Rättsväsendet

Mordfall till högsta domstolen

2012-12-28 20:18 #0 av: Martin

"Bajonettmordet", där en fd äkta man till en kvinna tog livet av henne inför hennes två barn tidigare i år i Malmö skall nu till Högsta Domstolen. Både den dömde och riksåklagare har överklagat hovrättens dom.

Tingsrätten dömde gärningsmannen till livstids fängelse med hänvisning till att mordet var särskilt grymt. Hovrätten ändrade straffet till 17 år med hänvisning till att varken praxis förarbeten gav utrymme för livstids fängelse då gärningsmannen enbart dömdes för mord och inte är dömd för liknande brottslighet tidigare.

Riksåklagaren överklagar med motiveringen "Frågan är om mordet kan anses tillhöra de allvarligaste mordfallen och att mannen därmed borde dömas till livstids fängelse", skriver RÅ i överklagandet och uppmanar Högsta domstolen att ta upp fallet eftersom "domstolarna förefaller göra olika bedömningar med hänsyn till lagarbeten och praxis".

Gärningsmannen har också överklagat - han har erkänt gärningen men vill att brottsrubriceringen ändras till dråp.

Så nu tar HD alltså upp fallet och kanske kan praxis förtydligas om när och i vilka fall man kan döma ut livstids fängelse för mord. Det verkar onekligen råda lite delade meningar i landets rätter om det.

Källa: Sydsvenskan

Och en krönika av Oisin Cantwel i Aftonbladet gällande "förvirringen" i rätterna när det gäller livstidsdomar för mord, och varför det är viktigt att HD tar upp "Bajonettmordet":

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2012-12-29 12:36 #1 av: [Moa-]

Minst sagt intressant fall att följa!

Däremot säger Aftonbladet och Sydsvenskan emot varandra. Enlig Aftonbladet är gärningsmannen tidigare dömd för våldsbrott mot kvinnan något som Sydsvenskan förnekar genom Hovrättens motivering om varför livstidsstraffet ej är tillämpligt "Dels för att mannen enbart dömdes för mord, dels för att han inte dömts sedan tidigare.". Aftonbladet säger följande, "Mannen hade dömts till ett års fängelse för att ha kidnappat och hotat döda sin förra partner, varefter han släpptes, sökte upp kvinnan och mördade henne med en bajonett.".

DN;s version av samma händelse "...Åklagaren i det målet hade yrkat att mannen skulle stanna i häkte tills domen vunnit laga kraft, men tingsrätten valde att släppa honom i väntan på att han skulle avtjäna straffet. Två månader senare angrep han henne på nytt och denna gång dödade han henne."

Alla medier verkar ha olika versioner av vad som faktiskt hänt, därmed lär man behöva läsa domen i sin helhet för att få en någorlunda bild över vad som hänt. Efter att ha läst domen verkar DN ha den mest korrekta beskrivningen av händelseförloppet.

Här finns troligen domen i sin helhet, längre ned på sidan, dock en mycket osäker källa som jag skulle ta till mig med stor skepcism, men dock verkar fakta stämma så långt jag kan se. (Dock är inlägget ovan skrivet av en person med en mycket vriden världsbild enlig mig.) Varning även för blodig bild på offret längst ned på sidan.

Även här verkar domen i sin helhet vara publicerad. Denna länk i mer lättläst format samt med samtliga vittnesberättelser.

Anmäl
2012-12-29 23:11 #2 av: Martin

Jag tror att det är slarvigt skrivit av Sydsvenskan i den artikeln, tidigare har de skrivit att han är dömd för andra brott. Jag tror man syftar på att han inte är dömd för mord tidigare, så tolkar jag det i alla fall.

Jag har inte läst nuvarande praxis för livstids fängelse men utgår från att det är likvärdig brottslighet som behövs och inte bara att vara dömd ("för random brott") sedan tidigare.

Jag vet en del om ärendet och har min bild klar oavsett tidningarna.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2012-12-31 02:17 #3 av: [Annica.78]

Jag kan inte förstå varför han ska få mildare straff BARA för att han INTE begått brott tidigare! Han har mördat en annan person, det borde räcka!!

