Media

Aftonbladets rapportering och dödsfall inom BDSM

2013-01-26 11:25 #0 av: [Moa-]

Egentligen borde ju brottet utredas och diskussionen grunda sig i frågan om vart gränsen för brott går, hur mycket våld kan man samtycka till? Är skiljelinjen endast när det går fel och döden inträffar?

Däremot blir jag mest fundersam till varför Aftonbladet inte kan hitta utbildade journalister? För de personer som skriver Aftonbladets artiklar kan inte ha avslutat en gymnasieutbildning en gång, är mannen i fråga 31 år eller 32 år? Kanske det är två olika män? Och varför envisas Aftonbladet alltid med att börja meningar med orden och eller men? Ta bort orden och meningen säger samma sak och blir mer korrekt.

Länk till den aktuella artikeln.

Anmäl
2013-01-26 14:18 #1 av: Freke

Det är ett livligt ämne på många andra forum om vad som kan samtyckas till eller inte..

angående journalister, så är det troligen skolorna som dessa gått i som inte lärt ut rätt och riktigt språkbruk.

Men journalister påstår ju sig vara utbildade i kommunikation - envägs sådan, då man ifrågasätter dom blir dom bara galna och påstår att man inte förstår, eftersom man inte själv är utbildad i ämnet?!

Hälsn. Freke

Medarbetare på Beroenden.ifokus & Brott.ifokus

Anmäl
2013-01-26 14:33 #2 av: [Moa-]

Ja, många utbildade även inom andra områden brukar kunna framhålla den åsikten... Dock skall man vara utbildad i kommunikation, så borde meningsbyggnad vara ganska grundläggande? Det är i alla fall min åsikt, allt behöver inte alltid vara grammatiskt korrekt, däremot borde brott mot de reglerna göra texten mer förståligt och estetiskt tilltalande.

Ja, det är intressant diskussion även om vart gränsen för samtycke går, hade varit intressant att få in en extern anmälan gällande konsensuellt grovt våld gällande vuxna människor, för att få ett utfall från rätten. Dock är det sedan länge fastställt att du ej kan samtycka till mord/dråp, något jag kan finna diskriminerande mot de fullt ut förlamade.

Anmäl
2013-01-26 19:12 #3 av: Martin

#2 Du missade nog ett ord eller två, "...däremot borde brott mot de reglerna göra texten mer förståeligt och estetiskt tilltalande". Antar att du med "de reglerna" syftar på meningen innan "...borde meningsbyggnad vara ganska grundläggande".

Bryter man mot de reglerna blir texten nog inte mer lättförståelig...

Gällande vad man kan och inte kan samtycka till så finns det ju även på området BDSM-sex/våld vägledande domar om det, en så sent som förra året. Förvisso inte mellan två vuxna, men där ansågs det vara ok att en vuxen bland annat "...slagit flickan på rumpan och låren med handen och med en rotting samt på underlivet med handen och med en trälinjal. Han ska också ha satt fast klämmor i flickans bröstvårtor och fäst dessa i en vägg så att flickan tvingades stå på tå." Källa: Dagensjuridik

På en annan sida på Dagens Juridik hänvisas till HD-avgörande NJA 1993 s. 553. gällande ringa misshandel och samtycke.

Man brukar ju säga att man kan samtycka till misshandel som leder till kroppsskada om skadan är att bedöma som övergående, dvs ringa misshandel. Misshandelsbegreppet har ju utöver skadebegreppet ett "smärt-begrepp" och vid misshandel som bara leder till ringa skada men kanske högre smärta så kan gränsen dras på lite andra sätt.

