Rättsväsendet

Fort. Påföljder i Sveriges rättssystem

2013-03-14 13:51 #0 av: [Moa-]

Jag tänkte att vi fortsatte lite med ytterligare en kluring på ämnet påföljder inom Sveriges rättssystem.

Anmäl
Fråga 1/5

Sluten ungdomsvård är ett vanligare alternativ än fängelse för gärningsmän under 18 år som döms till frihetsberövande påföljder, hur lång är den längsta tillåtna strafftiden som kan utdömas gällande sluten ungdomsvård?

2013-03-14 19:12 #1 av: [Misstaget]


Wow, härlig frågesport och svår också ser jag med tanke på statistiken.

Stämmer allting?

Kan jag låna den? Hade tänkt fråga ut en person, men absolut inte publicera något på internet Glad

Anmäl
2013-03-14 19:13 #2 av: [Moa-]

Vad kul att du uppskattade den! Jo, det skall stämma, är det något som du tycker felar?

Fråga ut personen du. =)

Anmäl
2013-03-14 19:21 #3 av: [Misstaget]


Nej, inte så vitt jag kan se.

Tack så mycket, det var en bra frågesport!

Anmäl
2013-03-14 19:22 #4 av: [Moa-]

Vad bra, även om denna kanske var lite mindre "självklara" saker än jag tyckt att de andra varit (sedan håller inte alltid människor med mig), men kul att du gillade den! =)

Anmäl
2013-03-14 21:42 #5 av: Martin

Full pott denna gången :o)

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-03-14 21:47 #6 av: [Moa-]

Bravo! =) Denna som jag tyckte blev lite klurigare baserat på alternativen, men allt beror väl på vad som är självklart för en själv... =)

Anmäl
2013-03-14 21:49 #7 av: Martin

Jag var lite osäker på gallringen efter 2 års fängelsestraff, vet att fängelsestraff ibland kan gallras tidigare än 10 år men är inte helt säker på under vilka omständigheter det är men sen tänkte jag att 2 år är relativt allvarlig brottslighet så det rimliga var då utifrån alternativen 10 år, men den var jag inte helt 100 på.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-03-14 22:12 #8 av: [Moa-]

Nej, det tror jag inte att de kan? Vilka omständigheter är det? Även sluten ungdomsvård har samma tid för gallring vad jag kan se... Längre tid kan det ligga kvar om andra uppgifter läggs till i registret men inte kortare om inte domen upphävs? (Jag kan ha missat något men gick in och dubbelkollade nu...)

Anmäl
2013-03-16 16:05 #9 av: Martin

#8 Kan det inte utantill, men vet att det var någon paragraf med gallring tidigare än 10 år under vissa omständigheter (och minns inte vilka heller). Skall se om jag kan kolla upp. Kan ha ändrats också, men vet (eller om jag kanske bara vill minnas, skall inte sitta här och påstå att jag 100% har rätt utan att ha kollat upp det).

Förtydligande till mitt förra inlägg, ser att det kanske uppfattas otydligt: Det jag var osäker på var om gallringen tidigare än 10 år även kunde ske på straff med 2 års fängelse, och det trodde jag som sagt inte för det är rätt allvarligt brott. Så gallring tidigare än 10 år är alltså på på kortare eller omvandlade straff om jag inte minns helt fel. Men skall som sagt kolla vid tillfälle.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-03-16 17:00 #10 av: [Moa-]

Okej, ja, kolla gärna upp det, vore intressant att veta! Dessutom lite märkligt att det inte är mer offentligt i sådana fall.

Omvandlingsstraff gallras om efter 5 år efter dom om det var dem du tänkte på? Vilket i sig är helt logiskt då straffet egentligen är böter, endast att den dömde vägrar godkänna och underkasta sig betalning av böterna. Väljer den som fått straffet omvandlat att faktiskt betala de ursprungliga bötesbeloppet så bortfaller fängelsestraffet till den del det ej är verkställt.

Anmäl
2013-03-16 19:59 #11 av: Martin

Som sagt mindes jag faktiskt inte alls vad det var bara att det i vissa fall gallrades tidigare. Hittade det nu, och förvandlingsstraffet var ett av det. Som du säger egentligen ett bötesbrott men i ditt belastningsregister är ju domen fängelse för att du inte gjort rätt för dig.