Anmäl
2012-12-31 12:04 #4 av: Martin

#3 Straffet för mord är som lägst 10 år och som längst 18 om det är tidsbestämt, och utöver det kan livstid dömas ut. Så rent krasst kunde han fått ett ännu lindrigare straff än vad hovrätten ansåg.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2012-12-31 12:27 #5 av: [Moa-]

Martin; vad är då din åsikt?

Vad jag förstått bland annat av domstolens motivering är att det fordras tidigare allvarlig brottslighet, dock skall detta vara ett av flera kriterier som samspelar, vid ett bedömande ej ett absolut tvång för att straffskräpningen skall vara möjligt. "I skärpande riktning bör även tala att brottet riktat sig mot en närstående, att offret befunnit sig i en skyddslös ställning, att brottet förövats inför ögonen på närstående, att den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till allvarlig våldsbrottslighet eller tidigare angripit offret." Den aktuella domen.

Jag anser med andra ord att flera omständigheter talar för en skärpning av straffet, och delar rättens åsikt om att få förmildrande omständigheter föreligger.

Annica.78; Martins svar är helt korrekt, personen kunde för mord dömts till fängelse i 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 eller 18 år alternativt livstid (och även X år och X mån), med andra ord ansågs brottet att ligga högt på straffskalan. Om det är tillräckligt högt eller ej är svårt för lekmän att avgöra.

Anmäl
2012-12-31 12:34 #6 av: Martin

Jag har ingen uppfattning om vad praxis säger, så jag kan inte uttala mig utifrån det.

Men utifrån vad jag läst och hört om ärendet så kan jag i alla fall inte tänka mig ett grymmare eller brutalare brott, så skall man någon gång döma till livstid för mord så bör det dömas här. Och gör man inte det, så har jag svårt att se i vilka fall man skall kunna göra det.

Vilken av domarna är det du citerar, tingsrättens eller hovrättens? Hovrätten dömde ju mildare än tingsrätten.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2012-12-31 14:18 #7 av: [Moa-]

Martin; citatet är från domskälen i Hovrätt. (Båda domarna sampubliceras i enlighet med standard i den nedre av länkarna i inlägget ovan.)

Som många argumenterar, detta var ett mord, vars utförande var förhållandevis snabbt och ej något utdraget lidande vid själva dödstillfället. Vidare så rör det sig om ett enskilt mord, ej flera dödsfall, gärningsmannen ansågs ej ha hotat döttrarna som närvarade vid mordtillfället. Detta talar enligt mig mot ett livstidstraff.

Att döttrarna närvarade och att mannen under en längre period hotat kvinnan är helt klart försvårande omständigheter, däremot är jag ej säker på att jag anser att det skall göra att det väger över till ett livstidstraff. Jag vill vidbehålla tyngden i lagens strängaste straff, detta bör nyttjas vid mord med flera dödsoffer, tortyrliknande tillvägagångssätt och dylika fall. Alla mord i sig är katastrofala, däremot skall hela straffskalan för just mord nyttjas, och även om detta ej ligger i den lägre skalan så anser jag ej att det bör ligga i toppen av skalan.

Handlingen i sig är givetvis ej försvarbar, missförstå mig ej så, däremot diskuterar jag nu så objektivt som möjligt straffmätningen.

Anmäl
2012-12-31 21:58 #8 av: Martin

Moa: Jo - men det är ju ett par hundra sidor att läsa igenom för att hitta citaten, därav att jag undrade för det var skrivet som att det borde finnas skäl för att inte lindra det - men det var lindrat i hovrätten jämfört med tingsrätten.

Jag har inte läst domarna du länkar till men jag vet att det framkommer i utredningen att han ger henne "hjärtmassage" med kommentaren "jag skall tömma henne på blod" när han grips. Även om skadorna är sådana att hon dött oavsett det (vilket jag tror de var) så levde hon då. Att han har gjort detta inför döttrarna lär ge dem svåra men inför resten av livet oavsett om de känner sig hotade eller inte (minns inte åldern på dem, vilket kan vara relevant för om man uppfattar hot eller inte, och det anser jag skall vara svåreligen försvårande.

Massmord finns inte som brottsrubricering men för mig skall man kunna dömas till det hårdaste straffet även vid bara ett mord anser jag, om det har skett på ett sätt som är "utöver det vanliga".