I detta fallet handlar det om en som det verkar i artikeln kraftigt drogad kvinna och 123 slag med någon form av tillhygge (träpinne som det verkar) så att huden spruckit. Om någon är drogad och inte kan försvara sig själv eller säga stopp (vet ej om så var fallet, men man skulle kunna få det intrycket av artikeln) och man använder så omfattande våld som över 100 slag med tillhygge så att huden spricket så är jag nog beredd att säga att gränsen för ringa misshandel och/eller samtycke är passerad. Och även om jag kan tycka att man i vissa fall skulle kunna få samtycka till mer än bara ringa misshandel om man nu är intresserad av det anser jag ändå att ansvaret på den som då tillfogar skadan (oavsett om det är slag eller hur det är) har ett ansvar för att lägga ribban så att det inte går över styr. Nu framgår det inte hur hon kvävts (antyds att det är nylonstrumpa och/eller kondom) och det har såklart betydelse för om man kan anses ha varit oaktsam eller inte om man nu skall börja väga in sådana saker.

 

 

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-01-26 19:53 #4 av: [Moa-]

Martin; nej, syftade på "grammatisk korrekt" i samma mening, dock misslyckades jag ju uppenbarligen om det ej var tydligt. Tur att jag ej är journalist. =P Vad jag avser är att för att "over-ride" från de grammatiska reglerna skall vara tillåtna, bör meningen genom "over-ride" bli enklare att förstå. (För att stjäla ett begrepp från redovisningen.)

Samtidigt som jag håller med dig om hur prejudikaten ser ut i dagsläget, så är jag trots detta nyfiken på hur ett fall med två vuxna, nyktra personer skulle bedömas när den ordinarie gränsen mellan ringa misshandel och misshandel passeras. Är du säker på att det skulle bli en fällande dom om en extern part skulle anmäla för misshandel när de inblandade parterna var inblandade? (Jag tänker att det inte var riktigt med det syfte som lagen tagits fram, och begränsningen till mängden våld satts.)

Anmäl
2013-01-26 20:35 #5 av: Martin

Oavsett så tror jag inte att brott mot grammatiskt korrekta regler gör texten mer lättförståelig, men jag kanske missförstår nu också för jag är helt ute och cyklar med over-ridebegreppet som jag inte förstår vad du syftar på alls. Vi släpper det och håller oss till sakfrågan tror jag :o)

Nej, jag är inte alls säker på att det skulle bli fällande dom om gränsen för ringa misshandel är passerad och de två parterna är överens om vad som skall hända.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-01-26 21:12 #6 av: [Moa-]

Nej, denna gång är vi helt överens om vad jag avser... =)

Det är där jag är väldigt nyfiken på vart gränser dras, hur mycket kan man samtycka till, förarbetena talar om specifika omständigheter och tar några exempel, men jag har ej funnit några som passar exakt på den aktuella diskussionen. Mord är ett tydligt undantag aldrig kan samtyckas till, men vidare är det en fallande skala eller dras gränsen strikt vid en prövning?

Lagkommentarerna enligt Karnovs databas säger följande "Samtycke utesluter generellt ansvar vid ringa misshandel, i vissa fall ansvar för misshandel av normalgrad, dock aldrig ansvar för grov misshandel eller uppsåtligt dödande."

"I förarbetena till bestämmelsen i 24 kap. 7 § brottsbalken anges när det gäller misshandelsbrotten att det normalt inte är straffbart att med någons samtycke tillfoga denne smärta eller ringa kroppsskada. Vid allvarligare skador är däremot huvudregeln att ansvarsfrihet inte inträder. Det finns dock situationer där området för ansvarsfrihet anses sträcka sig in över området för tillfogande av kroppsskada som inte är ringa. Ett sådant fall kan vara om gärningen har ett godtagbart syfte. Skulle misshandeln med hänsyn till samtliga omständigheter - utom det förhållandet att samtycke förelåg - ha bedömts som ringa döms således inte till ansvar. Däremot medför ett samtycke i regel inte ansvarsfrihet vid normalgraden av misshandel eller vid grov misshandel. I de fall samtycket inte leder till ansvarsfrihet, kan det dock medföra att straffvärdet hos gärningen minskar. (Se prop. 1993/94:130 s. 38 f. och Brottsbalkskommentaren 24:64 f.)."  RH 2009:47

Före den aktuella lagändringen, fanns ingen paragraf som medgav ansvarsfrihet pga. samtycke.

