Lagar

Fair Use-undantaget för URL i Sverige

2013-03-14 14:12 #0 av: PEwhite

"Copyright and Fair Use

  • Copyright law specifies that the originator or other rightful owner of the rights to a created work is entitled to control the use and distribution of that work. This is especially true where monetary gain or other benefit is concerned. Intellectual property enjoys a similar legal status as do tangible goods such as real estate, jewelry or other possessions. Owners of intellectual property have the right to protect their interests, just as the owners of tangible goods do. However, copyright was never designed to grant holders of intellectual property the exclusive right to exclude the use of their property by others forever. Along with laws dictating the expiration of copyright, the fair use doctrine is designed as a balance which allows the legitimate use of protected intellectual property--much like an easement allows the legitimate access by one party of private real estate which is owned by another party." Read more: For Profit Vs. Non-Profit Copyright Laws & Fair Use Issues | eHow.com

http://www.ehow.com/about_4793360_copyright-laws-fair-use-issues.html#ixzz2NWGLAk4P

Anmäl
2013-03-14 14:15 #1 av: [Moa-]

Ja, vad vill du med detta?

Och är det ett citat så skall det tydligt markeras att det är ett citat, som du med tanke på textens innehåll känner till... =)

Anmäl
2013-03-14 14:17 #2 av: PEwhite

Ja, men länken står precis under. Jag ska sätta dit citattecknen.

Jag undrar främst vad folk anser om detta. Oskyldig
Kan man hänvisa till det här? Självfallet går det att hitta trovärdigare källor, men jag sökte snabbt på "copyright and non profit" för att få upp lagundantaget i fråga.

Anmäl
2013-03-14 14:21 #3 av: [Moa-]

Ja, men en länk kan visa på en källa eller en hänvisning för vidare läsning, det är ej samma sak som ett citat.

Det är inte skrivet på svenska och kommer från en amerikansk sida, därmed är det vettigt att utgå ifrån att det som står är en tolkning av gällande rätt i USA och ej i Sverige. Så nej, jag skulle ej nyttja det som källa för hur reglerna i Sverige ser ut, tyvärr.

Anmäl
2013-03-14 14:21 #4 av: [Moa-]

Tack för citattecknen! =)

Anmäl
2013-03-14 14:26 #5 av: PEwhite

För att slippa betala för utrskrifter eftersom jag inte har en skrivare så har jag istället till bildläxan så har jag tecknat Mona Lisa i blyerts för att visa att det är ett av Leonardo Da Vincis kända verk.

På Youtube gäller citerade lagundantag rakt igenom.
Man får göra en cover på en låt som man inte har rättigheter till.

Man får ta vilken bild man vill, spara den, rita av den och lägga ut resultatet.

Jag kunde inte komma på vad jag skulle skriva för sökord för att få fram detta på svenska, men jag ska se vad jag kan hitta. Förlägen

Kan du berätta för mig varför man får göra såhär - göra egna tolkningar (vilket alltså INTE är det som lagundantaget jag citerade har att göra med) - om det citerade lagundantaget inte gäller i Sverige?

Göra egna tolkningar, stärks det av tryckfrihetslagen?

Anmäl
2013-03-14 14:37 #6 av: PEwhite

http://sv.wikipedia.org/wiki/Upphovsr%C3%A4tt_i_Sverige#Undantag

"Undantag
Man har rätt att kopiera material utan tillåtelse från upphovsrättsinnehavaren, om förlagan är framställd med upphovsrättinnehavarens tillåtelse. Detta gäller dock bara några få exemplar för privat bruk. Det gäller heller inte till exempel dataprogram eller hela böcker enligt 12 §.[13] Detta innebär till exempel att man kan ta en "lagligt" framställd film- eller musikskiva och göra ett fåtal kopior för sig själv, familj och nära vänner, utan att begå upphovsrättsintrång. Observera dock att om materialet är kopieringsskyddat, kan det vara olagligt att kringgå skyddet.:

 
"Rätt att citera
Enligt 2 kap. 22 § får man citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet.[14]
  Citaträtten innebär att andras verk kan återges i ett eget arbete i syfte att kritisera eller belysa det andra verket eller för att understryka ett eget ställningstagande. Citatet får inte vara för långt och får endast återges i den omfattning som motiveras av ändamålet. Källan måste anges.
  Det litterära eller konstnärliga verket måste således vara offentligt utgivet för att få citeras. Andra verk, till exempel privata brev eller internt arbetsmaterial kan inte citeras.
  Citat kan göras ur litterära verk, musikaliska verk samt filmverk. För övriga konstverk gäller särskilda regler.

