Rättsväsendet

Vapenlicens, går det att kolla?

2012-09-11 14:10 #0 av: Hawknestgrove

Om jag vill kontrollera om en person har vapenlicens, kan jag det? Utan att den personen får veta?

The Owls are not what they seem

de ska va gôtt å leva, annars kan de kvitta.....

 

Anmäl
2012-09-11 16:24 #1 av: [Moa-]

Det finns vapenregister men de är som regel ej offentliga. Varför önskar du veta detta? Och framför allt, varför får personen i fråga ej veta om din förfrågan?

Anmäl
2012-09-11 16:27 #2 av: [Moa-]

Lagstöd till ovanstående:

 

Vapenlag (1996:67) 2 kap 17§, 2 kap 18§:

Lokala vapenregister

17 § Varje polismyndighet skall med hjälp av automatiserad behandling föra ett lokalt register över tillståndspliktiga vapeninnehav och beslut enligt denna lag.

Registret skall även innehålla uppgifter om personer som tillhör hemvärnets personal och som av Försvarsmakten har tilldelats skjutvapen för förvaring i bostaden. Uppgifter om vilka vapen som har tilldelats får inte registreras.

Ett lokalt register får inte användas för att göra automatiserade sammanställningar över personer som tillhör hemvärnets personal. Lag (2006:386).

Centrala vapenregister

18 § Rikspolisstyrelsen ska med hjälp av automatiserad behandling föra separata centrala register över

  • 1. personer och organisationer som enligt denna lag har meddelats tillstånd att inneha skjutvapen eller ammunition eller tillstånd att låna skjutvapen samt personer som tillhör hemvärnets personal och som av Försvarsmakten har tilldelats skjutvapen för förvaring i bostaden (vapeninnehavarregistret),
  • 2. de skjutvapen för vilka tillstånd till innehav har meddelats enligt denna lag samt skjutvapen som upphittats eller anmälts stulna eller försvunna (vapenregistret) och
  • 3. personer och organisationer som har meddelats tillstånd enligt denna lag att driva handel med skjutvapen, fysiska personer som har ett betydande inflytande över en sådan juridisk person som har tillstånd att driva handel med skjutvapen, personer som har godkänts att som föreståndare eller ersättare svara för sådan verksamhet samt personer och organisationer som har meddelats tillstånd enligt denna lag att ta emot skjutvapen för översyn eller reparation (vapenhandlarregistret).

Det får av vapeninnehavarregistret inte framgå att en registrerad person tillhör hemvärnets personal. Lag (2012:306).

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 18 kap 16§:

Sekretess gäller för uppgift i ärende enligt vapenlagen (1996:67) samt hos en polismyndighet i verksamhet som avser förande av eller uttag ur vapenregister för uppgift som har tillförts registret, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara för att vapen eller ammunition kommer till brottslig användning.

Sekretess gäller, under motsvarande förutsättning som anges i första stycket, hos

  • 1. Rikspolisstyrelsen för uppgift som hänför sig till vapenregister,
  • 2. Kammarkollegiet och Naturvårdsverket för uppgift som hänför sig till jaktkortsregistret, och
  • 3. Naturvårdsverket för uppgift som hänför sig till jägarexamensregistret.

Sekretessen enligt första stycket och andra stycket 1 gäller inte för uppgift i vapenregister om namn och adress för den som har tillstånd att bedriva handel med skjutvapen eller att ta emot skjutvapen för översyn eller reparation. Sekretess gäller inte heller för uppgift i vapenregister om vilka typer av vapen ett sådant tillstånd omfattar.

Anmäl
2012-09-11 17:22 #3 av: Hawknestgrove

Tack...... orsaken är att jag är rädd för repressalier. Svårare är det inte. JAg ANTAR att personen har licens, men det finns ju alltid chans att personen inte har det. Umgänget där är aningen suspekt och jag vill inte gå in på detaljer.

The Owls are not what they seem

de ska va gôtt å leva, annars kan de kvitta.....

 

Anmäl
2012-09-11 17:25 #4 av: [Moa-]

Finns misstanke om brott kan polisanmälan göras, polisen har möjlighet att kolla licenserna om brottsmisstanke föreligger.

Anmäl
2012-09-11 17:26 #5 av: Hawknestgrove

Ok men då härleds det direkt till mig.....

The Owls are not what they seem

de ska va gôtt å leva, annars kan de kvitta.....

 

Anmäl
2012-09-11 18:00 #6 av: Freke

Vapenbrott kan du alltid anonymt anmäla, även om det är din sambo som har begått det, för det finns alltid någon mer som vet att personen köpt ett vapen för i dessa kretsar där det säljs är dom sällan tysta..

Hälsn. Freke

Medarbetare på Beroenden.ifokus & Brott.ifokus

Anmäl
2012-09-12 15:56 #7 av: Hawknestgrove

nej det är inte min sambo.... för guds skull!Skrattande

Nä för att vara lite detaljerad, så påstår personen att han avlivat ett djur med ett nackskott. OCh då vore det kul att veta, om han har sk***t i det blå skåpet genom att säga det, eller om han verkligen har ett vapen med licens.

HAn vet vem jag är och var jag bor och man kan aldrig veta.....och då kan skadan vara skedd och inget går att bevisa.

The Owls are not what they seem

de ska va gôtt å leva, annars kan de kvitta.....

 

Anmäl
2012-09-12 17:33 #8 av: Freke

Vad var det för djur?

Skulle faktiskt vara mer intressant, för om han skjutit ett djur utanför jaktsäsong så spelar det ingen roll vad han säger eller om han har licens eller inte.

Där är lagen riktigt tydlig, samt att om det var i samband med en trafikolycka ska polis eller jägmästare tillkallas.

 

Så jag tror han skitit i det berömda ändå..

Hälsn. Freke

Medarbetare på Beroenden.ifokus & Brott.ifokus

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.