"Inom lek och idrott godtas svårare misshandel än som i allmänhet accepteras på grund av enbart samtycke. I många sporter är det ofrånkomligt att deltagarna utsätts för ett visst mått av både avsiktligt och oavsiktligt våld under stridens hetta, t.ex. inom ishockey. I boxning utgör t.o.m. uppsåtlig misshandel det centrala momentet i sporten.

Det är naturligtvis inte endast frågan om ansvar för misshandel som skulle kunna aktualiseras när det gäller lek och idrott. Även rekvisiten för exempelvis vållande till kroppsskada eller sjukdom (3 kap. 8 § BrB) och ofredande (4 kap. 7 § BrB) kan ofta tänkas vara uppfyllda.I de flesta sporter, som innefattar handgripligt beteende, finns det regler som har karaktär av säkerhetsföreskrifter. I huvudsak torde man kunna utgå från att den som följer dessa inte skall fällas till ansvar för brott, även om hans förfarande i och för sig ryms under ett straffstadgande. Men inte heller om dessa regler överträds är det givet att ansvar skall inträda. Det finns sporter som allmänt bedrivs på ett sådant sätt att regelöverträdelser, som ibland leder till personskador, är oundvikliga. Som exempel kan, förutom ishockey, nämnas fotboll, handboll, bandy och rugby. Den som frivilligt deltar i sporter av denna typ är medveten om skaderisken. Detta innebär dock inte att man generellt kan säga att han godtar skadan i det enskilda fallet. Att använda samtycke som grund för ansvarsfrihet är därför inte möjligt i alla situationer. Ansvarsfriheten följer här i stället av att vissa regelöverträdelser är allmänt godtagna i samhället." Prop 1993/94:130 s 41

 

Skulle dylika fall kunna falla under begreppet lek? (Ber om ursäkt för mycket och långa citat, dock enklare att tydligt hänvisa till vad man syftar på då.) Lagmässigt utan denna möjlighet låter det som om det borde finnas långt fler fällande domar i Sverige än vad det i dagsläget gör. (Baserat på en uppskattning, saknar faktiskt kunskap inom ämnet.)

Anmäl
2013-01-26 21:30 #7 av: Martin

Ja, jag tycker att en BDSM-stund skulle kunna ses som en lek som båda parter har samtyckt till. Grunden för diskussionen är såklart att inget händer under stunden som man inte samtyckt till.

Men låt säga att två st har bestämt att de t.ex. skall piska varandra med någon form av piska och man har en uppfattning om hur det skall gå till och vilken form av skador/märken det skall bli. Men så av någon anledning blir skadan större/mer omfattande. Och någon extern anmäler. Jag har mycket svårt att se att det skulle gå att få det som en fällande dom för misshandel, dels lär väl de två inblandade inte vara till hjälp då ingen kommer ta målsäganderollen utan de kommer ju säga att det som hänt det hände, det gick lite snett och blev lite större skada än vad som var tänkt men fortfarande inom ramen för leken.

Motsvarande i hockeyn är att en spelare fäller en annan eller tacklar honom in i sargen. Den tacklade spelaren har förvisso inte uttalat samtyckt till gärningen men genom att vara på isen har han accepterat att det är en del av spelet och att det renderar ett par minuter i utvisningsbåset för den som gjort det (det finns ju faktiskt t.om helt regelrätta tacklingar som gett allvarliga kroppsskador) och som därmed inte leder till något straff alls. Man har alltså accepterat att man kan utsättas för ett visst mått av våld och man har en uppfattning om vad det kan leda till - men skadorna kan bli större utan att det för den sakens skull blir misshandel.

Det finns ju fällande domar (om inte i Sverige så i alla fall från USA) där riktigt fula övergrepp på en hockeyring lett till långa fängelsestraff, men då pratar vi slag med klubba rakt över huvudet osv och det är väl inte riktigt den typen av våldsanvändning en hockeyspelare har räknat med när han går ut på isen, så där faller ju samtycket (och nu är vi dessutom inne på utländsk lagstiftning, så tillbaka till Sverige igen).