Kom ihåg att:

  • upphovsmannen skall anges i den omfattning och på det sätt god sed kräver
  • ett verk inte får ändras så, att upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart kränks
  • verket får inte göras tillgängligt för allmänheten i sådan form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannen"

"Fotografier
Upphovsrätt för fotografer infogades i upphovsrättslagen 1994. Den hade tidigare reglerats i Lag (1960:730) om rätt till fotografisk bild, som gällt sedan 1 juli 1961.[15]. Den ersatte då i sin tur lag (1919:383) om rätt till fotografiska bilder.

I 15 § fotografilagen[förtydliga] föreskrevs att

Rätten till fotografisk bild gäller, där ej annat följer av vad i andra och tredje styckena sägs, intill utgången av tjugufemte året efter det år, då bilden framställdes.

För fotografisk bild, som äger konstnärligt eller vetenskapligt värde, gäller rätten intill utgången av femtionde året efter det år, då fotografen avled.

Har bild, som avses i andra stycket, offentliggjorts utan att fotografen blivit angiven med sitt namn eller med sin allmänt kända signatur, gäller rätten intill utgången av femtionde året efter det år, då bilden offentliggjordes. Blir fotografen inom nämnda tid angiven såsom i 3 § sägs eller visas att han avlidit innan bilden offentliggjordes, gäller vad i andra stycket stadgas. Enligt 3 § gällde att Såsom fotograf anses, där ej annat visas, den vars namn, firma eller allmänt kända signatur på sedvanligt sätt utsättes på exemplar av bilden eller angives då denna visas offentligt.

När fotografier inkluderades i upphovsrättslagen 1 juli 1994, bibehölls regeln att fotografier har en upphovsrättsgräns baserad på bildens framställningsår i stället för upphovsmannens dödsår, såvida inte fotografiet uppnår verkshöjd, för då gäller dödsåret. Skyddet för framställningsårskyddade foton ("fotografiska bilder") är i upphovsrättslagen nu 50 år till skillnad från fotografilagens 25 år och skyddet för dödsårsskyddade foton ("fotografiska verk") är nu 70 år - till skillnad för fotografilagens 50 år - och överensstämmer därmed med upphovsrättslagens skydd för andra verk.

Vad som avses med verkshöjd inom fotografering framgår inte av lagtexten. Med verkshöjd menas normalt att ett verk inte skulle ha kunnat framställas snarlikt av två personer oberoende av varandra. Förarbetena till lagändringen 1994 innehöll inga resonemang om skillnaden mellan ett fotografiskt verk och en fotografisk bild och det hade heller aldrig klargjorts vad ett "vetenskapligt eller konstnärligt värde" var. Det finns därför olika åsikter om vad som är ett fotografiskt verk: från att alla bilder som någon vill publicera är fotografiska verk till att reportagefoton i dagstidningar aldrig är fotografiska verk.[16] Förarbeten för 1960 års lag ansåg att till fotografier i allmänhet hörde "exempelvis pressfoto och annat reportagefoto, reklam- och annat kommersiellt foto, passfoto och annan enklare porträttfotografering."[17] Olsson (2006) ger två exempel på fotografiska bilder, nämligen nyhetsbilder från Hindenburgkatastrofen och mordet på president Kennedy. Nordell (1997) räknar upp amatörfotografier och bilder som tagits i stor hast och som återger en aktuell händelse.[18]

När lagen ändrades 1994 ansåg lagstiftaren att fotografier med utgången upphovsrätt inte skulle få förnyad upphovsrätt. Se till exempel Olsson 1998, s.48: "De nya skyddstiderna gäller för äldre fotografier endast om skyddstiden enligt de äldre bestämmelserna inte har löpt ut". Detta innebär att fotografier som är tagna före den 1 januari 1969 och som enligt den gamla lagen saknar "vetenskapligt eller konstnärligt värde" inte skyddas av svensk upphovsrättslagstiftning.[19] Ett år senare förlängdes skyddstiden för verk från 50 till 70 år. Skyddet för verk där skyddstiden redan hade gått ut återupplivades, men inte för fotografiska bilder.[20]"

"Musik
Vad gäller musik skyddar upphovsrätten bland annat komposition, arrangemang och text. Framförande skyddas inte som upphovsrättsliga verk utan genom bestämmelser om närliggande rättigheter.

