Rättsväsendet

Varför straffa gärningsmannen?

2013-04-12 00:51 #0 av: [Moa-]

Det måste finnas ett syfte med att straffa en människa, att straffa endast för att straffa är meningslöst och saknar vinning samt berättigande i en rättsstat. De vanligaste syften med straff som det vanligen argumenteras utifrån är:

Vedergällning: Innebär kort och gott hämnd, vilket varit en stor del av den historiska grunden för straffens förekomst. Bibeln förskriver öga för öga, tand för tand vilket bokstavligen är ren vedergällning, det du utsätter någon annan för skall även drabba dig. Någon form av "banal" rättvisesyn som förekommit i alla tider.

Individualpreventivt: Preventivt innebär förebyggande, detta synsätt skall alltså hindra att brottet/handlingen upprepas. "Individual" står individuellt, med andra ord att preventionen (förebyggandet) gäller den enskilda individen (personen). För att uppnå detta finns flera sätt, ett av de mest effektiva är vård, det kan även vara att straffet skall verka avskräckande för individen.

Allmänpreventivt: Detta syfte delar en stor del av ordet med det ovanstående, straffet skall alltså verka preventivt/förebyggande. I detta fall gäller det däremot allmänheten istället för den enskilda personen som faktiskt denna gång begått brottet/handlingen som skall avskräckas. Med andra ord skall samhället/allmänheten avskräckas från att begå den handlingen som samhället/de beslutande anser är oönskad. Många av de straff som tidigare nyttjats har ansetts vara främst allmänpreventiva och syftat till att skapa samhällets missaktande (ogillande) gentemot brottslingen. Exempel på detta var de offentliga avrättningarna, stupstockar, offentlig prygel, skampåle och dylika straff. Dock kan även dagens straff verka allmänpreventivt, utan att dra det till det extrema.

Hur ser ni på detta med att straffa gärningsmän?
Varför skall vi straffa personer som begår brott?
Skall vi överhuvudtaget straffa dem?

Anmäl
2013-04-13 17:29 #1 av: Freke

Så som samhället är uppbyggt så kommer rätt-brott och straff troligen alltid att vara tvunget att finnas.

Annars hade anarki varit den ultimata lösningen, men då vi lever i ett materialistiskt samhälle med löne klyftor och avund så kommer det alltid att finnas någon soim vill ha mer och kan man inte skaffa det på annat sätt så kommer brott att begår och vedergällning kommer att utkrävas..

Hälsn. Freke

Medarbetare på Beroenden.ifokus & Brott.ifokus

Anmäl
2013-04-13 19:19 #2 av: [Moa-]

Du argumenterar alltså för vedergällning som det främsta skälet att straffa en gärningsman? Är detta utifrån samhället eller utifrån din personliga uppfattning?

Anmäl
2013-04-13 21:17 #3 av: [Mustangcab]


Brott består inte enbart av att någon vill ha mer. Det finns andra saker som är brottsligt än att stjäla.

Medarbetare på Britter i fokus, Dokumentärer i fokus, Neurologiska sjukdomar i fokus

 

Anmäl
2013-04-14 01:21 #4 av: [Moa-]

Mustangcab; absolut, vad anser du är skälet till att straffa en gärningsman, eller vill du ej straffa gärningsmannen?

Anmäl
2013-04-14 08:51 #5 av: Maria

Jättesvår fråga som jag inte tror har ett enkelt svar.

Ett modern samhälle måste ha lagar och förordningar för att de ska fungera. Dessa är till för att följas och gör man inte det så straffas man på något sätt.

Straffet bör vara preventivt och målet vara att man ska komma ut i samhället som en fullgod medborgare igen.

Straff för straffets egen skull tror jag inte fungerar. "Vatten och bröd" är visserligen ingen drömtillvaro men skapar förmodligen mer destruktiva människor än goda samhällsmedborgare.

Sedan finns det alltid de mest extrema brottslingar som bör "förvaras" så att övriga människor blir skyddade.

Svårigheten är när man ska bedöma om personen är sjuk eller ond. Det är nog här de mer stora problemen finns. Hur ska en mördare behandlas/straffas?

Jag är lite kluven och kan tycka att man bör ha stora marginaler så att man kan bedöma fall mer individuellt.


/Maria

 

Anmäl
2013-04-14 10:19 #6 av: Freke

Preventiva metoder, funkar ju inte fullt ut. Tyvärr...

