Begångna eller misstänkta brott

Chefsåklagare greps för sexköp

2013-02-26 17:47 #0 av: [Moa-]

Att jourhavande chefsåklagare grips för brott under sin egen jour, hur skall en person då kunna behålla befattningen med trovärdighet? Ja, påföljden är ”endast” ett bötesföreläggande, men hur skall gränserna dras? När anser ni att de ansvariga för rättssystemet har förbrukat sitt förtroende och borde få söka nytt arbete?

Skall samma gränser gälla för åklagare, poliser och för personer i chefsposition som för ”vanliga arbetare”?

Aftonbladet

SvD

DN

Expressen

Anmäl
2013-02-26 18:55 #1 av: Maria

Ja, det är ju oerhört illa när en åklagare som representerar lag och ordning grips "med byxorna nere" här i två betydelser.Lipar

Lagen ska vara lika för alla och det är t.om så jag kan tycka att det är mer allvarligt när man arbetar med lag och ordning men det är mer en personlig reflektion.

/Maria

 

Anmäl
2013-02-26 19:12 #2 av: [Moa-]

bumbleboo; absolut, att lagen skall efterlevas av alla (i så stor utsträckning som möjligt) kan vi nog alla vara överens om.

Däremot undrar jag hur det skiljer sig när den som skall övervaka efterlevnaden av en regel bryter mot den. "- Ja, vi skall rapportera in detta nu. - Ja, det är till mig ni skall rapportera det..." Skall personen i fråga få fortsätta med myndighetsutövning i rollen som åklagare, eller bör personen få söka nytt yrke? Men är det då i sådana fall rättvist och försvarbart att vederbörande skall straffas hårdare än andra som begår samma brott? (Utöver det faktumet att personen i fråga nu hängdes ut i tidningen.)

Anmäl
2013-02-26 21:55 #3 av: Maria

Ja, man måste väl ändå ta hänsyn till lämpligheten vs yrke.

En som arbetar med barn och begår någon form av överträdelse brukar väl i allmänhet ha svårt att få liknande jobb och blir absolut inte kvar på sin tjänst.

Någon som förskingrar pengar bör kanske inte arbeta vidare med att han ansvar över medel.

/Maria

 

Anmäl
2013-02-26 22:27 #4 av: [Moa-]

Ja, försäkringsförmedlare vet jag enligt lag ej får vara straffade för ekonomiskbrottslighet och de som arbetar inom förskola skall visa upp registerutdrag gällande vålds- och sexualbrott, så sätter du det i det perspektivet så är det egentligen inte ett särskilt långdraget krav. Tyvärr gäller i dagsläget inte samma nolltolerans för polis och personal inom åklagar- och rättsämbetet, något som kanske bör ses över...

Anmäl
2013-02-27 09:11 #5 av: Maria

Ju mer jag funderar på det ju mer övertygad blir jag om att nolltolerans är det rätta.

Det finns fler exempel.

Man kan få näringsförbud efter konkurser.

Förbud att inneha djur efter olika överträdelser.

Legitimationer indragna efter "brott" osv.

/Maria

 

Anmäl
2013-02-27 09:21 #6 av: [Moa-]

Jo, jag håller med dig. Märkligt att de inte kan lära sig, eller så är det så vanligt förekommande med övertramp att de känner sig trygga med att inte avslöjas... Vilket jag hoppas att jag ha fel i.

Anmäl
2013-02-27 13:43 #7 av: Martin

Det är såklart otroligt pinsamt och slutar han inte själv så bör han väl rimligen bli omplacerad så att han får syssla med något annat. Men det är svårt det där, "straffas hårdare än andra". För det finns ju ett straff i rättssystemet sedan finns det ju ett annat internt straff på jobbet som kan vara avsked osv. Rätten tar ofta (inte bara när det gäller åklagare och poliser) hänsyn till sådana saker (inte bara jobb, utan saker som gör att uppmärksamhet runt målet mm kan vara en del i straffet, om man nu skall säga så) i sina domar.

Det finns ingen praxis på området, det blir ibland på ena sättet och ibland på andra. I högerkanten på denna artikeln i DN finns olika fall med domare och jurister som köpt sex, och det har gått på lite olika håll. Några har fått sparken, andra fått behålla sina jobb. Vissa har sagt upp sig.

Ett "problem" med det här med att anställda inom barnomsorg t.ex. inge får vara dömda för vålds- eller sexbrott eller för den delen att försäkringsförmedlare inte får vara dömda för ekonomisk brottslighet är ju att det är en ögonblicksbild. Det är en bild av registret hur det ser ut när man söker jobbet.

Oavsett vad du jobbar med kan du sedan under din anställning dömas för brott som t.ex. sker på din fritid, och det kommer normalt inte din arbetsgivare till känna. Jag är helt övertygad om att det finns folk i barnomsorgen som är dömda för vålds- eller sexbrott efter att de har anställts. Jag vet dessutom en lärare som dömdes för ringa misshandel av en elev och jobbar kvar på samma skola (och jag kan å andra sidan tycka att det var åt helvete att hon dömdes).mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-02-27 14:06 #8 av: [Moa-]

Martin; ja, i detta fall så når ju detta inte rättssalen, utan det blir i sådana fall ett internt beslut att säga upp/omplacera vederbörande. Han själv säger att han troligen inte kan arbeta kvar på enheten, men vad det innebär är ju svårt att säga? Han arbetade fortfarande med samma uppgifter även efter gripandet.

Att han får detta strafföreläggande anser jag i sig är skäl för uppsägning då mitt förtroende precis som många andras är förbrukat för att han på ett vettigt sätt kan representera åklagarmyndigheten brister. 

Dock så leder det till omedelbar uppsägning om det framkommer att personer på dylika tjänster fällts för aktuell form av brottslighet. Försäkringsförmedlare har jag ett vagt minne av skall uppdatera sina intyg (om det var generellt eller på begäran minns jag ej).  

Att det finns lärare som dömts för misshandel av sina elever och arbetar kvar är enligt mig skrämmande och borde inte vara en möjlighet, hur man än vrider och vänder på det. Lärare skall dessutom ha ett tålamod och en uthållighet större än andra människor enligt mig, att ta till våld, oavsett i vilken utsträckning är enligt mig aldrig försvarbart.

Anmäl
2013-02-27 14:31 #9 av: Martin

Våld är inte försvarbart, om man inte går mellan för att bryta ett slagsmål mellan två elever. Då måste man få använda våld (dvs ta tag i så att det gör ont). Det var flera insatta i ärendet som menade att hade hon överklagat så hade det garanterat blivit friande dom i hovrätten men hon var så glad som nyutexaminerad lärare att få behålla jobbet (vilket hon inte fått om det blivit misshandel av normalgraden) att hon mot försvararens rekommendation avstod att överklaga.

