Media

Poliser som misshandlar och våldtar?!

2012-12-30 11:58 #0 av: Freke

TV4 pratade i dag om att vart fjärde brottsmål mot poliser rör brott emot kvinnor.

Är det egentligen konstigt att polisen begår våldsbrott?
Personligen kan jag lätt se en koppling med deras arbete är det någon annan som ser samma koppling?

 

Jag ska motivera min lite senare, ville mest se om det är någon som ser och tänker på likvärdigt sätt?

Hälsn. Freke

Medarbetare på Beroenden.ifokus & Brott.ifokus

Anmäl
2012-12-30 14:33 #1 av: [Moa-]

Ja, du får gärna motivera ditt uttalande vidare!

Jag kan snarare se det som att de kraftigt misslyckats i uttagandet till utbildningen. Vidare är jag som jag sagt flera gånger tidigare för en nolltoleransregel gällande poliser som dömts för våldsbrott eller annan allvarlig brottslighet.

Sedan har jag problem med synen att kvinnor alltid skall vara försvarslösa offer, att vart fjärde brott som poliser döms för är mot kvinnor är enligt mig lågt snarare än högt. Sedan vet jag ej vad som mäts i detta fall, är det våldsbrott eller ingår även tillgrepsbrott och andra oredlighetsbrott?

Anmäl
2012-12-30 15:28 #2 av: Martin

Jag såg inte inslaget på TV4 men läste om det (antar att det är samma) på Aftonbladet. (edit: har nu sett inslaget på TV4).

Jag har svårt att se kopplingen faktiskt (om vi syftar på brotten som nämns i ovan artikel, sexbrott och kvinnomisshandel som vi får anta har begåtts i privatlivet). Tycker att det snarare borde vara så att har man blivit polis (vi får anta att majoriteten av de poliser det gäller har gått polisutbildningen) och gått den rätta vägen så borde det finnas någon form av rättspatos inpräntat i skallen och man bör ju inte begå brott överhuvudtaget och absolut inte våldsbrott eller sexbrott oavsett om det är mot kvinnor eller män. Samtidigt får man se det lite för vad det är. Det är mindre än 7 personer per år de senaste 7 åren i en yrkeskår på cirka 18.000-20.000 (som blivit dömda, givetvis finns det ett mörkertal här precis som i övrig statistik). Givetvis hade en per år varit för mycket men det är ju bara att konstatera att oavsett hur omfattande antagningsprocess man har så kommer det alltid att slinka igenom några som antingen har de här tendenserna redan då eller kommer att få de senare. Precis som att det aldrig går att rekytera folk där man kan garantera att ingen blir missbrukare eller begår andra tokigheter.

Det skulle snarare vara intressant att se hur många av de övriga 75% av brotten som har med våld i tjänsten att göra tycker jag. Där skulle jag snarare se en koppling, men jag har svårt att se kopplingen yrke och våldsutövning i privatlivet.

Sen har jag inte sett något i denna artikeln om att kvinnor skulle vara försvarslösa?

Moa: Enligt länken ovan (vet inte om det är samma innehåll som TV4 som Freke hänvisar till) är det "sexbrott eller kvinnomisshandel". Sannolikt är sexbrotten till stor majoritet av män mot kvinnor men det står faktiskt inte, och tittar man på brottsrubriceringarna som klipps förbi i avsnittet i TV4 så är ju en del faktiskt inte ett brott mot en kvinna. Köp av sexuell tjänst har ju faktiskt ingen målsägare, även om det såklart är under all kritik att någon polis har gjort det. Nu är det ju 26% som är dömda för sexbrott eller kvinnomisshandel så man kan ju anta att de flesta inte är dömda för brott utan målsägare och då stämmer ju ändå uttrycket en fjärdedel då minst 25% bör vara det.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-01-02 12:32 #3 av: Freke

God fortsättning får man väl säga... först..


Jo.. Anledningen till att jag inte är förvånad över våldsbrott bland poliser, är rätt enkel..

