2012-09-27 21:37 #0 av: [Moa-]

Nämndemän är som de flesta vet politiskt tillsatta lekmän som agerar domare i våra olika domstolar. I tingsrätt dömer i regel 3 nämndemän och en lagfaren domare, i hovrätt 3 lagfarna domare och två nämndemän och i högsta domstolen sitter endast lagfarna domare. Vid avkunnade av dom så räknas allas röster, nämndeman såväl som lagfaren domares.

Det senaste året har flera ”skandaler” kring nämndemännen uppdagats, några exempel kommer att dras nedan.

I målet mot Anders Behring Breivik lade en av nämndemännen patiens på datorn under domstolsförhandlingen.

I Helsingborgs tingsrätt valde de tre nämndemännen att gå rakt emot den lagfarna domaren och välja att fria de båda föräldrar som stod åtalade för grov fridskränkning efter att upprepade gånger ha slagit barnen, både med tillhyggen och med öppen hand, samt ytterligare fler gånger hotat om att göra detsamma.  Pappan i familjen fälldes för att ha slagit pojken med en pinne 5 gånger, övriga gånger som samtliga inblandade vittnar om anser nämndemännen är utan vikt. Samtliga tre nämndemän uttalar sig sedan och bagatelliserar händelsen och är glada över den ”friande” domen.

Vid rättegången mot Peter Mangs visade sig att en av nämndemännen ej kunde hålla sig opartisk i målet. Redan innan rättegången hade den aktuella nämndemannen i radio intervjuat en av de målsägande i målet om händelsen.

Sverigedemokraterna har flera gången nominerat personer med kriminellt förflutet till att bli nämndemän.

Vad anser ni? Skall vi ha kvar systemet med nämndemän eller skall endast lagfarna domare döma i våra domstolar?

Gratis Bilder: Webbild.com