Nej, detta når inte rättsalen och trots att tidningarna skriver det, är jag helt övertygad om att åklagaren inte heller är gripen. Jag tycker det är andra saker som verkar konstiga i det hela. Han skall enligt tidningarna ha druckit alkohol på tåget. När han hade jour, det lär inte heller vara helt ok med arbetsgivaren. Så utöver den brottsliga gärning han har begått och de pengar han har betalat där så tror jag han får plikta med rätt saftiga böter (gissar att en chefsåklagare tjänar mer än medelsvensson) och det olämpliga i att han köpt sexuella tjänster och dessutom druckit alkohol i sin tjänst borde göra gällande att han går gå, sen är frågan om det blir avsked, uppsägning eller om han beviljas att själv säga upp sig (om han nu kommer att göra det).

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-02-27 14:34 #10 av: Martin

Märkligt att de inte kan lära sig, eller så är det så vanligt förekommande med övertramp att de känner sig trygga med att inte avslöjas... Vilket jag hoppas att jag ha fel i.

Ett annat alternativ är ju att de inte mår bra, är i någon form av missbruk och helt enkelt inte tänker klart. Det är såklart inga ursäkter - det är inte det jag menar. Jag tror inte att man gör en sådan här sak per automatik innebär att man känner sig trygg med att inte avslöjas, man är kanske så nere i sitt missbruk att man inte ser eller bryr sig om konsekvenserna. Nu vet jag inte om det finns ett missbruk i aktuella fallet, jag pratar generellt.

Eller också är man helt maktfullkomlig och tror att man är oåtkomlig. Att han erkänt allt direkt verkar ju tala emot det.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-02-27 15:12 #11 av: [Moa-]

Måste du ta i så att det gör ont? (Visserligen kan det bero på åldern på eleverna, men att utan att göra illa barnen separera ett bråk med elever i lågstadieåldern kan inte anses orimligt.) 

Med tanke på att åklagaren själv enligt citaten nyttjar termen gripen, så tror jag faktiskt att ett gripande skedde, vilket därmed inte behöver leda till ett anhållande... "– Och så gjorde jag det som jag delgivits misstanke för. Jag gick ut i trapphuset och där grep polisen mig." Aftonbladet enligt ovan. Så långsökt att han grips anser jag inte att det är? Redas upp och rapporteras måste det ju, även om han ej frihetsberövas någon längre period. 

Ja, dricka under arbetstid låter inte optimalt, dock var jouren måndag till måndag om jag förstod rätt, vet inte exakt när händelsen inträffade, möjligt att han drack innan jouren påbörjades och var nykter lagom tills jouren påbörjades och brottet var begånget? Långsökt, men kanske inte helt omöjligt?

Citatet ovan avser mer att det låter (subjektiv tolkning) som om detta är mer vanligt förekommande inom de "högre kretsarna" än generellt inom samhället...

Anmäl
2013-02-27 15:24 #12 av: Martin

Det låter inte som att det finns gripandeskäl överhuvudtaget tycker jag.

Visst kan han ha gripits, men jag kan faktiskt inte se varför.
Men som sagt, jag vet inte vad som hände och vilka omständigheter som förelåg. För mig låter det dock som att det som finns att utreda går att utreda i förhör med honom resp den prostituerade och det bör att gå att göra utan att gripa personen.  

Man kan ju utan att gripa både hålla förhör på platsen eller för all del ta med till annat ställe för förhör. Enligt vad som framgår av tidningarna så verkar han inte heller konstrat utan berättat vem han är och erkänt gärningen.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-02-27 15:54 #13 av: [Moa-]

Pågående brottslighet? Jag ser det som sagt inte som långsökt, dock saknar jag givetvis praktisk erfarenhet på området, så skall inte uttala mig allt för säkert.

När åklagaren själv enligt uppgift nyttjar termen så tror jag att det föreligger så, hade varit skillnad om det var Aftonbladets egen version...

Anmäl
2013-02-27 16:05 #14 av: [Moa-]

Stöd för gripande "...Om den som har begått brott, på vilket fängelse kan följa, påträffas på bar gärning eller flyende fot, får han gripas av envar... " RB kap 24 7§. Jag vet inte om polisman då kan räknas in som envar, men det bör inte vara allt för långsökt när inget undantag föreligger?

Anmäl
2013-02-27 17:02 #15 av: Martin

Vi får nog bena ut begreppen här, vi kommer in på två saker.

En polisman är en polisman och det är juridiskt ett ganska väsentligt begrepp, envar är slarvigt uttryckt "de övriga". Det ställs högre krav på en polisman än på envar (och det är ju rimligt) och således är en polisman aldrig envar och kan inte agera som sådan. En person som jobbar som polis men är ledig, och gör ett ingripande kan inte göra det som envar heller utan får då träda i tjänst.

Mer än vid ett undantag, gripande av någon som är under 15 år - men då är det inte heller ett gripande enligt 24 kap som diskuteras.

Det andra är om man får gripa någon för brott mot sexköpslagen (om vi diskuterar det generellt och inte inte just den här åklagaren), och det är klart att man får om förutsättningarna finns.

Och om vi slutligen ser till just den här åklagaren kan jag bara komma på ett skäl som skulle kunna göra att det fanns skäl att gripa, och det är om identiteten var oklar och att han i så fall skulle gripits som okänd. Men det ser jag inte heller som speciellt troligt.

Men, jag säger inte att han ovillkorligen inte är gripen, jag sitter på för lite fakta i målet för att kategoriskt säga det eller säga att det skulle vara fel att gripa honom och jag undviker gärna att själv hitta på villkor och omständigheter.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-02-27 17:15 #16 av: [Moa-]

Okej, då vet jag. Med vilket lagstöd gör en polisman ett gripande utan föregående beslut om anhållande? Polislagen och dess operationalisering är något jag tyvärr saknar kunskaper kring och skulle vilja lära mig mer om.

Anmäl
2013-02-27 18:30 #17 av: Martin

Rb 24:7, Om det finns skäl att anhålla någon, får en polisman i brådskande fall gripa honom även utan anhållningsbeslut.

Det är där vi har det, anhållnings- och häktningsskäl.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-02-27 18:48 #18 av: [Moa-]

Martin; men om det inte finns skäl för egentlig anhållning finns aldrig någon rättighet till gripande?

Strafföreläggandet kan ju endast åklagare utfärda och även åtalet lämnas in den vägen så även om inte åklagare är förundersökningsledare så är det åklagare som är delaktig i besluten... Även om inte samtliga gripanden rapporteras så är det åklagare som tar beslut om anhållande, och får polis inte gripa utan att skäl för anhållande föreligger så borde väl detta bli lite av moment 22? Eller har jag missförstått något...

