2009-05-10 00:30 #0 av: Sara

Jordabalken är den lag som reglerar fastigheter, hyreskontrakt och liknande.

Jordabalken (1970:994) är indelad i två delar:

  1. Rättsförhållanden rörande fast egendom. Här hittar du de regler som finns om bl a hyreskontrakt.
  2. Inskrivningsväsendet.

Läs hela lagen här.