Lag 1998:620 om belastningsregister, 17§ 3 pkt

3. fängelsestraff som har fallit bort enligt 35 kap. 8 eller 9 § brottsbalken eller förvandlingsstraff för böter som har fallit bort enligt 18 eller 21 § bötesverkställighetslagen (1979:189) gallras fem år efter det att straffet föll bort,

35 kap 8-9 handlar om att det gallras tidigare om man inte börjat avtjäna sitt straff (som förfaller då) inom viss tid efter domen samt om avbruten avtjäning;

BrB 35 kap

8 § Ådömt fängelse bortfaller, om domen ej börjat verkställas innan tid som nedan sägs förflutit från det domen vann laga kraft:
1. fem år, om fängelse ej över ett år ådömts,
2. tio år, om fängelse på längre tid än ett år men icke över fyra år ådömts,
3. femton år, om fängelse på längre tid än fyra år men icke över åtta år ådömts,
4. tjugo år, om fängelse på viss tid över åtta år ådömts,
5. trettio år, om fängelse på livstid ådömts. Lag (1971:964).

9 § Avbrytes verkställighet av fängelse som ådömts på viss tid, skall vad i 8 § sägs äga motsvarande tillämpning i fråga om den fortsatta verkställigheten; och skall därvid tiden beräknas med hänsyn till vad som återstår av det ådömda straffet. Tiden skall räknas från den dag avbrottet skedde eller, när villkor- lig frigivning ägt rum men förklarats förverkad, från den dag beslutet därom vann laga kraft.
mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-03-17 14:46 #12 av: [Moa-]

Okej, men mer undantagsfall då helt enkelt.

Lite märkligt dock att det räcker att hålla sig borta i fem år för att undkomma att avtjäna ett fängelsestraff på 5 år, finns det ingen kompletteringsregel för detta? Annars låter det enligt mig som ett vettig kompromiss som jag gärna skulle göra om jag mot förmodan skulle hamna i den situationen...

Anmäl
2013-03-17 22:01 #13 av: Martin

#12 Vet inte om det finns någon kompletteringsregel, men tror inte att det räcker med att hålla sig undan. Tror att om man är efterlyst (vilket man kan bli om man inte inställer sig för avtjäning) så bör det rimligen inte gälla. Jag tror snarare det gäller om man helt enkelt inte börjar avtjäna och man inte blir efterlyst. Det bör vara väldigt sällsynt, om det ens händer. Men att det kan ta lång tid (relativt, oftast inte flera år men upp mot ett år) innan man börjar avtjäna är däremot inte ovanligt.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-03-17 22:55 #14 av: [Moa-]

Som lagtexten lyder lär det ju vara att avtjänandet som är avgörande, inte orsaken, att hålla sig undan är ej straffbart i Sverige, så inte heller bör förlängning av preskriptionstiden med hänvisning till vidare brottslighet (nytt brott, ny preskriptionstid) föreligga. Förarbetet hänvisar till tidigare strafflag och de regler som där förelåg skall fortsätta gälla, skall se om jag kan finna den lagen/förarbetet.

"För ådömt fängelse gäller enligt 8 § fem olika preskriptionstider i en stigande skala som har graderats efter det ådömda straffets längd. Tiderna räknas från dagen för lagakraftvunnen dom. Preskription hindras genom att straffet börjar verkställas inom preskriptionstiden. Följande uppställning visar preskriptionstiderna för ådömt fängelse." Prop. 1971:114 sida 16

Står att det finns ett sätt att avbryta preskriptionen, hade det funnits andra så bör det någonstans finnas en hänvisning till detta. Däremot framförhålles i förarbetet att det nyttjas mycket sällan och att tiderna ändrades för en harmonisering till övriga nordiska länder.  

Preskriberas brott så att de ej kan åtalas för så är det väl egentligen inte särskilt långsökt även med en straffpreskription. Enda undantaget som nämns är omvandlingsstraff som regleras separat och preskriberas efter 3 år.

Ett år till avtjänande lär väl anses relativt ovanligt om du inte själv begär uppskov? Samt det vi tidigare diskuterat, du kan alltid själv välja att påbörja avtjänandet av straffet.