Hon har även skyddad adress/boende och han lär alltså ha lagt lite tid på att hitta henne (även om det inte är så svårt vid skyddade boenden/adresser om man verkligen vill och vet lite om personen ifråga). De sakerna tycker jag skall väga in och för mig så får det nog bli lite som du säger - är detta inte livstids fängelse så räcker det inte att mörda en person om det inte är under en extremt utdraget händelseförlopp för att man skall kunna dömas till lagens strängaste straff.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-01-01 11:59 #9 av: [Moa-]

Domen är 88 sidor, men inlagan från TR, HovR har ej återupprepat vittnesmål och dylikt. Barnen ä/var 3 och 6 år gamla.

"Hon är rättsläkare och har undersökt XX kropp. Kroppen hade två sticksår, ett i bröstkorgen och ett i buken. Det fanns inga tecken på ytterligare sticksår." Citat rättsläkare TR (s. 34 dokumentet ovan)

"Det är huden som gör motstånd då kniven går igenom, sedan krävs ingen större kraft. Det är lättare att penetrera huden på bröstkorgen eftersom den är spänd, medan buken ger efter." Citat från samma vittnesmål

Det du nämner av det uttalandet kan jag ej återfinna i domen, inget av de vittnesmål från poliser och åskådare som jag läst nu nämner detta. Däremot satt gärningsmannen väldigt lugnt med kroppen i samband med gripandet och försökte på intet sätt avvika eller göra motstånd. TR nämner undersökande av skadorna som ett alternativ till vad gärningsmännen gjort med offret när vittnen trott att han delat ut flera hugg än vad han de facto hade gjort.

Sammanlagt så vidhåller jag min bild av att jag inte anser att detta mord bör resultera i livstid. Tragiskt för alla inblandade, men jag vill ha något kvar på straffskalan för de absolut grövsta brotten. (Vidare anser jag som en parentes att livstid som straff tänjer väl mycket på rättsäkerheten och krav på förutsägbarhet.)

Anmäl
2013-01-01 21:11 #10 av: Martin

Jag hittar inte var jag läst det, men i länk någonstans på nätet så var förundersökningen utlagd. Kan ha varit Flashback, Mr Incorrecto eller någon högersida. Där läste jag det i samband med att åtal väcktes i tingsrätten. Men som sagt, jag hittar inte det igen (och har inte heller gått igenom alla sidor för att hitta det). Det i sig renderar väl inte livstid men visar väl tydligt på vad han ville i alla fall.

Om i skall fortsätta på parantesen förstår jag inte vad du syftar på med det sista, att straffets längd skulle påverka rättssäkerheten? I mitt menande skall vi kräva samma rättsäkerhet oavsett om det handlar om ett par hundralappar i böter eller livstids fängelse.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-01-01 21:11 #11 av: Martin

Jag hittar inte var jag läst det, men i länk någonstans på nätet så var förundersökningen utlagd. Kan ha varit Flashback, Mr Incorrecto eller någon högersida. Där läste jag det i samband med att åtal väcktes i tingsrätten. Men som sagt, jag hittar inte det igen (och har inte heller gått igenom alla sidor för att hitta det). Det i sig renderar väl inte livstid men visar väl tydligt på vad han ville i alla fall.

Om i skall fortsätta på parantesen förstår jag inte vad du syftar på med det sista, att straffets längd skulle påverka rättssäkerheten? I mitt menande skall vi kräva samma rättsäkerhet oavsett om det handlar om ett par hundralappar i böter eller livstids fängelse.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-01-02 12:00 #12 av: [Moa-]

Okej, kan vara något ett vittne nämnt vid polisförhör med som sorterats bort till rättegången, osäkerhet i uppgiften eller ett vittne som spekulerade. Dock intressant när man läser vittnesmålen i domen, ett vittne hade insett (själv eller med hjälp) att vittnesmålet han gav till polisen omöjligen kunde stämma utan att han vävt in även sin partners vittnesmål i sin utsago och skapat en bild av något personen själv faktiskt ej sett. Också lite utanför ramarna, men något som är ständigt aktuellt, vittnes egentliga trovärdighet.

Dock är mord alltid med uppsåt att faktiskt döda, utan det uppsåtet inget mord, så egentligen bör det ej spela in vidare i straffmätningen.

