Rättsväsendet

Påföljder i Sveriges rättssystem

2013-03-07 11:56 #0 av: [Moa-]

Tänkte att vi försöker på en ny kluring, även denna på grundläggande nivå, även om det blev till viss del förvånande resultat på den förra. =) (Denna blev lite mer kuggfrågor än vad som var tänkt, så utgå strikt från gällande rätt vid svaren så blir det rätt. =P)

Anmäl
Fråga 1/5

Vilka straff finns i Sverige?

2013-03-07 13:06 #1 av: [Moa-]

Detta var uppenbarligen lite klurigare än jag trodde, hur går det för er? =)

Anmäl
2013-03-07 13:16 #2 av: Geru

Pfft. Jag slarvade^^ 3/5

Anmäl
2013-03-07 13:49 #3 av: [Moa-]

Geru: ingen skall ha fått 3 rätt? =P Kan ju vara någon knäpp i systemet.

Ja, någon gång gäller det att faktiskt läsa frågan, kan ju vara lite elakt. =P


Anmäl
2013-03-07 14:03 #4 av: Geru

#3 Hmm. Det kan ha varit två. Antingen hade jag tre rätt, eller tre fel ^^ Kommer inte ihåg vilket. 

Anmäl
2013-03-07 14:11 #5 av: [Moa-]

Aha, ja, ibland är det lätt att räkna åt andra hållet... =P

Anmäl
2013-03-07 14:15 #6 av: Geru

#5 Det är ju det^^

Anmäl
2013-03-07 20:43 #7 av: Martin

Att läsa frågor är viktigt. Höll på att bomma ett par av rent slarv :o)

Nu blev det en bom, svarade en månad på fängelsefrågan.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-03-07 21:24 #8 av: [Moa-]

Det var lite förvånande, men tur att du höll tungan rätt i mun i alla fall... =P

Anmäl
2013-03-07 21:42 #9 av: Martin

Vissa grejor är inte smartphones bra till :o)

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-03-07 21:56 #10 av: Martin

Sen kan man ju diskutera vissa av svarsalternativen, om man skall vara petig med hur viktigt det är att läsa :o)

Vidare så var jag faktiskt inte säker på om jag skulle få rätt eller fel för första frågan, böter och fängelse. De andra sakerna i sista alternativet är ju egentligen något man döms till men samtidigt finns det ju ett fängelsestraff i grunden.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-03-07 22:15 #11 av: [Moa-]

Martin; vilka tänkte du då?

Tänker du på första frågan så är det rätta svaret de som faktiskt är straff, de andra är påföljder och dessa är ej synonymer. Vid dom sker alltid en straffmätning som senare resulterar i en påföljd.

Anmäl
2013-03-07 22:19 #12 av: Martin

Jo, det sker ju alltid en straffmätning men man kan ju diskutera om straff och påföljd är olika saker eller inte. Att straffmätning och påföljd är olika saker är vi överens om.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-03-07 22:27 #13 av: [Moa-]

BrB 1 kap 3§ "Med påföljd för brott förstås i denna balk straffen böter och fängelse samt villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård. Lag (1988:942)." Föreskriver skillnaden, vidare så förtydligas skillnaden i juridisk litteratur, även om det inte görs en särskilt stor skillnad i vardagligt språk.

Anmäl
2013-03-07 22:32 #14 av: [Moa-]

Även Brottsrummet särskiljer begreppen i sin ordlista.

Anmäl
2013-03-08 07:01 #15 av: Martin

Jag skulle nog varit tydligare i vad jag menade. Jag menar hur folk generellt uppfattar det, ville belysa problematiken med fackspråk vilket är ganska vanligt. Folk som är insatta i något pratar om en sak medan folk som inte är insatta inte förstår. Det är ju ofta diskussion om inte lagar kunde skrivas tydligare / mer lättbegripligt. Det är nog inte heller många som vet hur det fungerar med förarbeten osv, och att det inte alltid räcker att bara läsa en paragraf och att allting sedan är glasklart.

Som jag skrev så var jag inte säker på om jag skulle få rätt för böter och fängelse (vilket ju är det juridiskt korrekta svaret), då man ju även döms till det andra även om det är påföljder. Folk generellt uppfattar det nog som straff, liksom som folk som får sova i fyllecell hos polisen nog kan uppfatta det som ett straff också. Eller att få körkortet indraget, även om det inte ens sker av någon myndighet inom rättsväsendet.