Eftersom om så vore, så hade vi inte haft brottslingar och vilket resulterar i det systemet som vi har idag, dvs vedergällning.

Då de som döms straffas av lagstiftning.
Men det är inget enkelt svar och man skulle kunna komlicitera det ännu mer. Se som droger, alla vet att det är farligt likväl så börjar folk att använda droger?!

Hälsn. Freke

Medarbetare på Beroenden.ifokus & Brott.ifokus

Anmäl
2013-04-14 12:25 #7 av: [Moa-]

bumbleboo; "Jag är lite kluven och kan tycka att man bör ha stora marginaler så att man kan bedöma fall mer individuellt." Hur skall detta fungera med rättssäkerheten? Grunden i en rättsstat är förutsägbarheten, du måste på förhand veta vad du riskerar när du företar en handling.

I övrigt delar jag till stor del ditt synsätt.

Freke; dagens rättssystem är inte grundat uteslutande på vedergällning utan det finns tydliga inslag av samtliga delar. 

"Då de som döms straffas av lagstiftning.
Men det är inget enkelt svar och man skulle kunna komlicitera det ännu mer. Se som droger, alla vet att det är farligt likväl så börjar folk att använda droger?!
" Här hänger jag inte riktigt med på hur du menar...

Anmäl
2013-04-14 12:43 #8 av: Maria

Jag vet egentligen inte vad jag menar mer än att man kanske ska döma mer efter omständigheter i det enskilda fallet men hur det ska genomföras i teorin är en annan sak.

/Maria

 

Anmäl
2013-04-14 12:57 #9 av: [Moa-]

bumbleboo; det gör det redan idag, BrB 29 kap talar om straffmätning.

Straffvärdet för varje brott bestäms genom att först konstatera vilket brott det handlar om och den aktuella straffskalan, utifrån detta vilket straffvärde har brottet? Finns det några försvårande omständigheter? Några förmildrande omständigheter? Denna sammanvägning kallas för straffmätning och resulterar i ett påföljdsbeslut som vi kan läsa domen. (Citerar mig själv från artikeln om straffmätning.)

Är det så du avser eller har du en annan tanke?

Anmäl
2013-04-14 15:06 #10 av: Mindfull

Vi människor ÄR sociala varelser som ineragerar med andra levande varelser, människor, djur och växter.
En fungerande Ineraktion kräver olika mått av ömsesidigt samspel.
Alla människor bär med sig sin historia som påverkar vår förmåga att samspela. Våra olika bakgrunder kan göra att vi har olika synsätt på sociala lösningar och andra problem, vilket kan leda till konflikter.
Olika synsätt kan leda vidare till konflikter eller handlingar som förmodligen i alla kulturer setts som kriminellt.
Jag har mycket svårt att tänka mig att om någon i ens närmaste familj skadats av tredje part, oavsett kulturell bakgrund eller tidsepok, att detta inte krävt någon form av vedergällning.
Ett samhälle utan brott och straff är en Utopi, men jag skulle gärna vilja leva i den utopin.

Anmäl
2013-04-14 15:23 #11 av: Mindfull

En påföljd idag innebär inte bara att man slängs in i en cell som förseglas under en viss tid.
Kriminalvården erbjuder en mängd behandlingsalternativ och åtgärder för att förhindra återfall i kriminalitet.
Varför misslyckas kriminalvården?
Det gör inte alltid kriminalvården, men det är misslyckanden som uppmärksammas.
Det skrivs fortfarande avhandlingar om varför människor är kriminella och hur man förebygger brott m.m. och jag har ingen ambition att påbörja eller redovisa en avhandlig i ett forum på nätet.

Vart jag vill komma är att kriminalitet och rättsväsende inte är ett ensidigt problem, utan kräver flera olika enkla och komplexa lösningar.

Anmäl
2013-04-14 15:50 #12 av: [Moa-]

"Jag har mycket svårt att tänka mig att om någon i ens närmaste familj skadats av tredje part, oavsett kulturell bakgrund eller tidsepok, att detta inte krävt någon form av vedergällning." Detta är skälet att jag alltid argumenterar för att offer och anhöriga inte skall få uttala sig eller påverka straffmätning och påföljd. Jag skulle känslomässigt göra samma sak om jag eller någon nära mig drabbades, däremot så anser jag objektivt och moraliskt att vedergällning är primitivt och outvecklande.

