Lagar

Hur länge kan man vänta?

2012-11-07 11:52 #0 av: [Mi-rand-a]

Hur länge kan man vänta innan man anmäler ?

Anmäl
2012-11-07 14:32 #1 av: [Moa-]

Mi-rand-a; vad vill du anmäla för något?

I regel finns ingen tidsbegränsning för anmälan, vissa brott har dock preskriptionstid, efter denna löpt ut kan ingen dömas till ansvar för det aktuella brottet. Snabbare anmälan och utredning ger dock en bättre grund för att brottet klaras upp.

Anmäl
2012-11-07 14:39 #2 av: [Mi-rand-a]

ingenting är bara nyfiken då jag hört att de är upp till 3 eller 1 år (kommer inte ihåg)

gäller de alla brott eller bara typ grova?

Anmäl
2012-11-07 14:48 #3 av: [Moa-]

Mi-rand-a; de allvarligaste brotten saknar idag helt prekriptionsti, detta eftersom Palmemordet höll på att preskriperas så antogs snabbt ett avskaffande av preskriptionstid för de grövsta brotten. I övrigt ser det ut enligt nedan gällande preskriptionstid, BrB 35 kap 1§.

"35 kap. Om bortfallande av påföljd

1 § Påföljd må ej ådömas, med mindre den misstänkte häktats eller erhållit del av åtal för brottet inom

  • 1. två år, om å brottet ej kan följa svårare straff än fängelse i ett år,
  • 2. fem år, om svåraste straffet är högre men icke över fängelse i två år,
  • 3. tio år, om svåraste straffet är högre men icke över fängelse i åtta år,
  • 4. femton år, om svåraste straffet är fängelse på viss tid över åtta år,
  • 5. tjugofem år, om fängelse på livstid kan följa å brottet.

Innefattar en handling flera brott, må utan hinder av vad nu sagts påföljd ådömas för alla brotten, så länge påföljd kan ådömas för något av dem.

2 § Bestämmelserna i detta kapitel om bortfallande av påföljd gäller inte för

Har någon begått brott som avses i första stycket innan han eller hon fyllt tjugoett år, gäller dock bestämmelserna om bortfallande av påföljd i detta kapitel. Lag (2010:60)."

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.