Begångna eller misstänkta brott

Ändrad dom i uppmärksammat våldtäktsmål

2012-10-15 18:10 #0 av: Martin

(allt i inlägget hämtat från media, jag har inte läst varken tingsrättsdom eller hovrättsdom själv så har bara "mediabilden" och det vet jag av erfarenhet inte alltid är rätt)

Örebro tingsrätt friade tidigare i år en våldtäktsåtalad man för misstankarna om våldtäkt och dömde istället för misshandel.

Detta sedan målsägaren visat sig vara en transexuell man och inte en kvinna som gärningsmannen trodde. Rätten menar alltså att våldtäktsförsöket varit otjänligt och därmed friade man.

Källa:

Idag kom domen i Hovrätten, och här ändrar man tingsrättens dom och dömer till fängelse för våldtäktsförsök.

Det står dock inget i artikeln om hur hovrätten resonerat, mer än att man ändrar det och dömer till våldtäktsförsök.

 

 

 

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2012-10-15 18:37 #1 av: [Moa-]

Ja, vore intressant att läsa motiveringarna i domslutet minst sagt!

Anmäl
2012-10-15 21:05 #3 av: Martin

Måste erkänna att jag är dåligt påläst på den biten, visst ett brott man begår måste vara möjligt att begå och försöket måste vara tjänligt. Det är kanske enklare med stölder osv, men det är ju svårt när det gäller sexbrott vad som är ett tjänligt försök eller inte. Om det nu, rent biologiskt, hade gått här: hade han då lyckats? Uppsåtet verkar ju ha funnits, det är om brottet är tjänligt eller inte som tingsrätten rackade ner på.

Om en berusad man försöker dra av byxorna på en tjej för att våldta henne, men inte lyckas pga berusning. Otjänligt försök?

Eller om en tilltänkt våldtäktsman råkar ge sig på en kampsportstjej eller annan tjej som kan försvara sig, och hon försvarar sig i ett tidigt skede så att inga kläder åker av och försöket avbryts. Tjänligt försök?

Jag vet inte vad praxis är, utan resonerar bara lite allmänt.

Hur ser ni andra på sakerna i inläggen ovan?

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2012-10-15 21:34 #4 av: [Moa-]

Jag anser att uppsåtet måste vara grunden.

Risken för fullbordan och "sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten" skall tolkas ur gärningsmannens synvinkel, därmed anser jag som hovrätten att det skall anses som ett försök till våldtäkt, ur gärningsmannens synvinkel var det en tillfällighet att brottet ej kunde genomföras.

"Departementschefen anslöt sig till de sakkunnigas förslag och framhöll bl a (NJA 111 942 s 260) att ansvar borde inträda i vissa fall av försök mot otjänliga objekt, varvid avgränsningen mot det straffria området borde göras så, att ansvar inträdde för försök vilka gick om intet på grund av omständigheter som enligt ett normalt bedömande från gärningsmannens synpunkt var att anse som tillfälliga, medan däremot sådana försök skulle bli straffria, vilkas misslyckande inte var att tillskriva slumpen utan en mera djupgående brist i brottsplanen." NJA 1985 s. 544

Därmed anser jag att försök mot transpersoner och kampsportspersoner skall räknas som fullbordade försök.

Däremot anser jag nog inte att en man som är för berusad för att få av någon byxorna skall anses som ett tjänligt försök, då är planen oavsett omständigheter ej genomförbar...

Anmäl
2012-10-15 21:52 #5 av: Martin

#4 Instämmer i fullo med dig bortsett från sista stycket. Där är jag lite kluven.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2012-10-15 21:59 #6 av: [Moa-]

Martin; jag håller inte med mig själv där heller, men det är svårt att bedöma det som en risk som på grund av tillfällighet ej infrias...

Samtidigt så stadgar BrB 1 kap 2 § att självförvållat rus ej skall vara skäl för att brott ej skall anses föreligga, frågan är om det då skulle kunna göra handlingen straffbar trots att det enligt mig ej kan anses vara en tillfällighet ur gärningsmannens synvinkel att handlingen ej genomfördes...

Anmäl