"Kriminalvården erbjuder en mängd behandlingsalternativ och åtgärder för att förhindra återfall i kriminalitet." Tragiskt nog så erbjuds inte detta till samtliga som fälls.  Jag tror att detta skulle hjälpa långt fler om det inte fanns begränsningar av resurser.

Anmäl
2013-04-14 17:59 #13 av: [Mustangcab]


Allmän och individprevetion är det jag anser ska vara som rättsnöre. Sen är det också en fråga om vad som ska var kriminellt. Det skiftar från tid till annan och land till land. Vedergällning är gammeldags, bibliskt.

Arr kriminalvården misslyckas beror till stor del på det sociala arvet och på missbruk av olika substanser och saker. Allt från droger till spel. Sen har vi manchettbrottslighen som numera inte ser mellan fingranrna med.

Medarbetare på Britter i fokus, Dokumentärer i fokus, Neurologiska sjukdomar i fokus

 

Anmäl
2013-04-14 22:04 #14 av: Mindfull

Jag förstår ditt argument, men jag anser ändå att ett brottsoffer har rätt att vittna i en rättgång.

Anmäl
2013-04-14 22:14 #15 av: [Moa-]

Mindfull; vittna utan tvekan, däremot ej argumentera gällande påföljdsfrågan.

Anmäl
2013-04-14 22:33 #16 av: [Mustangcab]

# 14 Det skulle förvåna mig om man höll en rättegång och inte hörde brottsoffret.

Medarbetare på Britter i fokus, Dokumentärer i fokus, Neurologiska sjukdomar i fokus

 

Anmäl
2013-04-17 17:35 #17 av: Mindfull

Förstår skillnaden att argumentera för en påföljd i ett enkilt mål.
Min tanke gällande att vittna i en rättegång är att alla som uttalar sig i en rättegång påverkar rättegången i en viss riktning, vilket indirekt påverkar straffvärdet.

I en demokratisk stat bör ändå påföljder spegla allmänhetens känsla för rättvisa.
Jag tycker det är viktigt att åsikter kring påföljder är viktigt att diskutera och följa.

Anmäl
2013-04-17 17:53 #18 av: [Moa-]

Mindfull; vittna innebär att berätta vad som hänt. Att argumentera för påföljd är något helt annat, mer fristående enligt mig.

Jag anser att demokratiska stater till viss del bör spegla allmänhetens bild, däremot anser jag att de i styrande position emellanåt bör ta beslut som är ansvarstagande oavsett allmänhetens inställning. (Demokrati är det bättre av flera tveksamma valmöjlighet, ej en optimal lösning något som bör tas med i beräkningen...)

Det allmännas påverkan på beslut om påföljder bör tas på teoretisk grund, ej utifrån de verkliga faktiska fallen. Tyvärr har inte människor generellt sett förmåga att tänka rationellt inför faktiska fall och brott.

Anmäl
2013-06-30 08:26 #19 av: Lelle47

Du pratar bara om brotslingen men hur tror du brottsofret känner sig ?menar du att samhället ska strunta i att dömma brotslingar äller? vad får vi då för samhälle  de skulle bli rena rama anarkin.

Polisen gör ett bra jobb men när det kommer till domstol blir det bara kattskit.

Hur tror du det är för en polis att riskera sitt liv för att ta fast en brotsling

och sedan blir det frikännande i domstol

Nä Slödder ska sitta inom lås och bom

Anmäl
2013-07-01 09:45 #20 av: Martin

Blir det kattskit i domstolen har inte polisen gjort ett bra jobb. Det är deras utredningsarbete som ligger bakom materialet som man använder i domstolen, ihop med vad som sägs i domstolen.

Sen så skall vi vara på det klara med att alla som grips av polis faktiskt inte är skyldiga. Så det är ju bra att inte alla som grips per automatik sätts bakom lås och bom i ett antal år...

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-07-14 15:33 #21 av: Mr_Si

Jag tycker att du missar en av de främsta anledningarna jag ser till fängelsestraff, nämligen att skydda omgivningen från en farlig individ. Vad gäller bötesstraff och skadestånd ser jag det delvis som ett sätt att få kompensera och betala tillbaka en skuld till samhället.