En viktig del av rättsäkerheten är förutsägbarheten, att veta vad som är olagligt och vilka påföljder detta kan resultera i, ett ej tidsbestämt straff som kan variera kraftigt i längd är enligt mig ej förutsägbart.

Anmäl
2013-01-02 20:58 #13 av: Martin

Vittnespsykologi och hur folk överlag uppfattar saker och ting är väldigt intressant, och även hur olika människor uppfattar olika situationer. Det går inte att säga att alla kommer att uppfatta t.ex. en fråga på ett sätt utan allt beror på bakgrund, egna språket osv.

Även vad man upplever för sinnesstämning och om man är van vid situationen spelar in. Blir man rädd för något minns man ofta just det man blir rädd för väldigt väl (t.ex. ett djur som sprang över vägen, en kniv om man blir knivrånad osv). Men man kanske inte kan beskriva den som höll i kniven, eller vad det var för djur eller ens om djuret kom från höger eller vänster. Oftast överdriver man storleken också (om man varit rädd).

Ett problem vad gäller trovärdighet kan jag också uppleva åklagare och försvarsadvokater, vad som sägs innan och under rättegången. Och just vad gäller innan, så är det också det gamla klassiska att målsägare och misstänkte sitter sida vid sida utanför salen och väntar på att rättegången skall börja - det är inte heller optimalt ur ett rättssamhälle kan jag tycka.

Jag har varit på en rättegång där åklagaren lade ramen om den misstänkte utanför och sade "det här går väl snabbt, det är ju inte mycket att orda om det du har gjort och om du bara berättar vad som hände kommer jag inte ha så mycket frågor så kan vi komma härifrån till lunch". När rättegången började satt det en spak misstänkt ungdom och visste nog inte riktigt var han skulle börja...

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-01-04 10:25 #14 av: [Moa-]

Absolut, därför har jag svårt att se att det är rättsäkerhet i mål som till stor del bygger på vittnesmål. (Såg som parentes den utmärkta (host host) tv-serien Cops häromdagen, deras vittnesutpekanden bygger allt för ofta på att ett vittne ger ett mycket vagt vittnesmål ofta endast förövarens hudfärg och en svart jacka, därefter visar polisen på gatan upp en gripen man iförd handfängsel som stiger ur en polisbil, tror det är en minimal risk att den gripne ej pekas ut som gärningsman. Alltid långa parenteser.)

Vittnen får ej delta som åskådare i de rättegångar där de skall vittna, fullt rimligt. Att gärningsman och målsägande i vissa fall kan se varandra före rättgången ser jag inga jättestora problem med, de sitter mitt emot varandra även under rättegången och i de grövsta brotten transporteras gärningsmannen direkt från häkte. Möjligheten att vittna anonymt är jag en stark motståndare till.

Anmäl
2013-01-04 12:51 #15 av: Martin

#14 Det är inte alltid folk är frihetsberövade även vid grova brott, allt är ju relativt. Har du haft en kniv mot halsen i samband med ett rån lär du tycka att det är ett grovt brott även om det bland många andra inte är så grovt.

Jag är helt emot att gärningsmannen och hans kompisar (oftast är det ju inte gärningsmannen som är det stora problemet - han har ju advokat med sig osv) skall kunna påverka målsägare eller vittnen utanför rättssalen. Jag har för intressets skull varit på en hel del ungdoms- och gängrättegångar och det är inte alltid vackra saker som utspelar sig utanför salarna. Jag har även helt felaktigt också hotats indirekt då en person tog fel på mig och ett vittne. Inne i rättssalen gäller lite andra regler och där kan åskådare kastas ut om de inte sköter sig och eftersom att det mesta bandas så uttalas det nog inte några hot där. Givetvis kan det fortfarande vara en hotfull situation och jag har sett exempel på det också i en del av de rättegångar jag varit på, hur målsägare plötsligt säger att han inte utsatts för brott t.om.Det är nog bara att konstatera - det finns mycket att önska av rättssamhället - som jag ändå tycker fungerar överlag bra.

Givetvis skall man inte få vittna anonymt. Det är också ytterst sällan man får göra det -och det går också alltid att i dokumentation reda ut vem det är som vittnat. Däremot tycker jag att det är bra att vittnen i vissa fall kan få delta via videokonferens.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-01-04 15:39 #16 av: [Moa-]

Martin; en kniv mot halsen vid ett rån skulle definitivt resultera i häktning fram till rättegång.

