2012-07-27 12:46 #0 av: [Moa-]

En kortfattad beskrivning om hur straffmätning i dagens domstolar går till känns som om det skulle vara på sin plats på denna sajt.

Straffvärdet för varje brott bestäms genom att först konstatera vilket brott det handlar om och den aktuella straffskalan, utifrån detta vilket straffvärde har brottet? Finns det några försvårande omständigheter? Några förmildrande omständigheter? Denna sammanvägning kallas för straffmätning och resulterar i ett påföljdsbeslut som vi kan läsa domen.

I Sverige döms du till ansvar för ett brott i taget. Döms du däremot vid samma tillfälle för flera brott samtidigt så "äter" det grövre brottets strafflängd upp delar av straffet för de brott som har ett lägre straffvärde. Om du till exempel döms för en våldtäkt med ett straffvärde på 1,5 år, ett vapenbrott med ett straffvärde på 1 år, en misshandel med ett straffvärde på 3 månader och snatteri med bötesstraff så sammanläggs strafflängderna enligt principen att du döms till hela straffet för det grövsta brottet i detta fall våldtäkten på 1,5 år, kanske 2/3 av straffet för nästa brott i ordningen vilket ger oss 8 månader för vapenbrottet och hälften av straffvärdet för misshandeln 1,5 månader och bötesstraffet anses ingå i ovanstående. Total strafflängd på ovanstående blir 2 år och 3,5 månader. Detta framkommer i 30 kap Brottsbalken.

Skillnaden mellan systemet i Sverige och USA är hur man lägger samman straffen, USA adderar straffen och kan få resultat så som 57 års fängelse för sammanlagt fyra olika brott till exempel, detta innebär då inte 57 år i fängelse för den dömde, utan fyra olika straff kan sittas av samtidigt, därför räknas fyra år av för varje år från de 57 åren, tills dess att strafflängden för något av brotten är avtjänade då man istället räknar från de kvarvarande brottsstraffen. I Sverige sammanläggs istället brotten till en strafflängd, och du har möjlighet till villkorlig frigivning efter det att 2/3 delar av straffet avtjänats.