Anmäl
2013-03-18 07:49 #15 av: Martin

Jag har träffat många som drar så länge som möjligt på att börja avtjäna. Som jag skrev, "upp mot ett år", är inte ovanligt. Men visst man kan ju gå i detalj och sätta upp en definition på vad som är ovanligt. 1%? 10% 0,1% osv. Jag har ingen statistik men jag har som sagt träffat många som försöker skjuta upp det, och det är inte heller ovanligt att träffa folk som medvetet antingen går in direkt eller försöker skjuta på det beroende var på året man är. De flesta av de jag pratat med om detta avtjänar hellre med start under höst/vinter än under vår/sommar.

Jag har inte läst förarbetena men det har ju du gjort verkar det som så du har du ju svaret själv :o)

Som sagt inte straffbart (och det skrev jag nog inte heller?) att hålla sig undan straff (eller att rymma från fängelse) men du kan ju ändå bli efterlyst för att du skall avtjäna.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-03-18 11:18 #16 av: [Moa-]

Okej, ja, allt är ju definitionsfrågor, helt klart.

Nej, slog upp dem igår under tiden jag skulle svara, däremot den tidigare strafflagen och förarbetet till den blev lite mer komplicerat så där har jag inget riktigt svar på hur lydelsen är, men troligen så håller min första hypotes i frågan. Åtalspreskription föreligger så varför inte straffpreskription egentligen... Dock aldrig hört talas om det tidigare och jag blev riktigt nyfiken på hur detta fungerar i sådana fall. Det kan som sagt föreligga något undantag, men jag hittar inget.

Nej, det sa du inte, jag förtydligar, tidigare bröts preskriptionen av nya brott av viss allvarlighetsgrad, den regeln är nu borta men inte heller med den skulle rymning/undanhållande från straff bryta (straff)preskriptionen.  

Anmäl
2013-03-18 19:04 #17 av: Martin

Jag tror vi pratar olika språk eller så har vi bytt spår. Menar du att straffpreskriptionen skulle påverka när brottet gallras från brottsregistret? Eller är det bara en vidareutveckling från ämnet? Mest så vi snackar samma språk för jag har nog tappat tråden. Kan ha med att göra att jag är här inne för att det är en intressant sajt trots att jag inte alls haft tid senaste veckan egentligen, borde kanske sätta mig här när jag har tid istället :D

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-03-18 19:32 #18 av: [Moa-]

Nej, nu har jag gått vidare, jag blev väldigt förvånad över den lydelsen som fanns i BrB 35 kap 8§, aldrig reflekterat över den tidigare. Så mitt senaste inlägg är i stort sett helt frånskilt från diskussionen om gallring i belastningsregistret, där ansåg jag att vi redan var helt överens. =) Jag måste hitta något sätt att dubbelkolla hur den regeln egentligen fungerar.

Ja, det där känner jag igen, för mycket att göra och det mesta blir rörigt istället, ibland får man helt enkelt prioritera och diskussionsforum bör hamna en bit ned på listan. =P

Anmäl
2013-03-18 20:32 #19 av: Martin

Då är vi överens om vad vi pratar om och det förklarar varför jag inte hängde med :)

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-03-18 20:39 #20 av: [Moa-]

Ha ha, ja, det underlättar när man vet vad som diskuteras. ;)

Jag kanske får bli tydligare med övergången nästa gång, men ansåg det var tydligt när vi bytte nyckelord från "gallring" till "straffpreskription". =)

Anmäl
2013-03-18 20:43 #21 av: Martin

Jo, det var det men jag hängde upp mig på att diskussionen fortsatte som en följd på lagtexten i 35:e så jag blev inte helt klok om du fortfarande diskuterade det ena eller det andra. Som sagt, om jag hade lite mer tid här och hann läsa lite bättre så hade jag kanske kommit ihåg mellan varven och hängt med bättre. Tror nog du var tydlig :)

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-03-18 20:53 #22 av: [Moa-]

Man kan alltid bli tydligare, något man alltid kan lära. =P

Lagtexten i 35 kap överraskade mig på en annan punkt, då blev det en mer intressant diskussion (subjektivt sett). =)

Anmäl
2013-04-19 07:50 #23 av: Mindfull

En fråga gällande urdag ur belastningsregister. Myndigheter och arbetsgivare kan begära utdrag ur belastningsregister i olika syfte.
Ett utdrad inför en ny förhandling i domstol kommer väl hela historiken upp, vilket jag förmodar inte gäller när exempelvis enarbetsgivare begär utdrag?

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.