Anmäl
2013-02-27 19:04 #19 av: Martin

Ja, dricka under arbetstid låter inte optimalt, dock var jouren måndag till måndag om jag förstod rätt, vet inte exakt när händelsen inträffade, möjligt att han drack innan jouren påbörjades och var nykter lagom tills jouren påbörjades och brottet var begånget? Långsökt, men kanske inte helt omöjligt?

Enligt Expressenartikeln som länkas i trådstarten så handlar det om måndagen 25/2.

"I går under en tågresa beställde chefsåklagaren in en halvflaska vin och en starköl.
Samtidigt började han surfa runt på olika sexsidor på nätet.

– Jag tittade med min Iphone. Om du googlar ordet "eskort" får du upp hur mycket som helst.

Via en sida på nätet fick han kontakt med en kvinna, som erbjöd sina tjänster. De stämde träff samma eftermiddag på budgethotellet Omena vid Norra Bantorget i centrala Stockholm.
"

Längre ner i samma artikel:
"Den alkohol han drack gjorde honom omdömeslös, men det är ingen förklaring till agerandet, säger han:
– Jag har druckit för mycket, men jag är inte alkoholist. Sedan är det visserligen en definitionsfråga som inte jag kan svara på."

Så förutsatt att det stämmer som du skriver att han har jour måndag till måndag, samt att han hade jour vid tillfället, så har han druckit i tjänst, alternativt mer eller mindre precis innan tjänsten började.


mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-02-27 19:28 #20 av: [Moa-]

Ja, jag minns inte exakt vad det stod, tror att det var måndag morgon/kväll till det andra, lät som lite märkliga tider enligt mig, men troligen var det inte ett lämpligt tillfälle att dricka på. (Än mindre att offentliggöra som "ursäkt"... )

Anmäl
2013-02-27 19:42 #21 av: Martin

Rätt att bara en åklagare kan utfärda strafföreläggande. Men som i detta faller kommer ju inte strafföreläggandet samma timme eller timmen efter, eller ens samma dag. Det är något åklagaren utfärdar oftast några veckor efter brottet.
Numera har polisen dock i enklare fall (t.ex. rattfylleri, brott mot knivlagen osv) möjlighet att skicka in förundersökningsprotokollet direkt och då kan ett strafföreläggande komma inom ett dygn, vad jag vet är inskickade handlingar en eftermiddag som resulterat i ufärdat strafföreläggande förmiddagen dagen efter det snabbaste. Med tidigare system och rutiner tog det ofta några veckor, i bästa fall.
Och såklart handlar mycket om vilken belastning man har på just den åklagarkammaren det handlar om, om den åklagare ärendet hamnar på. Och vilken prioritet det har.

Jag skrev det inte så ingående som det är, för att det är ganska omständligt och krångligt... och med det jag skrev kan det såklart bli ett moment 22.
Det finns såklart rutiner för det hela, delegationsordning osv i vissa fall som polisen är FU-ledare och i vilka fall åklagare är det, och vid vilka omständigheter som åklagare skall kontaktas även om det i grunden är ett polisiärt FU-ärende.

Sen är ju allt en tolkningsfråga, som med allt annat inom juridiken. Och det är ju direkt olyckligt, egentligen. Dessutom finns det olika åklagarmyndigheter och olika polismyndigheter och delegationsordningar inom en polismyndighet är inte nödvändigtvis samma som i en annan polismyndighet osv. Det innebär att det man får göra i en polismyndighet får man inte göra i en annan. I samma land. Jag tycker det är bra att vi om ett par år får en gemensam polismyndighet. Sen får vi se hur det kommer att fungera... men det borde bli samma regelverk i alla fall.

I delegationerna står det också vilka fall som normalt är åklagarledda resp polisledda, och när man i de polisledda skall ta kontakt med åklagare (och det är för tvångsmedel, såsom t.ex. anhållande).

Allt en polisman gör skall ju motiveras. Om man griper så får man motivera på vilka skäl man gjort det, en polisman kan ju anse att det finns anhållningsskäl medan förundersökningsledaren sedan inte tycker det. JO har ju vid flera tillfällen, t.ex. ämbetsberättelsen 2003/2004 uttalat sig om att polisen gjort fel som gripit, i det fallet för att brådskande skäl inte kan anses ha förelegat.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-02-27 19:52 #22 av: [Moa-]

Tack för information!

Ja, polisen har väl även i ett antal fall fått kritik för att inte omgående hållit förhör efter gripanden?

Samstämmiga regler och rutiner håller jag helt med om är önskvärt, även min älskade rättssäkerhet och förutsägbarhet återkommer i detta...

Anmäl
2013-02-27 20:41 #23 av: Martin

#22 Jag vet ett par fall i alla fall, så det är säkert ett antal fall.

Problemet med juridik är ju att den är tolkningsbar.

Jag är säker på att i ett visst ärende med exakt samma förutsättningar så om 100 polispatruller får ta ställning till hur de gör (t.ex. gripande eller inte) så kommer inte alla att göra likadant.

På samma sätt är jag säker på att om gripandet gjorts och presenterats på exakt samma sätt för 100 olika åklagare, så hade några anhållit och några släppt.

Egentligen borde det inte kunna bli så, med samma lagstiftning som grund...

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-02-27 21:01 #24 av: [Moa-]

Nej, det finns ju väldigt mycket möjligheter och omständigheter att väga in, allt på olika nivåer, rapportunderlåtelse, åtalsunderlåtelse och olika bedömningar...

Dock är det en viss del av samma problematik som i samhället i stort, vi är alla olika individer, allt bedöms olika beroende på omständigheter och förutsättningar, läkare och lärare som exempel gör även de olika bedömningar av samma fall. Däremot är det givetvis ej önskvärt.

Anmäl
2013-02-27 23:07 #25 av: Freke

Vad ska man säga??

Det du efterfrågade: - Skall samma gränser gälla för åklagar och poliser och för personer i chefsposition som för ”vanliga arbetare”?

Nä, det tycker jag inte.. Jag är av inställningen att de som ska stå för lag och rätt ska va mer korrekta än andra, faktiskt så har man valt den vägen av att rätta andra, måste man för trovärdighetens skull vara mer perfekt själv.
Då personer i positioner som åklagare, domare, poliser och advokater eller ja i princip alla tjänstemän, har ämbetsskydd.
Då dessa åtnjuter ett större rättsskydd så borde även de ha en större rättsåtlydnad. Gör dessa fel borde de även straffas hårdare, just för att de borde veta bättre.. 

En vanlig har inte alltid insikten eller kunskapen, men ska man rätta andra så ska man göra mer rätt själv.

Tycker sånt här är rent utsagt bedrövligt...
Om man ser till mitt forna yrke, som Ordningsvakt.
Hade jag gjort något som brutit mot lagen så hade jag fått indraget förordnande, även om det hade varit ett bötesstraff, räcker i princip med en misstanke om brott eller bottsligkoppling för att man ska få det indraget.
Och då blir man även av med sin anställning utan tvekan eller antydan om omplacering, hur kommer det sig då att Polis och andra myndighetspersoner undkommer med en reprimand, löneavdrag eventuellt bötsstraff och kvar i tjänst?