Gärningsmannen har ej alltid sällskap med advokat till rätten, även om även det händer. Hot av vittnen innebär övergrepp i rättsak och där har du hårda påföljder att vänta, så direkta hot utanför själva rättssalen bör vara relativt ovanligt. I sådana fall har hot troligen skett på annan plats tidigare.

Nej, jag vill ha vittnen i rättsalen primärt, det är människor som bor utomlands som bör ha den möjligheten.

Anmäl
2013-01-04 16:29 #17 av: Martin

#16 Det vet jag att det inte automatiskt skulle göra, även om man gärna vill tro det.

Angående advokat, nu pratar vi de ärenden där de har advokat såklart - och då kommer de väldigt ofta i sällskap eller möts utanför. Det är bara att gå till vilken rätt som helst att kolla.

Direkta hot ja, men problemet är ju att när de är indirekta eller när gärningsmannen eller hans/hennes kompisar bara pratar eller beter sig hotfullt så springer den normala målsägaren eller vittnet inte att ringer polisen, och skulle man göra det sä år det de subtila underliggande hoten som är svåra ett bevisa även om det finns kameraövervakning i de flesta rätter tror jag.

Jag vill också i grunden ha alla i rättssalen, jag skrev "i vissa fall" och det är då undantagen. Men jag vidhåller att det ibland kan vara helt avgörande för att få till stånd en rättegång som kan kallas rättssäker.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-01-05 15:20 #18 av: [Moa-]

Rån ligger så pass högt på skalan att det bör leda till häktning i majoriteten av fallen, när åtal sker för grovt rån så skall häktning ske per automatik om inte annat talar emot då straffskalan startar på 4 år.

Ja, det sker, men det sker inte uteslutande och är enligt mig inget eventuellt skydd för en målsägande om den åtalade ej är häktad inför förhandlingen.

Vad avser du då med hotfullt? Som vittne eller målsägande hade jag utan tvekan gjort en anmälan om jag upplevde mig bli hotad. Framför allt om detta skett utanför en rättssal, en plats där det ofta även finns vittnen.

Jag ser inte vad du avser med brist i rättsäkerhet i denna faktor, nu har du gått vidare från gärningsman till rena åhörare och jag vet inte riktigt hur du vill utforma det hela.

Anmäl
2013-01-06 00:26 #19 av: Martin

Håller med dig helt, men tyvärr verkar det vara så att framförallt i städer där det begås mycket personrån så ser man det lite som ett vardagsinbrott, nästan i stil med inbrott.

Pratade med en åklagare som flyttat söderut från Västra Götaland och han var chockad över att han som alltid velat gå på anhållande och häktning med personrånare nästan mötte motstånd bland sina nya kollegor; "Vi har inte tid att anhålla och häkta alla dem...".

Problematiken här är väl hur man anser att kniven spelat in, om det blir grovt eller inte. Det har ju som du själv säger stor roll i det hela. En annan "bov" i dramat är ju att gärningsmännen till personrån ofta är under 20 år och inte heller sällan under 18 vilket leder till att vissa åklagare drar sig för att anhålla och häkta längre än nödvändigt.

Hans erfarenhet var att det som kunde engagera 5-6 polispatruller i initialskedet i Västra Götaland engagerade i bästa fall 2-3 patruller i Skåne (resursfråga?) vilket han tyckte var märkligt med tanke på hur allvarligt brottet var. Ett par månade senare när jag träffade han igen, så tyckte han fortfarande att personrån var ett mycket allvarligt brott som borde prioriteras högre - men han erkände också att han inte alltid gjorde det; Det fanns alltid något annat att prioritera högre.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-01-06 00:32 #20 av: Martin

Exempel på hotfulla saker är t.ex. när 4-5 st ställer sig runt ett vittne eller en målsägare och undrar varför han ljuger, och framförallt; Om han verkligen tänkt igenom vad som hänt och vad han skall säga inne i rätten. När den misstänktes kompisar - oftast i numerärt antal tränger och trycker sig förbi övriga åskådare (kanske anhöriga till målsäganden eller vittnen som är där som stöd) och mer eller mindre tar alla platser. Ibland flyttas rättegången till större sal; men oftast inte. Ordningsvakterna ingriper oftast inte; de vet att de inte reder ut det på den resursen de är och skulle behöva kalla på fler och (nu spekulerar jag) domstolarna är inte intresserade av mer förseningar än nödvändigt. Vissa ordföranden håller efter bra i salen och ser till att de som stökar kastas ut (har väl kanske inte med hot att göra; men kan ha det beroende på vad som sägs och skriks) medan andra slår dövörat till.