Det jag ville belysa var en del av resultat, jag tycker det är intressant med undersökningar men nästan ännu intressantare med svaren. Att 85% av de som svarat, 18 (antar jag är närmst) av 21 , har fel på frågan säger ju en del om folks uppfattning om vad som är ett straff.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-03-08 07:03 #16 av: Martin

En annan sak jag reagerar lite på är att nästan 20% inte har koll på vid vilken ålder man får handla ut på systemet. Jag trodde att det var en ganska allmänt vedertagen och välkänd ålder men utifrån det resultatet så tycker jag nog att man får säga att det inte är det. 

I övrigt tycker jag nog svaren är i nivå med vad man hade kunnat förvänta sig.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-03-08 09:56 #17 av: [Moa-]

"Jo, det sker ju alltid en straffmätning men man kan ju diskutera om straff och påföljd är olika saker eller inte." Vilket jag anser att det är tydligt att det är, att alla i dagligt språk inte håller med är en annan sak, då skulle det inte gå att skilja på mord/dråp heller exempelvis, de används även de ofta synonymt.

Genom de möjliga alternativen så är jag relativt övertygad om att de som faktiskt kan svaret svarar rätt. Så kan man säga om allt, att saker har urholkats i dagligt tal, det gör däremot inte att orden egentliga och framför allt juridiska betydelse ändras. 

Nej, absolut finns det många som inte kan allt, däremot hade man utgått från att alla skall kunna allt blir det konstigt, detta var ett litet "test" utifrån vad jag hade i huvudet just nu. Samtidigt är det intressant att se ungefär vilken nivå som sajtens läsare ligger på. Dock är det lite förvånade resultat på flera frågor faktiskt.

Jag vet att inlägg ibland blir invecklade och juridiska när den typen av frågor diskuteras, jag hoppas att de som inte hänger med säger till så att det kan förtydligas. Samtidigt är det svårt (och omständigt) att skriva på samtliga nivåer samtidigt, därför blir det en avvägning (ibland baserat på vilka som deltar i en diskussion) dock som sagt hoppas jag att alla känner sig fria att säga till när det är något som är otydligt. 

Det kan även varit några yngre personen som klickade sig in genom uppdaterade inlägg som svarade tidigt.

Anmäl
2013-03-08 21:46 #18 av: Martin

Vilka frågor tycker du det är mest förvånande resultat på?

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-03-09 13:30 #19 av: [Moa-]

Ganska generellt, sen vid en senare granskning så inser jag att jag tog ett par av de frågor som jag vet att många har svårt för, eller ha missuppfattat reglerna kring. Positivt dock att de flesta förstått hur du får IÖV, något som jag vet att många inte har koll på.

Anmäl
2013-03-09 16:27 #20 av: Martin

Visst är det väl bra att veta hur man får IÖV samtidigt som det ju är något som är helt betydelselöst för de flesta av oss då vi inte egentligen har någon nytta av att veta hur man får det. Dessutom får man ju information om det om man döms till ett straff som kan avtjänas via IÖV istället så vet man inte det så är det ju inte så att man inte får chansen ändå.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-03-09 18:00 #21 av: [Moa-]

Fast så kan du väl då säga om allt? Sedan att ha kunskap om påföljderna som riskeras för brott, vilket är en viktig del av rättssäkerheten.

Anmäl
2013-03-09 19:56 #22 av: [sakring2]

Jag var osäker på om böter var ett straff. Då ansåg jag exempelvis böter för fortkörning och att inte använda bilbältet. Du hamnar inte i något belastningregister för det. Dagsböter är något annat.

Anmäl
2013-03-09 19:59 #23 av: Martin

Jo, så kan man säga om allt och det är ju bra allmänbildning att kunna det. Men jag tycker inte det är konstigt om folk t.ex inte kan straffen (mini resp maxi) eller hur man kan dömas till 18 års fängelse för grovt narkotikabrott där maxstraffet är 10 år osv. Jag tycker det är konstigare att det var en hel del (relativt sett) som trodde man fick börja handla på systemet vid 21 år. Men det är klart, är man långt över 20 eller inte handlar på systemet alls är ju den åldersgränsen ganska oväsentlig och "meningslös" att ha koll på.

Jag ville inte försvara någon för att inte kunna, men tycker inte heller det är konstigt om folk inte är insatta i allt.

När det gäller rättssäkerhet är jag av uppfattningen att alla skall ha samma rätt oavsett man kan eller inte, därför anser jag inte att man kan koppla rättssäkerhet (beror såklart på vad man lägger i uttrycket) till vad det är för påföljder för vissa brott. Jag är inte helt säker på att jag förstod hur du menade i sista stycket, kan ha missförstått dig så blev detta ett konstigt svar så är det nog så :o)

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-03-09 20:01 #24 av: [Moa-]

sakring; det var ett annat sätt att se det, det är skillnad på böter och böter helt rätt. Däremot används just benämningen böter när det gäller straff, straffet för brotten i brottsbalken mäts i just böter eller fängelse.