När det gäller andra brott och andra straff ser jag väll alla de argument du tar upp som viktiga:

Vedergällning: För att ge upprättelse åt offret och undvika att denne eller dennes anhöriga tar hämd på egen hand

Individualpreventivt: För att försöka ändra det kriminella beteendet och hjälpa brottslingen in på en bättre livsbana..

Allmänpreventivt: För att undvika att  beteendet sprider sig.

Anmäl
2013-07-14 15:38 #22 av: Martin

#21 Anser du att vi bara skall ha fängelsestraff för brott som innebär en fara för omgivningen, dvs brott begångna av en farlig individ?

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-07-14 16:27 #23 av: Mr_Si

#22 nja inte riktigt reflekterat så långt som om det ska vara enda anledningen att låsa in någon men att skydda omgivningen är ett av de främsta skäl jag ser till fängelsestraff... så kanske att vi enbart skulle ha fängelsestraff under de omständigheterna... hmmm säg att jag provar att tycka så nu en liten stund, vad säger du till mig? :)


Anmäl
2013-07-14 21:26 #24 av: Martin

#23 Att jag i viss mån delar din uppfattning även om jag anser att det kanske är viktigare med vård för att åtgärda det bakomliggande problemet "hos den farlige". Det kan såklart kombineras med fängelsestraff för jag är inte på något sätt emot det.

Men att bara låsa in för att skydda, utan att samtidigt vårda ser jag ingen större vits med (men visst, om någon inte är mottaglig eller intresserad av att delta i vård så får det ju någonstans bli på de villkoren som man låses in ändå - man skall inte slippa undan fängelse för det menar jag).

Jag anser för övrigt att det finns skäl då man - även utan att vara farlig för sin omgivning - bör kunna dömas till fängelse så jag är inte för fängelsestraff bara för "farliga" personer.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-07-14 23:52 #25 av: Mr_Si

#24 villka andra skäl anser du då vara legitima?

Anmäl
2013-07-15 07:49 #26 av: [Moa-]

Personer som är farliga för allmänheten i stort är i mina ögon sjuka och bör ej straffas utan vårdas, vilket gör att detta ej tagits upp som motivering till straff. Har aldrig hört något teori som förespråkar direkta straff för sjuk människor.

Anmäl
2013-07-15 10:15 #27 av: Martin

Framförallt allmänpreventiva (men inte så extrema som de flesta exemplen i första inlägget) så att folk avskräcks från att begå brott. Men även individpreventiva, att om man vid upprepad brottslighet och man har fått andra påföljder först och det inte hjälper utan man faller åter i brottets bana så är kanske fängelsestraff något som kan göra att man slutar. Inte för att jag tror det generellt, jag tror snarare att fängelsestraff framförallt är allmänpreventiva snarare än individpreventiva.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-07-15 11:15 #28 av: Mr_Si

#26 Ser du alla återfalls våldsbrottslingar som sjuka då?

#27 Nu när  jag tänkt på saken i några dagar så har jag kommit fram till att det finns flera olika skäl till fängelsestraff även om jag fortfarande anser att skydd av andra är ett viktigt skäl. Jag håller med om de skäl du tar upp men vill även ta med "vedergällning" som ett sätt att ge offret upprättelse.

Anmäl
2013-07-15 11:58 #29 av: Martin

#28 Även om jag vet att det är viktigt för målsägarna (tycker offret är ett av de sämsta ordvalen man kan använda på en brottsutsatt) med upprättelse och att en del i det ofta kan vara att gärningsmannen får ett hårt straff anser jag inte att det skall vara det primära skälet att straffa någon. Inte heller det sekundära utan den upprättelsen får komma på annat sätt eller genom att gärningsmannen straffas av andra skäl och som bieffekt då även kan hjälpa målsägaren gå vidare/få upprättelse.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-07-15 12:11 #30 av: [Moa-]

Mr_Si; nej, men alla som är farliga för allmänheten. Många våldsbrottslingar attackerar en särskild person, och är som regel ej farliga för den stora massan.

Anmäl
2013-07-15 12:30 #31 av: Martin

Håller med Moa-. Jag skulle vilja påstå att det bara är ett fåtal, kanske en handfull eller på sin höjd 10 som på allvar är ett hot mot den stora massan.

Jag har inte hunnit ta fram statistik så jag kanske är ute på djupt vatten nu, men jag tror däremot att den vanligast våldsbrottslingen som döms för det faktiskt har gett sig på någon de inte känner sedan tidigare.

