Lagar

falsklegg ?

2011-10-24 17:06 #0 av: [jakke94]

Vad händer om man som minderårig går ut på en bar och försöker köpa sprit på ett falsklegg ? :P och blir taget då vill säga...

Anmäl
2011-10-24 17:17 #1 av: [Moa-]

Urkundsförfalskning skulle jag tro att ett eventuellt åtal skulle lyda under.

Utdrag ur brottsbalkens 14 kapitel;

"1 § Den som, genom att skriva annan, verklig eller diktad, persons namn eller genom att falskeligen förskaffa sig annans underskrift eller annorledes, framställer falsk urkund eller ock falskeligen ändrar eller utfyller äkta urkund, dömes, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för urkundsförfalskning till fängelse i högst två år.
Såsom urkund anses protokoll, kontrakt, skuldebrev, intyg och annan handling, som upprättats till bevis eller eljest är av betydelse såsom bevis, så ock legitimationskort, biljett och dylikt bevismärke.


2 § Är brott som i 1 § sägs att anse som ringa, skall för förvanskning av urkund dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.
Vid bedömande huruvida brottet är ringa skall särskilt beaktas, om urkunden är av mindre vikt, såsom kassakvitto, kontramärke eller dylikt mottagningsbevis, eller om gärningen skett för att förhjälpa någon till hans rätt."

Om brottet inte är att bedöma som ringa så är det alltså fängelse som är straffet, lägsta strafftid är då 14 dagar och för detta brott längst två år.

Anmäl
2011-10-24 18:02 #2 av: [jakke94]

även om man är minderårig ? :P

Anmäl
2011-10-24 18:12 #3 av: [Moa-]

I Sverige är du straffmyndig från dagen som du fyller 15 år, dock har du straffrabatt fram tills 21-årsdagen. Straffrabatten minskar successivt, ju närmare 21 år du kommer, desto lägre rabatt på straffet, jämfört med det ordinariestraffvärdet.

Fängelse som påföljd skall så långt det är möjligt undvikas i fall då den åtalade är under 18 år, men det finns inget absolut förbud mot detta. I första hand skall sluten ungdomsvård tilldömas brottslingar under 18 år, då ett frihetsberövande straff anses ofrånkomligt.

Du kan däremot aldrig undkomma åtal eller påföljd med motiveringen att du är omyndig efter din 15 årsdag. Personer under 15 år som begår brott överlämnas till vård inom socialtjänsten.

Anmäl
2011-10-25 14:15 #4 av: Freke

Missbruk av urkund faller det under och ger oftast dagsböter..

 

Gotlands Tidningar skrev om ett fal ganska nyligen.

 

Hälsn. Freke

Medarbetare på Beroenden.ifokus & Brott.ifokus

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.