Lagar

Nya lagar juli 2009

2009-06-22 22:41 #0 av: Sara

Vid halvårsskiftet träder en del nya lagar i kraft. Några av dem påverkar din privatekonomi och andra ditt privatliv.

Skatteavdrag för hushållsarbete utökas

På det privatekonomiska området har vi skatteavdraget för hushållsarbete som nu utvidgas till att också gälla reparationer, underhåll samt om- och tillbyggnader av bostäder. Därmed omfattas såväl tvätt, städning och barnpassning som målning och tapetsering.

Det sammanlagda avdraget uppgår till högst 50 000 kronor per person och år och de nya reglerna träder i kraft den 30 juni 2009. Nytt är också att köparen får skattelättnaden direkt vid köpet. Det framgår av Regeringskansliets sammanställning av de nya lagarna inför halvårsskiftet.


Insättningsgarantin

När det gäller insättningsgarantin, att vi får tillbaka de pengar vi har på banken om den går i konkurs, gäller även beräkning i euro från halvårsskiftet. Det belopp som kan betalas ut för insättningsgarantin kan högst uppgå till 500 000 kronor eller, om det är högre, det belopp i kronor som motsvarar 50 000 euro då ersättningsrätten inträder.

 

Miljöbilspremien

Vidare upphör miljöbilspremien den 30 juni och ersätts av en generell skattebefrielse för miljöbilar från och med den 1 juli 2009. Det blir ekonomiskt sämre för privatpersoner, men en förbättring för företag.

Miljövänner får därmed ytterligare argument för att välja tåget framför bilen. Regeringen vill att konkurrensen mellan olika tågbolag ska öka, och att det i förlängningen gör det billigare att åka tåg. Ändringar i järnvägslagen och järnvägsförordningen innebär nu att SJ:s ensamrätt på interregional trafik upphävs och att persontrafikmarknaden stegvis öppnas för konkurrens.


Helg och veckoslutstrafik

Den 1 juli 2009 öppnas marknaden för helg- och veckoslutstrafik. Alla järnvägsföretag, med nödvändiga tillstånd, kan då ansöka om tåglägen hos Banverket för att utföra sådan trafik. Den 1 oktober öppnas marknaden för internationell persontrafik och ett år senare öppnas marknaden helt.

För att underlätta för resenärerna att hitta information om resealternativ ska de som utför eller organiserar trafik vara skyldiga att lämna information om sitt trafikutbud till ett gemensamt system för trafikantinformation.

 

Arbetslösa får högre bidragsdel

En annan förändring handlar om att arbetslösa som har fyllt 25 år får ökade möjligheter att få studiemedel med den högre bidragsdelen för studier inom yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning under 2009 och 2010. Förslaget gäller för studier som har påbörjats efter den 14 mars i år.

 

Barnomsorgspeng

En barnomsorgspeng införs, det är ett bidrag som följer barnet till den verksamhet som föräldrarna väljer. Enskilda förskolor och fritidshem samt alternativa former av pedagogisk omsorg i enskild regi kan ansöka om kommunens godkännande.

Kommunen ska ge sitt godkännande, om de krav på kvalitet och säkerhet som ställs på motsvarande offentlig verksamhet är uppfyllda.

 

Värdepappersmarknaden

Den 1 juli införs också ett tillägg till lagen om värdepappersmarknaden som förhindrar en börs att i sitt regelverk uppställa oskäligt betungande krav på emittenter och deltagare vid en reglerad marknad.

Genom ändringen ges Finansinspektionen möjlighet att ingripa om en börs vill införa regelverk som anses gå långt utöver vad som är praxis på värdepappersmarknaden inom EU och som försvårar för de noterade företagen eller för de som vill handla på börsen.

 

Svenska pass med fingeravtryck

Bland andra lagändringar märks också att svenska pass numera ska förses med fingeravtryck. Undantag görs för barn som är under sex år och personer som av fysiska skäl är permanent förhindrade att lämna fingeravtryck.

 

Apoteksmonopolet

Från första juli bryts också Apoteksmonopolet och Apoteket AB:s ensamrätt att bedriva detaljhandel med vissa läkemedel försvinner. Monopolet ersätts med ett system där den som har fått tillstånd av Läkemedelsverket ska få bedriva detaljhandel med de läkemedel och varor som i dag omfattas av Apotekets ensamrätt.

Handeln ska bedrivas på öppenvårdsapotek, heter det i Regeringskansliets sammanställning av de nya lagarna inför halvårsskiftet.

 

Språklag

Sist men inte minst kan noteras att en språklag införs. Genom språklagen införs bestämmelser om det svenska språkets status. I lagen anges att svenska är huvudspråk i Sverige. Det innebär att svenska är samhällets gemensamma språk, som alla som är bosatta i Sverige ska ha tillgång till och som ska kunna användas inom alla samhällsområden.

Lagen stadgar också att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt.