Bland återfallsförbrytarna bland våldsbrottslingar tror jag däremot det en klar majoritet av en särskild person såsom nära anhörig eller att det är kriminella som gör upp med varandra.

Men som sagt, det är en personlig uppfattning/känsla och jag har inte hunnit kolla statistiken så jag kan mycket väl ha fel.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-07-15 12:35 #32 av: Mr_Si

#29 Nä inte det primära skälet kanske... men ett skäl :)

#30 Vad har du för källa på att våldsbrottslingar oftast enbart är aggressiva mot en viss individ? Det är inget jag känner igen... och vore det så att en person vid flera tillfällen angriper en specifik person tycker jag att anledningen att låsa in angriparen ökar kraftigt, om inte samhället skyddar den angripne måste ju den och dess närstående förr eller senare börja fundera på att ta saken i egna händer, och vad får vi för samhälle då?

Anmäl
2013-07-15 13:01 #33 av: [Moa-]

Mr_Si; den farligaste platsen att vistas på är i hemmet, det säger väl en del både om förekomsten av olyckor och rena brott? Överfall och överfallsvåldtäkter är mycket sällsynt, få brott sker oprovocerat mot ett okänt offer.

Anmäl
2013-07-15 13:58 #34 av: Martin

#33 Menar du med sista delen av sista meningen våldsbrott, eller menar du brott? Menar du våldsbrott är jag beredd att hålla med dig men menar du brott överlag håller jag inte med dig.

Och sedan vill jag nog förtydliga att det är inte få våldsbrott som sker oprovocerat mot ett okänt offer, men det är möjligen få i sammanhanget.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-07-15 14:28 #35 av: [Moa-]

Martin; ja, våldsbrott i den syftningen. Förmögenhets brott och dylikt bär brottet i sig ofta sitt eget uppsåt...

Risken att utsättas för oprovocerade överfallsbrott är relativt låg, i jämförelse med andra risker här i samhället. Därmed inte sagt att det är mindre tragiskt för dem som drabbas.

Anmäl
2013-07-15 14:41 #36 av: Mr_Si

#33 jag vet att det du skriver är sant men förstår inte riktigt relevansen.... Om en person överfaller sin partner/ sitt ex / någon annan bekant i dennes hem upprepade gånger så finns det väll skäl att låsa in personen för att skydda partnern/ exet?

Jag har ingenstans diskuterat oprovocerade överfallsbrott mot okända offer... jag har disskuterat våldsbrott. En person som upprepade gånger väljer att lösa konflikter / svara på provokationer med våld är en fara för sin omgivning enligt mig, och det är samhällets ansvar att skydda omgivningen.

Anmäl
2013-07-15 17:51 #37 av: Martin

#35 Vet inte vad uppsåtet har med saken att göra, men ville bara kolla så jag inte missförstod men då förstod jag dig rätt.

Sen beror det väl på hur man ser på misshandel i krogmiljö huruvida det är oprovocerat. Vet inte hur man räknar statistiskt på det där, om två som är fulla gruffar och den ena klappar till den andra så är det ju ett vanligt våldsbrott men frågan är om det skall anses vara oprovocerat. Lilkaså är frågan hur man räknat hot, om man räknar in det i våld. Oavsett är det relativt få ändå sett i helheten, tror att vålds- och sexualbrott låg på 16-17% (se fotnot) av de anmälda brotten i Sverige 2012 och då är ju som sagt alla många av brotten i familje- och kompisrelationer osv. Sen kan man ju till vad som är få. Räknar man antal brott så är det ju inte få i min värld men det är väl för att jag lever i en sagovärld :D

Fotnot: Minns inte heller om det var anmälda brott (för är det bara kategorin anmälda brott så har vi att räkna med felkällan på vad som är anmält men som sedan konstaterats inte vara brott). Uppklaradekategorin blir också fel att titta på för då missar vi alla de ärenden som inte uppklarats. Skall se om jag hittar siffrorna, satt mycket med dem i början av året i ett arbete.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-12-18 20:04 #38 av: Ford -57

Varför straffa gärningsmannen..? Vilken fråga. Ja herre Gud. D senaste ja hörde från SD var att livstid ska vara just livstid, nackdelen e ju att dom kostar där dom sitter, men man kan ju jobba svart nån dag då å då så bidrar man ju inte den dan Ock att utifrån kommande som begår brott ska utvisas, helt rätt. Vem som får min röst är solklart.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.