Begångna eller misstänkta brott

Stulet?

2013-01-30 10:27 #0 av: Emmetem

Om man tror att någonting är stulet, och köper det för att sedan överlämna till polisen efteråt då man börjat ana att det är stulet, är det ett brott då?

Materiella ting och djur.

/ Medarbetare på Hermelinkanin iFokus och Lejonkaniner iFokus.

Anmäl
2013-01-30 11:21 #1 av: [Moa-]

Jag förstår inte riktigt frågan, om du har misstanke om att något du köper är stulet så ligger ett häleribrott nära till hands dock skall ditt subjektiva uppsåt täcka brottsrekvisiten.

BrB 9 kap 6§ "Den som

  • 1. på ett sätt som är ägnat att försvåra ett återställande tar befattning med något som är frånhänt annan genom brott,
  • 2. bereder sig otillbörlig vinning av annans brottsliga förvärv, eller
  • 3. genom krav, överlåtelse eller på annat liknande sätt hävdar genom brott tillkommen fordra..."

Om du misstänker att något är stulet varför kontaktar du ej polisen med de uppgifterna?

Anmäl
2013-01-30 12:15 #2 av: Emmetem

Jag sitter inte i denna sist. Jag menade mer på att om man tillexempel skulle köpa en hund (bara som exempel) och sedan efteråt då man köpt den börja ana att den är stulen - och då genast kontaktar polisen - skulle det då vara ett brott?

Jag sitter som sagt inte själv i denna sist, inte heller någon jag känner, detta är bara något jag funderat över ett tag.

/ Medarbetare på Hermelinkanin iFokus och Lejonkaniner iFokus.

Anmäl
2013-01-30 13:00 #3 av: Martin

Förmodligen skulle du inte bli misstänkt för häleri då eftersom att du genom överlämandet till polisen gör det möjligt för ägaren att få tillbaka det (alltså fallet punkt 1 i Moas inlägg).

Å andra sidan kan du mycket väl bli misstänkt ändå och framförallt kanske du blir det innan du överlämnar godset eller hunden till polisen.

Oavsett vad du skall köpa (generellt nu alltså, eftersom att du inte sitter i sitsen), om du inte köper det i en affär och har anledning att anta att det är helt nytt så bör du fundera på varifrån det kommer och om det kan vara stulet.

Skulle du köpa något, och sedan få för dig att det är stulet och går till polisen med det så kan du ändå inte förvänta dig att få tillbaka några pengar för det du köpt.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-01-30 17:56 #4 av: [Moa-]

Det finns ett relevant fall som är när Expressen köper en pistol för att visa hur enkelt det är att få tag på vapen på den svenska "svarta marknaden", för att visa hur enkelt det är. Vapnet skall därefter frivilligt ha överlämnats till polisen. De inblandade döms senare i Malmö tingsrätt för anstiftan till vapenbrott, medhjälp till vapenbrott och vapenbrott.

Det gäller med andra ord att ha lagen i bakhuvudet när man tar olika beslut, och det är svårt att förklara bort varför du begår en brottslig gärning. Häleri bygger till stor del på uppsåt och/eller vinning vilket kan ge ett visst skydd, dock är det inget jag skulle rekommendera att riskera.

Reportaget och artikel kring domen

Anmäl
2013-01-30 19:55 #5 av: Martin

#4 Fast det tycker jag är vädligt stor skillnad och är inte i närheten av häleribrottet. Visst - man införskaffar inte vapnet för att använda det eller behålla det men likväl så söker man aktivt upp någon och frågar efter ett vapen. Hade man inte gjort det - hade vapenaffären inte blivit av (eller jo, det hade den säkert förr eller annan med med annan köpare).

Men som sagt - jag är inte alls säker på att man går fri från ett häleri om man själv tar kontakt med polisen heller. Beror nog på en hel del omständigheter.

T.ex. kan jag tänka mig att om man köper något till ett rimligt begagnatpris och t.ex. har sökt på serienummer osv och det inte är stulet och man sedan en vecka sernare ser att någon annonserar ut att de blivit bestulna på precis samma vara och man då tittar igen och ser att det är det serienumret. Och då går till polisen och berättar. Har svårt att se att någon förundersökningsledare skulle anse att man handlar med uppsåt/vinning eller försvåra återställande av godset till den rätmätige ägaren. Men som sagt, det är juridik vi pratar och det skulle utöver att kunna bli olika resultat på olika polisstationer säkert också bli olika resultat i olika tingsrätter...

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-01-30 20:40 #6 av: [Moa-]

Martin; ja, det är en stor skillnad, men du försöker i båda fallen ta över någon annans arbete. Vapenbrott är ett brott redan vid innehavet, det fordrar inget uppsåt att använda det eller någon "vinning" av det, vilket är en viktig skillnad. Likheter är att du under en period medvetet riskerar att begå ett brott.

Om någon köper något som misstänks vara stöldgods för att omgående överlämna det till polisen, har jag svårt att tro att det skulle leda till åtal om inte särskilda omständigheter föreligger, däremot ser jag ingen poäng i att riskera det.

Anmäl
2013-01-30 21:53 #7 av: Martin

#6 Jag kanske missförstod TS men som jag tolkade det så misstänkte man inte att det var stulet när man köpte det, utan den tanken fick man senare. Dvs inte att man köper det i syfte att överlämna det till polisen som var fallet med vapnet (och gällande det så tycker jag det är bra och glasklart att de fälldes).