Likhet inför lagen? Nä faktiskt inte.. Helt sjukt är det...

Hälsn. Freke

Medarbetare på Beroenden.ifokus & Brott.ifokus

Anmäl
2013-02-28 12:49 #26 av: [Moa-]

Freke; jo, håller i grunden helt med dig, och ju mer jag funderar kring det så är det konstigt trots allt att det är så pass hög tolerans för överträdelser.

Även det faktum att vissa poliser har väldigt många anmälningar gällande övervåld och att andra polismän inte har några är något som borde ses över och beslut om eventuella omplaceringar bör tas.

Sedan bör även granskningar ske mot alla som griper in mot människor, oavsett position, slökollade på "Tunnelbanan" häromveckan och får panik över vad som visas, vilket bristande lugn och tolerans som visas, för att inte tala om människosynen. Citat "du förtjänar inte att sitta" under tiden man tvingar en man att ligga på ett betonggolv... Ja, utsatta yrkesgrupper, men de positionerna kräver mer än många andra yrken och klarar man inte det så bör man byta yrke.

Anmäl
2013-02-28 14:06 #27 av: Martin

Jag tror att många ordningsvakter som vågar stå på sig mot t.ex. kriminella gäng och andra och inte släpper in vem som helst (såklart utan diskriminering) åker på fler anmälningar än de ordningsvakter som inte sköter sitt jobb. Sen finns såklart rötäggen, där som inom polisen och överallt annars också, de som maktmissbrukar och får många anmälningar av den anledningen.

Jag tycker inte att många anmälningar i sig ett är ett problem, man får såklart titta på varför och vem som har anmält ordningsvakten, polisen, socialsekreteraren eller vem det nu är som samlar många anmälningar.

Men, jag tycker att det är lika viktigt att man tittar på den som fått en anmälan, för den anmälan i sig kan räcka för att man inte skall vara kvar på sin plats oavsett var man är.

Sen tycker jag också, att man får se vad som kommer ut av anmälningarna. Får man många anmälningar på sig kanske man jobbar fel, eller så är det felaktiga anmälningar. Och jag tycker inte att man skall straffas för något om man inte kan konstatera felaktigheter. För mig behöver det inte konstateras brott, olämplighet räcker. Men alla anmälningar tror jag inte korrekta, jag tror att det anmäls en del ordningsvakter för att man inte släppt in någon på krogen, en del poliser för att man vill rättfärdiga sitt eget beteende, en del socialsekreterare för att man inte får sitt försörjningsstöd osv osv.

Klarar man inte av ett yrke, så tror jag inte heller att man generellt har insikten att man bör byta. Man bör få hjälp med det beslutet, omplacering osv.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-02-28 14:14 #28 av: [Moa-]

Martin; just gällande anmälningar tror jag att jag skrev och även avsåg faktiska poliser, däremot tror jag inte det är så vanligt att helt utan våldsbrukande bli anmäld för misshandel/övervåld, givetvis skall ingripanden ske, men de bör ske med minsta möjliga nyttjande av våld.  

Jag gillar inte ditt sätt att se saker att anmälningar från vissa människor skall ses som mindre allvarliga än andra, alla människor har samma rättigheter att få sina klagomål grundligt utredda. Det bör finnas en orsak till att samma person får många anmälningar och vissa betydligt färre trots att de arbetar med samma människor. (Slumpen kan spela in, men sällan uteslutande.)

Självfallet skall samtliga anmälningar utredas, däremot anser jag att flera gränsfall bör kunna leda till en omplacering till en tjänst där risken för våldsingripanden blir minimal. Oavsett yrkesgrupp egentligen.

Gällande ditt sista stycke håller jag helt och fullt med dig.

Anmäl
2013-02-28 19:43 #29 av: Martin

Du har nog misstolkat mig (eller så uttryckte jag mig slarvligt, kan inte erinra mig att jag någonstan skrivit att vissa anmälningar saknade värde) om du tolkat att man inte skall ta alla anmälningar på allvar, för det tycker jag att man skall. Inte bara mängden, utan jag tror jag skrev att man skulle titta på varje enskild anmälan. För mig är det helt självklart att vissa yrkesgrupper anmäls fler än andra. Ju mer människor man möter i jobbet - och framförallt om man gör det i utsatta situationer - ju större tror jag anmälningsrisken är (om man nu skall se det som en risk, eller om man kanske skall se det som en möjlighet). Man brukar säga ingen rök utan eld. Jag tror ju att en person som i sitt yrke har anmälts låt säga 10 gånger har större risk att han eller hon vid något tillfälle agerat fel än en som är anmäld 1 gång. Likaså tror jag att den som anmält att han eller hon blivit misshandlad av en person i ett visst yrke 10 gånger inte har blivit det lika många gånger som en person som gjort en anmälan. Jag tror helt enkelt att även om man inte skall titta på bara mängden, för det finns säkert folk som har många anmälningar antingen som målsägare eller misstänkt helt rätt så ökar nog möjlighet med fler anmälningar att alla inte är korrekta/har inträffat. 

Givetvis finns det anledningar till att vissa anmäls (eller anmäler) ofta och andra inte lika ofta. Om vi bortser från att vissa gör fel resp anmäler på osanna grunder så är jag övertygad om att plats, miljö, sysselsättning osv spelar in, och för den som anmäls om vi nu t.ex. pratar om poliser och ordningsvakter så löper nog poliser som jobbar med ordningshållning på stan större risk att bli anmäld än trafikpoliser eller utredare (i vart fall om vi pratar våldsanvändning) precis som att jag kan tänka mig att ordningsvakter i dörren på uteställen anmäls oftare än ordningsvakter i låt säga riksdagen eller ett köpcentrum.

Givetvis skall alla ingripanden ske med proportionalitet, inte bara gällande våld utan allt.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-02-28 21:36 #30 av: [Moa-]

"Jag tycker inte att många anmälningar i sig ett är ett problem, man får såklart titta på varför och vem som har anmält ordningsvakten, polisen, socialsekreteraren eller vem det nu är som samlar många anmälningar." Det var den delen som jag reagerade på. Jag anser att även om en person gjort flera tvivelaktiga anmälningar så säger inte det att den femte eller tionde anmälningen inte kan ha fog för sig.

Sedan skall givetvis alla anmälningar utvärderas, men om en person har 70 % fler anmälningar mot sig än sina kollegor på samma position, så anser jag att antalet anmälningar i sig kan utgöra skäl för en omplacering.