 

Källa: E24.se

Anmäl
2009-06-28 00:10 #1 av: Caspia

Bra Sara!

Hur fungerar det här med svenska som huvudspråk? Slår det ut rättigheterna för bl a finska och romani som erkända minoritetsspråk?

Anmäl
2009-06-28 01:18 #2 av: Sara

Tack!

Vet inte riktigt och hittar inte den nya lagen på nätet.

Vilket språk har varit sveriges språk nu?

Anmäl
2009-06-28 23:09 #3 av: Martin

Det handlar om att man vill värna om sitt språk. Det finns ett antal tusen språk över världen, och många av dem riskerar att försvinna. Jag har inte hittat stöd för det (har inte läst prop:en) men hörde lite i snacket om lagen för ett tag sedan, och då var det att genom att man antar en sådan lag så garanteras man också att myndigheter och det allmänna har svenska som huvudspråk. Dvs - att man inte kommer att behandlas av t.ex. läkare som inte kan svenska. Det är långdraget, och man kan alltid diskutera om en läkare verkligen måste kunna svenska - det borde räcka med att han är duktig och har folk med sig som kan tolka osv. Jag personligen vill nog kunna prata med läkaren också, utan att behöva ha andra inblandade.

Ur regeringens infosida om lagen står det bl.a. "I lagen anges också att finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska är nationella minoritetsspråk och att det allmänna ska ha ett särskilt ansvar för att skydda och främja dessa språk liksom det svenska teckenspråket."

Det är egentligen lite märkligt att man oftast värnar om andra språk än teckenspråket i första hand, när man pratar om vilka svenska språk som skall bevaras. Det är trots allt väldigt många som är hörselskadade eller döva som bor och är födda i landet, som man inte annars verbalt kan kommunicera med.

Läs mer på (en av flera) av Regeringens infosidor om nya lagen, där det även finns länkar till propositionen (eller klicka på föregående länk).

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2009-06-28 23:23 #4 av: Sara

Tack för bra info!

Anmäl
2009-06-30 20:48 #5 av: Sara

Hittade en lista idag som visar fler lagar som gäller from 1 juli 2009.


Här är hela listan:

 • Ägarlägenheter, rätt att inneha lägenheter i flerbostadshus med äganderätt.
 • En könsneutral äktenskapsbalk.
 • Nya regler om civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område.
 • Straffet för mord höjs.
 • Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften.
 • En ny offentlighets- och sekretesslag.
 • Fingeravtryck i pass.
 • Id-kort för folkbokförda i Sverige.
 • Utökade möjligheter att avlägsna ordningsstörande folksamlingar.
 • Ökade möjligheter för väktare från andra EU-länder att arbeta tillfälligt i Sverige.
 • Ny regler för tekniska regler för produkter som saluförs i EU-länder.
 • Ersättningsetablering för vissa privata rådgivare.
 • Omreglering av apoteksmarknaden.
 • Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående.
 • Ändringar i auktorisation för internationella adoptioner.
 • Ökad tillgång till läkemedelsförteckningen.
 • Klassificering av den nya influensan, den måste anmälas till smittskyddsläkare.
 • Ny myndighet - Inspektionen för socialförsäkringen.
 • Utökat HUS-avdrag.
 • Ett enklare system för skattereduktion.
 • Utökade möjligheter till omedelbart avdrag för inventarier av mindre värde.
 • Förenklad samverkan enligt samtjänstlagen och förordningen.
 • Statliga kreditgarantier för lån under byggtiden.
 • Ägarprövning i finansiella företag.
 • Ändring av täckningsbeloppet för insättningsgarantin.
 • Nytt direktiv för gränsöverskridande fusioner för finansiella företag.
 • Enklare för myndigheter att samarbeta för att erbjuda god service till medborgare och företag.
 • Förbud mot börser att uppställa oskäliga betungande krav.
 • Studiemedel med högre bidragsdel för arbetslösa.
 • Myndigheten för yrkeshögskolan inrättas.
 • Barnomsorgspeng införs.
 • Tydligare regler för bidrag till till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser.
 • Ny lag om överlåtbara fiskerättigheter.
 • Djurskyddskontrollregister.
 • Permanenta bestämmelser om skydd av tamdjur mot rovdjursangrepp.
 • Miljöbilspremie ersätts med skattebefrielse.
 • Ny förordning om fluorerade växthusgaser (f-gaser).
 • Nya strandskyddsregler.
 • Ändringar avseende mopeder, snöskotrar och terränghjulingar.
 • Öppning av persontrafikmarknaden på järnväg.
 • Lag (2007:1157) om yrkesförarkompetens.
 • Ändringar i lagen (2003:113) om elcertifikat.
 • Ändringar i förordningen (2003:120) om elcertifikat.
 • Vissa ändringar i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.
 • Försöksverksamhet med sfi -bonus.
 • Språk för alla – en språklag införs.

Källa och läs mer här.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.