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-01-30 22:06 #8 av: [Moa-]

Martin; ja, jag tolkade TS första mening som avsikten, men vid en omläsning så ser jag att det går att tolka i två riktningar. TS du får gärna förtydliga hur du avsåg med frågeställningen. =)

"Om man tror att någonting är stulet, och köper det för att sedan överlämna till polisen efteråt då man börjat ana att det är stulet, är det ett brott då?"

Beroende på ordningen som ovanstående läses i så blir det givetvis olika effekter. Att i god tro köpa något är i sig inget brott, så länge det inte anses vara tydligt att tvivelaktiga omständigheter föreligger, däremot förlorar man civilrättsligt äganderätten till det inköpta.

Ja, Expressen fallet var ganska självklart lagmässigt, dock ansågs det genom deras syfte finnas omfattande förmildrande omständigheter, vilket egentligen borde kunna diskuteras om man skall vara paragrafryttare, det frivilliga överlämnandet accepterar jag fullt ut, däremot var handlingen utförd i vinstsyfte, den var välplanerad och de insåg att de genom detta kunde riskera att utsätta sig själva och andra för risker...

Anmäl
2013-01-30 22:16 #9 av: Martin

#8 Ser det nu också när du påpekar det. Ja, det beror såklart på hur det är med den biten :o)

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-01-30 22:21 #10 av: [Moa-]

Förstår dock att du fann Expressen som en extremt långsökt liknelse med den tolkningen, även om den även med min tolkning skiljer sig på flera fundamentala punkter.

Anmäl
2013-01-31 09:39 #11 av: Emmetem

Jag märkte nu att jag i #0 beskrev väldigt dåligt. Jag ska försöka formulera mig bättre.

Du hittar en vara via internet - och inte misstänker att det är stulet - och sedan köper det. Men efter att du haft det någon vecka (till exempel) så ser du efterlysningar på just det föremål du köpt. Du börjar då förstå att du har köpt föremålet från en person som stal det från den som lade ut efterlysningsannonsen. Sedan polisanmäler man det hela.

Skulle det i sådana fall vara ett brott?
Om man inte förän EFTER det är köpt börjar förstå att det är stulet.

/ Medarbetare på Hermelinkanin iFokus och Lejonkaniner iFokus.

Anmäl
2013-01-31 09:43 #12 av: [Moa-]

Återkommer med ett svar på det senare under dagen när jag har mer tid om inte Martin (eller någon annan) hinner före... =)

Anmäl
2013-01-31 17:04 #13 av: [Moa-]

Nej, om du köper något utan att misstänka att det ligger ett brott bakom så är det i regel ej olagligt. För att ett brott skall vara straffbart så krävs det att det subjektiva uppsåtet täcker det de objektiva rekvisiten. Detta innebär i praktiken att du måste ha varit likgiltigt inför risken (det subjektiva uppsåtet) att saken härrör från ett brott som uppfyller kriterierna i lagen (det objektiva rekvisiten). Om du så fort du får en misstanke om att saken i fråga är stulen och omgående anmäler detta samt överlämnar saken till polisen så är det i regel ej att beakta som en brottslighandling. Däremot så är det så att lagmän och domare ej är tankeläsare, så exakt vad du inser eller misstänker kan de ej avgöra, därför är lagen och praxis utformad så att om vederbörande borde ha misstänkt att saken i fråga härrör från ett brott så är handlingen att beakta som ett brott.

Det finns en dom, NJA 2000 s. 652, där en man annonserar efter en båt, får ett svar från en man och åker och provkör och kollar på säljarens båt. Männen beslutar om affär och köparen kollar legitimation på säljaren samt kontaktar polisen för att undersöka om båten är stulen eller inblandad i brottslighet, vilket han får nekande svar på, vidare har även papper på köpeskillingen skrivits. Trots ovanstående så fann högsta domstolen att ett lågt pris på båten borde ha väckt misstankar kring att något låg fel till och fäller den köpande mannen för häleriförseelse.

Civilrättsligt så kommer du i samtliga fall ovan att förlora saken, som skall återlämnas till den ursprunglige ägaren (alternativt vederbörandes försäkringsbolag om försäkringsbolaget betalat ut ersättning), detta då regeln om godtros förvärv avskaffats och den ursprungliga ägaren har kvar äganderätten.

Hoppas att det blev tydligare, annars får du gärna ställa fler frågor eller förtydliga vilka omständigheter som du syftar på. =)

Anmäl
2013-02-02 15:17 #14 av: Björnidet

Köper man en hund då skall man se till att det finns registreringshandlingar på den,veterinär besök,vaccination m.m. andra kapitalvaror skall man begära ett styrkande på att varan är säljarens och inte "en kompis" eller liknande som äger den...Legitimation och kvitto samt att du betalat skäligt för varan brukar vara betryggande..

Moa. Det du skriver ovan ser jag inte att du pekat på att köparen bör förvissa sig  om att varan inte är stulen..

Det kan ju näppeligen inte vara brottsligt att pruta ordentligt på en vara..säljaren kan ju har rent mjöl i påsen och bevisa att varan är hans, har han gjort det tycker jag att det är OK...Säljaren kanske sitter i ekonomisk knipa och måste sälja..

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.