Det är det jag syftat på, personer i "inre tjänst" har av naturliga skäl mindre risk för anmälningar än personer i "yttre tjänst" det är inte den skillnaden jag syftar på, utan vissa gånger skiljer det sig mellan personer på samma position, som verkar i samma område med samma uppgifter, och då bör man börja fundera på varför...

Sedan är det som du säger givetvis, minsta möjliga tvångsmedel skall nyttjas, oavsett om det gäller våld, frihetsberövanden eller restriktioner vid häktning, där är vi (och lagen) fullt överens.

Anmäl
2013-02-28 22:06 #31 av: Martin

OK, då är jag med. Min mening var inte att man skulle ignorera anmälningarna, men jag tycker det är intressant vem som anmält, eller om det rentav är anonyma anmälningar.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-02-28 22:20 #32 av: [Moa-]

Okej, intressant kan det absolut vara, däremot anser jag inte att anmälningarna skall värderas olika beroende på vem som anmäler, även en narkoman kan misshandlas eller bli felaktigt behandlad, risken är kanske till och med större än för någon som tillhör den klassiska vita medelklassen...

Anmäl
2013-02-28 22:29 #33 av: Martin

Nu vet jag inte om den ickevita (säger man så?) medelklassen skiljer sig från den vita vad gäller våldsbrottsutsatthet, men det är möjligt att man skall göra skillnad på den även om jag inte i detta sammanhanget förstår varför.

Jo, att narkomaner är ett vanligare våldsbrottsoffer än klassisk medelklass det tror jag absolut. Finns säkert statistiskt säkerställda undersökningar som visar det också om man letar. Sen är jag inte för att generalisera, men jag tror också att det spelar rätt stor roll var i missbruket man är och skulle jag tro också väldigt mycket i vilket umgänge man befinner sig. Det är ju t.ex. inte helt ovanligt att fotbollssupportrar som samlas och slåss mot varandra är påverkade och även om de sällan anmäler varandra så är de ju faktiskt brottsoffer (och gärningsmän).

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-02-28 23:01 #34 av: Freke

En av de andra sakerna som felar är att Polis utreder Polis, det borde vara en helt annan grupp än poliser, för om egna styrkor utreder egna, det är lite som om kriminella skulle utreda kriminella..

Funkar inte riktigt, blir en partisk utredning hur man än vrider och vänder på det.

Hälsn. Freke

Medarbetare på Beroenden.ifokus & Brott.ifokus

Anmäl
2013-02-28 23:41 #35 av: [Moa-]

Martin; menade inte så mycket vit vs. icke vit som att den välutbildade medelklassen som smälter in i samhället och kan tala för sin sak, är i många fall mindre utsatta än de som inte har samma förutsättningar, oavsett om det gäller bakgrund, ekonomi eller utbildning... (Kanske var klantigt uttryckt.)

Ja, absolut, nu tänkte jag den generella "plattanmissbrukaren" snarare än den utbrända äldre damen som missbrukar lugnande/smärtstillande tabletter eller överklass killen som brukar kokain än så länge endast under fest, för att generalisera och överdriva något enormt...

Polisens sätt att hantera fotbollssupportrar och hantera dem som gärningsmän innan eventuella brott har begåtts är något jag även det är mycket kritisk till. Jag förstår till viss del varför, men jag anser inte att det är korrekt på grund av det, oskyldig till motsatsen bevisats.

Tyvärr går slagsmål ofta överstyr och tillhyggen och dylikt brukas, samt risken att oskyldiga kommer emellan, annars skulle jag säga låt dem slåss, får du lagligt utöva diverse kampsporter så borde även detta vara en möjlighet och även kunna kringgå reglerna gällande samtycke. Dock finns det som sagt försvårande omständigheter.

Anmäl
2013-02-28 23:46 #36 av: [Moa-]

Freke; hur skulle du annars vilka lösa det?

Du har en särskild avdelning och utredningen är alltid åklagarledd, jag vet inte hur mycket mer vi kan kräva när samma typ av utredning som gällande övriga brott skall utföras...

Anmäl
2013-03-01 09:09 #37 av: Freke

Håller med Bodström i det läget, att det skulle finnas en annan myndighet under åklagaren för att utreda polisen..¨


Hälsn. Freke

Medarbetare på Beroenden.ifokus & Brott.ifokus

Anmäl
2013-03-01 10:11 #38 av: [Moa-]

Freke; bra i teorin, men hur skall det fungera praktiskt?

Vad skall de ha för utbildning? Vem skall utföra brottsplatsundersökningar och liknande?

Ligger en ny myndighet under åklagarmyndigheten så är det fortfarande åklagarmyndigheten som är ytterst ansvarig? Vad skall denna "myndighet" ha för befogenhet? Åklagaren har idag inte samma praktiska möjligheter som polisen, hur skall detta lösas?

Som sagt håller jag med dig om att det vore bra i många avseenden, men det är det praktiska som jag är tveksam till.

Anmäl
2013-03-01 12:20 #39 av: Freke

Praktiskt borde det fungera på precis samma sätt som i dag, fast med mer kritiska ögon än idag.
Även om det är en speciell avdelning som håller i utredningarna mot polismyndigheten så faller den i samma paraplyorganisation.

Rent krasst bör polisen leda grundutredningen men utvärderingen borde ske av annan än så som idag.
Angående befogande delen så bör bemyndigandet vara den samma som polismanens. 
"Åklagaren har inte samma praktiska möjlighet som polisen" 
Polisen är åklagarens verktyg så varför inte fler verktyg i verktygslådan?

Hälsn. Freke

Medarbetare på Beroenden.ifokus & Brott.ifokus

Anmäl
2013-03-01 12:32 #40 av: [Moa-]

Freke; då är det fortfarande utbildade poliser som utreder poliser... Jag ser inte riktigt vart vinsten skulle ligga genom att kalla myndigheten vid ett annat namn om den ändå skall ligga under den ordinarie polis- eller åklagarmyndighet.

Vem skall arbeta med detta granskande? Jag förstår inte riktigt vart du vill komma. "Praktiskt borde det fungera på precis samma sätt som i dag, fast med mer kritiska ögon än idag." Hur skall detta åstadkommas? 

Vidare så är det polisen som utreder polis även om "en mer kritisk granskning utförs"?

Anmäl
2013-03-01 14:18 #41 av: Freke

Grunden i mitt tänkande, är väl att det är inte poliser som ska samanställa utredningen mot deras egen organisation.

Därav kritiska ögon, eftersaom det jag skrev tidigare har samma kontenta, en brottsling ska inte utreda eller granska en annan brottsling. Värdegrunden blir lite skev, visst om man ser till rivaliserande gäng som granska andra rivaler, men inom poliskåren har du inte dessa stridigheter. 
Dom ska och påstås göra opartiska utredningar, men så är inte fallet.

Om så vore så hade Karin Göthblad granskas hårdare för sin inblandning i Rätz historien. Även i hantreringen av Vapenspecialistens på hälsning av myndigheten. finns fler fall som borde granskas av annan än polisen själva.

