2009-05-10 00:14 #0 av: Sara

Brottsbalken är den lag som hanterar brott och påföljd.

Brottsbalken (1962:700) består av tre delar:

  1. Allmänna bestämmelser.
  2. Om brotten. Denna del består av en uppräkning av de brott som finns.
  3. Om påföljderna. Denna del består av de påföljder som kan utdömmas om brottet är bevisat.

Hela lagen finns att läsa här.