För om man ger en person, eller som nu en hel yrkeskår..
Rätten att i sin tjänst bruka våld, i enlighet med PolisLagen 10, att om inget annat fungerar bruka så pass mycket våld för att genomföra uppgiften.

Så vad är det som gör att de släpper den inställningen när de kommer hem?
Precis lika lite som de gör rätt när de jobbar?

De är ju trots allt bara människor, så sägs det ju alltid annars.
Så vad skulle skilja de nu?

Nä när man ger någon möjligheten så är det lätt att forstätta när man inte jobbar, har sett det allt för ofta..

Hälsn. Freke

Medarbetare på Beroenden.ifokus & Brott.ifokus

Anmäl
2013-01-02 21:09 #4 av: Martin

Det är ett ganska vanligt resonemang, men man kan ju vända lite på det. Hur många av de poliser som har vapen hemma (jägare osv) använder dem på ett felaktigt sätt? Jag menar - har man nu fått rätten att i vissa situationer faktiskt skjuta folk så är det ju lätt att fortsätta. Visst det haltar ju på att det skjuts mer sällan än annat våld behövs.

Men jag ser fler problem i "antagandet" eller vad man skall säga. Poliser utbildas ju även i att prata med folk, "förhandla" om vi nu skall uttrycka det slarvigt. Och jag tror ju att genomsnittspolisen löser fler ärende verbalt än våldsamt, och jag tror att de gånger man använder våld är det nog inte alltid polisen som börjar även om det lika säkert är det ibland. Och då borde man kanske fortsätta i samma til hemma, att prata?

Sist men inte minst - skulle det vara så har vi ett jätteproblem med mörkertal. Alla kvinnliga poliser som ingen vågar anmäla för att de slår sin partner i hemmet. Jag vet inte hur fördelningen är, men låt säga att det är runt 20% tjejer i yrket? Mer kanske? Då skulle cirka 10 av de knappa 50 det gällde i TV4-nyheterna vara kvinnor. Det är det kanske, det är kanske bara mina fördomar som nog säger att siffran för antalet kvinnor bland de är nog - om inte noll så väldigt nära noll.

Hur skall man få folk att anmäla?

Men samtidigt så förstår jag hur du menar och det finns nog absolut en viss risk med det. Det gäller att man har god moral och etik-utbildning kopplat till våldsanvändandet.

Jag tror också att polisen (myndigheterna/blivande myndigheten) skulle behöva lägga mycket mer pengar på att forska vad som händer med poliser som år ut och år in ser en massa elände. Tar man hand om dem? Räddningstjänsten har en bra organisation. Danska försvaret har en bra organisation som det svenska (kritiserade) försvaret nu skall titta närmre på.

Jag tror att PTS kan vara en stor anledning både till begynnande och fortsatt missbruk, av påverkningsmedel såväl som av våld inom och utom tjänsten.

Men fortfarande - jag saknar kvinnorna i statistiken om det skall anses vara enbart bundet till yrket.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-01-02 22:39 #5 av: Freke

Visst saknas statistiken, men statistik haltar alltid, hur må¨nga män anmäler att de blivit slagna av sina kvinnor?

Jag kan bara tala för mig själv, jag anmälde inte när min ex-fru knivskar mig tre gånger, inte heller när mina föräldrar slog mig som liten..
Inte heller de gånger jag råkat få en tjyvsmäll i jobb eller privat..

Men som gammal OrdningsVakt så ser jag lite annorlunda på våld och våldsanvändan, men jag vet att många poliser tar med sig sina problem hem. Och har de inte en PTS-uppföljning som är tillräcklig vilket vi redan vet att de inte har, så då kommer problemen hem.

Jobbar du?? det är inte så att du själv pratar med din partner om jobbet? eller stannar det på jobbet?
Så att det följer med hem kan vi ju lätt konstatera eller?

Och jag vet även att många av deras partners även ser kopplingen.
Likväl som jag vet att "kårandan" går längre hos poliser än i många andra yrkeskårer.