Det får inte ske filminspelningar men inte sällan ser man på ungdomsrättegångar någon som försöker spela in med mobiltelefon och personalen i rättsalen har ingen möjlighet att ha koll på det.

Kan verkligen rekommendera att gå på ett antal ungdomsrättegångar, gärna med lite gänginblandningar om du inte varit det. Det gav mig ett nytt perspektiv på hur en rättegång kan vara - till skillnad mot hur jag trodde det var (ordning och reda). Givetvis är inte detta generellt men det är inte heller ovanligt i vart fall inte där jag varit och tittat av nyfikenhet.

Om rätten i ett domslut skriver att det är uppenbart att målsägare och vittnen har påverkats och inte vågar säga samma saker som de sagt under utredningen och när de får förhören upplästa säger att det måste vara ett missförstånd osv; Då är rättsäkerheten hotad anser jag.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-01-08 08:14 #21 av: [Moa-]

Martin; har den synen fortsatt? Jag läste ett rättsfall från1989 där de beslutade att rån tidigt skall leda till frihetsberövande straff även för unga personer då detta börjat ta den väg du nämner och detta skulle då verka allmänpreventivt.

Att resurser är ojämnt fördelade och att anställdas motivation varierar mellan olika delar av organisationer och geografiska spridning är tyvärr vanligt förekommande i de flesta verksamheter.

Gärningsmannen har enligt mig lika stor, eller större rätt än målsägare och vittnen att ha anhöriga och vänner på plats vid rätten.

Att videoinspelning är förbjudet med ljudupptagning acceptabelt har jag aldrig förstått. Jag är för att inspelning skall ske, med videoupptagning vid samtliga fall. Detta ser jag som en del av rättsäkerheten.

Håller med om ditt sista stycke, dock kan det fungera på så sätt att du ej är bunden av polisförhören, men i rätten är du under ed och måste vara helt säker, är du alltid helt säker? Framför allt när en viss tid har förflutit?

(Avkortat svar pågrund av konstant tidsbrist, ber om ursäkt för det då det är en intressant diskussion!)

Anmäl
2013-01-08 15:55 #22 av: Martin

#21 Du missförstod mig. Numera filmas och ljudinspelas alla rättegångar såvitt jag vet. Det jag menade var att åskådarna inte får filma/fotografera/ta upp ljudinspelningar.

Det vanligaste vid personrån om någon grips i nära anslutning till det är att de är anhållna max ett eller två dygn, lite beroende på hur mycket våld och hot det varit med vid tillfället.

Jag har inte sagt något om att gärningsmannen inte skall få ha sina vänner eller anhöriga där (och kan absolut inte förstå varför han/hon skulle ha större rätt - det får du gärna motivera). Men de skall bete sig och inte hota folk (och det är det jag pratat om - inget annat om jag gett det intrycket). Det gäller såklart även målsägarsidan, som även ibland hotar gärningsmannasidan. Det går ju så långt ibland att rättegångar i alla fall i denna delen av landet måste hållas i säkerhetssalar; inte för gärningsmännens eller målsägarnas skull utan för att hålla isär och undvika att knivar och vapen kommer in bland åskådarna på respektive sida.

Det är bara vittnen som talar under ed i rätten. Målsägare och gärningsmän kan ljuga precis hur mycket de vill och jag har själv blivit uppmanad av en advokat att i ett förhör (inför en rättegång) ljuga för att det skulle sätta mig i en bättre situation. Givetvis gjorde jag inte det varpå advokaten mumlade något om att hon inte såg någon mening med att försöka hjälpa mig.