Sen kan jag inte förklara helt hur jag tänker, eftersom det spelar ingen roll om hur jag tänker eller uttryclker det, det kommer ändå inte att ens värderas av de som styr och ställer i det här landet, så det är mest bara slöseri med tid att förklara hur man helst skulle se att det behandlades!

Hälsn. Freke

Medarbetare på Beroenden.ifokus & Brott.ifokus

Anmäl
2013-03-01 17:18 #42 av: [Moa-]

Ja, jag är ledsen jag förstår inte alls vad du avser just nu. En polis som är misstänkt för brott är inte mindre av en "brottsling" än andra "brottslingar". Det är en särskild avdelning som utreder dessa för att det inte skall kunna mängdbehandlas och snabbt sopas under mattan...

Den enda möjliga variant jag kan se är att det skulle vara fristående jurister som leder och ansvarar för internutredningarna och att detta då upphandlas centralt och de jurister som vunnit upphandlingen får anlita polisen för nyttjande av deras tjänster. Detta brister dock i flera punkter, dels blir verksamheten vinstdrivande och kostnadsminimerande vilket inte alltid är önskvärt samt att det blir en fördröjning och beslut om även inledande utredning skall tas från "externt" håll.

Som sagt jag ser ingen möjlig och realistisk lösning som skulle bli bättre än den som är. Det gäller att lita på att de flesta poliser (och åklagare, lagmän, med flera) är professionella och kan sköta sitt uppdrag oavsett vem som granskas. Jag skulle dock som jag tidigare framförhållit gärna se en förlängning av utbildningen på minst ett år, något som inte alls bör anses som orimligt.

Anmäl
2013-03-02 11:53 #43 av: Freke

- En polis som är misstänkt för brott är inte mindre av en "brottsling" än andra "brottslingar". 

Kan så vara, men det särbehandlas och döms inte efter samma lagstiftning som en vanlig människa eller brottsling, det är väl det som är problematiken.
Då en myndighetsperson sällan döms till fängelsestraff eftersom det skulle resultera i avsked. Men en diciplinär åtgärd iform av bötesstraff eller avstängning i en viss tid inte resulterar i avsked, så kan personen kvarstanna i myndigheten? Speciellt sjukt då det är brott som kan resultera i annans skada..

Har man skrivit på att tjäna allmänheten, så bryter man mot det, ska man INTE kvarstanna i den tjänsten så är det bara och man kan inte åberopa att de har skoltid bakom sig, då borde dom fan veta bättre.
Har man/eller påstår man sig kunna lag och rätt samt ska rätta andra finns det inga förmildrande omständigheter.. Faktiskt..

ALLA står inför ett val innan handling.. Och åverkan eller inte spelar faktiskt ingn roll, som människa har man alltid valet....
Sen kan jag tycka att man borde doping testa alla Poliser och om dom visar spår på bruk, ska dom inte vara kvar i tjänst... Eftersom  det är olagligt att bruka, och det finns ett flertal poliser som brukar för träning.

Ja jag är kritisk och less på särbehandling, en första gångsförbrytare i sverige, döms hårdare i avskrämmande syfte.. Det borde även Poliser utsättas för, så kanske dom skärpte sig?
Men även jag tror inte på att lag och rätt kommer att infinna sig i Sverige och jag tror att särbehandlingar alltid kommer att förekomma, svågerpolitik osv osv.. Ja man blir rätt uppgiven och synisk, då jag sett det fler än engång...

Hälsn. Freke

Medarbetare på Beroenden.ifokus & Brott.ifokus

Anmäl
2013-03-02 12:17 #44 av: [Moa-]

Nu vet jag inte riktigt hur fakta föreligger, "Ja jag är kritisk och less på särbehandling, en första gångsförbrytare i sverige, döms hårdare i avskrämmande syfte.." har du någon källa på detta, för allt jag hittat och hört tyder på raka motsatsen... 

Drogtestning är ett tvångsmedel jag både kan se som positivt och negativt, det är integritetskränkande samtidigt får även andra yrkesgrupper underkasta sig testning för att då anställning, så absolut en möjlig väg att gå. Dock har jag svårt att se de stora samhällsvinsterna med det hela, snarare fördelar på individnivå då människor kan få hjälp att ta sig ur sitt missbruk.

Huruvida myndighetspersoner döms till fängelsestraff eller ej kan jag ej uttala mig kring, har du någon kartläggning på detta? Att risk för förlorat arbete ibland väger in och förmildrar påföljd känner jag till, men hur motiveras det i övrigt i sådana fall?

Anmäl
2013-03-02 18:43 #45 av: Freke

Källa på det angående förstagångs förbrytare är väl endast de unga som jag känner som åkt fast, tex. två stycken åkte fast i samma bil för samma brott ena 3:e gången, dömdes till 4 månader den andra 1:a gångare fick 10 månader båda knappa 20-år.

Integritetskränkande: Är i min värld bli gripen av en anabolastinn polis.. Då dennes omdöme inte är det bästa enlig mig..

myndighetspersoner döms mer än sällan till straff, har ingen kartläggning men varit med om det själv, då hovrätts jurister inte ens dragits till rätten utan åklagare lagt ner ärendet utan att ens följa upp utredningen eller begärt in rättsintyg.. Finns massa fler liknande händelser som jag och tidigare kollegor utsatts för..

Hälsn. Freke

Medarbetare på Beroenden.ifokus & Brott.ifokus

Anmäl
2013-03-02 18:50 #46 av: [Moa-]

Freke; kan ju varit annat som spelade in då? Hur resonerade rätten vid straffmätningen? Fanns det andra brott som räknades in i samma påföljdsbestämmelse? Sedan är inte ett fall samma sak som att det alltid är så. Det finns ju exempelvis påföljder som de som dömts upprepade gånger inte kan komma i fråga för, utan då istället döms till frihetsberövande påföljder.

Det är svårt att argumentera eller uttala sig kring självupplevda händelser, självfallet tragiskt, utan tvekan. Däremot kan det vara den subjektiva upplevelsen som tolkar det så, alternativt kan det finnas geografiska skillnader. Det är med andra ord inget jag anser går att generalisera utifrån och säga något säkert kring hur det faktiskt är utifrån.

Anmäl
2013-03-02 20:48 #47 av: Martin

Skall man drogtesta alla på en arbetsplats är det tvångsmedel.

Testar man alla som är i ett gym är det inte tvångsmedel förutsatt att man skriver på att det är ok när man går med i gymmet. De flesta gym har den regeln, att få vara medlem skall man gå med på att lämna urinprov på begäran och då är det inte tvångsmedel enligt RB.