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-01-26 22:02 #8 av: [Moa-]

Jag har hittat minst två fall från Sverige där de inblandade medverkar i brottsutredningen och i rätten. Målsägande och gärningsman vittnar om samtycke, dels en ung tjej med självskadebeteende, som även skall ha varit påverkad av mediciner vid tillfället, därför anser jag ej det fallet är representabelt, även i det andra hade alkohol inblandat. (Det finns även "HIV-mannen" fallet där ett av offren kände till smittan och frivilligt medverkade vid de sexuella handlingarna.) Även utan att de inblandade inte samarbetar så lär ju en viss grad av misshandel kunna bevisas, video eller vittnen exempelvis.

Inom sport accepteras som konstaterat en högre grad av misshandel, i lagen nyttjas även begreppet lek, vilket gör att ditt resonemang borde hålla, det går i alla fall att argumentera för det, men även mot.

Om uppsåt för vidare skada saknas, bör även det kunna nyttjas som argument mot straffbarhet.

Både förarbeten och lagtext är mycket luddiga i dessa fall, och lämnar omfattande tolkningsmöjligheter. Vissa felberäkningar bör rimligen tillåtas även när det gäller sport, samt att uppsåtskravet inte bortfaller. (Uppsåt till viss skada bör dock rimligen finnas i BDSM-diskussionen.)

Anmäl
2013-01-27 06:46 #9 av: Martin

Kanske luddigt uttryckt av mig att de inte skulle medverka. Jag menade medverka såsom "vanliga" målsägare där man menar på att det är ett brott som begåtts. Här lär ju både den misstänkte och målsägaren påstå att inget brott begåtts utan att man varit med på allt.

Som sagt, det är ju svårbedömt men ganska intressant.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-01-27 12:12 #10 av: [Moa-]

Nej, lämna in anmälan skulle de troligen inte göra, däremot tolkade vi som du säger "inte medverka" på olika sätt. Jag tror absolut att det finns vissa "målsägande" som skulle förneka de faktiska omständigheterna för att skydda "gärningsmannen", sedan finns det bevisligen fall där de faktiska omständigheterna erkänns.

Visserligen finns det andra fall med liknade omständigheter, att en konsensuell handling mellan två personer är olaglig, så varför skulle detta egentligen vara annorlunda. De fall jag kan nämna på rak arm berör dock personer med olika varianter av beroendeställning till "gärningsmannen".

Anmäl
2013-01-27 19:24 #11 av: Freke

Om det nu är så att hon hade bett om mer, hårdare? Så att hon hade velat att han skulle gå på så hårt som han nu gjort.

Det finns faktiskt sånna, sk Pain-sluts

Och på vissa forum finns det grupperingar som påstår sig besitta de stryktåligaste slynorna i Sverige.
Detta kan för vissa kännas främmande och hemskt.

Det som är hemskt är att skriva ut det, även om de är tåligast och så, är det inget att skryta med kan jag tycka.


Men skitvart, angående det som anses ringa eller grovt, lagligt eller icke. Inom BDSM så har man fler saker sim kan ifrågasättas om legitimiteten.

Se bara begreppet - Äga sen när kan man äga någon?
24/7 finns det någon rätt att bestämma över någon 24/7?
TPE, total power exchange är det legetimt att skriva över allt till någon annan?

Finna mera inom bdsm som kan ifrågasättas

Hälsn. Freke

Medarbetare på Beroenden.ifokus & Brott.ifokus

Anmäl
2013-01-28 21:02 #12 av: [Moa-]

Freke; rent lagmässigt så finns det vid närmare studier helt klart en gräns för hur mycket som blir lagligt genom samtycke... Därmed är begreppen ringa, "normal" och grovt intressanta begrepp.

Sedan saknar jag som sagt kunskap om området, men "ägande" vad jag förstått nyttjar många säkerhetsord som kan avbryta det hela helt och hållet, vilket enligt mig inte uppfyller ett ägande begrepp, även alternativet att avsluta det aktuella förhållande finns vad jag förstått. TPE har jag aldrig hört som begrepp så där törs jag ej uttala mig överhuvudtaget...

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.