Det är skillnad på att vara säker och säker. Givetvis skall du inte sitta och ljuga eller säga saker som du inte vet helt säkert. Men om du är målsägare och har anmält någon för t.ex. ett rån (det fallet jag varit på) och du har i ett antal förhör sagt att du blev rånad av två namngivna killar varav den ena hade kniv och den andra utdelade ett par knytnävsslag, så har jag svårt att se att man under rättegången skulle ha glömt det; eller rättare sagt att hävda att poliserna haft fel hela tiden och måste missuppfattat vad du menat.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-01-08 19:28 #23 av: [Moa-]

Martin; videoupptagning får vad jag känner till endast ske under förhör, samtidigt som ljudupptagningar i sin helhet är offentliga handlingar. Huruvida samtliga åskådare får ta upp ljud eller om endast vissa har denna rätt vet jag ej, Sveriges Radio har sänt direkt från rättegångar.

Personrån beror på många parametrar enligt mig, om det skett ensamt eller gemensamt med andra, vilka inslag av hot, annan brottslighet och så vidare...

Under en rättegång så finner jag den åtalade vara den mest utsatta parten, den som riskerar påföljd och i många fall frihetsberövande åtgärder.

Att ingen part skall hota den andre tror jag ej att vi behöver diskutera, det utgår jag helt och hållet ifrån att vi är rörande överens om.

Nej, vissa fall är det säkert så att en målsägande kan känna sig hotad, däremot anser jag ej att det alltid är gärningsmannens fel att målsägande känner sig hotad, vissa ser spöken bakom varje träd. Därmed ej sagt att det inte finns gärningsmän, och andra som hotar målsäganden och vittnen. Dock är jag skeptisk till att det skulle vara direkt vanligt förekommande, detta då det är kopplat till förhållandevis tuffa påföljder.

Anmäl
2013-01-08 20:07 #24 av: Martin

#23 Jag menar på att jag tror att det är ganska vanligt, framförallt i gängsammanhang och ungdomssammanhang att det förekommer påverkan och indirekta hot - problemet är ju att det är bara de "riktiga" hoten som är enkla att ta på och anmäla.

Jag har mycket svårt att se att någon skulle bli dömd för övergrepp i rättsak för att t.ex. säga "tänk på vad du säger", men både du och jag vet ju att utifrån hur det sägs och varför det sägs så kommer det förmodligen att uppfattas hotfullt, och det är ju förmodligen syftet också. Sen tycker jag inte att man skall ha för låga krav, det måste vara lite rejält för att det skall vara straffbart, jag menar inte att man skall sänka de kraven - bara att utifrån min erfarenhet och jag har mest jobbat med ungdomar och inte så mycket med vuxna så är det ganska vanligt med påverkan i form av hot, gärna de subtila och indirekta så att de blir svåra att ta på.

Klart att graden av hot osv påverkar själva bedömningen om hur hårt straffet skall bli i ett rån, straffskalan i rån/grovt rån är också ganska flytande och ger ju rätt mycket utrymme för hur grovt det är att bedömma.

Såklart - som alltid - finns det många parametrar att ta hänsyn till. Inget säger att fler gärningsmän är grövre än om det är en ensam - generellt sett - men oftast är det nog så att det blir bedömt lite hårdare.

Jag har ingen statistik heller, och jag kanske skall förtydliga att jag pratar om den uppfattning jag har när jag pratar med ungdomar och från de gånger jag varit i rätten och ttitat.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-01-08 20:14 #25 av: Martin

#23 Ser nu när jag tittar på reglerna att jag kan ha missuppfattat det. Ljudupptagningen den gången jag var där gjordes med mobiltelefon och mobiltelefoner skall vara avstängda under rättegång, så det var väl kanske det som det föll på. Hade personerna haft en diktafon eller något hade det kanske varit ok.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-01-08 20:39 #26 av: [Moa-]

Ja, samtidigt vill inte jag ha ett samhälle där all kommunikation är förbjuden, det skulle i längden bli mycket svåra gränsdragningar. Att be någon säkert tänka igenom sin utsago utan föregående hot, kroppsrörelser eller liknande bör enligt mig ej vara olagliga.

Jag vet inte om jag håller med om att ungdomar är bra på förtäckta hot, ofta tänker de enligt mig ej så långt i framtiden att de kan se de direkta konsekvenserna.

Med medbrottslingar tänkte jag snarare motivering för häktning snarare än uppklassning till grovt, utan risk att förstöra utredningen alternativt tala ihop sig sinsemellan.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.