Alla arbetsplatser jag jobbat på (4 st) har haft i sina regler att anställningsavtalet kan rivas om man inte godtar att ställa upp på provtagningar, antingen alkohol eller droger. Jag är testad på två av arbetsplatserna, rutinmässigt utan misstanke alla gånger. Integritetskränkande? Jag tycker inte det, sålänge det rutinmässiga drabbar alla och inte bara några.

Jag tycker generella uttalanden utan fakta eller källor ställer till mer än de gör nytta. Givetvis har alla rätt att tycka och tänka, men att säga att något faktiskt är på ett visst sätt blir lätt fel (enligt mitt menande).

Det största problemet tycker jag är att man inte dömer tillräckligt hårt på många gånger, eller rättare sagt; Att man inte dömer alls. Anser att allt för många ärenden leder till åtalsunderlåtelse. Inte enbart för förstagångare. Sen vet jag också att det inte alltid är så.

10 månaders fängelse för en förstagångare, som aldrig har haft med polisen eller rättsväsendet att göra, och som är under 20 år? Då pratar vi ju trots allt brott som skulle renderat i ett par års fängelse för en vuxen. Är en 18 och en 19 (skulle ju kunna vara så om båda är knappa 20) så kan det vara stor skillnad för samma brott. Annars tycker jag att ett halvårs fängelse låter som stor skillnad för exakt samma brottslighet.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-03-02 21:13 #48 av: [Moa-]

Martin; jag kan finna det integritetskränkande med provtagning även om det är generellt och allmängiltigt. På samma sätt som jag ogillar den utökade övervakningen på gator, skolor och bussar. Även om det sköts idag så ser jag riskerna med att det missbrukas i framtiden. På samma sätt som prover som matchas mot DNA-register, PKU-registret och liknande. Jag är för min del trygg och vet att riskerna att jag skulle drabbas är minimala, dock finns alltid risken och ännu värre är när jag tror vissa grupper skulle bli mer utsatta än andra.  

Åtalsunderlåtelse skall väl generellt nyttjas främst när fler åtal inte skulle tillföra mer än vad som är redan åtalat och brottet redan skall vara utrett, samt vid "lättare" övertramp för förstagångsförbrytare. Åtalsunderlåtelse registreras och den eventuella påföljden får ej överstiga böter och/eller villkorlig dom, vilket i många fall gör det försvarbart att spara samhällets resurser enligt mig. I sådana fall finner jag rapporteftergift betydligt mer allvarligt då brottet i fråga ej är ordentligt utrett.

Anmäl
2013-03-04 07:38 #49 av: Martin

#48 Det är klart att även saker som är allmängiltiga och generella kan vara integritetskränkande. Men till skillnad från tvångsmedel så är det ett frivilligt val. Köper du en biljett till en fotbollsmatch i de högre divisionerna så ingår du ett avtal där du även ger de rätt att visitera dig och titta i din väska. Om du uppfattar det som integritetskränkande går det alldeles utmärkt att inte köpa biljett till matchen, så har de inte heller den rätten.

Samma sak är det med provtagning på gym. Det finns gym som inte har det i sina stadgar/regler och vill man träna på ett sådant gym är det fritt fram. Vill man träna på ett som (mer eller mindre aktivt) jobbar mot bland annat doping så kan man välja att skriva på för ett av de andra, och då också vara beredd att lämna prov på begäran (eller att då upphöra sitt medlemskap).

Jag har svårt att se det integritetskränkande i kameraövervakning på allmänna platser sålänge det inte är smarta kameror som kan följa personer med visst utseende osv. Givetvis drabbas vissa mer än andra. Bussresenärer drabbas i betydligt större utsträckning av bussövervakningskameror än cyklister (säger ju sig själv). Och i vissa städer finns övervakningskameror på torg osv, ofta vid uteställen. För mig ett utmärkt sätt att dels jobba preventivt (även om jag inte tror det är mycket så tror jag det är lite preventivt) men framförallt för att i efterhand kunna visa vad som faktiskt hände, om det sedan ger part 1 eller par 2 rätt är ju från fall till fall. Drabbas vissa mer än andra? Ja - de som är i utelivet drabbas ju mer än andra.

Kameror på särskilt brottsutsatta platser? Jättebra enligt mig. Drabbar vissa mer än andra? Ja: De som uppehåller sig på de platserna. Skulle jag själv gå på en sådan plats skulle jag finna det bra att det var kameraövervakat även om jag inte skulle känna mig speciellt mycket tryggare.

Däremot har jag inga problem med att andra uppfattar det som integritetskränkande. Det köper jag rakt av. Alla är vi olika och uppfattar saker på olika sätt.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-03-04 10:33 #50 av: [Moa-]

Valet mellan att underkasta sig något eller att sluta/avstå något man egentligen önskar är enligt mig inte full valfrihet. Att misstänkliggöras utan grund är enligt mig ej önskvärt, oavsett om det gäller kollektivet eller individen. I enstaka fall skulle detta kunna vara berättigat, exempelvis inom sjukvården kan jag se behovet. Däremot som vänner till mig drogtestas vid anställning på rena kontorsarbeten känns långsökt.

Vad avser du med preventivt i detta läge?

Som sagt så ogillar jag risken för kartläggning och risken den dagen saker går överstyr att detta missbrukas. Utvecklingen går mer och mer åt det hållet, vilket jag inte finner hälsosamt.  Tidigare i "historien" när människor har kartlagts så har det inte gått bra, och jag tror inte att det skulle gå bättre denna gång. Jag har svårt att se vinsterna med allt för omfattande övervakning.

Anmäl
2013-03-04 12:34 #51 av: Martin

Fast full valfrihet kommer man ju i den bemärkelsen knappast få, väldigt få i alla fall. Jag vill jobba med det jag gör - men ha lön i nivå med mitt förra yrkesval. Det går inte, jag tjänar cirka 100% mindre idag än mina kollegor som jag jobbade med för 10 år sedan.

Dessutom är de flesta proven som vi pratar om (tror jag?) de som är slumpvisa, dvs de utan misstanke. Har man en misstanke tycker jag det är en helt annan sak. Då är det ännu mer rätt tycker jag att man tar upp med den anställde hur denne mår.

När man tar ett jobb, eller söker ett jobb så står det ofta om inte i annonsen så i avtalet som man skriver på vad man har för rättigheter och skyldigheter. I mitt tycke är det fri valfrihet att ta ställning till om man vill gå med på dem eller inte. Att det på vissa arbetsplatser finns slumpvisa drogtester är ju faktiskt inte samma sak som att det kommer att hända. Det är dessutom bevisat (enligt en skolöverläkare som hänvisar till den, jag har inte läst den själv så kan inte själv intyga det) i en rapport (Andréason S. Narkotikan i Sverige - metoder för förebyggande arbete. Stockholm: Statens Folkhälsoinstitut; 2008.) att drogtester i yrkeslivet är en effektiv metod för att identifiera och verifiera droganvändning i yrkeslivet. 