 

Angående ditt resonemang angående skjutvapen..
Hur många skjuter på människor i Sverige, lagligen?
Kontra hur många får med våld utföra sina tjänster..

Tror din resonemang haltar ordentligt, eller??

Hade det varit så att de hade fått med vapen utfört sina tjänsteutövningar så hade vi säkert haft fler skjutningar oxå?!

Men se hur många fortkörningar har poliser kontra vanliga medborgare, hur många fyllekörningar i de samma? (när de är lediga)

Faktiskt så är en enda för många. Då de ska rätta oss vanliga medborgare! Och kan de komma undan med att de bara är människor, så ska vi med komma undan med det eller?
Eller så ska de straffas lite hårdare för de är/ska vara utbildade i att göra rätt och således inte får göra fel, mänskligt eller inte?! ..

Hälsn. Freke

Medarbetare på Beroenden.ifokus & Brott.ifokus

Anmäl
2013-01-03 10:45 #6 av: Martin

Du får gärna visa statistiken - jag hittar den inte - som visar att poliser privat är mer frekventa rattfyllor och fortkörare än gemene man.

Att räkna hur många som får är oväsentligt om vi inte räknar hur många som gör det - men du såg nog också att jag skrev att det var ett dåligt exempel (eller hur jag formulerade mig).

Tack och lov blir det vanligare att både män och kvinnor anmäler sin partner. Tycker du inte det är ett problem med att det finns ett mörkertal?

Det finns säkert poliser sim går långt i sin kåranda. Det betvivlar jag inte.

Frågan är ju, om vi skall återknyta til ämnet istället för att spekulera om allt annat: löser vi det genom att dra in våldsmonopolet? Eller hur löser vi det?

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-01-03 12:13 #7 av: Freke

Enda fungerande lösningen som finns är faktiskt samtalsterapi...

Att de under tjänst får prata av sig om sina upplevelser och sin stress...
Sen att de blir avstängda efter händelser som kan påverka privat..

tror jag

Hälsn. Freke

Medarbetare på Beroenden.ifokus & Brott.ifokus

Anmäl
2013-01-03 13:48 #8 av: Martin

#7 Ligger mycket i det första i vart fall. Fast blir nog svårt om man skall stänga av folk som varit med om något som kan påverka privat. Hur avgör man det?

Sen skall man väl också säga att egentligen borde det inte finnas samband alls, jag inbillar mig att våldet PL10§ ger rätt till är en annan form av våld än det som sker i hemmet. Det är ju inte så att PL10§ förespråkar sexuella övergrepp och knytnävar direkt :o)

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-01-03 13:49 #9 av: Martin

Och gällande samtalsterapi: Jag tror aldrig det kommer att hända att det erbjuds i den omfattningen som behövs, av så pass utbildad personal som behövs. Det skulle inte vara ekonomiskt lösbart. Tror jag.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-01-03 16:20 #10 av: Freke


10 § En polisman får, i den mån andra medel är otillräckligaoch det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt, använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd, om

1. han möts med våld eller hot om våld,

2. någon som skall häktas, anhållas eller annars med laga stödberövas friheten försöker undkomma eller polismannen annarsmöts av motstånd när han skall verkställa ett sådant frihetsberövande,

3. det är fråga om att avvärja en straffbelagd handling eller en fara för liv, hälsa eller värdefull egendom eller föromfattande skada i miljön,

4. polismannen med laga stöd skall avvisa eller avlägsna någonfrån ett visst område eller utrymme eller verkställa eller biträda vid kroppsvisitation, kroppsbesiktning eller annanliknande åtgärd, vid beslag eller annat omhändertagande avegendom eller vid sådan husrannsakan som avses i rättegångsbalken,

5. polismannen med laga stöd skall stoppa ett fordon ellerannat transportmedel eller skall kontrollera ett fordon eller ett fordons last,

6. polismannen annars med laga stöd har att bereda sig tillträde till, avspärra, tillstänga eller utrymma byggnad, rum eller område, biträda någon i myndighetsutövning med en sådaneller någon liknande åtgärd eller vid exekutiv förrättningenligt vad som är föreskrivet därom, eller

7. åtgärden i annat fall är oundgängligen nödvändig för den allmänna ordningens eller säkerhetens upprätthållande och det är uppenbart att den inte kan genomföras utan våld.I fall som avses i första stycket 4 och 6 får våld mot personbrukas endast om polismannen eller den som han biträder möts avmotstånd.