Det första fall av musikplagiat som kommit att prövas i svensk domstol som upphovsrättsbrott[21] gällde bandet Drängarnas hit Vill du bli min fru från 1995. Högsta Domstolen slog 2002 fast att en åtta takter lång fiolslinga i låten var plagierad från 70-talsgruppen Landslagets Tala om vart du ska resa. Landslagets skivbolag EMI stämde Drängarnas skivbolag Regatta, som tvingades betala 65 000 kronor i skadestånd och 153 000 i rättegångskostnader[22]."

Jag svarar härmed på mina frågor, ursäkta om du tänker nåt i stil med
"Varför blev jag väckt tidigt på morgonen av nån ungdom som inte ens försöker ta reda på saker själv, utan som frågar på ett forum istället", men jag ville ha ett brådskande svar. xD
  Detta är inte till ett skolarbete, utan för att jag var nyfiken.

Anmäl
2013-03-14 14:46 #7 av: [Moa-]

Ja, du får måla av bilden till en bildlektion, du har ett undantag i upphovsrättslagen 14§ som tillåter detta. "För undervisningsändamål får lärare och elever göra upptagningar av sina egna framföranden av verk. Upptagningarna får inte användas för andra ändamål. Lag (1993:1007)."

Gällande äldre tavlor och konstverk så upphör upphovsrättens skydd 70 år efter upphovsmannen/upphovsmännens död. 43 § Upphovslagen.

Nja, hur tänker du där med Youtube? Mycket som ligger där är direkta lagbrott och en del tas bort andra saker orkar inte upphovsrättsinnehavarna bry sig om alternativt finner att det stödjer och stärker deras verksamhet.

"Man får ta vilken bild man vill, spara den, rita av den och lägga ut resultatet." Med vissa villkor, du får aldrig utge detta för att vara något annat än en avbildning, du får ej nyttja detta i vinstsyfte, och du får ej kränka någons konstnärliga integritet. Tyvärr finns även kraftiga begränsningar i spridanderätten av dylikt. Bildombudsmannen svarar på en fråga om detta.

Citera får du göra, men endast delar av verk för att förstärka ditt eget verk. 22 § Upphovsrättslagen; "Var och en får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. Lag (1993:1007)."

Du kan även läsa vidare i Upphovsrättslagen.

Anmäl
2013-03-14 15:13 #8 av: PEwhite

På Youtube plockas mycket bort av upphovsrättsliga skäl, det är jag mycket medveten om. Jag tänkte på en alldeles särskild typ av undantag för "fair use", som sagt. Överallt på Youtube lyder lagen som säger att "fair use" är ett undantag när man gör videos, "fanmade". Det vill säga "by fans for fans".

Dessa videor innehåller bilder på exempelvis mangakaraktärer som folk på Deviantart har ritat (ritat av eller ritat på fri hand, jag tror inte att det spelar någon roll för personen som gör videon). Folk som ritar dessa bilder skriver oftast i sin beskrivning att karaktären jag har ritat ägs av *Företag*, och jag tjänar ej pengar på detta. Därför får folk också använda mina tecknade bilder till videos gjorda av fan (fan av karaktären/serien), gjorda för fan.

Oftast är det underförstått att om man målar Fan Art, så kommer folk som gör Fan Vids att låna (ej stjäla, dvs tjäna pengar på-) bilderna. Non-profit. By Fans, For Fans.

Musiken i videon är en helt annan femma. Videon kan tas bort pga brott mot URL genom att inte ha skriftligt tillstånd av upphovsmannen till låten (så vida upphovsmannen inte är död, sedan 70 år tillbaka eller så).

Anmäl
2013-03-14 15:33 #9 av: [Moa-]

Fair use är vad jag förstår ett amerikanskt begrepp som är invävt i amerikansk lagstiftning, inte i svensk lag. 

Det närmsta du kommer i Sverige är återgivningsrätten "En rätt, som ansetts stå citaträtten nära, är rätten att återge konstverk (återgivningsrätt). Denna regleras i Sverige i 23 § upphovsrättslagen, som stipulerar att offentliggjorda konstverk endast får återges i något av följande fall:

  1. i anslutning till texten i en vetenskaplig framställning som inte framställts i förvärvssyfte (om återgivningen sker i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet),
  2. i anslutning till texten i en kritisk framställning, dock inte i digital form och
  3. i en tidning eller tidskrift i samband med en redogörelse för en dagshändelse, dock inte om verket har skapats för att återges i en sådan publikation.[6]

För första punkten finns en begränsning i den svenska återgivningsrätten om konstverk visas i en populärvetenskaplig framställning (till vilket räknas uppslagsverk och publikationer utgivna av museer). [7]" Wikipedia och citaträtten, men den har vi redan gått igenom (samt rätten till nyttjande i undervisning).