"Böter

Böter som utfärdas av Polisen kallas föreläggande av ordningsbot och skrivs oftast ut på plats.

Föreläggande av ordningsbot

Föreläggande av ordningsbot är böter som utfärdas av Polisen, Tullverket eller Kustbevakningen. Böterna skrivs oftast ut direkt på plats och godkänns sedan genom att den som fått dem skriver under. Ett godkänt (underskrivet) föreläggande gäller som en lagakraftvunnen dom.

Strafföreläggande

Strafföreläggande är böter som utfärdas av åklagare eller tullåklagare. Om du erkänner de brott som finns beskrivna i strafföreläggandet samt accepterar straffet och eventuella övriga följder, kan du godkänna föreläggandet. Om du inte godkänner det kan åklagare väcka åtal vid domstol.

Domstolsböter

Domstolsböter har beslutats genom en dom från tingsrätt, hovrätt eller högsta domstolen." Polisen

Anmäl
2013-03-09 20:05 #25 av: Martin

#22 Även ordningsböter hamnar man i belastningsregistret för, så man brukar ju säga lite skojsamt att det är ett register där halva Sveriges vuxna befolkning finns med. Om man godkänner och skriver under en ordningsbot så är det alltså samma sak (samma påföljd, hamnar i samma register osv, fast domstol inte varit inblandad) som en dom i tingsrätten efter att den vunnit laga kraft. Fast det går snabbare och man behöver inte upp i rätten. Om man inte godkänner ett ordningsföreläggande så går det oftast till åtal i tingsrätten. Domen där är densamma (dvs det kan inte bli dyrare) och även för den hamnar man i belastningsregistret.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-03-14 11:20 #26 av: theraphosa

Jag ser att ni redan tagit upp den första frågan, men förstår inte rickigt. 
Jag trodde att alternativ 3 va rätt, för man kan ju få dem alternativen som dom. Eller tänker jag fel? Känner flera stycken som fått något av dem alternativen när de suttit i tingsrätten så därför antar jag att de va ett straff. 

Anmäl
2013-03-14 11:43 #27 av: [Moa-]

theraphosa; det är skillnad på straff och påföljder, det var det jag ville påskina med fråga ett, i alternativ 3 är samtliga påföljder men endast två av alternativen där är straff, de två som står självständigt i alternativ 2. 

Om du ser hur Brottsbalkens 1 kap 3§; "Med påföljd för brott förstås i denna balk straffen böter och fängelse samt villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård. Lag (1988:942)." Det går även att utläsa från lösa Brottsrummet som särskiljer begreppen i sin ordlista.

Skillnaden är att vid dom som görs en straffmätning (i en skala med böter och fängelse utifrån brottsbalkens straffskala) denna straffmätning värderas sedan utifrån gällande regler och ett beslut om en påföljd tas, påföljden kan då istället för fängelse bli villkorlig dom, samhällstjänst eller skyddstillsyn som exempel...

Anmäl
2013-03-14 11:53 #28 av: theraphosa

#27 Då tror jag att jag förstår!  
Så när man sitter där så får man ett straff, antingen fängelse eller böter och utifrån de så "diskuterar" man och får en påföljd som är villkorlig  fotboja eller skyddstillsyn? 

Anmäl
2013-03-14 12:03 #29 av: [Moa-]

theraphosa; ja, nästan. Du döms till en påföljd, men i domen kan du läsa om straffmätningen och där kan du se vad straffet skulle ha blivit om det beslutats till böter eller fängelse istället för exempelvis skyddstillsyn eller villkorlig dom (givetvis kan påföljden bli även exakt samma som straffmätningen(straffen är med andra ord även påföljder, men inte tvärt om)). 

Däremot fotboja (IÖV) som i fråga nummer 3 så är detta ingenting som du döms till, utan fotboja är ett sätt att avtjäna ett fängelsestraff på i ditt eget hem. (Detta fordrar bland annat att du har en fast bostad, sysselsättning och att påföljden är på max 6 månader.)

Anmäl
2013-03-14 12:05 #30 av: theraphosa

Aha då förstår jag, tack 

Anmäl
2013-03-14 12:11 #31 av: [Moa-]

Ingen fara, hoppas att du känner dig välkommen om du har andra frågor eller vill delta i diskussioner på sajten! =)

Anmäl
2013-03-14 12:15 #32 av: theraphosa

Tack så mycket! Ja de här va en kul sida på ifokus, har inte sätt den tidigare men ska absolut spana runt här =) 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.