Om rätt att i vissa fall bruka våld finns i övrigt föreskrifteri 24 kap. brottsbalken. Lag (2002:577).

Kan nog strula till det för de flesta poliser, att se skillnader på arbete och inte..

Hälsn. Freke

Medarbetare på Beroenden.ifokus & Brott.ifokus

Anmäl
2013-01-04 01:32 #11 av: Martin

Pl10§ står ju inte allena, finns ju ett antal föreskrifter om hur/vilken typ av våld/grepp/tvångsmedel osv. Knytnävsslag t.ex. finns ju inte med i registret såvitt jag vet - och utan att ha statistik på det tror jag att det är bland det vanligare våldet i privata sfären.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-01-04 10:19 #12 av: Freke

Vilka föreskrifter finns det då?

Står rätt entydigt att i den mån andra medel är otillräckliga och det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt, använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd..

Försvarligt är dock ett sfäriskt begrepp..
Men knytnävar är okej i den mån om inget annat finnes för att kunna utföra sin uppgift...

 

Mern det är nog ingen idé att fortsätta, då du har din uppfattning och jag min, kommer inte att försöka få dig att förstå min tanke..

Hälsn. Freke

Medarbetare på Beroenden.ifokus & Brott.ifokus

Anmäl
2013-01-04 12:55 #13 av: Martin

#12 Om du har läst alla mina inlägg så säger jag också att jag förstår din tanke och delar den delvis.

Det finns en hel del FAP och RPS-föreskrifter om vilka grepp som är ok osv. Batong får t.ex. bara användas mot mjukdelar.

Jag vet inga fall som prövats men om en polis skulle klubba ner någon med 3-4 knytnävsslag tror jag att han/hon skulle ha svårare att försvara sin våldsanvändning än om han/hon använt distraktionerna enligt föreskrifter eller batongen enligt de föreskrifterna. Utifrån Pl10. Sen har vi nöd och nödvärn men det är andra paragrafer.

Jag tror ju inte att väktare och ordningsvakter (eller poliser för den delen) får lära sig att slåss med knytnävar på sina utbildningar. Det är det jag invänder lite mot, att du menar att de lär sig använda våld och därför blir de våldsamma. I min värld skulle de då bli våldsamma genom att använda det våld de lärt sig använda. Och våldtäkt (som tråden började med ihop med misshandel), lär de sig nog inte heller.

Sen att det säkert förekommer både det ena och det andra våldsmedlet, med och utan föreskrifter det är jag övertygad om. Inte generellt och inte alltid, och inte ens av alla. Men ibland och av någon. Det finns säkerligen (det är ju bara att titta på domar) personer som inte bör vara poliser och delar ut ett eller två slag när tillfälle ges på ett regelvidrigt sätt.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-01-04 22:36 #14 av: Freke

man får inte heller enligt de som lärs ut av polisens självförsvars instruktörer gå emot huvud, ta stryptag vare sig framifrån eller bakifrån inte heller använda knän eller på annat sätt lägga tynd emot bröstrygg..

Vilket händer i stortsätt vid varje ingripande där det finns fler än en gärningsmän och ingripande..

Då jag själv är av de utbildade, delvis.. sen har jag i 12år varit figurant vid kravall utbildningar och andra våldsträningar med polis och vet hur långt dom kan gå i desperata situationer...

Hälsn. Freke

Medarbetare på Beroenden.ifokus & Brott.ifokus

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.