Anmäl
2013-03-14 16:03 #10 av: PEwhite

Jag länkar några Youtube-exempel osv.

http://vivalalixi.deviantart.com/art/APH-nyo-LIECHSWISS-PRUSTRIA-203271697
FanArt (i detta fall kallat "fashion designs") inspirerade av en serie som heter Hetalia.

http://www.youtube.com/watch?v=yUbeM3RD7y8
"Song: 'When You Believe - Multilanguage' from the Prince of Egypt
All images (c) their respectful owners"
I en liknande video hade filmmakaren skrivit "Disclaimer: None of these pictures are mine and I do not own the characters represented or the music played." Serien som karaktärerna tillhör heter Hetalia, en anime-serie av Himaruya Hidekaz som skildrar världshistorien ur personifieringars - personifieringar av alla inblandade länder - perspektiv. Därav alla de olika språken.

http://www.youtube.com/watch?v=iE2zudraw4o
En musikvideo till Hurricane av 30 Seconds to Mars, rätt så fint ihopklippt av snuttar ur Harry Potter. Bland Harry Potter-fans är Dramione ett populärt par, vilket ofta är rätt så skrattretande för främlingar. Men det här är en fin video.

Själv har jag inte gjort några videos, och inga liknande bilder heller.
Men jag har fått svar på min frågan. I det tysta man kan ju göra exakt vad man vill. Man kan sy upp kläder efter skisserna i länk nummer 1 - och så länge man inte lägger upp det man samlar på sig på forum osv så har man inte gjort något fel. Antar jag.
Sedan får man väl komma med någon smart "Disclaimer" om man får problem efter att ha gjort en video för fans, av ett fan.

Anmäl
2013-03-14 16:10 #11 av: [Moa-]

Återigen så borde du ha citattecken på det du citerar.

Jag vet inte riktigt vad du letar efter och vad du vill ha för svar längre?

Youtube är en internationell sajt som till liten del faller under svenska regler. Alla länder har egna regler och egna upphovsrättsregler, vilket gör att lagligheten beror på dels vart en person som begår en handling befinner sig och dels vart den ansvarige utgivningen sker.

Som du skriver får du framställa enstaka kopior för eget bruk (däremot inte; uppföra byggnadsverk, framställa exemplar av datorprogram, eller framställa exemplar i digital form av sammanställningar i digital form). 

"Sedan får man väl komma med någon smart "Disclaimer" om man får problem efter att ha gjort en video för fans, av ett fan." Gäller som regel inte i Sverige.

Anmäl
2013-03-14 16:35 #12 av: PEwhite

Men det haar jag ju, så jag vet inte vad du menar.

Jag citerade två saker ang länk nummer två.
1. "Song: 'When You Believe - Multilanguage' from the Prince of Egypt
All images (c) their respectful owners"
2. I en liknande video hade filmmakaren skrivit "Disclaimer: None of these pictures are mine and I do not own the characters represented or the music played."

Det jag inte gjorde däremot, var att markera det med kursiv stil.
Såhär då.

Jag citerade två saker ang länk nummer två.
1. "Song: 'When You Believe - Multilanguage' from the Prince of Egypt
All images (c) their respectful owners
"
2. I en liknande video hade filmmakaren skrivit "Disclaimer: None of these pictures are mine and I do not own the characters represented or the music played."

På en internationell sajt som Youtube skrivs det på engelska främst, och det är Amerika som gäller. Så där kan man väldigt lätt komma undan med att skriva "Disclaimer: ...". Svenska fans gör så. Det är väl därför jag blev bestört över att det uppenbarligen inte finns någon sådan motsvarighet i Sverige, vilket är tråkigt. Man blir väldigt begränsad. Lärare lär inte grundskolebarn sådant här, och hittills har vi inte fått något liknande förklarat för oss på gymnasiet, vilket kan förklaras genom att jag går i första ring. Att någon ställer någon mot väggen på Youtube är dock inte troligt, så därför kommer även svenska fans "undan" med att göra fan-videos. I det fallet, det internationella Youtube-fallet, anser jag alltså att Amerika har monopol.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.