag förstår att du känner dig osäker och gärna skulle bli fredad i ditt eget hem, men allt måste ses ur två synvinklar. Personen som du vill skall beläggas med kontaktförbjud är ostraffad och vad jag förstått i dagsläget överhuvudtaget inte misstänkt för något brott, vilket för ingreppet i dennes vardag svårt att motivera.

Om personen skulle hota dig på något sätt är detta ett brott i sig och anses som ett artbrott vilket skulle förändra omständigheter och rättsläget. Det ett kontaktförbud i detta fall skulle bidra med kan jag inte se. Det går att bryta ett kontaktförbud och påföljden för det är ej jämförbar med påföljden för övergrepp i rättssak som är att beakta som ett artbrott. Så är det hot eller övergrepp du är orolig för så finns ett brett skydd i lagen för detta.

Däremot ser jag inget som tyder på att personen i fråga skulle ha hotat eller försökt på annat sätt angripa dig efter det inträffade?

Som du skrivet, lätt att säga, svårt att göra.  Men som sagt, övergrepp i rättsak innebär att personen som begår brottet riskerar mer än en person som endast överträder ett kontaktförbud.

Anmäl
2013-04-10 21:48 #52 av: [sandz]

För mitt målsägarbiträde frågade o då erkände hon att hon inte tagit del av bilderna och inte heller läkarutlåtandet om bilderna.


Han hotade att komma tillbaka nästa gång han var här då han vattna blommor åt släkting som var på semester o anser att de kan isåfall göra så nån annan gör det.Skit samma jag överlever inte det ändå.

Sverige har mer sympati o empati för förövaren än offret. Helt jävla sjukt

Anmäl
2013-04-10 22:03 #53 av: [Moa-]

Nej, varesig Sverige eller jag har mer sympati för någon förövare än för något offer, däremot så är alla oskyldiga fram tills dess att att motsatsen är bevisat.

Att personen inte undersöker bilder eller läkarutlåtande som bör ingå i förundersökningen anser jag att du skall anmäla för tjänstefel, givetvis skall samtlig bevisning granskas före ett eventuellt beslut om nedläggande tas. 

Vad hotade han med? Att komma och vattna blommor eller att göra något? Uttalar personen hot så bör detta omgående anmälas, skulle det vara kopplat till rättsfallet så bör det även klassificeras som övergrepp i rättssak som har en tung straffskala. 

Jag hoppas att det ordnar sig för dig och att en korrekt och grundlig förundersökning sker.

Anmäl
2013-04-10 22:46 #54 av: Martin

Man kan givetvis utfärda ett kontaktförbud mot en gärningsman även om den som söker bor i samma trappa som en anhörig till gärningsmannen (den som får kontaktförbud).

Kontaktförbud gäller generellt inte vissa platser utan gäller överallt. Det gäller att man inte får ta kontakt (på något sätt) med den man har kontaktförbud mot, att besöka anhöriga i samma trappa är såklart inget problem. Man kan även skriva in begränsningar i kontaktförbudet och det är ju möjligt att man tydliggör att gärningsmannen ibland kommer att finnas i trapphuset då han hälsar på anhörig, och att det är en sådan sak som skulle skrivas in i kontaktförbudet - jag vet inte hur praxis är där.

Ett kontaktförbud är ju inte heller absolut, under särskilda omständigheter (t.ex. gemensamt barn som blir akut sjuk gäller inte kontaktförbud ("särskilda omständigheter är uppenbart befogade").

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-04-10 22:55 #55 av: [Moa-]

Martin; ja, men det fordras enligt min erfarenhet en hel del för att ett kontaktförbud skall utfärdas, har du en annan erfarenhet där?

Nej, att personer bor på platser hindrar inte utfärdandet av kontaktförbud, dock förekommer det och finns varianter där vissa platser preciseras. Någon som belagts med kontaktförbud kan omöjligen veta exakt vart den andra personen befinner sig 100 % av tiden (och får inte veta detta). 

"Det finns fyra typer av kontaktförbud:

1. Kontaktförbud

Den förbudet gäller får inte besöka, kontakta eller följa efter den skyddade personen.

2. Utvidgat kontaktförbud

Den förbudet gäller får inte besöka eller vara i närheten av den skyddade personens bostad, arbetsplats eller andra ställen där hon eller han brukar vara.

3. Särskilt utvidgat kontaktförbud

Den förbudet gäller får inte vistas i ett större område runt den skyddade personens bostad, arbetsplats eller andra ställen där hon eller han brukar vara.

4. Kontaktförbud i gemensam bostad

Den förbudet gäller får inte vara i en bostad som är gemensam med den skyddade personen. Du kan ansöka om kontaktförbud i gemensam bostad om det finns en risk att den du bor tillsammans med kommer att begå brott mot dig, till exempel hot eller misshandel. Det innebär att han eller hon inte får vara i er gemensamma bostad." Citat Polisen.se

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.