2012-07-01 19:38 #0 av: [Moa-]

"Nämndemän ska inte längre medverka vid kammarrättens mål om arbetslöshetsförsäkringen eller om a-kassorna. Kommuner får samverka för att erbjuda samhällsorientering till nya invandrare. Arbetsförmedlingens möjlighet att med hjälp av byggnadstillstånd begränsa byggandet avvecklas.

Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:12 Beslut 24 maj"

"Säkerheten i domstolarna skärps, genom att det blir lättare att göra säkerhetskontroller av besökare.

Justitieutskottet 2011/12:24 Beslut 24 maj"

"Alla arbetstagare i offentlig och privat sektor kan fällas för tagande av muta. Det gäller också idrottare och funktionärer vid idrottstävlingar där det förekommer vadhållning. Mutbrott döps om till tagande av muta och bestickning ändrar namn till givande av muta.

Justitieutskottet 2011/12:23 Beslut 23 maj"

"Ett vapenbrott ska betraktas som grovt när det är fråga om vapen med stor eldkraft eller flera vapen. Att ha ett illegalt vapen på allmän plats ska också ses som grovt vapenbrott.

Justitieutskottet 2011/12:22 Beslut 23 maj"

"Polisen får kräva uppgifter från telebolagen om misstänkta också när brottet bara ger böter. Syftet är att lättare komma åt brott på internet, som grooming. Om det är fråga om ett brott som kan ge minst två års fängelse får teleövervakning ske utan att det finns någon skäligen misstänkt person.

Justitieutskottet 2011/12:8 Beslut 10 maj"

 

Källa och fullständig lista på nya lagar och lagändringar återfinns på Riksdag och Departements hemsida.