Är det rätt eller fel att vissa bussbolag har alkolås i sina bussar? Att vissa räddningstjänststationer har det? Att vissa företag har det? Där kan man ju säga att det slår fel på så sätt att alla inte ens utsätts för "risken" att testas, det är bara de som kör i tjänsten som testas. Det är i mitt tycke i så fall mer fel (även om jag absolut är för alkolås).

Man räknar med att cirka 10% av Sveriges befolkning har haft, har ett pågående eller kommer att ha ett missbruk i någon form (inte alltid droger eller alkohol). I min värld är det inte konstigt om man som arbetsgivare vill testa sina medarbetare, man har ju faktiskt en skyldighet att värna sina anställdas hälsa. Sen går meningarna i sär om man i lag har en rättighet att testa slumpvis eller om man måste ha en misstanke, och under vilka förutsättningar man har det, jurister tolkar det olika (som med alla lagar).

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-03-04 12:42 #52 av: Martin

Som jag skrev så tror jag att kameraövervakning är i viss mån preventiv, inte fullt ut såklart och inte lika effektiv i affärer som t.ex. synliga väktare osv.

Men jag tror att en del personer som är intresserade av att begå brott faktiskt avstår om de vet att området är kameraövervakat. Rutinaktivitetsteorin som är en av de kända teorierna inom Kriminologi gällande metoder för brottsförebyggande arbete (prevention) framhäver följande faktorer som i samverkan ökar eller minskar risken för ett brott;

  • Motiverad förövare
  • Lämpligt objekt
  • Avsaknad av kapabel väktare

Det kommer alltid att finnas gärningsmän som är så motiverade så att de inte bryr sig om något annat (i sin extremaste form; självmordsbombare). De kan man inte stoppa med kameraövervakning såklart. Eller 10 väktare. Eller 100. Men jag tror att man stoppar en del, de som inte har planerat något mer omfattande utan som brukar ta tillfället när det kommer. När en väska lämnas obevakad eller något annat. Jag tror som sagt att en del av dem föredrar att operera på ställen som inte har kameraövervakning, även om det såklart sker stölder även där det finns kameraövervakning.

Stölder är bara ett exempel, det kan lika gärna handla om våld i offentlig miljö eller något annat.

Jag är inte heller för att kartlägga, och såvitt jag vet görs det inte idag. Det kanske görs i framtiden. Å andra sidan är det inte riktigt det frågan handlar om tycker jag, men vi tycker kanske olika på den punkten.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-03-05 07:47 #53 av: Martin

Aftonbladet skriver idag att Gävlepolisen ibland kan få vänta flera timmar på att få kontakt med åklagare.

Det står inte rakt ut i texten, men jag antar att anledningen är att åklagarna har så stort upptagningsområde att det tar ett par timmar att komma fram i telefonkön.

Bra eller dåligt? Kan det påverka rättssäkerheten?

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article16355151.ab

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-03-05 10:05 #54 av: [Moa-]

Norrland utgör "...cirka 59 procent av Sveriges yta. Den fastboende befolkningen uppgår till 1 153 788 invånare (2011[1]), vilket utgör cirka 12 procent av Sveriges befolkning." Wikipedia

Låter ju som ett märkligt system minst sagt... Däremot skulle det vara trevligt med en referenspunkt på hur många åklagare som tjänstgör dagtid samt hur arbetsfördelningen ser ut.

Anmäl
2013-03-05 10:14 #55 av: [Moa-]

Kommentarer till tidigare inlägg:

Först tror jag att du räknat lite fel på procentsatserna, men poängen framgår, du kunde tjänat mycket mer. =P

"Dessutom är de flesta proven som vi pratar om (tror jag?) de som är slumpvisa, dvs de utan misstanke." De jag talade om i inlägget ovan var absoluta och omfattade samtliga, dock helt utan misstankar. Jag tror dock att vi kan ha hunnit igenom samtliga varianter... =)

Jag anser att yrket skall spela in till stor del om testning skall accepteras eller ej. Har du ansvar för andras liv eller hälsa? Har du genom anställningen enkel tillgång till narkotika? Med två nej har jag svårt att se att kränkningen är befogad. (Däremot inte sagt upp misstänkta problem inte skall uppmärksammas.)

Då förstår jag vad du avser med preventiv verkan, jag tänkte lite fel först.

Anmäl
2013-03-05 10:22 #56 av: [Moa-]

Kollade lite snabbt på studien du länkar till, den rör ungdomar och inte vuxna människor, vilket jag långt ifrån alltid sätter ett likhetstecken mellan. Svarsfrekvensen var vidare låg, och en del av skillnaderna kan eventuellt utläsas av detta. Studien sker i en väldigt avgränsad miljö. Så sammanfattningsvis så är det ingen studie som jag skulle generalisera utifrån. Omfattningen på studien framgår inte heller direkt? (Mer än att det är mycket kort rapport, vilket i sig inte är dåligt men lite förvånande.)

Anmäl
2013-03-05 18:20 #57 av: Martin

Mina forna kollegor tjänar dubbelt så mycket som jag, och hade jag inte haft en arbetsledartjänst idag hade jag fortfarande inte varit uppe i samma lön som 2001 när jag slutade mitt förra jobb. Det är som sagt stor skillnad på privat arbetsgivare eller ickeprivat arbetsgivare. Och såklart, helt olika branscher vilket också spelar in. Nu spelar inte pengar så stor roll för min del, sålänge jag har mat och bröd på bordet är jag nöjd - då prioriterar jag att trivas med sitt arbete.

Vill också säga att jag tycker att jag har oförskämt bra betalt idag, jämfört med många andra som jag tycker borde varit bättre betalda. Det är snarare mina forna kollegor som jag anser är för överbetalda :o)

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-03-05 18:58 #58 av: [Moa-]

Martin; dem tjänar dubbelt så mycket, men du inte 100 % mindre än dem... =P

Sedan spelar relevant utbildning ofta in lönesättningen också.

Jag skulle uppskatta att jag kände att jag fick betalt för mitt arbete och premie för mina studier.

Anmäl
2013-03-06 08:46 #59 av: Martin

Ok, felformulerat. De tjänar 100% mer än mig alternativt att det skiljer 100% mellan oss. Men rätt skall vara rätt och jag uttryckte det fel :o)

Jag tycker tvärtom att relevant utbildning allt för sällan tas tillvara/hänsyn till enligt min erfarenhet. Däremot tittar man gärna på all utbildning.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-03-06 09:38 #60 av: [Moa-]

Okej, beror troligen på vilket yrke det gäller, det finns säkert många olika seder inom olika yrken. Jag har svårt att tro att jag skulle kunna höja min lön genom att presentera exempelvis en vårdutbildning eller en djurskötarutbildning (så tillvida det inte innefattar förstahjälpen exempelvis).

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.